Kompletný sprievodca obchodovaním s kryptomenami pre začiatočníkov
Domov
Články
Kompletný sprievodca obchodovaním s kryptomenami pre začiatočníkov

Kompletný sprievodca obchodovaním s kryptomenami pre začiatočníkov

Začiatočník
Zverejnené Jun 22, 2020Aktualizované Sep 11, 2023
17m

Čo je obchodovanie?

Obchodovanie je základný ekonomický koncept, ktorý zahŕňa nákup a predaj aktív. Môže ísť o tovary a služby, pri ktorých kupujúci zaplatí úhradu predávajúcemu. V iných prípadoch môže ísť o transakciu výmeny tovaru a služieb medzi obchodnými stranami.

V kontexte finančných trhov sa aktíva, s ktorými sa obchoduje, nazývajú finančné nástroje. Môžu to byť akcie, dlhopisy, menové páry na Forexovom trhu, opcie, futures, maržové produkty, kryptomeny a mnohé ďalšie. Ak sú pre vás tieto pojmy nové, nezúfajte – všetky si ich vysvetlíme neskôr v tomto článku.

Termín obchodovanie sa bežne používa na označenie krátkodobého obchodovania, kde obchodníci aktívne vstupujú do pozícií a vystupujú z nich počas relatívne krátkych časových období. To je však mierne zavádzajúci predpoklad. V skutočnosti sa obchodovanie môže vzťahovať na širokú škálu rôznych stratégií, ako je denné obchodovanie, swingové obchodovanie, trendové obchodovanie a mnoho ďalších. Ale nebojte sa. Každú z nich si prejdeme podrobnejšie neskôr.


Chcete svoje znalosti uplatniť v praxi?


Čo je investovanie?

Investovanie je alokácia zdrojov (napríklad kapitálu) s očakávaním generovania zisku. Môže to byť použitie peňazí na financovanie a rozbehnutie podnikania alebo kúpu pôdy s cieľom neskôr ju predať za vyššiu cenu. Na finančných trhoch ide zvyčajne o investovanie do finančných nástrojov s nádejou, že ich neskôr predáme za vyššiu cenu.

Očakávanie návratnosti je jadrom koncepcie investície (toto je tiež známe ako ROI). Na rozdiel od obchodovania má investovanie zvyčajne dlhodobejší charakter pri navyšovaní bohatstva. Cieľom investora je budovať bohatstvo počas dlhého časového obdobia (rokov alebo dokonca desaťročí). Existuje veľa spôsobov, ako to urobiť, ale investori zvyčajne využívajú základné faktory, aby našli potenciálne dobré investičné príležitosti.

Vzhľadom na dlhodobý charakter ich prístupu sa investori zvyčajne nezaoberajú krátkodobými výkyvmi cien. Ako také zvyčajne zostanú relatívne pasívne a nebudú sa príliš obávať krátkodobých strát.


Obchodovanie vs. investovanie – aký je rozdiel?

Obchodníci aj investori sa snažia vytvárať zisky na finančných trhoch. Ich metódy na dosiahnutie tohto cieľa sú však úplne odlišné.

Vo všeobecnosti sa investori snažia vytvárať výnosy počas dlhšieho časového obdobia – povedzme rokov alebo dokonca desaťročí. Keďže investori majú väčší časový horizont, ich cieľové výnosy pre jednotlivé investície bývajú tiež vyššie. 

Obchodníci sa na druhej strane snažia využiť volatilitu trhu. Vstupujú do pozícií a vystupujú z nich častejšie a pri jednotlivých obchodoch môžu hľadať menšie výnosy (pretože často vstupujú do viacerých obchodov).

Čo je lepšie? Čo je pre vás vhodnejšie? To je na vás, aby ste sa rozhodli. Môžete sa začať vzdelávať v oblasti trhov a potom sa učiť v praxi. Postupom času budete vedieť určiť, ktorý z nich lepšie vyhovuje vašim finančným cieľom, osobnosti a obchodnému profilu.


Pozrite si najnovšie ceny bitcoinu (BTC) hneď teraz.


Čo je fundamentálna analýza (FA)?

Fundamentálna analýza je metóda na posúdenie hodnoty finančného majetku. Fundamentálny analytik študuje ekonomické aj finančné faktory, aby určil, či je hodnota aktíva spravodlivá. Ide tu o makroekonomické okolnosti, ako je stav širšej ekonomiky, podmienky v odvetví alebo podnikanie spojené s aktívom (ak nejaké existuje). A tie sa často sledujú prostredníctvom makroekonomických predstihových a zaostávajúcich ukazovateľov.

Po dokončení základnej analýzy sa analytici snažia určiť, či je aktívum podhodnotené alebo nadhodnotené. Investori môžu tento záver využiť pri svojich investičných rozhodnutiach.

V prípade kryptomien môže fundamentálna analýza zahŕňať aj vznikajúcu oblasť vedy o údajoch, ktorá sa zaoberá verejnými údajmi o blockchaine, ktoré sa nazývajú on-chain metriky. Tieto metriky môžu zahŕňať hash rate siete, najlepších držiteľov, počet adries, analýzu transakcií a mnoho ďalších. Pomocou množstva dostupných údajov o verejných blockchainoch môžu analytici vytvárať komplexné technické ukazovatele, ktoré merajú určité aspekty celkového zdravia siete.

Zatiaľ čo fundamentálna analýza je široko používaná na akciovom trhu alebo Forexe, je menej vhodná pre kryptomeny v ich súčasnom stave. Táto trieda aktív je taká nová, že jednoducho neexistuje štandardizovaný komplexný rámec na určovanie trhových ocenení. A čo viac, veľká časť trhu je živená špekuláciami a vyjadreniami. Základné faktory ako také budú mať zvyčajne zanedbateľný vplyv na cenu kryptomeny. Keď však trh dospeje, môžu sa vyvinúť presnejšie spôsoby, ako premýšľať o oceňovaní kryptoaktív.


Čo je technická analýza (TA)?

Technickí analytici využívajú iný prístup. Hlavnou myšlienkou technickej analýzy je, že história cenového pohybu môže naznačovať, ako sa trh bude pravdepodobne správať v budúcnosti.

Technickí analytici sa nesnažia zistiť vnútornú hodnotu aktíva. Namiesto toho sa pozerajú na históriu obchodných aktivít a snažia sa na základe toho identifikovať príležitosti. Môže to byť analýza cenových pohybov a objemu, vzory grafov, použitie technických indikátorov a mnoho ďalších nástrojov na vytváranie grafov. Cieľom tejto analýzy je zhodnotiť silu alebo slabosť daného trhu.

Technická analýza teda nie je len nástrojom na predpovedanie pravdepodobnosti budúcich cenových pohybov. Môže byť tiež užitočným rámcom pre riadenie rizík. Keďže technická analýza poskytuje model na analýzu trhovej štruktúry, mení riadenie obchodov na definovanejšie a merateľnejšie. V tomto kontexte je meranie rizika prvým krokom k jeho riadeniu. To je dôvod, prečo niektorých technických analytikov nemožno považovať striktne za obchodníkov. Môžu používať technickú analýzu výlučne ako rámec pre riadenie rizík.

Prax technickej analýzy sa dá aplikovať na akýkoľvek finančný trh a medzi obchodníkmi s kryptomenami je široko používaná. Funguje však technická analýza? Ako sme už spomenuli, hodnotenie trhov s kryptomenami je do značnej miery poháňané špekuláciami. To vytvára ideálnu pôdu pre technických analytikov, pretože môžu prosperovať len pri zohľadnení technických faktorov.


Fundamentálna analýza vs. technická analýza – čo je lepšie?

To závisí len od vašej obchodnej stratégie. Vlastne, prečo nepoužiť oboje? Väčšina metód analýzy trhu funguje najlepšie, keď sú kombinované s inými metódami alebo ukazovateľmi. Týmto spôsobom je väčšia šanca nájsť spoľahlivejšie investičné príležitosti. Kombinácia rôznych obchodných stratégií môže tiež pomôcť eliminovať zaujatosť z vášho rozhodovacieho procesu.

Tento pojem sa niekedy označuje ako konfluencia. Konfluenční obchodníci kombinujú viacero stratégií do jednej, ktorá využíva výhody všetkých z nich. Princíp spočíva v tom, že obchodné príležitosti prezentované kombinovanými stratégiami môžu byť silnejšie ako tie, ktoré poskytuje iba jedna stratégia.


Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!


Čo poháňa finančné trhy?

Cena aktíva je jednoducho určená rovnováhou ponuky a dopytu. Inými slovami, rozhodujú o tom kupujúci a predávajúci. Tam, kde sa ponuka stretáva s dopytom, existuje trh. Čo však ešte môže riadiť hodnotu finančného aktíva?

Ako sme už diskutovali, môžu existovať základné faktory, ako napríklad stav ekonomiky. Okrem toho môžu existovať technické faktory, ako je trhová kapitalizácia kryptomeny. Môžu existovať aj ďalšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť, ako napríklad nálada na trhu alebo najnovšie správy.

Toto sú však len faktory, ktoré treba zvážiť. To, čo skutočne určuje cenu aktíva v danom momente, je jednoducho rovnováha ponuky a dopytu.


Čo je to trend trhu?

Trend trhu je celkový smer, ktorým sa pohybuje cena aktíva. V technickej analýze sa trendy na trhu zvyčajne identifikujú pomocou pohybu cien, trendových čiar alebo dokonca kľúčových kĺzavých priemerov.

Vo všeobecnosti existujú dva hlavné typy trendov trhu: býčí a medvedí trh. Býčí trh pozostáva z trvalého vzostupného trendu, kde ceny priebežne rastú. Medvedí trh pozostáva z trvalého klesajúceho trendu, kde ceny priebežne klesajú. Okrem toho môžeme identifikovať aj konsolidujúce sa alebo „bočné“ trhy, kde nie je jasný smerový trend.


Cenový graf bitcoinu od samotného začiatku

Bitcoin bol počas celej svojej existencie na býčom trhu.


Stojí za zmienku, že trend na trhu neznamená, že cena vždy ide v smere trendu. Predĺžený býčí trh bude obsahovať menšie medvedie trendy a naopak. Toto je jednoducho povaha trendov na trhu. Je to vec perspektívy, pretože všetko závisí od časového rámca, na ktorý sa pozeráte. Trhové trendy vo vyšších časových rámcoch budú mať vždy väčší význam ako trhové trendy v kratších časových rámcoch.

Zvláštnosťou trendov na trhu je, že ich možno s absolútnou istotou určiť až pri spätnom pohľade. Možno ste už počuli o koncepte spätného pohľadu, ktorý sa týka tendencie ľudí presvedčiť sa, že presne predpovedali udalosť skôr, ako sa stala. Ako si viete predstaviť, skreslenie spätného pohľadu môže mať významný vplyv na proces identifikácie trhových trendov a prijímania obchodných rozhodnutí.


Čo je to trhový cyklus?

Možno ste už počuli frázu, že „trh sa pohybuje v cykloch“. Cyklus je vzor alebo trend, ktorý sa objavuje v rôznych časoch. Trhové cykly vo vyšších časových rámcoch sú zvyčajne spoľahlivejšie ako trhové cykly v nižších časových rámcoch. Napriek tomu môžete nakoniec nájsť malé trhové cykly na hodinovom grafe rovnako ako pri pohľade na desaťročia údajov.

Trhy majú cyklický charakter. Cykly môžu viesť k tomu, že určité triedy aktív prekonajú iné. V iných segmentoch toho istého trhového cyklu môžu tie isté triedy aktív mať nižšiu výkonnosť ako iné typy aktív v dôsledku odlišných trhových podmienok.

