Αρχική σελίδα
Άρθρα
Βελτίωση της διαφάνειας κρύπτο με απόδειξη μηδενικής γνώσης

Βελτίωση της διαφάνειας κρύπτο με απόδειξη μηδενικής γνώσης

Έχει δημοσιευτεί Feb 10, 2023Έχει ενημερωθεί Jan 5, 2024
10m

TL;DR

Μια απόδειξη μηδενικής γνώσης δίνει τη δυνατότητα σε ένα μέρος (έναν επαληθευτή) να καθορίσει την εγκυρότητα μιας δήλωσης που προέρχεται από ένα άλλο μέρος (τον χρήστη που αποδεικνύει) χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης. Για παράδειγμα, η Binance μπορεί να θέλει να αποδείξει ότι καλύπτει πλήρως τα κεφάλαια των χρηστών της σε αποθεματικά χωρίς να αποκαλύπτει όλα τα ατομικά υπόλοιπα των χρηστών.

Ένα "Proof of Reserves" θα μπορούσε να δημιουργηθεί με ένα Merkle Tree που προστατεύει από την αλλοίωση των εσωτερικών του δεδομένων, στην προκειμένη περίπτωση, των συνολικών καθαρών υπολοίπων των πελατών του, που είναι υποχρεώσεις του ανταλλακτηρίου προς τους χρήστες του. Αυτό μπορεί στη συνέχεια να συνδυαστεί με ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) (ένα πρωτόκολλο απόδειξης μηδενικής γνώσης) που διασφαλίζει ότι οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν ότι το υπόλοιπό τους αποτελεί μέρος του συνολικού υπολοίπου των καθαρών περιουσιακών στοιχείων των χρηστών χωρίς να γνωρίζουν τα ατομικά υπόλοιπα.

Εισαγωγή

Υπό το πρίσμα των γεγονότων της αγοράς, η ασφάλεια των περιουσιακών στοιχείων κρύπτο σε θεματοφύλαξη έχει γίνει σημαντικό θέμα. Οι χρήστες του blockchain εκτιμούν ιδιαίτερα τη διαφάνεια και την ειλικρίνεια, αλλά υποστηρίζουν επίσης την προστασία του απορρήτου και την εμπιστευτικότητα. Αυτό δημιουργεί ένα δίλημμα όσον αφορά τον έλεγχο των αποθεματικών των κεφαλαίων που διατηρούν οι θεματοφύλακες. Συχνά, γίνεται συμβιβασμός μεταξύ διαφάνειας, εμπιστοσύνης και εμπιστευτικότητας των δεδομένων.

Αλλά δεν χρειάζεται να συμβαίνει αυτό. Αν συνδυάσουμε πρωτόκολλα απόδειξης μηδενικής γνώσης όπως τα κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) με τα Merkle Tree, μπορούμε να βρούμε μια αποτελεσματική λύση για όλα τα μέρη.

Τι είναι η απόδειξη μηδενικής γνώσης;

Μια απόδειξη μηδενικής γνώσης δίνει τη δυνατότητα σε ένα μέρος (έναν επαληθευτή) να καθορίσει την εγκυρότητα μιας δήλωσης που προέρχεται από ένα άλλο μέρος (τον χρήστη που αποδεικνύει) χωρίς να γνωρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα.

Έχετε ένα κλειδωμένο χρηματοκιβώτιο που μόνο εσείς γνωρίζετε τον κωδικό του. Ας υποθέσουμε ότι δεν μπορεί να γίνει παραβίαση, διάρρηξη ή άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός αν κάποιος ξέρει τον συνδυασμό του. Το γεγονός αυτό έχει επίσης διαπιστωθεί, επαληθευτεί και γνωστοποιηθεί στον φίλο σας που συμμετέχει στο πείραμα.

