Čo je trojuholníková arbitráž a ako ju používať?
Domov
Články
Čo je trojuholníková arbitráž a ako ju používať?

Čo je trojuholníková arbitráž a ako ju používať?

Rozšírené
Zverejnené Mar 23, 2023Aktualizované Apr 21, 2023
7m

Zhrnutie

Trojuholníková arbitráž je komplexná obchodná stratégia využívajúca cenové rozdiely medzi tromi aktívami. Obchodník vymení jedno aktívum za druhé, druhé za tretie a tretie za prvé a zarobí na cenových rozdieloch. 

Úvod

Arbitráž je obchodný prístup, ktorý premieňa neefektívnosť trhu na finančné príležitosti. Existuje niekoľko typov arbitrážnych stratégií používaných obchodníkmi s kryptomenami, vrátane jednoduchej arbitráže, cezhraničnej arbitráže, arbitráže typu peer-to-peer (P2P) a trojuholníkovej arbitráže. Cieľom všetkých je snaha využiť cenové rozdiely na viacerých trhoch.

Aj keď pri väčšine arbitrážnych stratégií je bežné obchodovať na dvoch trhoch, existuje typ arbitráže, ktorý využíva cenový rozdiel troch tried aktív – trojuholníková arbitráž.

Čo je trojuholníková arbitráž pre kryptomeny

Trojuholníková arbitráž využíva cenové rozdiely medzi tromi rôznymi aktívami – zvyčajne kryptomenami – na trhu. Koncept je jednoduchý: obchodník vymení jedno kryptoaktívum za druhé, druhé za tretie a tretie za prvé. To sa potom opakuje dovtedy, kým pretrvávajú cenové rozdiely. 

Samotná realizácia je však o niečo náročnejšia. Aby bola trojuholníková arbitráž úspešná, vyžaduje si identifikáciu cenových rozdielov, súčasné obchodovanie s rôznymi pármi aktív a správne riadenie rizika. Keďže trh s kryptomenami je volatilný, ceny rýchlo kolíšu. Aj obchodníci preto musia trojuholníkové arbitrážne obchody uskutočňovať rýchlo.

Tu je návod, ako zistiť príležitosť na trojuholníkovú arbitráž a čo obchodníci robia pre to, aby ju využili.

Ako funguje trojuholníková arbitráž s kryptomenami

Ako nájsť príležitosť na trojuholníkovú arbitráž

Predpokladajme, že skúsený obchodník si všimne nesúlad cien medzi tromi rôznymi aktívami: bitcoin (BTC), ether (ETH) a tether (USDT). Ako zistiť, či existuje možnosť arbitráže?

Obchodník nakúpi BTC v hodnote 50 000 USD za svoje USDT. BTC potom použije na nákup ETH. Nakoniec použije ETH na nákup USDT. Ak sa relatívna hodnota USDT držaného na konci výrazne líši od počiatočného kapitálu 50 000 USD, potom existuje príležitosť na arbitráž.

Ako využiť príležitosť trojuholníkovej arbitráže

Upozorňujeme na skutočnosť, že obchodníci s kryptomenami musia často obchodovať s vysokou frekvenciou, aby zarobili značnú sumu z nesúladu cien.

V závislosti od cenových rozdielov môžu obchodníci použiť rôzne stratégie na využitie týchto rozdielov. Môžu napríklad použiť stratégiu kúpiť-kúpiť-predať alebo kúpiť-predať-predať.

Tu je príklad stratégie kúpiť-kúpiť-predať s USDT, BTC a ETH:

Trojuholníková arbitráž s kryptomenami

V tomto príklade kúpiť-kúpiť-predať by obchodník zarobil 2 000 USDT. Obchodník bude musieť rýchlo zopakovať kroky a nakúpiť BTC za 52 000 USDT, potom ETH za BTC atď.

Pri stratégii kúpiť-predať-predať napríklad obchodník nakúpi BTC za nižšiu cenu pomocou svojho kapitálu USDT, predá BTC za vyššiu cenu za ETH a potom predá svoje ETH za ešte vyššiu cenu výmenou za USDT.

Trojuholníková arbitráž je komplexná, časovo náročná stratégia a jej manuálne vykonanie môže byť náročné. Mnoho arbitrážnych obchodníkov preto používa obchodné roboty určené na vykonávanie trojuholníkového arbitrážneho obchodovania. Takýto softvér je naprogramovaný tak, aby rozpoznal cenové rozdiely, a obchodníkom umožňuje automatizovať proces trojuholníkovej arbitráže. S obchodnými robotmi je menšia pravdepodobnosť, že obchodníci premeškajú príležitosti, aj keď nesledujú trhy.

Výhody stratégie trojuholníkovej arbitráže s kryptomenami 

Finančné príležitosti

Obchodníci používajúci trojuholníkovú arbitráž majú v porovnaní s obchodníkmi, ktorí obchodujú na jednom trhu, inú možnosť, ako zarobiť na obchodovaní s kryptomenami. Úspešní obchodníci, ktorí dokážu identifikovať a vykonávať tieto typy obchodov, môžu generovať výnosy z cenových rozdielov a nielen z pohybov cien.