Stojí za zmienku, že je takmer nemožné v danom momente určiť, kde sa momentálne nachádzame v trhovom cykle. Táto analýza môže byť vykonaná s vysokou presnosťou až po ukončení tejto časti cyklu. Trhové cykly majú tiež len zriedka konkrétny začiatok a koniec. Ako sa ukazuje, prítomnosť v danom momente je na finančných trhoch mimoriadne neobjektívnym uhlom pohľadu.

Ak si chcete prečítať viac o trhových cykloch, pozrite si Psychológiu trhových cyklov.


Ste pripravení vyskúšať obchodovanie?


Kapitola 2 – Finančné trhy a obchodné nástroje


Obsah


Čo je finančný nástroj?

Zjednodušene povedané, finančný nástroj je obchodovateľné aktívum. Patria sem hotovosť, drahé kovy (ako zlato alebo striebro), dokument, ktorý potvrdzuje vlastníctvo niečoho (napríklad firmy alebo zdroja), právo dodávať alebo prijímať hotovosť a mnoho ďalších. Finančné nástroje môžu byť skutočne zložité, ale základnou myšlienkou je, že nech sú čokoľvek alebo čokoľvek reprezentujú, dá sa s nimi obchodovať.

Finančné nástroje existujú v rôznych typoch na základe rôznych metód klasifikácie. Jedna z klasifikácií je založená na tom, či ide o peňažné nástroje alebo derivátové nástroje. Ako už názov napovedá, derivátové nástroje odvodzujú svoju hodnotu od niečoho iného (napríklad od kryptomeny). Finančné nástroje môžu byť tiež klasifikované ako dlhové alebo kapitálové.

Kam však spadajú kryptomeny? Mohli by sme o nich uvažovať viacerými spôsobmi a mohli by sa zaradiť do viacerých kategórií. Najjednoduchšia klasifikácia je, že ide o digitálne aktíva. Potenciál kryptomien však spočíva v budovaní úplne nového finančného a ekonomického systému.

V tomto zmysle tvoria kryptomeny úplne novú kategóriu digitálnych aktív. A čo viac, ako sa ekosystém vyvíja, môže sa vytvoriť mnoho nových kategórií, ktoré by inak neboli možné. V priestore decentralizovaných financií (DeFi) už možno vidieť prvé príklady.


Čo je to spotový trh?

Spotový trh je miesto, kde sa obchoduje s finančnými nástrojmi za to, čo sa nazýva „okamžité dodanie“. Doručenie v tomto kontexte jednoducho znamená výmenu finančného nástroja za hotovosť. Môže sa to zdať ako zbytočné rozlišovanie, ale niektoré trhy sa nevysporiadajú v hotovosti okamžite. Napríklad, keď hovoríme o termínovaných trhoch, aktíva sú dodané neskôr (keď vyprší termínová zmluva).

Zjednodušene by ste si mohli predstaviť spotový trh ako miesto, kde sa obchoduje „na mieste“. Keďže obchody sa vysporiadajú okamžite, aktuálna trhová cena aktíva sa často označuje ako spotová cena.

Čo to teda znamená v kontexte trhov s kryptomenami? Čo môžete robiť na spotovom trhu Binance? Môžete si navzájom vymieňať mince. Takže, ak chcete vymeniť svoje BNB za BUSD, prejdite na spotový trh BNB/BUSD a je to! Rovnakým spôsobom, ak by ste chceli vymeniť svoje BNB za BTC, prešli by ste na spotový trh BNB/BTC. Po vyplnení vašich objednávok budú vaše mince okamžite vymenené. Toto je jeden z najjednoduchších spôsobov obchodovania s kryptomenami.


Čo je maržové obchodovanie?

Maržové obchodovanie je spôsob obchodovania s využitím požičaných prostriedkov od tretej strany. V skutočnosti obchodovanie na maržu zosilňuje výsledky – smerom nahor aj nadol. Maržový účet poskytuje obchodníkom lepší prístup ku kapitálu a eliminuje určité riziko protistrany. Ako to? Obchodníci môžu obchodovať s rovnakou veľkosťou pozície, ale na kryptomenovej burze si ponechajú menej kapitálu.

Pokiaľ ide o obchodovanie s maržou, často budete počuť výrazy marža a pákový efekt. Marža sa vzťahuje na množstvo kapitálu, ktorý zaviažete (t.j. vložený z vlastného vrecka). Pákový efekt znamená sumu, ktorou znásobíte svoju maržu. Ak teda použijete 2x pákový efekt, znamená to, že otvoríte pozíciu, ktorá je dvojnásobkom vašej marže. Ak použijete 4x páku, otvoríte pozíciu, ktorá je štvornásobkom hodnoty vašej marže atď.

Pozor však na likvidáciu. Čím vyššiu páku použijete, tým bližšie bude likvidačná cena k vášmu vstupu. Ak vás zlikvidujú, riskujete stratu celej marže. Skôr než začnete, uvedomte si vysoké riziká obchodovania s maržou. Sprievodca obchodovaním s maržou Binance je nevyhnutným východiskom predtým, ako začnete.

Obchodovanie s maržou je široko používané v obchodovaní s akciami, komoditami a na Forexe, ako aj na trhoch s bitcoinmi a kryptomenami. V tradičnejšom prostredí poskytuje požičané prostriedky investičný maklér. Pokiaľ ide o kryptomeny, prostriedky zvyčajne požičiava burza výmenou za poplatok za financovanie. V niektorých iných prípadoch však môžu požičané prostriedky pochádzať priamo od iných obchodníkov na platforme. Zvyčajne to bude znamenať variabilnú úrokovú sadzbu (poplatok za financovanie), pretože sadzbu určuje otvorený trh.

Stručne sme si teda vysvetlili, čo je obchodovanie s maržou, no vždy je čo sa učiť. Ak si chcete prečítať viac, prečítajte si článok Čo je to obchodovanie s maržou?.


Čo je to trh s derivátmi?

Deriváty sú finančné aktíva, ktorých hodnota je založená na niečom inom. Môže to byť podkladové aktívum alebo kôš aktív. Najbežnejšími typmi sú akcie, dlhopisy, komodity, trhové indexy alebo kryptomeny.

Samotný derivátový produkt je v podstate zmluvou medzi viacerými stranami. Svoju cenu získa z podkladového aktíva, ktoré sa používa ako benchmark. Bez ohľadu na to, aké aktívum sa použije ako tento referenčný bod, základnou koncepciou je, že odvodený produkt od neho odvodzuje svoju hodnotu. Niektoré bežné príklady derivátových produktov sú futures kontrakty, opčné kontrakty a swapy.

Podľa niektorých odhadov je trh s derivátmi jedným z najväčších trhov. Ako to? Deriváty môžu existovať prakticky pre akýkoľvek finančný produkt – dokonca aj pre samotné deriváty. Áno, deriváty môžu byť vytvorené z derivátov. A potom sa z týchto derivátov môžu vytvárať ďalšie deriváty atď. Znie to ako vratký domček z kariet pripravený zrútiť sa? No možno to nie je až tak ďaleko od pravdy. Niektorí tvrdia, že trh s derivátmi zohral hlavnú úlohu vo finančnej kríze v roku 2008.


Čo sú forwardové a futures kontrakty?

Futures kontrakt je typ derivátového produktu, ktorý obchodníkom umožňuje špekulovať o budúcej cene aktíva. Ide o dohodu medzi stranami o vysporiadaní transakcie k neskoršiemu dátumu nazývanému dátum vypršania platnosti. Ako sme diskutovali o derivátoch, podkladovým aktívom pre zmluvu, ako je táto, môže byť akékoľvek aktívum. Bežnými príkladmi sú kryptomeny, komodity, akcie a dlhopisy.

Dátum vypršania platnosti futures kontraktu je posledný deň, kedy prebieha obchodná činnosť pre daný konkrétny kontrakt. Na konci tohto dňa zmluva vyprší na poslednú zobchodovanú cenu. Vyrovnanie zmluvy je stanovené vopred a môže byť buď v hotovosti alebo fyzicky doručené.

Keď je fyzicky doručené, podkladové aktívum zmluvy sa priamo vymení. Dodávajú sa napríklad barely ropy. Keď sa vysporiada v hotovosti, nevymieňa sa priamo podkladové aktívum, ale iba hodnota, ktorú predstavuje (vo forme hotovosti alebo kryptomeny).

Ak by ste chceli obchodovať futures na Binance, určite si pozrite článok Kompletný sprievodca obchodovaním na Binance Futures.


Čo sú to trvalé futures kontrakty?

Futures produkty sú pre obchodníkov skvelým spôsobom, ako špekulovať s cenou aktíva. Čo však v prípade, ak chcú zotrvať na svojej pozícii aj po uplynutí doby platnosti?

Vstúpte do sveta trvalých futures kontraktov. Hlavným rozdielom medzi nimi a bežnou futures je to, že nikdy neexspirujú. Obchodníci tak môžu špekulovať na cenu podkladového aktíva bez toho, aby sa museli obávať exspirácie. 

To však predstavuje samostatný problém. Čo ak sa cena futures kontraktu bez splatnosti naozaj vzdiali od ceny podkladového aktíva? Keďže neexistuje dátum vypršania platnosti, trh s trvalými futures by mohol mať výrazné a neustále rozdiely oproti spotovému trhu.

To je dôvod, prečo trvalé futures kontrakty implementujú poplatok za financovanie, ktorý sa medzi obchodníkmi platí. Predstavme si, že trh trvalých futures sa obchoduje vyššie ako spotový trh. V tomto prípade bude miera financovania kladná, čo znamená, že dlhé pozície (kupujúci) platia poplatky za financovanie krátkym pozíciám (predajcom). To povzbudzuje kupujúcich k predaju, čo následne spôsobí pokles ceny kontraktu, čím sa priblíži k spotovej cene. Naopak, ak sa na trhu trvalých futures obchoduje nižšie ako na spotovom trhu, miera financovania bude záporná. Tentoraz krátke pozície platia dlhé pozície, aby sa zvýšila cena kontraktu. 

Ak to zhrnieme, tak ak je financovanie pozitívne, dlhé pozície platia krátke pozície. Ak je financovanie záporné, krátke pozície platia dlhé pozície.

Trvalé futures kontrakty sú medzi obchodníkmi s bitcoinmi a kryptomenami veľmi populárne. Ak by ste si chceli prečítať viac o trvalých futures kontraktoch, pozrite si článok Čo sú to trvalé Futures kontrakty?.


Chcete si založiť vlastné portfólio?


Čo sú opčné kontrakty?

Opčná zmluva je typom derivátového produktu, ktorý obchodníkom dáva právo, nie však povinnosť, kúpiť alebo predať aktívum v budúcnosti za konkrétnu cenu. Hlavný rozdiel medzi futures kontraktom a opčným kontraktom je ten, že obchodníci nie sú povinní vysporiadať opčné kontrakty.

Keď obchodníci kupujú opčný kontrakt, špekulujú o tom, akým smerom sa bude cena uberať. 

Existujú dva typy opčných zmlúv: kúpne opcie a predajné opcie. Kúpna opcia vsádza na rast ceny, zatiaľ čo predajná opcia vsádza na pokles ceny.

Rovnako ako pri iných derivátových produktoch, opčné kontrakty môžu byť založené na širokej škále finančných aktív: trhové indexy, komodity, akcie, kryptomeny atď.