Αναφέρετε στον φίλο σας ότι ξέρετε τον συνδυασμό, αλλά δεν θέλετε να τον αποκαλύψετε ή να ανοίξετε το χρηματοκιβώτιο μπροστά του. Στο πάνω μέρος του χρηματοκιβωτίου υπάρχει μια τρύπα από την οποία ο φίλος σας μπορεί να βάλει ένα σημείωμα. Για να γίνει αυτό μια απόδειξη μηδενικής γνώσης, ο φίλος σας δεν θα πρέπει να γνωρίζει τίποτα άλλο για τη διαδικασία εκτός από τη συγκεκριμένη δήλωση.

Μπορείτε να αποδείξετε στον φίλο σας ότι γνωρίζετε τον συνδυασμό ανοίγοντας το χρηματοκιβώτιο, λέγοντάς του τι ήταν γραμμένο στο σημείωμα και κλείνοντάς το ξανά. Ωστόσο, δεν έχετε αποκαλύψει τον συνδυασμό κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε σταδίου της διαδικασίας.

Για ένα παράδειγμα για πιο προχωρημένους χρήστες, ανατρέξτε στο άρθρο μας Τι είναι η απόδειξη μηδενικής γνώσης και πώς επηρεάζει το Blockchain;

Γιατί χρησιμοποιούμε απόδειξη μηδενικής γνώσης;

Οι αποδείξεις μηδενικής γνώσης είναι ιδανικές για να αποδείξετε κάτι χωρίς να αποκαλύψετε ευαίσθητες πληροφορίες ή λεπτομέρειες. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει στην περίπτωση που δεν θέλετε να παρέχετε χρηματοπιστωτικές ή προσωπικές πληροφορίες σας που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν με αθέμιτο τρόπο.

Στον τομέα των κρύπτο, μπορείτε να αποδείξετε ότι διαθέτετε ένα ιδιωτικό κλειδί χωρίς να το αποκαλύψετε ή να υπογράψετε ψηφιακά κάτι. Ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μπορεί επίσης να θέλει να αποδείξει την κατάσταση των αποθεματικών του χωρίς να αποκαλύψει εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους χρήστες του, συμπεριλαμβανομένου του υπολοίπου των ατομικών λογαριασμών τους. 

Για αυτά τα παραδείγματα (και πολλά άλλα), μια απόδειξη μηδενικής γνώσης θα χρησιμοποιούσε αλγορίθμους που λαμβάνουν εισροή δεδομένων και παρέχουν ως εκροή την κατάσταση "αληθές" ή "ψευδές". 

Ορισμός των αποδείξεων μηδενικής γνώσης με τεχνικούς όρους

Μια απόδειξη μηδενικής γνώσης, με τεχνικούς όρους, έχει μια συγκεκριμένη δομή με συγκεκριμένα κριτήρια. Έχουμε ήδη καλύψει τους ρόλους του ατόμου που αποδεικνύει και του επαληθευτή, αλλά υπάρχουν και τρία ακόμη κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί μια απόδειξη μηδενικής γνώσης:

  1. Πληρότητα. Εάν η δήλωση είναι αληθής, ο επαληθευτής θα πειστεί από την παρεχόμενη απόδειξη, χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη πληροφορία ή περαιτέρω επαλήθευση.

  2. Αξιοπιστία. Εάν η δήλωση είναι ψευδής, ο επαληθευτής δεν θα πειστεί από την παρεχόμενη απόδειξη ότι η δήλωση είναι αληθής .

  3. Μηδενική γνώση. Εάν η δήλωση είναι αληθής, ο επαληθευτής δεν λαμβάνει καμία άλλη πληροφορία εκτός από το γεγονός ότι η δήλωση είναι αληθής.

Τι είναι ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks);

Ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) είναι ένα πρωτόκολλο απόδειξης που ακολουθεί τις αρχές μηδενικής γνώσης που περιγράφηκαν προηγουμένως. Με ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks), μπορείτε να αποδείξετε ότι γνωρίζετε την αρχική τιμή hash (που θα συζητηθεί παρακάτω) χωρίς να αποκαλύψετε ποια είναι αυτή. Επίσης, μπορείτε να αποδείξετε την εγκυρότητα μιας συναλλαγής χωρίς να αποκαλύψετε πληροφορίες για συγκεκριμένα ποσά, τιμές ή διευθύνσεις.

