ETF Spot Bitcoin και ETF Futures Bitcoin: Ποια είναι η διαφορά;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
ETF Spot Bitcoin και ETF Futures Bitcoin: Ποια είναι η διαφορά;

ETF Spot Bitcoin και ETF Futures Bitcoin: Ποια είναι η διαφορά;

Έχει δημοσιευτεί Aug 24, 2023Έχει ενημερωθεί Jan 2, 2024
10m

TL;DR

  • Ένα ETF Bitcoin, ή αλλιώς χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο για το Bitcoin, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκτεθούν στις μεταβολές των τιμών του Bitcoin, χωρίς να διακρατούν ή να διαχειρίζονται άμεσα Bitcoin. 

  • Οι βασικές διαφορές μεταξύ των ETF Spot Bitcoin και των ETF Futures Bitcoin περιλαμβάνουν τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, τους παράγοντες απόδοσης, τις ανάγκες ρευστότητας, την πιθανή απόκλιση των τιμών και τα ανοίγματα.  

  • Τα ETF του Bitcoin έχουν αναδειχθεί ως μια γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα στους παραδοσιακούς επενδυτές να γνωρίσουν τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. 

  • Χρηματοοικονομικά ιδρύματα, όπως η BlackRock, η Invesco, η Ark Invest και η Fidelity, έχουν υποβάλει αιτήσεις για ETF Spot του Bitcoin. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξουν περισσότερα ETF του Bitcoin διαθέσιμα για τους επενδυτές, εφόσον αυτά εγκριθούν. 

Τι είναι ένα ETF;  

Ένα χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) είναι ένας τύπος επενδυτικού κεφαλαίου που συναλλάσσεται στα χρηματιστήρια, όπως και οι μετοχές. Αυτά τα κεφάλαια συνήθως διαθέτουν διάφορα περιουσιακά στοιχεία, όπως μετοχές, εμπορεύματα ή κρυπτονομίσματα, και έχουν ως στόχο να παρακολουθούν την απόδοση ενός συγκεκριμένου δείκτη ή περιουσιακού στοιχείου. 

Για παράδειγμα, ένα ETF S&P 500 διαθέτει μετοχές των εταιρειών που είναι εισηγμένες στον δείκτη S&P 500, προσπαθώντας να μιμηθεί την απόδοση του δείκτη. Αν ο δείκτης αλλάξει τα στοιχεία του, ο διαχειριστής του ETF προσαρμόζει τα χαρτοφυλάκια του κεφαλαίου, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν αυτές τις αλλαγές, προκειμένου να συνεχίσει να παρακολουθεί τη σύνθεση και την απόδοση του δείκτη. 

Σε αντίθεση με τα αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων η καθαρή αξία των περιουσιακών στοιχείων (NAV) υπολογίζεται μία φορά στο τέλος κάθε ημέρας συναλλαγών, τα ETF συναλλάσσονται σε χρηματιστήρια και μπορούν να αγοράζονται και να πωλούνται καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών σε τιμές αγοράς που διαφέρουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. 

Παρόλο που η καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων των ETF υπολογίζεται πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας συναλλαγών, οι επενδυτές χρησιμοποιούν την τιμή της αγοράς για τις συναλλαγές τους. Αυτό προσφέρει στους επενδυτές μεγαλύτερη ρευστότητα και ευελιξία συγκριτικά με τα αμοιβαία κεφάλαια. Επιπλέον, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορες στρατηγικές συναλλαγών, όπως τη βραχυπρόθεσμη πώληση ή την αγορά με margin με τα ETF, επιλογές που συνήθως δεν διατίθενται στα αμοιβαία κεφάλαια.

Τι είναι ένα ETF του Bitcoin; 

Τα ETF του Bitcoin έχουν γίνει ένα σημαντικό χρηματοοικονομικό μέσο στο συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο των επενδύσεων με κρυπτονομίσματα. Ένα ETF Bitcoin, ή αλλιώς χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο για το Bitcoin, δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να εκτεθούν στις μεταβολές των τιμών του Bitcoin, χωρίς να διακρατούν ή να διαχειρίζονται άμεσα Bitcoin. Κάποιοι επενδυτές προτιμούν αυτό το είδος έκθεσης.  