Opčné kontrakty môžu umožniť vysoko komplexné obchodné stratégie a metódy riadenia rizík, ako je hedging. V kontexte kryptomien môžu byť opcie najužitočnejšie pre ťažiarov, ktorí chcú zaistiť svoje veľké zásoby kryptomien. Týmto spôsobom sú lepšie chránení pred udalosťami, ktoré by mohli mať škodlivý vplyv na ich finančné prostriedky.

Ak si chcete prečítať viac o opčných kontraktoch, pozrite si Čo sú opčné kontrakty?. Ak by ste chceli obchodovať s opciami na Binance, najskôr si prečítajte nášho sprievodcu opciami pre iOS a Android.


Čo je to devízový (Forexový) trh?

Devízový (Forex, FX) trh je miesto, kde si obchodníci môžu vymeniť menu jednej krajiny za inú. Forexový trh je v podstate tým, čo určuje výmenné kurzy mien na celom svete.

Často môžeme považovať meny za aktíva „bezpečného prístavu“. Dokonca aj pojem „stablecoin“ by mal teoreticky naznačovať, že aktívum je nejakým spôsobom bezpečné pred volatilitou. Aj keď je to do určitej miery pravda, meny môžu zaznamenať aj značné výkyvy na trhu. Ako to? Nuž, hodnotu mien určuje aj ponuka a dopyt. Okrem toho môžu byť ovplyvnené aj infláciou alebo inými trhovými silami súvisiacimi s globálnym obchodom a investíciami a geopolitickými faktormi.

Ako funguje Forexový trh? Menové páry môžu obchodovať investičné banky, centrálne banky, komerčné spoločnosti, investičné firmy, hedžové fondy a maloobchodní forexoví obchodníci. Forexový trh tiež umožňuje globálne menové konverzie pre medzinárodné obchodné vyrovnania.

Forexoví obchodníci zvyčajne používajú denné obchodné stratégie, ako je skalpovanie s pákovým efektom, aby zvýšili svoje výnosy. Ako to presne funguje, popíšeme neskôr v tomto článku.

Forexový trh je jedným z hlavných stavebných kameňov modernej globálnej ekonomiky, ako ju poznáme. Forexový trh je v skutočnosti najväčší a najlikvidnejší finančný trh na svete.


Čo sú pákové tokeny?

Tokeny s pákovým efektom sú obchodovateľné aktíva, ktoré umožňujú pákový efekt ceny kryptomeny bez zvyčajných požiadaviek na riadenie pozície s pákovým efektom. To znamená, že sa nemusíte starať o maržu, kolaterál, financovanie a likvidáciu.

Pákové tokeny sú inovatívny finančný produkt, ktorý existuje len vďaka sile blockchainu. Tokeny s pákovým efektom boli pôvodne predstavené derivátovou burzou FTX, ale odvtedy zaznamenali rôzne alternatívne implementácie. Hlavná myšlienka za nimi je však stále rovnaká – tokenizácia otvorených pákových pozícií. Čo to však znamená?

Pákové tokeny predstavujú otvorené pozície futures kontraktov bez splatnosti v tokenizovanej forme. Pamätáte si, keď sme diskutovali o tom, ako môžu byť deriváty vytvorené z derivátov? Tokeny s pákovým efektom sú ukážkovým príkladom, pretože svoju hodnotu odvodzujú z termínovaných pozícií, ktoré sú tiež derivátmi.

Pákové tokeny sú skvelým spôsobom, ako získať jednoduchú pákovú expozíciu voči kryptomene. Ak by ste ich chceli obchodovať na Binance, pozrite si príručku pre začiatočníkov k Binance Leveraged Tokens (BLVT).

Ak si chcete prečítať o tokenoch s pákovým efektom FTX, pozrite si príručku pre začiatočníkov k tokenom s pákovým efektom FTX.Kapitola 3 – Obchodné a investičné stratégie


Obsah


Čo je obchodná stratégia?

Obchodná stratégia je jednoducho plán, ktorý dodržiavate pri vykonávaní obchodov. Neexistuje jediný správny prístup k obchodovaniu, takže každá stratégia bude do značnej miery závisieť od profilu a preferencií obchodníka. 

Bez ohľadu na váš prístup k obchodovaniu je stanovenie plánu kľúčové – načrtáva jasné ciele a môže vám zabrániť, aby ste kvôli emóciám nevyšli z kurzu. Zvyčajne sa budete chcieť rozhodnúť, čo budete obchodovať, ako to budete obchodovať a čas, kedy budete vstupovať a vystupovať.

V nasledujúcej kapitole sa dostaneme k niekoľkým príkladom obľúbených obchodných stratégií. 


Čo je to správa portfólia?

Správa portfólia sa zaoberá tvorbou a manipuláciou so súborom investícií. Samotné portfólio je zoskupením aktív – môže obsahovať čokoľvek od Beanie Babies až po nehnuteľnosti. Ak obchodujete výlučne s kryptomenami, potom to bude pravdepodobne tvorené nejakou kombináciou bitcoinov a iných digitálnych mincí a tokenov. 

Prvým krokom je zvážiť vaše očakávania od portfólia. Hľadáte kôš investícií, ktorý zostane relatívne chránený pred volatilitou, alebo niečo rizikovejšie, čo by mohlo krátkodobo priniesť vyššie výnosy?

Zamyslieť sa nad tým, ako chcete spravovať svoje portfólio, je veľmi prospešné. Niektorí môžu uprednostňovať pasívnu stratégiu – takú, v ktorej necháte svoje investície po ich nastavení na pokoji. Iní by mohli zaujať aktívny prístup, kedy neustále nakupujú a predávajú aktíva, aby dosiahli zisk.


Čo je manažment rizík?

ilustrácia riadenia rizík


Riadenie rizika je životne dôležité pre úspech v obchodovaní. Začína to identifikáciou typov rizík, s ktorými sa môžete stretnúť:

 • Trhové riziko: potenciálne straty, ktoré by ste mohli zažiť, ak aktívum stratí hodnotu.

 • Riziko likvidity: potenciálne straty vyplývajúce z nelikvidných trhov, kde nemôžete ľahko nájsť kupcov pre svoje aktíva.

 • Prevádzkové riziko: potenciálne straty, ktoré vyplývajú z prevádzkových porúch. Môžu byť spôsobené ľudskou chybou, zlyhaním hardvéru/softvéru alebo úmyselným podvodným konaním zamestnancov.

 • Systémové riziko: potenciálne straty spôsobené zlyhaním hráčov v odvetví, v ktorom pôsobíte, čo má dopad na všetky podniky v tomto odvetví. Rovnako ako v roku 2008 mal pád Lehman Brothers kaskádový vplyv na celosvetové finančné systémy.

Ako vidíte, identifikácia rizika začína aktívami vo vašom portfóliu, no mala by brať do úvahy interné aj externé faktory, aby bola efektívna. Ďalej budete chcieť posúdiť tieto riziká. Ako často sa s nimi pravdepodobne stretnete? Aké sú vážne?

Po zvážení rizík a zisťovaní ich možného vplyvu na vaše portfólio ich môžete zoradiť a vytvoriť vhodné stratégie a reakcie. Systémové riziko možno napríklad zmierniť diverzifikáciou do rôznych investícií a trhové riziko možno znížiť použitím stop-lossov.


Nezabudnite si pozrieť Vysvetlenie finančného rizika a Príručku pre začiatočníkov k pochopeniu riadenia rizík.


Čo je denné obchodovanie?

Denné obchodovanie je stratégia, ktorej súčasťou je vstup a výstup z pozícií v ten istý deň. Tento výraz pochádza zo starých trhov, pričom odkazuje na skutočnosť, že sú otvorené iba počas stanoveného obdobia počas dňa. Mimo týchto období sa od denných obchodníkov neočakáva, že budú držať niektorú zo svojich pozícií otvorenú. 

Trhy s kryptomenami, ako pravdepodobne viete, nepodliehajú otváracím ani zatváracím časom. Obchodovať môžete 24 hodín denne každý deň v roku. Napriek tomu denné obchodovanie v kontexte kryptomien má tendenciu odkazovať na obchodný štýl, pri ktorom obchodník vstupuje a opúšťa pozície do 24 hodín.

Pri dennom obchodovaní sa často spoliehate na technickú analýzu, aby ste určili, ktoré aktíva sa majú obchodovať. Pretože zisky v tak krátkom období môžu byť minimálne, môžete sa rozhodnúť obchodovať so širokou škálou aktív, aby ste sa pokúsili maximalizovať svoje výnosy. To znamená, že niektorí môžu roky obchodovať výlučne s rovnakým párom.

Tento štýl je samozrejme veľmi aktívna obchodná stratégia. Môže byť vysoko ziskový, no nesie so sebou značné riziko. Denné obchodovanie ako také je vo všeobecnosti vhodnejšie pre skúsených obchodníkov.


Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!


Čo je swingové obchodovanie?

Pri swingovom obchodovaní sa stále snažíte profitovať z trhových trendov, ale časový horizont je dlhší – pozície sa zvyčajne držia v rozsahu od niekoľkých dní do niekoľkých mesiacov. 

Často bude vaším cieľom identifikovať aktívum, ktoré vyzerá podhodnotené a pravdepodobne bude mať vyššiu hodnotu. Kúpili by ste toto aktívum a potom ho predali, keď cena stúpne, aby ste dosiahli zisk. Alebo sa môžete pokúsiť nájsť nadhodnotené aktíva, ktorých hodnota sa pravdepodobne zníži. Potom by ste mohli niektoré z nich predať za vysokú cenu a dúfať, že ich kúpite späť za nižšiu cenu.

Rovnako ako pri dennom obchodovaní, veľa swingových obchodníkov používa technickú analýzu. Avšak, pretože ich stratégia sa odohráva počas dlhšieho obdobia, fundamentálna analýza môže byť tiež cenným nástrojom. 

Swingové obchodovanie sa zdá byť pre začiatočníkov vhodnejšou stratégiou. Hlavne preto, že nie je sprevádzané stresom z rýchleho denného obchodovania. Kým pre denné obchodovanie je charakteristické rýchle rozhodovanie a veľa času stráveného na obrazovke, pri swingovom obchodovaní sa nemusíte ponáhľať.


Čo je pozičné obchodovanie?

Pozičné (alebo trendové) obchodovanie je dlhodobá stratégia. Obchodníci nakupujú aktíva, aby ich držali na dlhšie obdobia (vo všeobecnosti merané v mesiacoch). Ich cieľom je dosiahnuť zisk predajom týchto aktív za vyššiu cenu v budúcnosti.

To, čo odlišuje pozičné obchody od dlhodobých swingových obchodov, je dôvod realizácie obchodu. Poziční obchodníci sa zaoberajú trendmi, ktoré možno pozorovať počas dlhších období – budú sa snažiť profitovať z celkového smerovania trhu. Swingoví obchodníci sa na druhej strane zvyčajne snažia predpovedať „výkyvy“ na trhu, ktoré nemusia nevyhnutne korelovať so širším trendom.

Nie je nezvyčajné vidieť, že poziční obchodníci uprednostňujú fundamentálnu analýzu len preto, že ich časová preferencia im umožňuje sledovať, ako sa zhmotňujú základné udalosti. To neznamená, že sa nepoužíva technická analýza. Kým poziční obchodníci pracujú s predpokladom, že trend bude pokračovať, využitie technických indikátorov ich môže upozorniť na možnosť zvrátenia trendu.

Podobne ako swingové obchodovanie je aj pozičné obchodovanie ideálnou stratégiou pre začiatočníkov. Dlhý časový horizont im opäť dáva dostatok príležitostí na zváženie svojich rozhodnutí.


Čo je scalping?