Τα κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) χρησιμοποιούνται και αποτελούν θέμα συζήτησης συνήθως στον χώρο του blockchain και των κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, μπορεί να αναρωτηθείτε γιατί κάποιος να μπει στον κόπο να χρησιμοποιήσει ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks), όταν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει απλώς ένα ζευγάρι δημόσιου και ιδιωτικού κλειδιού για να ασφαλίσει τις πληροφορίες. Ωστόσο, δεν θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τη μαθηματική απόδειξη για να διασφαλίσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται αρνητικά υπόλοιπα και το άθροισμα του Merkle Tree. 

Στην περίπτωση των αποθεματικών ενός ανταλλακτηρίου, θέλουμε να αποδείξουμε ότι τα υπόλοιπα των πελατών υποστηρίζονται με αναλογία 1:1, χωρίς να γνωστοποιούνται τα αναγνωριστικά στοιχεία και τα υπόλοιπα κάθε λογαριασμού. Επίσης, η τεχνολογία κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) αποκλείει ακόμη περισσότερο την αλλοίωση των δεδομένων.

Τι είναι ένα Merkle Tree;

Για την παρουσίαση των αθροιστικών κεφαλαίων από τους λογαριασμούς χρηστών της Binance, απαιτείται η επεξεργασία ενός μεγάλου συνόλου δεδομένων. Ένας τρόπος για να παρουσιαστεί με κρυπτογραφικό τρόπο αυτός ο μεγάλος όγκος δεδομένων είναι μέσω ενός Merkle Tree. Ένας τεράστιος όγκος πληροφοριών μπορεί να αποθηκευτεί αποτελεσματικά σε αυτό και η κρυπτογραφική του φύση επιτρέπει την εύκολη επαλήθευση της ακεραιότητάς του.

Συναρτήσεις hash

Για να κωδικοποιηθεί συνοπτικά μια εισροή, ένα Merkle Tree εξαρτάται από τη χρήση συναρτήσεων hash. Εν συντομία, το hashing είναι η διαδικασία παραγωγής μιας εκροής σταθερού μεγέθους από μια εισροή μεταβλητού μεγέθους. Με άλλα λόγια, όταν μια εισροή οποιουδήποτε μεγέθους υποβάλλεται σε hash μέσω ενός αλγορίθμου, θα παράγει μια κρυπτογραφημένη εκροή σταθερού μεγέθους.

Εφόσον η εισροή παραμένει η ίδια, θα παραμείνει ίδια και η εκροή. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να λάβουμε τεράστιες ποσότητες δεδομένων συναλλαγών και να τις μετατρέψουμε σε μια διαχειρίσιμη εκροή. Η εκροή θα είναι τελείως διαφορετική αν αλλάξει οποιαδήποτε πληροφορία στην εισροή.

Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να πάρουμε το περιεχόμενο 100 βιβλίων και να το εισάγουμε στη συνάρτηση hash ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (SHA-256). Αυτή με τη σειρά της θα παράξει κάτι σαν αυτό ως εκροή:

801a9be154c78caa032a37b4a4f0747f1e1addb397b64fa8581d749d704c12ea

Αν στη συνέχεια αλλάζαμε έναν μόνο χαρακτήρα της εισροής (αυτά τα 100 βιβλία), το hash θα ήταν τελείως διαφορετικό, όπως φαίνεται παρακάτω:

abc5d230121d93a93a25bf7cf54ab71e8617114ccb57385a87ff12872bfda410

Αυτή είναι μια σημαντική ιδιότητα των συναρτήσεων hash, επειδή επιτρέπει την εύκολη επαλήθευση της ακρίβειας των δεδομένων. Αν κάποιος επαναλάβει τη διαδικασία hash αυτών των 100 βιβλίων χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (SHA-256), θα λάβει ακριβώς το ίδιο hash ως εκροή. Εάν η εκροή είναι διαφορετική, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η εισροή άλλαξε. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να ελέγχετε μεμονωμένα ή με μη αυτόματο τρόπο τις διαφορές μεταξύ των εισροών, πράγμα που μπορεί να είναι χρονοβόρο.

