Τι είναι το τριγωνικό αρμπιτράζ και πώς χρησιμοποιείται;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το τριγωνικό αρμπιτράζ και πώς χρησιμοποιείται;

Τι είναι το τριγωνικό αρμπιτράζ και πώς χρησιμοποιείται;

Έχει δημοσιευτεί Mar 23, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 15, 2023
7m

TL;DR

Το τριγωνικό αρμπιτράζ είναι μια σύνθετη στρατηγική συναλλαγών που εκμεταλλεύεται τις διαφορές τιμών μεταξύ τριών περιουσιακών στοιχείων. Ο επενδυτής ανταλλάσσει ένα περιουσιακό στοιχείο με ένα δεύτερο, το δεύτερο με ένα τρίτο και το τρίτο με το πρώτο για να αποκομίσει κέρδη από τις διαφορές των τιμών. 

Εισαγωγή

Το αρμπιτράζ είναι μια προσέγγιση συναλλαγών που μετατρέπει τις αναποτελεσματικότητες της αγοράς σε οικονομικές ευκαιρίες. Υπάρχουν διάφοροι τύποι στρατηγικών αρμπιτράζ που χρησιμοποιούνται από επενδυτές κρυπτονομισμάτων, όπως απλό αρμπιτράζ, διασυνοριακό αρμπιτράζ, αρμπιτράζ peer-to-peer (P2P) και τριγωνικό αρμπιτράζ – όλα επιδιώκουν να επωφεληθούν από τις διαφορές τιμών σε πολλές αγορές.

Παρόλο που είναι σύνηθες να πραγματοποιούνται συναλλαγές σε δύο αγορές στις περισσότερες στρατηγικές αρμπιτράζ, υπάρχει ένας τύπος αρμπιτράζ που χρησιμοποιεί τις διαφορές των τιμών τριών περιουσιακών στοιχείων, – αυτό είναι το τριγωνικό αρμπιτράζ.

Τι είναι το τριγωνικό αρμπιτράζ για τα κρύπτο

Το τριγωνικό αρμπιτράζ εκμεταλλεύεται τις διαφορές τιμών μεταξύ τριών διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων, – συνήθως κρυπτονομισμάτων – στην αγορά. Η ιδέα είναι απλή: Ένας επενδυτής ανταλλάσσει ένα περιουσιακό στοιχείο κρύπτο με ένα δεύτερο, το δεύτερο με ένα τρίτο και το τρίτο με το πρώτο. Στη συνέχεια, αυτό επαναλαμβάνεται για όσο διάστημα παραμένουν οι διαφορές τιμών. 

Ωστόσο, η υλοποίηση είναι ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Για να γίνει επιτυχώς, το τριγωνικό αρμπιτράζ απαιτεί τον προσδιορισμό των διαφορών των τιμών, την ταυτόχρονη συναλλαγή διαφορετικών ζευγών περιουσιακών στοιχείων και την κατάλληλη διαχείριση του κινδύνου. Δεδομένου ότι η αγορά κρύπτο είναι ευμετάβλητη, οι τιμές αυξομειώνονται γρήγορα. Οι επενδυτές πρέπει επίσης να εκτελούν γρήγορα συναλλαγές τριγωνικού αρμπιτράζ.

Διαβάστε παρακάτω πώς να εντοπίζετε μια ευκαιρία τριγωνικού αρμπιτράζ και τι κάνουν οι επενδυτές για να την εκμεταλλευτούν.