Zo všetkých diskutovaných stratégií sa skalpovanie uskutočňuje v najmenších časových rámcoch. Skalperi sa pokúšajú hrať na malé kolísanie ceny, pričom často vstupujú a vystupujú z pozícií v priebehu niekoľkých minút (alebo dokonca sekúnd). Vo väčšine prípadov použijú technickú analýzu, aby sa pokúsili predpovedať pohyby cien a využili rozpätie medzi ponukami a dopytmi a iné neefektívnosti na dosiahnutie zisku. Kvôli krátkym časovým rámcom poskytujú skalpovacie obchody často malé percento zisku – zvyčajne nižšie ako 1 %. Skalpovanie je však hra s číslami, takže opakované malé zisky sa môžu časom sčítať.

Skalpovanie v žiadnom prípade nie je stratégia pre začiatočníkov. Pre úspech je životne dôležité hĺbkové chápanie trhov, platforiem, na ktorých obchodujete, a technická analýza. To znamená, že pre obchodníkov, ktorí vedia, čo robia, môže byť identifikácia správnych vzorov a využitie krátkodobých výkyvov vysoko ziskové.


Čo je alokácia a diverzifikácia aktív?

Alokácia aktív a diverzifikácia sú pojmy, ktoré sa zvyčajne používajú zameniteľne. Tieto zásady možno poznáte z príslovia neuchovávajte všetky vajíčka v jednom košíku. Uchovávanie všetkých vajec v jednom košíku vytvára predpoklad skazy – to isté platí pre vaše bohatstvo. Investovanie celoživotných úspor do jedného aktíva vás vystavuje rovnakému druhu rizika. Ak by predmetným aktívom boli akcie konkrétnej spoločnosti a táto spoločnosť by potom skolabovala, prišli by ste o svoje peniaze v jednom rýchlom kroku.

Neplatí to len pre jednotlivé aktíva, ale aj pre triedy aktív. V prípade finančnej krízy by ste očakávali, že všetky akcie, ktoré držíte, stratia hodnotu. Je to preto, že sú silne korelované, čo znamená, že všetky majú tendenciu sledovať rovnaký trend.

Dobrá diverzifikácia nie je len naplnenie vášho portfólia stovkami rôznych digitálnych mien. Uvažujme o udalosti, kedy svetové vlády zakážu kryptomeny alebo kvantové počítače prelomia kryptografické schémy s verejným kľúčom, ktoré v nich používame. Každá z týchto udalostí by mala hlboký vplyv na všetky digitálne aktíva. Rovnako ako akcie tvoria jednu triedu aktív.

V ideálnom prípade chcete svoje bohatstvo rozdeliť medzi viacero tried. Týmto spôsobom, ak má jeden slabý výkon, nemá to žiadny dominový efekt na zvyšok vášho portfólia. Nositeľ Nobelovej ceny Harry Markowitz predstavil túto myšlienku teóriou Modern Portfolio Theory (MPT). Táto teória v podstate podporuje zníženie volatility a rizika spojeného s investíciami do portfólia kombináciou nekorelovaných aktív.

Viac informácií o tejto téme získate v článku Alokácia a diverzifikácia aktív v Binance Academy alebo v článku Skúmanie výhod diverzifikácie s bitcoinmi v Binance Research.


Čo je teória Dow?


Ilustrácia teórie DowTeória Dow je finančný rámec vytvorený podľa predstáv Charlesa Dowa. Dow založil Wall Street Journal a pomohol vytvoriť prvé americké akciové indexy známe ako Dow Jones Transportation Average (DJTA) a Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Hoci teóriu Dow nikdy nesformalizoval samotný Dow, možno ju považovať za súhrn trhových princípov prezentovaných v jeho spisoch. Tu sú niektoré z kľúčových poznatkov:Stojí za to pripomenúť, že to nie je exaktná veda – je to teória a nemusí platiť. Napriek tomu je to teória, ktorá zostáva veľmi vplyvná a mnohí obchodníci a investori ju považujú za neoddeliteľnú súčasť svojej metodológie.

Ďalšie informácie nájdete v časti Úvod do Dowovej teórie.


Čo je teória Elliottových vĺn?

Elliott Wave Theory (EWT) je princíp, ktorý predpokladá, že pohyby na trhu sa riadia psychológiou účastníkov trhu. Aj keď sa používa v mnohých stratégiách technickej analýzy, nie je to indikátor ani špecifická obchodná technika. Je to skôr spôsob, ako analyzovať štruktúru trhu.

Vzor Elliottovej vlny možno zvyčajne identifikovať v sérii ôsmich vĺn, z ktorých každá je buď hybná vlna, alebo korektívna vlna. Mali by ste päť hybných vĺn, ktoré sledujú všeobecný trend, a tri korektívne vlny, ktoré sa pohybujú proti nim.


Cyklus Elliotových vĺn s hybnými vlnami (modrá) a korektívnymi vlnami (žltá).

Cyklus Elliotových vĺn s hybnými vlnami (modrá) a korektívnymi vlnami (žltá).


Vzory majú tiež fraktálnu vlastnosť, čo znamená, že môžete priblížiť jednu vlnu, aby ste videli ďalší vzor Elliotovej vlny. Prípadne ju môžete oddialiť, aby ste zistili, že vzor, ktorý ste skúmali, je tiež jedinou vlnou väčšieho cyklu Elliotových vĺn.

Teória Elliottových vĺn sa stretáva so zmiešanými recenziami. Niektorí tvrdia, že metodika je príliš subjektívna, pretože obchodníci môžu vlny identifikovať rôznymi spôsobmi bez toho, aby porušili pravidlá. Rovnako ako teória Dow, ani teória Elliottových vĺn nie je spoľahlivá, takže by sa nemala považovať za exaktnú vedu. Mnohí obchodníci však dosiahli veľký úspech kombináciou EWT s inými nástrojmi technickej analýzy.

Viac informácií o tejto téme nájdete v časti Úvod do teórie Elliottových vĺn.


Čo je to Wyckoffova metóda?

Wyckoffova metóda je rozsiahla obchodná a investičná stratégia, ktorú vyvinul Charles Wyckoff v 30. rokoch 20. storočia. Jeho práca je všeobecne považovaná za základný kameň moderných techník technickej analýzy na mnohých finančných trhoch.

Wyckoff navrhol tri základné zákony – zákon ponuky a dopytu, zákon príčiny a následku a zákon úsilie verzus výsledok. Sformuloval tiež teóriu Composite Man, ktorá sa výrazne prekrýva s rozdelením primárnych trendov Charlesa Dowa. Jeho práca v tejto oblasti je obzvlášť cenná pre obchodníkov s kryptomenami.

Čo sa týka praktickej stránky veci, samotná Wyckoffova metóda predstavuje päťstupňový prístup k obchodovaniu. Dá sa rozdeliť takto:

 • Určte trend: ako je to teraz a kam smeruje?

 • Identifikujte silné aktíva: pohybujú sa s trhom alebo opačným smerom? 

 • Nájdite aktíva s dostatočným dôvodom: Existuje dostatočný dôvod na vstup do pozície? Oplatí sa kvôli rizikám potenciálna odmena?

 • Posúďte pravdepodobnosť pohybu: poukazujú veci ako Wyckoffove testy nákupu a predaja na možný pohyb? Čo naznačuje cena a objem? Je tento majetok pripravený na presun?

 • Načasujte svoj vstup: ako vyzerajú aktíva vo vzťahu k celkovému trhu? Kedy je najlepší čas vstúpiť do pozície?

Wyckoffova metóda bola predstavená takmer pred storočím, no dodnes je veľmi aktuálna. Rozsah Wyckoffovho výskumu bol obrovský, a preto vyššie uvedené treba vnímať len ako veľmi zhustený prehľad. Odporúčame, aby ste jeho prácu preskúmali hlbšie, pretože poskytuje nevyhnutné znalosti technickej analýzy. Začnite s vysvetlením Wyckoffovej metódy.


Čo je metóda kúpiť a držať?

Stratégia „kúpiť a držať“, možno nie je prekvapením, ide tu o nákup a držanie aktíva. Ide o dlhodobú pasívnu hru, kde investori kúpia aktívum, a potom ho nechajú na pokoji, bez ohľadu na podmienky na trhu. Dobrým príkladom toho v krypto priestore je HODLing, ktorý sa zvyčajne vzťahuje na investorov, ktorí radšej nakupujú a roky držia namiesto aktívneho obchodovania.

Toto môže byť výhodný prístup pre tých, ktorí uprednostňujú investovanie typu „hands-off“, pretože sa nemusia obávať krátkodobých výkyvov alebo daní z kapitálových výnosov. Na druhej strane si to vyžaduje trpezlivosť zo strany investora a predpokladá, že aktívum neskončí úplne bezcenné.

Ak by ste si chceli prečítať o jednoduchom spôsobe aplikácie tejto stratégie na bitcoin, pozrite si časť Dollar-Cost Averaging (DCA) Explained.


Čo je indexové investovanie?

Indexové investovanie možno považovať za formu „kúpy a držania“. Ako už názov napovedá, investor sa snaží profitovať z pohybu aktív v rámci konkrétneho indexu. Mohol tak urobiť sám kúpou aktív alebo investíciou do indexového fondu.

Opäť ide o pasívnu stratégiu. Jednotlivci môžu tiež profitovať z diverzifikácie viacerých aktív bez stresu z aktívneho obchodovania.


Čo je to papierové obchodovanie?

Papierové obchodovanie môže byť akýkoľvek druh stratégie – ale obchodník len predstiera, že kupuje a predáva aktíva. Toto je niečo, čo by ste mohli zvážiť ako začiatočník (alebo dokonca ako skúsený obchodník), aby ste si otestovali svoje schopnosti bez toho, aby ste stakovali svoje peniaze.

Môžete si napríklad myslieť, že ste objavili dobrú stratégiu na načasovanie prepadov bitcoinu a chcete z týchto poklesov ťažiť skôr, než k nim dôjde. Ale skôr, ako riskujete všetky svoje prostriedky, môžete sa rozhodnúť pre papierové obchodovanie. Môže to byť jednoducho zapísanie ceny v čase, keď „otvárate“ svoj short, a znova, keď ho zatvárate. Rovnako by ste mohli použiť nejaký druh simulátora, ktorý napodobňuje obľúbené obchodné rozhrania.

Hlavnou výhodou papierového obchodovania je, že môžete otestovať stratégie bez straty peňazí, ak sa niečo pokazí. S nulovým rizikom môžete získať predstavu o tom, ako by vaše pohyby fungovali. Samozrejme, musíte si uvedomiť, že papierové obchodovanie vám poskytuje len obmedzené pochopenie skutočného prostredia. Je ťažké napodobniť skutočné emócie, ktoré zažívate, keď ide o vaše peniaze. Papierové obchodovanie bez simulátora v reálnom živote vám môže tiež poskytnúť falošný pocit súvisiacich nákladov a poplatkov, pokiaľ ich nezohľadníte pre konkrétne platformy.

Binance ponúka niekoľko možností papierového obchodovania. Napríklad Binance Futures Testnet poskytuje plnohodnotné rozhranie. Ak si sami vytvárate obchodné roboty alebo programy, potom môžete k testovacej sieti spotovej výmeny pristupovať cez API.Kapitola 4 – Základy technickej analýzy


Obsah


Čo je dlhá pozícia?

Dlhá pozícia (alebo jednoducho long) znamená nákup aktíva s očakávaním, že jeho hodnota porastie. Dlhé pozície sa často používajú v súvislosti s derivátovými produktmi alebo Forexom, ale vzťahujú sa v podstate na akúkoľvek triedu aktív alebo typ trhu. Dlhú pozíciu predstavuje aj nákup aktíva na spotovom trhu v nádeji, že sa jeho cena zvýši.