Το ETF του Bitcoin διακρατεί Bitcoin ή συμβόλαια που σχετίζονται με την τιμή του Bitcoin και συναλλάσσεται σε παραδοσιακά χρηματιστήρια, όπως οι μετοχές μιας εταιρείας. Ενώ η αγορά κρυπτονομισμάτων ωριμάζει, παρατηρείται μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ιδίως προς δύο κύριους τύπους ETF Bitcoin: τα ETF Spot Bitcoin και τα ETF Futures Bitcoin. Κάθε ένα από αυτά ανταποκρίνεται σε διαφορετικές επενδυτικές στρατηγικές και προτιμήσεις κινδύνου.

Τι είναι ένα ETF Spot Bitcoin;  

Ένα ETF Spot Bitcoin είναι ένας τύπος χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που διακρατεί απευθείας το Bitcoin ως υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση ενός ETF Spot συνδέεται άμεσα με την αξία των Bitcoin που διακρατεί σε πραγματικό χρόνο. Όταν οι επενδυτές αγοράζουν μερίδια ενός ETF Spot, στην ουσία αγοράζουν μια αντιστοιχία του πραγματικού Bitcoin, παρόλο που δεν διακρατούν προσωπικά το κρυπτονόμισμα.

Για παράδειγμα, φανταστείτε ένα ETF Spot Bitcoin με το όνομα "BTC-one". Αν το BTC-one υποστηρίζει ότι διακρατεί 10.000 Bitcoin και έχει εκδώσει 1 εκατομμύριο μετοχές, κάθε μετοχή θα αντιπροσωπεύει θεωρητικά 0,01 Bitcoin. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοση του BTC-one συνδέεται άμεσα με την αξία των Bitcoin που διακρατεί σε πραγματικό χρόνο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ETF Spot Bitcoin 

Η επένδυση σε ένα ETF Spot Bitcoin προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα. Αρχικά, παρέχει έκθεση στις μεταβολές των τιμών του Bitcoin χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεται ή να αποθηκεύει κανείς το κρυπτονόμισμα, με αποτέλεσμα να εξαλείφονται οι προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια ή τα ψηφιακά πορτοφόλια. Επιπλέον, εφόσον αυτά τα ETF συναλλάσσονται σε συμβατικά χρηματιστήρια, εντάσσουν το Bitcoin σε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, γεγονός που ενδεχομένως παρέχει ένα επίπεδο εμπιστοσύνης σε ένα ευρύτερο κοινό. Τέλος, η επένδυση σε ένα ETF Spot Bitcoin μπορεί να είναι πιο απλή για τους παραδοσιακούς επενδυτές, καθώς ενεργεί στο πλαίσιο της γνωστής δομής των χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε επένδυση, υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. Η αξία ενός ETF Spot Bitcoin θα κυμαίνεται ανάλογα με την ευμετάβλητη τιμή του Bitcoin. Επιπλέον, το ETF μπορεί να μην ταιριάζει πάντα απόλυτα με την απόδοση του Bitcoin, λόγω προμηθειών ή διοικητικών ζητημάτων. Ενώ τα ETF φέρνουν το Bitcoin πιο κοντά στην παραδοσιακή χρηματοδότηση και τη ρυθμιστική εποπτεία, η γενικότερη αγορά κρυπτονομισμάτων εξακολουθεί να είναι κάπως απρόβλεπτη. Τέλος, οι συναλλαγές με ΕΤF είναι πιο δαπανηρές από τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα spot, λόγω των επιπλέον προμηθειών που χρεώνει το ΕΤF. Οι προμήθειες των ETF θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 2,5%, σε σύγκριση με τις προμήθειες συναλλαγών σε κρυπτονόμισμα spot που είναι συνήθως πολύ χαμηλότερες.

Λάβετε υπόψη ότι τα ETF Spot του Ethereum ή οποιαδήποτε άλλα ETF Spot κρυπτονομισμάτων λειτουργούν με παρόμοιους τρόπους με τα ETF Spot του Bitcoin. Έχουν παρόμοια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Τι είναι ένα ETF Futures του Bitcoin; 

Ένα ETF Futures Bitcoin είναι ένας τύπος χρηματιστηριακά διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου που δεν διακρατεί απευθείας Bitcoin. Αντ' αυτού, επενδύει σε συμβόλαια Futures Bitcoin, τα οποία είναι συμφωνίες αγοράς ή πώλησης Bitcoin σε προκαθορισμένη τιμή σε μια καθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επενδυτές να κερδοσκοπούν στις μελλοντικές μεταβολές των τιμών του Bitcoin, χωρίς να διακρατούν το κρυπτονόμισμα. 