Znížené riziko

Teoreticky môžu arbitrážni obchodníci rozložiť svoje riziko na viacero aktív, čím znížia svoju expozíciu voči ktorejkoľvek mene. Diverzifikácia rizika môže pomôcť zmierniť vplyv zmien cien, najmä na volatilných trhoch, kde sa ceny môžu rýchlo meniť. 

S trojuholníkovou arbitrážou sú však spojené aj ďalšie riziká, ktoré sú zdôraznené v časti nižšie. Obchodníci, ktorí sa pokúšajú o obchodovanie použitím trojuholníkovej arbitráže, by preto mali využívať aj stratégie riadenia rizík na hodnotenie a zmierňovanie rizík.

Zvýšená likvidita trhu

Keďže trojuholníková arbitráž zahŕňa tri obchodné páry, zvyšuje obchodnú aktivitu na týchto kryptotrhoch a potenciálne zvyšuje likviditu trhu. Keďže meria schopnosť kryptoaktíva byť kúpené alebo predané bez toho, aby ovplyvňovala jeho ceny, likvidita trhu je znakom finančného zdravia kryptotrhu. Likvidné trhy majú tendenciu byť menej volatilné, vďaka čomu je obchodovanie ziskovejšie, keďže sa znižujú riziká, ako napríklad odchýlka.

Zlepšená efektívnosť trhu

Podobne ako iné formy arbitrážneho obchodovania, aj trojuholníková arbitráž sa zameriava na nerovnováhu trhových cien a jej korekciu. To môže pomôcť stabilizovať trhové ceny, zvýšiť efektívnosť trhu a znížiť obchodné riziká.

Nevýhody trojuholníkovej arbitráže

Zatiaľ čo trojuholníková arbitráž môže priniesť určité výhody, je dôležité zvážiť aj jej nevýhody. 

Riziko odchýlky

S trojuholníkovou arbitrážou sa spája vyššie riziko odchýlky, pretože zahŕňa časté obchodovanie, keď sa naskytne príležitosť. Odchýlka popisuje rozdiel medzi cieľovou a realizovanou cenou, za ktorú sa aktívum kupuje alebo predáva. Často sa vyskytuje, keď sa trh pohybuje príliš rýchlo.

Keďže trojuholníková arbitráž zahŕňa viacero obchodov a je časovo citlivá, cenové rozdiely sa môžu zmeniť v čase, keď sa obchodník pokúsi manuálne vykonať posledný z troch obchodov v trojuholníkovej arbitráži. To môže spôsobiť nižší zisk alebo dokonca stratu.

Načasovanie

Trojuholníková arbitráž môže byť v ideálnych situáciách zisková, no obchodníci čelia nekontrolovateľným faktorom, ktoré môžu ovplyvniť načasovanie obchodov. Sem patrí neefektívnosť burzy, ktorá spôsobuje oneskorenie pri vykonávaní obchodu, a volatilita trhu, čo vedie k cenovým výkyvom pred dokončením obchodu.

Riziko likvidity

Ak trh nie je dostatočne likvidný alebo je na ňom nedostatok obchodníkov, možno nebudete schopní vykonať obchody potrebné na dokončenie trojuholníkovej arbitráže. Ak sa aktíva nekúpia alebo nepredajú za požadované ceny, môžete utrpieť stratu.

Aká je budúcnosť trojuholníkovej arbitráže?

Rozvoj technológií a vznik nových finančných trhov by mohli ovplyvniť používanie trojuholníkovej arbitráže. Trojuholníková arbitráž by sa mohla vyvinúť do sofistikovanejšej formy, ktorá by viedla k vyššej efektívnosti a presnosti pri vykonávaní takýchto obchodov. 

Keďže však čoraz viac obchodníkov používa trojuholníkovú arbitráž ako stratégiu, očakáva sa, že konkurencia v oblasti týchto príležitostí sa zvýši, čo môže sťažiť zarábanie na nej. Dodatočné faktory (napríklad zmeny na menových trhoch a regulácia) by tiež mohli ovplyvniť ziskovosť trojuholníkovej arbitráže. 

S tým, ako sa finančné trhy vyvíjajú, obchodníci sa budú musieť vedieť rýchlo prispôsobiť, aby zostali ziskoví pri využívaní príležitostí na trojuholníkovú arbitráž.

Záverečné myšlienky

Trojuholníková arbitráž je komplexný obchodný prístup, ktorý používajú kompetentní obchodníci, ktorí musia zvažovať rôzne stratégie a riziká. Aj keď má niekoľko výhod, tento typ obchodovania by nemali vykonávať začiatočníci, ktorí nie sú dostatočne zdatní alebo skúsení v riadení rizík.

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.