Τα Merkle Tree στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων

Κατά την αποθήκευση δεδομένων συναλλαγών σε ένα blockchain, κάθε νέα συναλλαγή υποβάλλεται μέσω μιας συνάρτησης hash, η οποία δημιουργεί μοναδικές τιμές hash. Φανταστείτε ότι έχουμε οκτώ συναλλαγές (A έως H) οι οποίες υποβάλλονται ξεχωριστά σε hash για να λάβουμε τις εκροές τους που έχουν υποστεί hash. Είναι αυτό που ονομάζουμε κόμβοι Merkle Leaf. Στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να δείτε τη μοναδική τιμή hash κάθε γράμματος: hA για το A, hB για το B, hC για το C, κ.λπ.

Στη συνέχεια, μπορούμε να πάρουμε ζεύγη εκροών που έχουν υποστεί hash, να τα συνδυάσουμε και να λάβουμε μια νέα εκροή που έχει υποστεί hash. Τα hash των hA και hB που έχουν υποστεί hash μαζί, για παράδειγμα, θα μας έδιναν μια νέα εκροή που έχει υποστεί hash της hAB, γνωστή ως Merkle Branch. Λάβετε υπόψη ότι κάθε φορά που παράγεται μια νέα εκροή, αυτή έχει σταθερό μήκος και μέγεθος, ανάλογα με τη συνάρτηση hash που χρησιμοποιείται.

Έτσι, έχουμε τα δεδομένα δύο συναλλαγών (π.χ. A και B) συνδυασμένα σε ένα hash (hAB). Λάβετε υπόψη ότι αν αλλάξουμε οποιαδήποτε πληροφορία από το Α ή το Β και επαναλάβουμε τη διαδικασία, η εκροή που έχει υποστεί hash hAB θα είναι εντελώς διαφορετική.

Η διαδικασία συνεχίζεται καθώς συνδυάζουμε νέα ζεύγη hash για να περάσουν πάλι από διαδικασία hash (βλ. την παρακάτω εικόνα). Κάνουμε hash το hAB με το hCD για να πάρουμε ένα μοναδικό hash hABCD και κάνουμε το ίδιο με τα hEF και hGH για να λάβουμε το hEFGH. Στο τέλος, λαμβάνουμε ένα μόνο hash που αντιπροσωπεύει τις εκροές που έχουν υποστεί hash όλων των προηγούμενων hash συναλλαγών. Με άλλα λόγια, η εκροή που έχει υποστεί hash hABCDEFGH αντιπροσωπεύει όλες τις πληροφορίες που προηγήθηκαν.

Το γράφημα που παρουσιάζεται παραπάνω ονομάζεται Merkle Tree και η εκροή hABCDEFGH που έχει υποστεί hash είναι η Merkle Root. Χρησιμοποιούμε Merkle Root στα block header, καθώς συνοψίζουν με κρυπτογραφικό τρόπο όλα τα δεδομένα συναλλαγής σε ένα block με περιεκτικό τρόπο. Επίσης, μπορούμε να επαληθεύσουμε γρήγορα εάν έχουν αλλοιωθεί ή αλλάξει δεδομένα εντός του block.

Οι περιορισμοί των Merkle Tree

Ας επανέλθουμε στο παράδειγμά μας για τα αποθεματικά CEX. Ένα CEX θέλει να αποδείξει ότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του υποστηρίζονται με αναλογία 1:1 και δημιουργεί ένα Merkle Tree που συνδυάζει τα UID των πελατών του με τα καθαρά περιουσιακά τους στοιχεία (συμψηφισμός περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) σε επίπεδο token. Μετά την αποδέσμευση (και την υπογραφή που αποδεικνύει την ιδιοκτησία της παρεχόμενης Merkle Root), ένας μεμονωμένος χρήστης δεν θα έχει τρόπο να ελέγξει αν το Merkle Tree είναι έγκυρο χωρίς να έχει πρόσβαση σε όλες τις εισροές του.