Πώς λειτουργεί το τριγωνικό αρμπιτράζ στα κρύπτο

Πώς να εντοπίσετε μια ευκαιρία τριγωνικού αρμπιτράζ

Ας υποθέσουμε ότι ένας έμπειρος επενδυτής παρατηρεί αναντιστοιχίες τιμών μεταξύ τριών διαφορετικών περιουσιακών στοιχείων – Bitcoin (BTC), Ether (ETH) και Tether (UST). Πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει ευκαιρία για αρμπιτράζ;

Ένας επενδυτής αγοράζει BTC αξίας 50.000 δολαρίων με τα USDT του. Στη συνέχεια χρησιμοποιεί τα BTC του για να αγοράσει ETH. Τέλος, χρησιμοποιεί τα ETH για να αγοράσει USDT. Αν στο τέλος η σχετική αξία των USDT που διατηρείτε είναι σημαντικά διαφορετική από το αρχικό κεφάλαιο των 50.000 $, τότε υπάρχει ευκαιρία αρμπιτράζ.

Πώς να αξιοποιήσετε μια ευκαιρία τριγωνικού αρμπιτράζ

Λάβετε υπόψη ότι οι επενδυτές κρυπτονομισμάτων πρέπει συχνά να πραγματοποιούν συναλλαγές σε υψηλή συχνότητα για να βγάλουν ένα σημαντικό ποσό από τις αναντιστοιχίες τιμών.

Ανάλογα με τις διαφορές των τιμών, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν διαφορετικές στρατηγικές για να επωφεληθούν από αυτές τις διαφορές. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να υποβάλουν είτε εντολή αγοράς-αγοράς-πώλησης είτε εντολή αγοράς-πώλησης-πώλησης.

Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα στρατηγικής αγοράς-αγοράς-πώλησης με USDT, BTC και ETH:

Τριγωνικό αρμπιτράζ κρύπτο

Σε αυτό το παράδειγμα αγοράς-αγοράς-πώλησης, ο επενδυτής θα είχε κερδίσει 2.000 USDT. Ένας επενδυτής θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα για να επαναλάβει τα βήματα και να αγοράσει BTC με τα 52.000 USDT, στη συνέχεια ETH με τα BTC και ούτω καθεξής.

Σε μια στρατηγική αγοράς-πώλησης-πώλησης, για αυτό το παράδειγμα, ένας επενδυτής θα αγόραζε BTC σε χαμηλότερη τιμή χρησιμοποιώντας το κεφάλαιό του σε USDT, θα το πουλούσε σε υψηλότερη τιμή για ETH και στη συνέχεια θα πουλούσε τα ETH του σε ακόμα υψηλότερη τιμή σε αντάλλαγμα για USDT.

Το τριγωνικό αρμπιτράζ είναι μια πολύπλοκη, χρονοβόρα στρατηγική που ίσως είναι δύσκολο να εκτελεστεί με μη αυτόματο τρόπο. Συνεπώς, όσοι ασχολούνται με αρμπιτράζ χρησιμοποιούν bot συναλλαγών που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν συναλλαγές τριγωνικού αρμπιτράζ για λογαριασμό τους. Ένα τέτοιο λογισμικό έχει προγραμματιστεί για να εντοπίζει αποκλίσεις τιμών και επιτρέπει στους επενδυτές να αυτοματοποιήσουν τη διαδικασία τριγωνικού αρμπιτράζ. Με τα bot συναλλαγών, οι επενδυτές θα έχουν λιγότερες πιθανότητες να χάσουν ευκαιρίες ακόμη και όταν δεν παρακολουθούν τις αγορές.

Τα προνόμια της στρατηγικής τριγωνικού αρμπιτράζ στα κρύπτο 

Χρηματοοικονιμικές ευκαιρίες

Όσοι ασχολούνται με τριγωνικά αρμπιτράζ έχουν άλλη μια διέξοδο για να αποκομίσουν κέρδη από τις συναλλαγές κρύπτο σε σύγκριση με τους επενδυτές που πραγματοποιούν συναλλαγές σε μία μόνο αγορά. Οι επιτυχημένοι επενδυτές που μπορούν να εντοπίζουν και να εκτελούν τέτοιου είδους συναλλαγές μπορούν να αποφέρουν κέρδη από τις αναντιστοιχίες των τιμών και όχι μόνο από τις κινήσεις των τιμών.