Ας φανταστούμε ένα ETF Futures Bitcoin με την ονομασία "BitFutures", του οποίου ο βασικός στόχος είναι να παρακολουθεί τη μελλοντική τιμή του Bitcoin αγοράζοντας συμβόλαια Futures Bitcoin. Ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δημιουργεί και διαχειρίζεται το ETF BitFutures. Ας υποθέσουμε ότι το BitFutures σκοπεύει να αγοράσει 1000 συμβόλαια Futures Bitcoin που το καθένα αντιπροσωπεύει το δικαίωμα να αγοράσει ένα Bitcoin στα 55.000 δολάρια σε τρεις μήνες από τώρα.

Προκειμένου να συγκεντρώσει το κεφάλαιο για την αγορά αυτών των συμβολαίων, το "BitFutures" εκδίδει 10 εκατομμύρια μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαίωμα επί των κερδών (ή των ζημιών) που θα μπορούσαν να αποφέρουν αυτά τα συμβόλαια Futures. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει δικαίωμα 0,0001 μεριδίου κάθε συμβολαίου Futures.

Οι επενδυτές μπορούν στη συνέχεια να αγοράζουν μετοχές του BitFutures σε συμβατικά χρηματιστήρια, όπως ακριβώς θα αγόραζαν μετοχές οποιασδήποτε εταιρείας. Αν η αγορά πιστεύει ότι το Bitcoin θα αξίζει πολύ περισσότερο από 55.000 δολάρια σε τρεις μήνες, οι μετοχές μπορεί να συναλλάσσονται υπέρ το άρτιο. Αντίθετα, αν η αγορά κινείται καθοδικά, οι μετοχές μπορεί να συναλλάσσονται υπό το άρτιο.

Ας υποθέσουμε ότι το BitFutures συναλλάσσεται στα 10 δολάρια ανά μετοχή. Ένας επενδυτής που πιστεύει ότι οι τιμές του Bitcoin θα αυξηθούν τους επόμενους τρεις μήνες, αγοράζει 1.000 μετοχές για 10.000 δολάρια. Σε τρεις μήνες, αν τα συμβόλαια Futures είναι κερδοφόρα, η αξία των μετοχών του BitFutures πιθανότατα θα αυξηθεί. Αν το σκεπτικό του επενδυτή ήταν σωστό και η τιμή κάθε μετοχής αυξηθεί στα 12 δολάρια, η επένδυσή του θα αξίζει τώρα 12.000 δολάρια, αποκομίζοντας κέρδος 2000 δολαρίων. 

Στην ουσία, όταν αγοράζετε μετοχές ενός ETF Futures Bitcoin όπως το BitFutures, ποντάρετε έμμεσα στη μελλοντική τιμή του Bitcoin χωρίς να διακρατείτε άμεσα το κρυπτονόμισμα ή τα συμβόλαια Futures. Αντ' αυτού, αγοράζετε ένα μερίδιο ενός κεφαλαίου που διακρατεί αυτά τα συμβόλαια. Λάβετε υπόψη ότι τα ETF Futures Ethereum λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ETF Futures Bitcoin 

Τα ETF Futures Bitcoin έχουν παρόμοια πλεονεκτήματα με τα ETF Spot Bitcoin. Προσφέρουν στους επενδυτές έναν τρόπο να εκτίθενται στις μεταβολές των τιμών του Bitcoin, χωρίς να χρειάζεται να αγοράζουν ή να διαχειρίζονται το πραγματικό κρυπτονόμισμα. Επίσης, λειτουργούν σε ένα ρυθμιζόμενο περιβάλλον, γεγονός που σημαίνει ότι τηρούν τα πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί από τους χρηματοοικονομικούς ρυθμιστικούς φορείς. Επιπλέον, προσφέρουν υψηλότερη ρευστότητα σε σχέση με άλλα επενδυτικά μέσα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επενδυτές να αγοράζουν ή να πωλούν εύκολα μετοχές του ETF στα παραδοσιακά χρηματιστήρια. 