Nákup pozície na finančnom produkte je najbežnejším spôsobom investovania, najmä pre tých, ktorí práve začínajú. Dlhodobé obchodné stratégie ako nákup a držanie sú založené na predpoklade, že hodnota podkladového aktíva sa zvýši. V tomto zmysle nákup a držanie jednoducho znamená nákup na dlhší čas.

Pri nákupe pozície to však nevyhnutne neznamená, že obchodník očakáva zisk z pohybu ceny nahor. Vezmite si napríklad tokeny s pákovým efektom. BTCDOWN nepriamo koreluje s cenou bitcoinu. Ak cena bitcoinu stúpa, cena BTCDOWN klesá. Ak cena bitcoinu klesá, cena BTCDOWN stúpa. V tomto zmysle sa vstup do dlhej pozície v BTCDOWN rovná pohybu ceny Bitcoinu smerom nadol.


Čo je krátka pozícia?

Krátka pozícia (alebo short) znamená predaj aktíva so zámerom jeho neskoršej spätnej kúpy za nižšiu cenu. Shortovanie úzko súvisí s obchodovaním s maržou, ako sa to môže stať pri požičaných aktívach. Je však tiež široko používané na trhu s derivátmi a možno ho vykonať pomocou jednoduchej spotovej pozície. Ako teda funguje shortovanie?

Pokiaľ ide o shortovanie na spotových trhoch, je to celkom jednoduché. Povedzme, že už máte bitcoiny a očakávate, že cena pôjde dole. Svoje BTC predávate za USD, pretože si ich plánujete neskôr znovu kúpiť za nižšiu cenu. V tomto prípade v podstate vstupujete do krátkej pozície na bitcoine, pretože predávate vysoko, aby ste si kúpili nižšie. Dosť jednoduché. Ale čo shortovanie s požičanými prostriedkami? Pozrime sa, ako to funguje. 

Požičiavate si aktívum, o ktorom si myslíte, že jeho hodnota klesne – napríklad akcie alebo kryptomeny. Okamžite ho predáte. Ak obchod prebehne podľa vás a cena aktíva sa zníži, kúpite späť rovnakú sumu aktív, akú ste si požičali. Splatíte aktíva, ktoré ste si požičali (spolu s úrokmi) a profitujete z rozdielu medzi cenou, za ktorú ste pôvodne predali, a cenou, za ktorú ste si znova kúpili.

Ako teda vyzerá shortovanie Bitcoinu s požičanými prostriedkami? Pozrime sa na príklad. Zložíme požadovaný kolaterál na požičanie 1 BTC, potom ho okamžite predáme za 10 000 USD. Teraz máme 10 000 dolárov. Povedzme, že cena klesne na 8 000 dolárov. Kúpime 1 BTC a splácame náš dlh vo výške 1 BTC spolu s úrokmi. Keďže sme pôvodne predali bitcoin za 10 000 USD a teraz sme ho opätovne nakúpili za 8 000 USD, náš zisk je 2 000 USD (mínus úroky a poplatky za obchodovanie).


Čo je kniha objednávok?

Kniha objednávok je zbierka aktuálne otvorených objednávok na aktívum, usporiadaná podľa ceny. Keď odošlete objednávku, ktorá nie je okamžite vybavená, bude pridaná do knihy objednávok. Bude tam čakať, kým nebude naplnená ďalšou objednávkou alebo zrušená.

Knihy objednávok sa pre jednotlivé platformy budú líšiť, ale vo všeobecnosti budú obsahovať približne rovnaké informácie. Uvidíte počet objednávok v konkrétnych cenových hladinách.

Pokiaľ ide o kryptoburzy a online obchodovanie, príkazy v knihe objednávok sú spárované systémom nazývaným párovací mechanizmus. Tento systém zabezpečuje vykonávanie obchodov – môžete si ho predstaviť ako mozog burzy. Tento systém spolu s knihou objednávok je jadrom konceptu elektronickej výmeny.


Aká je hĺbka knihy objednávok?

Hĺbka knihy objednávok (alebo hĺbka trhu) sa vzťahuje na vizualizáciu aktuálne otvorených objednávok v knihe objednávok. Zvyčajne dáva nákupné príkazy na jednu stranu a predajné príkazy na druhú a zobrazuje ich kumulatívne v grafe.


Hĺbka knihy objednávok trhového páru BTC/USDT na Binance.

Hĺbka knihy objednávok trhového páru BTC/USDT na Binance.


Všeobecnejšie povedané, hĺbka knihy objednávok sa môže vzťahovať aj na množstvo likvidity, ktorú môže kniha objednávok absorbovať. Čím je trh „hlbší“, tým viac likvidity je v knihe objednávok. V tomto zmysle môže trh s vyššou likviditou absorbovať väčšie objednávky bez výrazného vplyvu na cenu. Ak je však trh nelikvidný, veľké objednávky môžu mať výrazný vplyv na cenu.


Čo je to trhový príkaz?

Trhový pokyn je pokyn na nákup alebo predaj za najlepšiu aktuálne dostupnú trhovú cenu. Je to v podstate najrýchlejší spôsob, ako sa dostať na trh alebo z neho odísť.

Keď zadávate trhový príkaz, v podstate hovoríte: „Rád by som tento príkaz vykonal hneď teraz za najlepšiu cenu, akú môžem dostať.“

Vaša trhová objednávka bude naďalej vypĺňať objednávky z knihy objednávok, kým nebude celá objednávka úplne vyplnená. To je dôvod, prečo veľkí obchodníci (alebo veľryby) môžu mať významný vplyv na cenu, keď používajú trhové príkazy. Veľký trhový príkaz môže efektívne odsať likviditu z knihy objednávok. Ako to? Poďme si to prejsť pri diskusii o sklze.

Chcete sa dozvedieť viac? Zistite, čo je trhový príkaz?.


Čo je slippage pri obchodovaní?

Pokiaľ ide o trhové objednávky, je tu niečo, čo si musíte uvedomiť – sklz. Keď hovoríme, že trhové príkazy sa plnia za najlepšiu dostupnú cenu, znamená to, že plnia príkazy z knihy objednávok, kým sa nevykoná celý príkaz. 

Čo ak však okolo požadovanej ceny nie je dostatok likvidity na splnenie veľkej trhovej objednávky? Medzi cenou, na ktorej očakávate, že sa vaša objednávka vyplní, a cenou, na ktorej bude objednávka vyplnená, môže byť veľký rozdiel. Tento rozdiel sa nazýva sklz.

Povedzme, že by ste chceli otvoriť dlhú pozíciu v hodnote 10 BTC v altcoine. Tento altcoin má však relatívne malú trhovú kapitalizáciu a obchoduje sa s ním na trhu s nízkou likviditou. Ak použijete trhovú objednávku, bude pokračovať v plnení objednávok z knihy objednávok, kým sa nevyplní celý príkaz 10 BTC. Na likvidnom trhu by ste boli schopní vyplniť svoju 10 BTC objednávku bez výrazného dopadu na cenu. V tomto prípade však nedostatok likvidity znamená, že v knihe objednávok nemusí byť dostatok príkazov na predaj pre aktuálny cenový rozsah. 

Takže v čase, keď sa vyplní celý príkaz 10 BTC, môžete zistiť, že priemerná zaplatená cena bola oveľa vyššia, ako sa očakávalo. Inými slovami, nedostatok predajných príkazov spôsobil, že vaša trhová objednávka sa posunula v knihe objednávok nahor, čím sa vyrovnala s objednávkami, ktoré boli výrazne drahšie ako počiatočná cena.

Buďte si vedomí sklzu pri obchodovaní s altcoinmi, pretože niektoré obchodné páry nemusia mať dostatok likvidity na splnenie vašich trhových príkazov.


Čo je to limitný príkaz?

Limitný pokyn je pokyn na nákup alebo predaj aktíva za určitú cenu alebo lepšiu. Táto cena sa nazýva limitná cena. Limitné nákupné príkazy sa vykonajú pri limitnej cene alebo nižšej, zatiaľ čo limitné predajné príkazy sa vykonajú pri limitnej cene alebo vyššej.

Keď nastavujete limitný pokyn, v podstate hovoríte: „Rád by som vykonal tento pokyn za túto konkrétnu cenu alebo lepšiu, ale nikdy nie horšiu.“

Použitie limitného príkazu vám umožňuje mať väčšiu kontrolu nad vaším vstupom alebo výstupom na daný trh. V skutočnosti vám zaručí, že vaša objednávka nebude nikdy vybavená za horšiu cenu, ako je vami požadovaná cena. To však prináša aj nevýhodu. Trh nemusí nikdy dosiahnuť vašu cenu, takže vaša objednávka zostane nevyplnená. V mnohých prípadoch to môže znamenať stratu potenciálnej obchodnej príležitosti.

Rozhodnutie, kedy použiť limitný príkaz alebo trhový príkaz, sa môže u jednotlivých obchodníkov líšiť. Niektorí obchodníci môžu používať iba jedno alebo druhé, zatiaľ čo iní obchodníci použijú oboje – v závislosti od okolností. Dôležité je pochopiť, ako fungujú, aby ste sa mohli rozhodnúť sami.

Chcete sa dozvedieť viac? Zistite, čo je limitný príkaz?.


Čo je to stop-loss príkaz?

Teraz, keď vieme, čo sú trhové a limitné príkazy, poďme sa baviť o príkazoch stop-loss. Príkaz stop-loss je typ limitu alebo trhového príkazu, ktorý sa aktivuje len pri dosiahnutí určitej ceny. Táto cena sa nazýva stop cena.

Účelom stop-loss príkazu je najmä obmedziť straty. Každý obchod musí mať bod neplatnosti, čo je cenová hladina, ktorú by ste si mali vopred definovať. Toto je úroveň, pri ktorej hovoríte, že váš počiatočný zámer bol nesprávny, čo znamená, že by ste mali opustiť trh, aby ste predišli ďalším stratám. Takže bod neplatnosti je miesto, kde by ste zvyčajne zadali príkaz stop-loss.

Ako funguje stop-loss príkaz? Ako sme už spomenuli, stop-loss môže byť limitný alebo trhový príkaz. Preto sa tieto varianty môžu označovať aj ako príkazy stop-limit a stop-market. Kľúčová vec, ktorú je potrebné pochopiť, je, že stop-loss sa aktivuje iba vtedy, keď je dosiahnutá určitá cena (stop cena). Keď sa dosiahne stop cena, aktivuje sa buď trhový alebo limitný príkaz. V zásade nastavíte stop cenu ako spúšťač pre váš trhový alebo limitný príkaz.

Je tu však jedna vec, ktorú by ste mali mať na pamäti. Vieme, že limitné príkazy sa plnia len za limitnú cenu alebo lepšiu, ale nikdy nie horšiu. Ak ako stop-loss používate príkaz stop-limit a trh prudko spadne, môže sa okamžite vzdialiť od vašej limitnej ceny a vaša objednávka zostane nevyplnená. Inými slovami, stop cena by spustila váš stop-limit príkaz, ale limitný príkaz by zostal nevyplnený kvôli prudkému poklesu ceny. To je dôvod, prečo sa príkazy stop-market považujú za bezpečnejšie ako príkazy stop-limit. Zabezpečujú, že aj za extrémnych trhových podmienok budete mať istotu, že po dosiahnutí bodu neplatnosti opustíte trh.

Chcete sa dozvedieť viac? Zistite, čo je to stop-limitný príkaz?.


Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!