Μειωμένος κίνδυνος

Θεωρητικά, όσοι ασχολούνται με αρμπιτράζ μπορούν να κατανέμουν τον κίνδυνο σε πολλαπλά περιουσιακά στοιχεία, μειώνοντας την έκθεσή τους σε οποιοδήποτε νόμισμα. Η διαφοροποίηση του κινδύνου μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό των επιπτώσεων των αλλαγών των τιμών, ειδικά σε ασταθείς αγορές όπου οι τιμές μπορούν να αλλάξουν γρήγορα. 

Ωστόσο, το τριγωνικό αρμπιτράζ ενέχει και άλλους κινδύνους, οι οποίοι επισημαίνονται στην ενότητα που ακολουθεί. Επομένως, οι επενδυτές που προβαίνουν σε συναλλαγές τριγωνικού αρμπιτράζ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν στρατηγικές διαχείρισης κινδύνου για την αξιολόγηση και τον μετριασμό των κινδύνων.

Αυξημένη ρευστότητα της αγοράς

Δεδομένου ότι το τριγωνικό αρμπιτράζ περιλαμβάνει τρία ζεύγη συναλλαγών, αυξάνει τη δραστηριότητα συναλλαγών σε αυτές τις αγορές κρύπτο, αυξάνοντας δυνητικά τη ρευστότητα της αγοράς. Επειδή υπολογίζει την ικανότητα ενός περιουσιακού στοιχείου κρύπτο να αγοράζεται ή να πωλείται χωρίς να επηρεάζεται η τιμή του, η ρευστότητα της αγοράς αποτελεί ένδειξη της χρηματοοικονομικής κατάστασης μιας αγοράς κρύπτο. Οι αγορές ρευστότητας τείνουν να είναι λιγότερο ασταθείς, γεγονός που κάνει τις συναλλαγές πιο κερδοφόρες καθώς μειώνονται κίνδυνοι όπως η ολίσθηση.

Βελτιωμένη αποτελεσματικότητα της αγοράς

Όπως και άλλες μορφές συναλλαγών αρμπιτράζ, το τριγωνικό αρμπιτράζ έχει ως στόχο και διορθώνει τις ασυμμετρίες των τιμών της αγοράς. Αυτό μπορεί να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών της αγοράς, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της αγοράς και μειώνοντας τους κινδύνους των συναλλαγών.

Μειονεκτήματα του τριγωνικού αρμπιτράζ

Ενώ το τριγωνικό αρμπιτράζ μπορεί να αποφέρει ορισμένα οφέλη, είναι επίσης σημαντικό να εξεταστούν τα μειονεκτήματά του. 

Κίνδυνος ολίσθησης

Το τριγωνικό αρμπιτράζ ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο ολίσθησης καθώς περιλαμβάνει συχνές συναλλαγές όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία. Η ολίσθηση περιγράφει τη διαφορά μεταξύ της τιμής-στόχου και της πραγματοποιηθείσας τιμής στην οποία αγοράζεται ή πωλείται ένα περιουσιακό στοιχείο και συχνά εμφανίζεται όταν μια αγορά κινείται πολύ γρήγορα.

Δεδομένου ότι το τριγωνικό αρμπιτράζ περιλαμβάνει πολλαπλές συναλλαγές και είναι ευάλωτο στον χρόνο, οι διαφορές των τιμών μπορεί να έχουν αλλάξει μέχρι τη στιγμή που ένας επενδυτής προσπαθεί να εκτελέσει με μη αυτόματο τρόπο την τελευταία από τις τρεις συναλλαγές σε ένα τριγωνικό αρμπιτράζ. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μειωμένα κέρδη ή ακόμη και ζημία.