Ένα ανταλλακτήριο μπορεί να μην συμπεριέλαβε κάποιες εισροές. Θα μπορούσε επίσης να δημιουργήσει ψεύτικους λογαριασμούς με αρνητικά υπόλοιπα για να αλλοιώσει τις συνολικές υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, παρόλο που τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών μπορεί να ανέρχονται σε 1.000.000 $, θα μπορούσε να προστεθεί ένας ψεύτικος λογαριασμός με υπόλοιπο -500.000 $. Αυτό θα δημιουργούσε έναν στόχο αποθεματικών μόνο 500.000 $.

Η περίπτωση του proof of reserves διαφέρει από τη Merkle Root ενός block, καθώς οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις συναλλαγές που περιέχει ένα block σε ένα blockchain explorer. Ωστόσο, ένα CEX δεν θέλει να αποκαλύψει το υπόλοιπο κάθε λογαριασμού για λόγους ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Και οι πελάτες δεν θα ήταν ευχαριστημένοι με τη δημοσίευση των υπολοίπων των λογαριασμών τους. Στην περίπτωση αυτή, το CEX δεν μπορεί να αποδείξει ότι τα υπόλοιπα των χρηστών ανέρχονται στο σωστό συνολικό ποσό χωρίς να φανούν τα υπόλοιπα των άλλων χρηστών.

Μια λύση που μπορούν να λάβουν υπόψη τους τα ανταλλακτήρια είναι η χρήση ενός αξιόπιστου ελεγκτή τρίτου μέρους. Ο ελεγκτής μπορεί να ελέγξει τους ατομικούς λογαριασμούς και τα αποθεματικά προτού πιστοποιήσει τελικά την εγκυρότητα της παρεχόμενης Merkle Root. Ωστόσο, για τους χρήστες, αυτή η μέθοδος απαιτεί εμπιστοσύνη στον ελεγκτή και στα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο. Δεν χρειάζεται να βασίζεστε σε τρίτους όταν μπορείτε να εμπιστευτείτε τα δεδομένα.

Συνδυασμός κυβικών γραφημάτων μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) με Merkle Tree

Το παραπάνω ζήτημα είναι ιδανική περίπτωση για τη χρήση των κυβικών γραφημάτων μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks). Θέλουμε να αποδείξουμε ότι τα αποθεματικά καλύπτουν πλήρως τις υποχρεώσεις των χρηστών και δεν είναι αλλοιωμένα. Ωστόσο, για λόγους απορρήτου και ασφάλειας, δεν θέλουμε να δείξουμε στον επαληθευτή ποια είναι η ακριβής σύνθεση των υπολοίπων και των αποθεματικών των χρηστών. 

Χρησιμοποιώντας ένα κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks), ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μπορεί να αποδείξει ότι όλα τα σύνολα υπολοίπων των κόμβων leaf του Merkle Tree (δηλ. τα υπόλοιπα λογαριασμών χρηστών) συμβάλλουν στο συνολικό υπόλοιπο των περιουσιακών στοιχείων των χρηστών που δηλώνει το ανταλλακτήριο. Κάθε χρήστης μπορεί να έχει εύκολα πρόσβαση στον κόμβο του leaf, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στη διαδικασία. Το κυβικό γράφημα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) διασφαλίζει επίσης ότι οποιοδήποτε Merkle Tree δημιουργείται, δεν περιλαμβάνει χρήστες με αρνητικό συνολικό υπόλοιπο καθαρού περιουσιακού στοιχείου (το οποίο θα σήμαινε αλλοίωση των δεδομένων, καθώς όλα τα δάνεια διαθέτουν υπερεξασφάλιση). Επίσης, χρησιμοποιείται ένας τρόπος υπολογισμού της συνολικής κατάστασης της Binance, δηλαδή μια λίστα με το συνολικό καθαρό υπόλοιπο κάθε περιουσιακού στοιχείου που κατέχει κάθε πελάτης της Binance.