Čo sú tvorcovia a odberatelia?

Tvorcom sa stanete, keď zadáte objednávku, ktorá nebude okamžite vybavená, ale bude pridaná do knihy objednávok. Keďže vaša objednávka pridáva do knihy objednávok likviditu, ste „tvorcom“ likvidity.

Limitné príkazy sa zvyčajne vykonajú ako príkazy tvorcu, ale nie vo všetkých prípadoch. Povedzme napríklad, že zadáte limitný nákupný príkaz s limitnou cenou, ktorá je výrazne vyššia ako aktuálna trhová cena. Keďže hovoríte, že váš pokyn sa môže vykonať za limitnú cenu alebo lepšiu, váš pokyn sa vykoná za trhovú cenu (keďže je nižšia ako vaša limitná cena).

Príjemcom sa stanete, keď zadáte objednávku, ktorá sa okamžite vybaví. Vaša objednávka sa nepridá do knihy objednávok, ale je okamžite priradená k existujúcej objednávke v knihe objednávok. Keďže odoberáte likviditu z knihy objednávok, ste príjemcom. Trhové príkazy budú vždy príkazmi príjemcu, pretože svoj príkaz vykonávate za najlepšiu aktuálne dostupnú trhovú cenu.

Niektoré burzy používajú viacvrstvový model poplatkov, aby podnietili obchodníkov poskytovať likviditu. Koniec koncov, je v ich záujme pritiahnuť na svoju burzu obchodníkov s veľkým objemom – likvidita priťahuje viac likvidity. V takýchto systémoch majú tvorcovia tendenciu platiť nižšie poplatky ako odberatelia, pretože sú to oni, ktorí dodávajú burze likviditu. V niektorých prípadoch môžu dokonca ponúkať tvorcom zľavy z poplatkov. Na tejto stránke si môžete skontrolovať aktuálnu úroveň poplatkov na Binance.

Ak si chcete prečítať viac, pozrite si Čo sú tvorcovia a prijímatelia?.


Čo je to spread medzi ponukou a dopytom?

Spread ponuky a dopytu je rozdiel medzi najvyšším nákupným príkazom (ponuka) a najnižším príkazom na predaj (dopyt) pre daný trh. Je to v podstate rozdiel medzi najvyššou cenou, za ktorú je predávajúci ochotný predať, a najnižšou cenou, za ktorú je kupujúci ochotný kúpiť.

Rozpätie medzi ponukou a dopytom je spôsob, ako merať likviditu trhu. Čím menšie je rozpätie ponuky a dopytu, tým je trh likvidnejší. Rozpätie medzi ponukou a dopytom možno tiež považovať za mieru ponuky a dopytu po danom aktíve. V tomto zmysle je ponuka reprezentovaná stranou dopytu, zatiaľ čo dopyt stranou ponuky.

Keď zadávate trhový nákupný príkaz, vyplní sa za najnižšiu dostupnú požadovanú cenu. Naopak, keď zadáte trhový predajný príkaz, vyplní sa pri najvyššej dostupnej ponuke. 


Čo je to sviečkový graf?

Sviečkový graf je grafické znázornenie ceny aktíva v danom časovom období. Skladá sa zo sviečok, z ktorých každá predstavuje rovnaký čas. Napríklad 1-hodinový graf zobrazuje sviečky, z ktorých každá predstavuje obdobie jednej hodiny. 1-dňový graf zobrazuje sviečky, z ktorých každá predstavuje obdobie jedného dňa atď.

Denný graf bitcoinu. Každá sviečka predstavuje jeden deň obchodovania.

Denný graf bitcoinu. Každá sviečka predstavuje jeden deň obchodovania.


Sviečka sa skladá zo štyroch dátových bodov: Open, High, Low a Close (tiež označované ako hodnoty OHLC). Open a Close sú prvou a poslednou zaznamenanou cenou pre daný časový rámec, zatiaľ čo Low a High sú najnižšia a najvyššia zaznamenaná cena. 

Sviečkové grafy sú jedným z najdôležitejších nástrojov na analýzu finančných údajov. Sviečky pochádzajú zo 17. storočia v Japonsku, ale boli vylepšené začiatkom 20. storočia priekopníkmi obchodu, akým bol Charles Dow.

Analýza sviečkového grafu je jedným z najbežnejších spôsobov, ako sa pozrieť na trh s bitcoinmi pomocou technickej analýzy. Chceli by ste sa naučiť čítať sviečkové grafy? Pozrite si Sprievodcu sviečkovými grafmi pre začiatočníkov.


Čo je to vzor sviečkového grafu?

Technická analýza je z veľkej časti založená na predpoklade, že predchádzajúce pohyby cien môžu naznačovať budúcu cenovú akciu. Ako teda môžu byť sviečky v tomto kontexte užitočné? Cieľom je identifikovať vzory sviečkových grafov a na základe nich vytvoriť obchodné nápady.

Sviečkové grafy pomáhajú obchodníkom analyzovať štruktúru trhu a určiť, či sa nachádzame v býčom alebo medveďom trhovom prostredí. Môžu sa tiež použiť na identifikáciu oblastí záujmu na grafe, ako sú úrovne podpory alebo odporu alebo potenciálne body zvrátenia. Toto sú miesta na grafe, ktoré majú zvyčajne zvýšenú obchodnú aktivitu.

Sviečkové vzory sú tiež skvelým spôsobom, ako riadiť riziko, pretože môžu prezentovať obchodné nastavenia, ktoré sú definované a presné. Ako to? Sviečkové vzory môžu definovať jasné cenové ciele a body neplatnosti. To umožňuje obchodníkom prísť s veľmi presnými a kontrolovanými obchodnými nastaveniami. Ako také sú sviečkové vzory široko používané forexovými obchodníkmi a obchodníkmi s kryptomenami.

Medzi najbežnejšie sviečkové vzory patria vlajky, trojuholníky, kliny, kladivá, hviezdy a formácie Doji. Ak sa chcete naučiť, ako ich čítať, pozrite si 12 populárnych vzorov sviečok používaných v technickej analýze a Príručku pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov.


Čo je trendová čiara?

Trendové čiary sú široko používaným nástrojom obchodníkov aj technických analytikov. Sú to čiary, ktoré spájajú určité dátové body na grafe. Zvyčajne je týmto údajom cena, ale nie vo všetkých prípadoch. Niektorí obchodníci môžu tiež kresliť trendové čiary na technických indikátoroch a oscilátoroch.

Hlavnou myšlienkou kreslenia trendových čiar je vizualizácia určitých aspektov cenovej akcie. Obchodníci tak môžu identifikovať celkový trend a štruktúru trhu.


Cena bitcoinu sa niekoľkokrát dotkla trendovej línie, čo naznačuje stúpajúci trend.

Cena bitcoinu sa niekoľkokrát dotkla trendovej línie, čo naznačuje stúpajúci trend.


Niektorí obchodníci môžu využiť iba trendové čiary, aby lepšie pochopili štruktúru trhu. Iní ich môžu využiť na vytvorenie obchodných nápadov na základe toho, ako trendové čiary interagujú s cenou.

Trendové čiary možno použiť na graf zobrazujúci prakticky akýkoľvek časový rámec. Avšak, ako pri akomkoľvek inom nástroji na analýzu trhu, trendové čiary vo vyšších časových rámcoch majú tendenciu byť spoľahlivejšie ako trendové čiary v nižších časových rámcoch. 

Ďalším aspektom, ktorý tu treba zvážiť, je sila trendovej čiary. Konvenčná definícia trendovej čiary definuje, že sa musí dotknúť ceny aspoň dvakrát alebo trikrát, aby sa stala platnou. Typicky, čím viackrát sa cena dotkla (testovala) trendovej čiary, tým za spoľahlivejšiu ju možno považovať.

Ak si chcete prečítať viac o tom, ako kresliť trendové čiary, pozrite si Vysvetlenie trendových čiar.


Čo je support a rezistencia?

Support a rezistencia sú niektoré z najzákladnejších pojmov súvisiacich s obchodovaním a technickou analýzou.

Support znamená úroveň, na ktorej cena nájde „dolnú hranicu“. Inými slovami, úroveň podpory je oblasťou významného dopytu, do ktorej vstupujú kupujúci a tlačia cenu nahor.

Rezistencia znamená úroveň, pri ktorej cena nachádza „strop“. Úroveň rezistencie je oblasťou významnej ponuky, do ktorej vstupujú predajcovia a tlačia cenu nadol.


Úroveň podpory (červená) je testovaná a prelomená, pričom sa mení na rezistenciu.

Úroveň podpory (červená) je testovaná a prelomená, pričom sa mení na rezistenciu.


Teraz viete, že podpora a rezistencia sú úrovne zvýšeného dopytu a ponuky. Pri premýšľaní o podpore a rezistencii však môže hrať úlohu mnoho ďalších faktorov.

Technické indikátory, ako sú trendové čiary, kĺzavé priemery, Bollingerove pásma, Ichimoku Clouds a Fibonacciho retracement môžu tiež naznačovať potenciálnu úroveň podpory a rezistencie. V skutočnosti sa využívajú aj aspekty ľudskej psychológie. To je dôvod, prečo obchodníci a investori môžu začleniť podporu a rezistenciu do svojej individuálnej obchodnej stratégie veľmi odlišne.

Chceli by ste vedieť, ako nakresliť úrovne podpory a rezistencie na grafe? Pozrite si Vysvetlenie základov podpory a rezistencie.Kapitola 5 – Ukazovatele technickej analýzy


Obsah


Čo je indikátor technickej analýzy?

Technické ukazovatele počítajú metriky súvisiace s finančným nástrojom. Tento výpočet môže byť založený na cene, objeme, údajoch o reťazci, otvorenom záujme, sociálnych metrikách alebo dokonca inom indikátore.

Ako sme už spomenuli, technickí analytici zakladajú svoje metódy na predpoklade, že historické cenové vzorce môžu diktovať budúce cenové pohyby. Obchodníci, ktorí používajú technickú analýzu, môžu použiť rad technických indikátorov na identifikáciu potenciálnych vstupných a výstupných bodov na grafe.

Technické ukazovatele možno kategorizovať viacerými spôsobmi. Ide tu o to, či poukazujú na budúce trendy (hlavné ukazovatele), potvrdzujú vzor, ktorý už prebieha (zaostávajúce ukazovatele) alebo objasňujú udalosti v reálnom čase (zhodné ukazovatele).

Iná kategorizácia sa môže zaoberať tým, ako tieto ukazovatele prezentujú informácie. V tomto zmysle existujú indikátory prekrytia, ktoré prekrývajú údaje nad cenou, a existujú oscilátory, ktoré oscilujú medzi minimálnou a maximálnou hodnotou. 

Existujú aj typy ukazovateľov, ktorých cieľom je merať špecifický aspekt trhu, ako sú ukazovatele hybnosti. Ako naznačuje názov, ich cieľom je merať a zobrazovať dynamiku trhu.

Aký je teda najlepší ukazovateľ technickej analýzy? Na túto otázku neexistuje jednoduchá odpoveď. Obchodníci môžu používať mnoho rôznych typov technických indikátorov a ich výber je do značnej miery založený na ich individuálnej obchodnej stratégii. Aby sa však mohli rozhodnúť, museli sa o nich najskôr dozvedieť – a to urobíme v tejto kapitole.


Vedúce vs. zaostávajúce ukazovatele

Ako sme už diskutovali, rôzne ukazovatele budú mať odlišné vlastnosti a mali by sa používať na špecifické účely. Hlavné ukazovatele poukazujú na budúce udalosti. Indikátory oneskorenia sa používajú na potvrdenie niečoho, čo sa už stalo. Kedy by ste ich teda mali použiť?