Τα μειονεκτήματα ή οι κίνδυνοι των ETF Futures Bitcoin περιλαμβάνουν την απουσία άμεσης έκθεσης στο Bitcoin. Οι επενδυτές ενός ETF Futures Bitcoin δεν διακρατούν το ίδιο το Bitcoin, αλλά, αντ' αυτού, διακρατούν μετοχές ενός κεφαλαίου που επενδύει σε συμβόλαια Futures. Αυτά τα ETF μπορεί επίσης να είναι πολύπλοκα, καθώς η απόδοση των ETF Futures Bitcoin συνδέεται με την αγορά Futures, η οποία μπορεί να είναι πολύπλοκη. Εκτός από τις επιπλέον προμήθειες διαχείρισης που θα μπορούσαν να μειώσουν τις αποδόσεις, η αξία των ETF Futures Bitcoin μπορεί να μην ακολουθεί πάντα την τιμή του Bitcoin. Τέλος, αυτά τα ETF ενέχουν κινδύνους αντισυμβαλλομένου, καθώς ο αντισυμβαλλόμενος στο συμβόλαιο Futures μπορεί να μην τηρήσει τη συμφωνία. 

Βασικές διαφορές μεταξύ των ETF Spot Bitcoin και των ETF Futures Bitcoin 

Οι βασικές διαφορές μεταξύ των ETF Spot Bitcoin και των ETF Futures Bitcoin συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Λάβετε υπόψη ότι αυτές οι διαφορές είναι παρόμοιες σε περίπτωση που τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία είναι Ether ή άλλα περιουσιακά στοιχεία.  


ETF Spot Bitcoin

ETF Futures Bitcoin

Υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο

Διακρατούν πραγματικά Bitcoin

Διακρατούν συμβόλαια Futures που σχετίζονται με το Bitcoin

Παράγοντες απόδοσης 

Συνδέονται άμεσα με την τιμή του Bitcoin σε πραγματικό χρόνο

Επηρεάζονται από τη δυναμική της αγοράς Futures

Ανάγκες ρευστότητας

Πρέπει να διακρατούν και να αποθηκεύουν με ασφάλεια Bitcoin και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να συναλλάσσονται συχνά, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα ETF αντανακλούν την τιμή Spot του Bitcoin

Ενδέχεται να συναλλάσσονται συχνότερα, επεκτείνοντας συμβόλαια καθώς πλησιάζει η λήξη τους, και, ως εκ τούτου, να έχουν μια πιο πολύπλοκη διαδικασία διαχείρισης ρευστότητας.

Πιθανή απόκλιση τιμών 

Συνήθως παρακολουθούν στενά την τιμή Spot του Bitcoin 

Μπορεί να παρουσιάσουν σημαντικές αποκλίσεις τιμών από την τιμή Spot του Bitcoin, λόγω της δυναμικής της αγοράς Futures και των ημερομηνιών λήξης των συμβολαίων. 

Έκθεση και κίνδυνοι

Άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις των τιμών του Bitcoin. Οι κίνδυνοι σχετίζονται κυρίως με τη μεταβλητότητα των τιμών του Bitcoin 

Η έμμεση έκθεση στις τιμές και τους κινδύνους του Bitcoin μπορεί να επηρεαστεί τόσο από τη μεταβλητότητα του Bitcoin όσο και από τις πολυπλοκότητες της αγοράς Futures, όπως τη μόχλευση και τις ημερομηνίες λήξης.  

Λειτουργική πολυπλοκότητα 

Απαιτείται υποδομή για την αποθήκευση Bitcoin 

Απαιτείται τεχνογνωσία στις συναλλαγές συμβολαίων Futures και στην αγορά Futures

Ποια ETF Bitcoin διατίθενται στους επενδυτές; 

Υπάρχουν πολλά ETF Bitcoin και ETF Ethereum στην αγορά για να επενδύσετε και μπορείτε εύκολα να βρείτε μια λίστα αυτών των κεφαλαίων σε αξιόπιστες πηγές. Αν σας ενδιαφέρουν οι επενδύσεις σε αυτά τα ETF, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες του κεφαλαίου για να κατανοήσετε τη δομή των προμηθειών του, τον διαχειριστή του κεφαλαίου και τη ρευστότητα. 