Ας ρίξουμε μια ματιά στον τρόπο με τον οποίο η Binance αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Αρχικά, η Binance ορίζει τους περιορισμούς του τρόπου υπολογισμού που θέλει να αποδείξει και τους ορίζει ως ένα κύκλωμα με δυνατότητα προγραμματισμού. Ακολουθούν οι τρεις περιορισμοί που χρησιμοποιεί η Binance στο μοντέλο της. 

Για το συνολικό υπόλοιπο κάθε χρήστη (κόμβος leaf του Merkle Tree), το κύκλωμά μας διασφαλίζει ότι:

  1. Τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων ενός χρήστη συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του αθροίσματος των συνολικών καθαρών υπολοίπων των χρηστών της Binance.

  2. Το συνολικό καθαρό υπόλοιπο του χρήστη είναι μεγαλύτερο από, ή ίσο με, μηδέν.

  3. Η αλλαγή στη root του Merkle Tree είναι έγκυρη (δηλαδή δεν χρησιμοποιεί παραποιημένες πληροφορίες) μετά την ενημέρωση των πληροφοριών ενός χρήστη στο hash του κόμβου leaf.

Στη συνέχεια, η Binance μπορεί να δημιουργήσει μια απόδειξη κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) για τη δημιουργία του Merkle Tree σύμφωνα με το κύκλωμα. Αυτό σημαίνει ότι το ανταλλακτήριο εκτελεί το hashing απαιτητικής υπολογιστικής ισχύος των ID και των υπολοίπων των χρηστών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η απόδειξη ικανοποιεί τους περιορισμούς.

Ένας επαληθευτής θα ελέγξει την απόδειξη (και τον δημόσιο ανοιχτό κώδικα) για να πειστεί ότι ο υπολογισμός πραγματοποιείται σύμφωνα με όλους τους περιορισμούς. Ο υπολογισμός επαλήθευσης χρειάζεται εξαιρετικά μικρό χρονικό διάστημα σε σύγκριση με το χρονικό διάστημα απόδειξης.

Σε κάθε έκδοση Proof of Reserves, το ανταλλακτήριο θα κοινοποιεί:

1. Το αποδεικτικό Merkle για κάθε χρήστη.

2. Την απόδειξη κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) και τη δημόσια εισροή (hash της λίστας του συνολικού καθαρού υπολοίπου κάθε περιουσιακού στοιχείου και της Merkle Root) του κυκλώματος για όλους τους χρήστες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επαληθεύσουν το αποδεικτικό Merkle, εξασφαλίζοντας ότι τα ατομικά τους υπόλοιπα έχουν συνεισφέρει στη root του Merkle Tree. Επίσης, μπορούν να επαληθεύσουν το αποδεικτικό του κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) για να διασφαλίσουν ότι η δημιουργία του Merkle Tree ανταποκρίνεται στους περιορισμούς που ορίζονται από το κύκλωμα. Για μια πιο λεπτομερή επεξήγηση της λύσης κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) και της απόδοσής της, ανατρέξτε στο άρθρο του ιστολογίου μας Με ποιον τρόπο τα κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) βελτιώνουν το σύστημα Proof-of-Reserves της Binance.

Συμπεράσματα

Τα κυβικά γραφήματα μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) προσφέρουν την τεχνολογία που απαιτείται για να διασφαλιστεί ταυτόχρονα τόσο η ακεραιότητα των δεδομένων όσο και η προστασία του απορρήτου. Η εφαρμογή του για την απόδειξη των αποθεμάτων και την ενίσχυση της διαφάνειας των CEX, θα πρέπει να συμβάλει στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον κλάδο του blockchain. Για πολλούς, μια τέτοια εξέλιξη ήταν αναμενόμενη από καιρό και πραγματοποιείται σε μια κομβική στιγμή για τα CEX.

Αυτή είναι η πρώτη έκδοση του κυβικού γραφήματος μηδενικής γνώσης (Zk-Snarks) και ανυπομονούμε να λάβουμε σχόλια από την κοινότητα, ώστε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα.

Για περαιτέρω ανάγνωση