Hlavné ukazovatele sú zvyčajne užitočné pre krátkodobé a strednodobé analýzy. Používajú sa, keď analytici predvídajú trend a hľadajú štatistické nástroje na podporu svojej hypotézy. Najmä pokiaľ ide o ekonomiku, hlavné ukazovatele môžu byť obzvlášť užitočné na predpovedanie období recesie

Pokiaľ ide o obchodnú a technickú analýzu, vedúce ukazovatele možno použiť aj pre ich prediktívne vlastnosti. Žiadny špeciálny ukazovateľ však nedokáže predpovedať budúcnosť, preto treba tieto prognózy brať vždy s rezervou.

Meškajúce indikátory sa používajú na potvrdenie udalostí a trendov, ktoré sa už stali alebo už prebiehajú. Môže sa to zdať zbytočné, ale môže to byť veľmi užitočné. Zaostávajúce indikátory môžu dostať do centra pozornosti určité aspekty trhu, ktoré by inak zostali skryté. Meškajúce indikátory sa ako také zvyčajne používajú pri dlhodobejšej analýze grafov.

Chcete sa stále dozvedieť viac? Pozrite si Vysvetlenie hlavných a zaostávajúcich indikátorov.


Čo je indikátor momentu?

Indikátory momentu sa zameriavajú na meranie a ukazovanie dynamiky trhu. Čo je to moment trhu? Jednoducho povedané, je to miera rýchlosti zmien cien. Ukazovatele hybnosti sa zameriavajú na meranie rýchlosti rastu alebo poklesu cien. Ako také ich zvyčajne používajú na krátkodobú analýzu obchodníci, ktorí chcú profitovať zo záberov vysokej volatility.

Cieľom momentového obchodníka je vstúpiť do obchodov, keď je moment vysoký, a vystúpiť, keď moment trhu začne slabnúť. Typicky, ak je volatilita nízka, cena má tendenciu stlačiť sa do malého rozsahu. Ako napätie narastá, cena často urobí veľký impulzný pohyb a nakoniec vyskočí zo svojho rozsahu. Vtedy sa darí momentovým obchodníkom.

Po dokončení pohybu a odchode obchodníkov zo svojej pozície prejdú k inému aktívu s vysokým momentom a pokúsia sa zopakovať rovnaký herný plán. Indikátory momentu ako také sú široko používané dennými obchodníkmi, skalpermi a krátkodobými obchodníkmi, ktorí hľadajú príležitosti na rýchle obchodovanie. 


Aký je objem obchodovania?

Obchodný objem možno považovať za základný ukazovateľ. Zobrazuje počet jednotlivých jednotiek obchodovaných za aktívum v danom čase. V podstate ukazuje, koľko z daného aktíva zmenilo majiteľa počas meraného času.

Niektorí považujú objem obchodovania za najdôležitejší technický ukazovateľ. „Objem predchádza cenu“ je známy výrok vo svete obchodovania. Naznačuje, že veľký objem obchodov môže byť hlavným ukazovateľom pred veľkým pohybom ceny (bez ohľadu na smer).

Použitím objemu v obchodovaní môžu obchodníci merať silu základného trendu. Ak je vysoká volatilita sprevádzaná vysokým objemom obchodov, možno to považovať za potvrdenie pohybu. To dáva zmysel, pretože vysoká obchodná aktivita by sa mala rovnať značnému objemu, pretože veľa obchodníkov a investorov je aktívnych na danej cenovej úrovni. Ak však volatilitu nesprevádza vysoký objem, základný trend možno považovať za slabý.

Cenové hladiny s historicky vysokým objemom môžu tiež poskytnúť obchodníkom dobrý potenciálny vstupný alebo výstupný bod. Keďže história má tendenciu sa opakovať, na týchto úrovniach je pravdepodobnejšie, že dôjde k zvýšenej obchodnej aktivite. V ideálnom prípade by úrovne podpory a odporu mali byť sprevádzané zvýšením hlasitosti, čo potvrdzuje silu úrovne.


Čo je index relatívnej sily (RSI)?

Index relatívnej sily (RSI) je indikátor, ktorý ukazuje, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Je to momentový oscilátor, ktorý ukazuje rýchlosť, akou dochádza k zmenám cien. Tento oscilátor sa pohybuje medzi 0 a 100 a údaje sa zvyčajne zobrazujú na čiarovom grafe.


Indikátor RSI aplikovaný na graf bitcoinu.

Indikátor RSI aplikovaný na graf bitcoinu.


Aká je myšlienka merania dynamiky trhu? Takže, ak sa moment zvyšuje, zatiaľ čo cena stúpa, vzostupný trend možno považovať za silný. Naopak, ak sa moment pri vzostupnom trende znižuje, vzostupný trend možno považovať za slabý. V tomto prípade môže prísť zvrat.

Pozrime sa, ako funguje tradičná interpretácia RSI. Ak je hodnota RSI nižšia ako 30, aktívum sa môže považovať za prepredané. Naopak, môže sa považovať za prekúpené, keď je nad 70.

Napriek tomu by sa hodnoty RSI mali brať s istou mierou skepticizmu. RSI môže dosiahnuť extrémne hodnoty počas mimoriadnych trhových podmienok – a aj tak môže trhový trend ešte chvíľu pokračovať.

RSI je z hľadiska pochopenia jedným z najjednoduchších technických ukazovateľov, čo z neho robí jeden z najlepších pre začínajúcich obchodníkov. Ak si o tom chcete prečítať viac, pozrite si Čo je indikátor RSI?.


Čo je kĺzavý priemer (MA)?

Kĺzavé priemery vyhladzujú cenovú akciu a uľahčujú zistenie trhových trendov. Keďže sú založené na predchádzajúcich údajoch o cenách, chýbajú im prediktívne vlastnosti. Ako také sa kĺzavé priemery považujú za zaostávajúce indikátory.

Kĺzavé priemery majú rôzne typy – dva najbežnejšie sú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA alebo MA) a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). Aký je medzi nimi rozdiel? 

Jednoduchý kĺzavý priemer sa vypočíta tak, že sa zoberú cenové údaje z predchádzajúcich n období a vytvorí sa priemer. Napríklad pri 10-dňovom SMA sa vezme priemerná cenu za posledných 10 dní a výsledky sa zaznamenajú do grafu.


200-týždňový kĺzavý priemer založený na cene bitcoinu.

200-týždňový kĺzavý priemer založený na cene bitcoinu.


Exponenciálny kĺzavý priemer je o niečo zložitejší. Používa iný vzorec, ktorý kladie väčší dôraz na novšie údaje o cenách. Výsledkom je, že EMA rýchlejšie reaguje na nedávne udalosti v oblasti cenových akcií, zatiaľ čo SMA môže trvať dlhšie, kým ich dobehne.

Ako sme už spomenuli, kĺzavé priemery sú zaostávajúce indikátory. Čím dlhšie obdobie vykresľujú, tým väčšie je oneskorenie. Ako taký bude 200-dňový kĺzavý priemer reagovať na vývoj ceny pomalšie ako 100-dňový kĺzavý priemer.

Kĺzavé priemery môžu pomôcť ľahko identifikovať trendy na trhu. Ak si o nich chcete prečítať viac, pozrite si článok Vysvetlenie kĺzavých priemerov.


Čo je to kĺzavá priemerná divergencia konvergencie (MACD)?

MACD je oscilátor, ktorý používa dva kĺzavé priemery na zobrazenie momentu trhu. Keďže sleduje cenový pohyb, ktorý sa už vyskytol, je to oneskorený indikátor.

MACD sa skladá z dvoch čiar – MACD čiary a signálnej čiary. Ako ich vypočítate? Čiaru MACD získate odpočítaním 26 EMA od 12 EMA. Dosť jednoduché. Potom to vykreslíte cez čiary 9 EMA MACD – signálnu čiaru. Okrem toho mnoho nástrojov na vytváranie grafov zobrazuje aj histogram, ktorý znázorňuje vzdialenosť medzi čiarou MACD a čiarou signálu.


Indikátor MACD aplikovaný na graf bitcoinu.

Indikátor MACD aplikovaný na graf bitcoinu.


Obchodníci môžu používať MACD pozorovaním vzťahu medzi MACD čiarou a signálnou čiarou. Prechod medzi dvoma čiarami je zvyčajne pozoruhodnou udalosťou, pokiaľ ide o MACD. Ak čiara MACD prekročí signálnu čiaru, môže sa to interpretovať ako vzostupný signál. Naopak, ak čiara MACD klesne pod signál, môže sa to interpretovať ako medvedí signál.

MACD je jedným z najpopulárnejších technických ukazovateľov na meranie momentu trhu. Ak si o tom chcete prečítať viac, pozrite si MACD Indicator Explained.


Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!


Čo je nástroj Fibonacci Retracement?

Nástroj Fibonacci Retracement (alebo Fib Retracement) je obľúbený indikátor založený na reťazci čísel nazývanom Fibonacciho sekvencia. Tieto čísla identifikoval v 13. storočí taliansky matematik Leonardo Fibonacci. 

Fibonacciho čísla sú teraz súčasťou mnohých indikátorov technickej analýzy a Fib Retracement patrí medzi tie najobľúbenejšie. Používa pomery odvodené z Fibonacciho čísel ako percentá. Tieto percentá sa potom vynesú do grafu a obchodníci ich môžu použiť na identifikáciu potenciálnej úrovne podpory a rezistencie.  

Tieto Fibonacciho pomery sú:

 • 0 %

 • 23,6 %

 • 38,2 %

 • 61,8 %

 • 78,6 %

 • 100 %

Aj keď 50 % technicky nie je Fibonacciho pomer, mnohí obchodníci ho tiež zvažujú pri používaní tohto nástroja. Okrem toho sa môžu použiť aj Fibonacciho pomery mimo rozsahu 0 až 100 %. Niektoré z najbežnejších sú 161,8 %, 261,8 % a 423,6 %.


Fibonacciho úrovne na grafe bitcoinu.

Fibonacciho úrovne na grafe bitcoinu.


Ako teda môžu obchodníci používať úrovne Fibonacciho rekonštrukcie? Hlavnou myšlienkou zakresľovania percentuálnych pomerov do grafu je nájsť oblasti záujmu. Obchodníci si zvyčajne vyberú dva významné cenové body na grafe a k týmto bodom prilepia hodnoty 0 a 100 nástroja Fib Retracement. Rozsah načrtnutý medzi týmito bodmi môže zvýrazniť potenciálne vstupné a výstupné body a pomôcť určiť umiestnenie stop-lossu.

Nástroj Fibonacci Retracement je všestranný indikátor, ktorý možno použiť v širokej škále obchodných stratégií. Ak si chcete prečítať viac, pozrite si Sprievodcu zvládnutím Fibonacciho retracementu.


Čo je Stochastic RSI (StochRSI)?

Stochastic RSI alebo StochRSI je derivátom RSI. Podobne ako v prípade RSI je jeho hlavným cieľom určiť, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Na rozdiel od RSI sa však StochRSI negeneruje z cenových údajov, ale z hodnôt RSI. Vo väčšine nástrojov na vytváranie grafov sa hodnoty StochRSI budú pohybovať medzi 0 a 1 (alebo 0 a 100).

StochRSI sa zdá byť najužitočnejší, keď je blízko hornej alebo dolnej hranice svojho rozsahu. Vďaka vyššej rýchlosti a vyššej citlivosti však môže produkovať veľa falošných signálov, ktorých interpretácia môže byť náročná.