Χρονοδιάγραμμα

Το τριγωνικό αρμπιτράζ μπορεί να αποφέρει κέρδη σε ιδανικές καταστάσεις, αλλά οι επενδυτές έρχονται αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα των συναλλαγών. Αυτό περιλαμβάνει τις ανεπάρκειες του ανταλλακτηρίου που προκαλούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συναλλαγών και τη μεταβλητότητα της αγοράς, που οδηγεί σε διακυμάνσεις των τιμών πριν ολοκληρωθεί μια συναλλαγή.

Κίνδυνος ρευστότητας

Εάν μια αγορά δεν έχει αρκετή ρευστότητα ή δεν διαθέτει επενδυτές, ενδέχεται να μην μπορείτε να ακολουθήσετε τις συναλλαγές που απαιτούνται για να ολοκληρώσετε το τριγωνικό αρμπιτράζ. Αν δεν γίνει αγορά ή πώληση περιουσιακών στοιχείων στις επιθυμητές τιμές, ενδέχεται να υποστείτε ζημία.

Ποιο είναι το μέλλον του τριγωνικού αρμπιτράζ;

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ανάδυση νέων χρηματοοικονομικών αγορών θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εφαρμογή του τριγωνικού αρμπιτράζ. Το τριγωνικό αρμπιτράζ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια πιο σύνθετη μορφή, οδηγώντας σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια στην εκτέλεση τέτοιων συναλλαγών. 

Ωστόσο, καθώς όλο και περισσότεροι επενδυτές υιοθετούν το τριγωνικό αρμπιτράζ ως στρατηγική, ο ανταγωνισμός για αυτές τις ευκαιρίες αναμένεται να αυξηθεί, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η κερδοφορία από αυτό. Επιπλέον παράγοντες – όπως οι αλλαγές στις αγορές συναλλάγματος και οι κανονισμοί – θα μπορούσαν επίσης να επηρεάσουν την κερδοφορία του τριγωνικού αρμπιτράζ. 

Καθώς οι χρηματοοικονομικές αγορές εξελίσσονται, οι επενδυτές θα πρέπει να μπορούν να προσαρμόζονται γρήγορα για να διατηρούν την κερδοφορία τους όταν αξιοποιούν τις ευκαιρίες τριγωνικού αρμπιτράζ.

Συμπεράσματα

Το τριγωνικό αρμπιτράζ είναι μια σύνθετη προσέγγιση συναλλαγών που χρησιμοποιείται από ικανούς επενδυτές οι οποίοι πρέπει να εξετάζουν διάφορες στρατηγικές και κινδύνους. Παρόλο που υπάρχουν πολλά οφέλη, αυτό το είδος συναλλαγών δεν πρέπει να πραγματοποιείται από αρχάριους που δεν είναι αρκετά έμπειροι ή έμπειροι στη διαχείριση κινδύνου.

Για περαιτέρω ανάγνωση

Αποποίηση ευθυνών και Προειδοποίηση κινδύνου: Αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε εσάς "ως έχει" μόνο για γενική ενημέρωση και εκπαιδευτικούς σκοπούς, χωρίς καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή, ούτε σκοπεύει να προτείνει την αγορά οποιουδήποτε συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Θα πρέπει να αναζητήσετε μόνοι σας συμβουλές από κατάλληλους επαγγελματίες συμβούλους. Όταν το άρθρο αποτελεί συνεισφορά τρίτου, λάβετε υπόψη ότι οι απόψεις που εκφράζονται ανήκουν στον τρίτο συνεισφέροντα και δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της Ακαδημίας Binance. Διαβάστε την πλήρη δήλωση αποποίησης ευθυνών εδώ για περισσότερες λεπτομέρειες. Οι τιμές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ενδέχεται να είναι ασταθείς. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί ή να αυξηθεί, καθώς είναι πιθανό και να μην σας επιστραφεί το ποσό που επενδύσατε. Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σας και η Ακαδημία Binance δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία που μπορεί να προκύψει. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική, νομική ή άλλη επαγγελματική συμβουλή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους χρήσης και στην Ειδοποίηση κινδύνου.