Διάφορα ETF διαθέτουν διαφορετικές δομές προμηθειών και θα πρέπει να γνωρίζετε τις προμήθειες διαχείρισης, τις προμήθειες συναλλαγών και κάθε άλλο κόστος που θα μπορούσε ενδεχομένως να μειώσει τις αποδόσεις σας. Να λαμβάνετε πάντα υπόψη τη φήμη και το ιστορικό του παρόχου ETF. Οι καθιερωμένοι διαχειριστές κεφαλαίων με σταθερό ιστορικό μπορεί να είναι μια πιο ασφαλής εναλλακτική. Εξετάστε τη ρευστότητα των ETF. Αυτά που παρέχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης αγοράς ή πώλησης μετοχών χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις των τιμών, συνήθως συμφέρουν περισσότερο.

Επιπλέον, ορισμένα ETF Bitcoin ενδέχεται να παρέχουν διαφοροποιημένη έκθεση και σε άλλα κρυπτονομίσματα. Αν θέλετε να διαφοροποιήσετε τις επενδύσεις σας σε κρυπτονομίσματα, εξετάστε τα ETF που διαθέτουν διάφορα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ορισμένα εξέχοντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των BlackRock, Invesco, Ark Invest και Fidelity, έχουν υποβάλει αιτήσεις για ETF Spot Bitcoin από το 2023. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να υπάρξουν περισσότερα διαφοροποιημένα ETF του Bitcoin διαθέσιμα για τους επενδυτές στο μέλλον, εφόσον εγκριθούν. 

Ποιος θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο επένδυσης σε ETF Bitcoin; 

Είναι σημαντικό να ξεχωρίζουμε τα ETF Spot Bitcoin και τα ETF Futures Bitcoin, καθώς και τους αντίστοιχους ιδανικούς επενδυτές τους.

Ο ιδανικός επενδυτής για τα ETF Spot Bitcoin είναι κάποιος που επιδιώκει την άμεση έκθεση στις μεταβολές των τιμών του Bitcoin σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να χρειάζεται να διαχειρίζεται ή να διασφαλίζει το ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο. Αυτό το άτομο θα μπορούσε να είναι κάποιος που πιστεύει στη μακροπρόθεσμη αξία του Bitcoin και θέλει μια επένδυση που παρακολουθεί στενά την τιμή αγοράς του. Επίσης, μπορεί να τον ενδιαφέρει η απλότητα των ETF Spot έναντι της πολυπλοκότητας των συναλλαγών Futures.

Από την άλλη, τα ETF Futures Bitcoin απευθύνονται σε πιο έμπειρους επενδυτές που δεν ενδιαφέρονται απλώς για την τιμή του Bitcoin, αλλά και για την εύκολη πλοήγηση στις πτυχές της αγοράς Futures. Ίσως θέλουν να αντισταθμίσουν άλλες επενδύσεις ή να αναζητήσουν ευκαιρίες σε βραχυπρόθεσμες μεταβολές των τιμών, αξιοποιώντας τη δυναμική της αγοράς Futures. Επιπλέον, αυτός ο επενδυτής μπορεί να είναι πρόθυμος να αποδεχτεί τους πιθανούς κινδύνους και τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με τις συναλλαγές Futures, συμπεριλαμβανομένων των περιπλοκών της επέκτασης των συμβολαίων.

Συμπεράσματα 

Τα ETF του Bitcoin έχουν αναδειχθεί ως μια γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα στους παραδοσιακούς επενδυτές να γνωρίσουν τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Τα ETF Spot του Bitcoin προσφέρουν άμεση έκθεση στις πραγματικές μεταβολές των τιμών του Bitcoin μέσω της διακράτησης του κρυπτονομίσματος, ενώ τα ETF Futures του Bitcoin παρέχουν έκθεση μέσω συμβολαίων Futures που προβλέπουν τη μελλοντική τιμή του Bitcoin. 

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με όλες τις επενδύσεις, πρέπει να είστε προσεκτικοί. Ο κόσμος του Bitcoin και των σχετικών επενδυτικών μέσων είναι γεμάτος με πιθανές παγίδες. Προτού λάβουν μια απόφαση, οι επίδοξοι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν ενδελεχή έρευνα. Ίσως το σημαντικότερο είναι να συμβουλεύονται έναν έμπιστο οικονομικό σύμβουλο, ο οποίος μπορεί να παρέχει πληροφορίες προσαρμοσμένες στους ατομικούς χρηματοοικονομικούς στόχους και την ανοχή στον κίνδυνο. 

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, ενώ είναι επίσης πιθανό να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενδεχόμενη ζημία προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση κινδύνου.