Tradičná interpretácia StochRSI je trochu podobná interpretácii RSI. Ak je vyššia ako 0,8, aktívum sa môže považovať za prekúpené. Ak je nižšia ako 0,2, aktívum sa môže považovať za prepredané. Stojí však za zmienku, že by sa to nemalo považovať za priame signály na vstup alebo výstup z obchodov. Aj keď nám tieto informácie určite čosi hovoria, môže to mať aj iné stránky. To je dôvod, prečo sa väčšina nástrojov technickej analýzy najlepšie používa v kombinácii s inými technikami analýzy trhu.

Chcete sa dozvedieť viac o StochRSI? Pozrite si Stochastic RSI Explained.


Čo sú Bollingerove pásma (BB)?

Bollinger Bands, pomenované po Johnovi Bollingerovi, merajú volatilitu trhu a často sa používajú na zistenie podmienok prekúpenia a prepredania. Tento indikátor sa skladá z troch čiar alebo „pásiem“ – SMA (stredné pásmo) a horného a dolného pásma. Tieto pásma sa potom umiestnia do grafu spolu s cenovou akciou. Princíp spočíva v tom, že ako sa volatilita zvyšuje alebo znižuje, vzdialenosť medzi týmito pásmami sa bude meniť, rozširovať a zmenšovať.


Bollingerské pásma na grafe bitcoinu.

Bollingerské pásma na grafe bitcoinu.


Poďme si prejsť všeobecný výklad Bollingerských pásiem. Čím bližšie je cena k hornému pásmu, tým bližšie môže byť aktívum k podmienkam prekúpenia. Podobne, čím bližšie je k spodnému pásmu, tým bližšie môže byť aktívum k podmienkam prepredania. 

Treba však poznamenať, že cena bude vo všeobecnosti obsiahnutá v rozsahu pásiem, ale občas môže preraziť nad alebo pod nimi. Znamená to, že ide o okamžitý signál na nákup alebo predaj? Nie. To nám len hovorí, že trh sa vzďaľuje od stredného pásma SMA a dosahuje extrémne podmienky.

Obchodníci môžu tiež využiť Bollingerove pásma, aby sa pokúsili predpovedať stlačenie trhu, známe tiež ako Bollingerove pásma. Týka sa to obdobia nízkej volatility, keď sa pásma skutočne približujú k sebe a „stláčajú“ cenu do malého rozsahu. Keď sa „tlak“ hromadí v tomto malom rozsahu, trh z neho nakoniec vyskočí, čo vedie k obdobiu zvýšenej volatility. Keďže trh sa môže pohybovať nahor alebo nadol, stratégia squeeze sa považuje za neutrálnu (ani medvediu, ani býčiu). Možno by bolo vhodné skombinovať ho s inými obchodnými nástrojmi, ako je support a rezistencia.

Chceli by ste pochopiť koncept Bollingerových pásiem? Pozrite si článok Vysvetlenie Bollingerových pásiem.


Čo je objemovo vážená priemerná cena (VWAP)?

Ako sme už spomenuli, mnohí obchodníci považujú objem obchodov za najdôležitejší ukazovateľ. Existujú teda nejaké ukazovatele založené na objeme?

Objemovo vážená priemerná cena alebo VWAP kombinuje silu objemu s cenovou akciou. Praktickejšie povedané, je to priemerná cena aktíva za dané obdobie vážená objemom. Vďaka tomu je užitočnejší ako jednoduchý výpočet priemernej ceny, pretože berie do úvahy aj cenové úrovne s najväčším objemom obchodov.

Ako obchodníci používajú VWAP? Nuž, VWAP sa zvyčajne používa ako benchmark pre aktuálny výhľad na trhu. V tomto zmysle, keď je trh nad čiarou VWAP, možno ho považovať za býčí. Zároveň, ak je trh pod čiarou VWAP, možno ho považovať za medvedí. Všimli ste si, ako je to podobné interpretácii kĺzavých priemerov? VWAP možno skutočne prirovnať ku kĺzavým priemerom, prinajmenšom v spôsobe, akým sa používa. Ako sme videli, hlavný rozdiel je v tom, že VWAP zohľadňuje aj objem obchodovania.

Okrem toho je možné VWAP použiť aj na identifikáciu oblastí s vyššou likviditou. Mnoho obchodníkov použije prekročenie ceny nad alebo pod hranicu VWAP ako obchodný signál. Zvyčajne však do svojej stratégie začlenia aj iné metriky na zníženie rizík.

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, ako môžete využívať VWAP? Pozrite si článok Volume-Weighted Average Price (VWAP) Explained.


Čo je to parabolická SAR?

Parabolická SAR sa používa na určenie smeru trendu a potenciálnych zvratov. „SAR“ znamená Stop and Reverse. Ide o bod, v ktorom by mala byť zatvorená dlhá pozícia a otvorená krátka pozícia alebo naopak.

Parabolický SAR sa zobrazuje ako séria bodiek na grafe, buď nad alebo pod cenou. Vo všeobecnosti, ak sú bodky pod cenou, znamená to, že cena je v rastúcom trende. Naopak, ak sú bodky nad cenou, znamená to, že cena je v klesajúcom trende. Zvrat nastane, keď sa bodky preklopia na „druhú stranu“ ceny.


Parabolický SAR na grafe bitcoinu.

Parabolický SAR na grafe bitcoinu.


Parabolický SAR môže poskytnúť pohľad na smerovanie trendu na trhu. Je tiež užitočný na identifikáciu bodov obratu trendu. Niektorí obchodníci môžu tiež použiť ukazovateľ Parabolický SAR ako základ pre ich trailing stop-loss. Tento typ špeciálnej objednávky sa pohybuje spolu s trhom a zaisťuje, že investori môžu chrániť svoje zisky počas silného vzostupného trendu.

Parabolický SAR je na tom najlepšie počas silných trhových trendov. Počas obdobia konsolidácie môže poskytnúť veľa falošných signálov pre potenciálne obraty. Chceli by ste sa naučiť používať indikátor Parabolický SAR? Pozrite si článok Stručný sprievodca ukazovateľom Parabolic SAR.


Čo je Ichimoku Cloud?

Ichimoku Cloud je indikátor TA, ktorý kombinuje mnoho indikátorov v jednom grafe. Spomedzi ukazovateľov, o ktorých sme diskutovali, je Ichimoku určite jedným z najkomplikovanejších. Na prvý pohľad môže byť ťažké pochopiť jeho vzorce a pracovné mechanizmy. V praxi však ich používanie nie je také ťažké, ako sa zdá, a mnohí obchodníci ho používajú, pretože môže produkovať veľmi zreteľné, dobre definované obchodné signály. 

Ako už bolo spomenuté, Ichimoku Cloud nie je len indikátor, je to súbor indikátorov. Je to kolekcia, ktorá poskytuje prehľad o momente trhu, úrovniach podpory a rezistencie a smerovaní trendu. Dosahuje to tak, že vypočíta päť priemerov a vykreslí ich do grafu. Z týchto priemerov tiež vytvára „oblak“, ktorý môže predpovedať potenciálne oblasti podpory a rezistencie.

Priemery hrajú síce dôležitú úlohu, samotný oblak je však kľúčovou súčasťou ukazovateľa. Vo všeobecnosti, ak je cena nad úrovňou oblaku, trh sa môže považovať za rastúci. Naopak, ak je cena pod úrovňou oblaku, môže sa považovať za klesajúci trend.


Ichimoku Cloud na grafe bitcoinu, ktorý pôsobí ako podpora a potom rezistencia.

Ichimoku Cloud na grafe bitcoinu, ktorý pôsobí ako podpora a potom rezistencia.


Ichimoku Cloud môže tiež posilniť ďalšie obchodné signály.

Ichimoku Cloud je ťažké zvládnuť, ale keď si uvedomíte, ako to funguje, môže priniesť skvelé výsledky. Pozrite si článok Ichimoku Clouds Explained a dozviete sa o tom viac.Kapitola 6 – Tipy na obchodovanie s kryptomenami


Obsah


Ako môžem začať obchodovať s kryptomenou?

Ak ste sa rozhodli, že by ste chceli začať obchodovať, tu je niekoľko vecí, ktoré je potrebné zvážiť.

Po prvé, samozrejme, budete potrebovať kapitál na obchodovanie. Ak nemáte úspory a začnete obchodovať s peniazmi, o ktoré nesmiete prísť, môže to mať skutočne negatívny dopad na váš život. Obchodovanie nie je jednoduché – drvivá väčšina začínajúcich obchodníkov prichádza o peniaze. Budete musieť počítať s tým, že peniaze, ktoré si odložíte na obchodovanie, sa môžu rýchlo minúť a svoje straty možno už nikdy nezískate. To je dôvod, prečo sa odporúča začať s menšími množstvami na otestovanie vôd.

Ešte niečo, na čo budete musieť myslieť, je vaša celková obchodná stratégia. Existuje veľa možností, ako zarobiť peniaze na finančných trhoch. V závislosti od času a úsilia, ktoré môžete tomuto podnikaniu venovať, si môžete vybrať medzi mnohými rôznymi stratégiami na dosiahnutie svojich finančných cieľov.

Nakoniec je tu ešte jedna vec. Mnoho obchodníkov je na tom najlepšie, keď obchodovanie nie je ich hlavným zdrojom príjmu. Emocionálnu záťaž tak znášajú ľahšie, ako keby od nej záviselo ich každodenné prežitie. Eliminovať emócie je základnou črtou úspešných obchodníkov a je to podstatne ťažšie, keď je živobytie ohrozené. Takže najmä keď začínate, môžete obchodovať a investovať v rámci svojich vedľajších príjmov. A nezabudnite začať s malými množstvami, na ktorých sa budete učiť a precvičovať. Môže byť tiež prospešné pozrieť sa na spôsoby pasívneho príjmu s kryptomenami.

Ak sa chcete dozvedieť o jednoduchých chybách, ktorým sa treba vyhnúť pri obchodovaní a technickej analýze, pozrite si článok 7 bežných chýb v technickej analýze (TA).


Ako obchodovať kryptomenu na Binance?

Takže ste sa rozhodli, že sa chcete dostať do sveta obchodovania s kryptomenami. Čo musíte urobiť?

Najprv musíte previesť svoju fiat menu na kryptomenu. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je prejsť na stránku Kúpiť krypto na Binance, kde budete mať množstvo možností. Kryptomeny si môžete kúpiť debetnými a kreditnými kartami pomocou svojho bankového účtu na burze P2P a prostredníctvom riešení tretích strán, ako sú Simplex, Paxful alebo Koinax. Keď nakúpite kryptomeny, stanete sa súčasťou nového finančného systému!

Teraz, keď máte svoju kryptomenu, potenciálnych možností je veľa. Hneď môžete ísť na spotovú burzu Binance a obchodovať s mincami. Ak máte predchádzajúce skúsenosti s obchodovaním, môžete sa tiež pozrieť na platformu obchodovania s maržou Binance alebo Binance Futures. K dispozícii sú aj možnosti pasívneho príjmu, medzi ktoré patrí stakovanie, požičiavanie vašich aktív v Binance Savings, vstup do Binance mining poolu a ďalšie.

Zatiaľ to všetko spadá do niečoho, čo sa nazýva centralizovaná burza – ako Binance. Sú to burzy, kde vkladáte svoje kryptomeny a vykonávate svoje finančné aktivity v rámci interných systémov burzy. Vďaka kúzlu technológie blockchain však existujú aj iné možnosti nazývané decentralizované burzy (DEX). Na týchto miestach vaše prostriedky nikdy neopustia vašu vlastnú kryptomenovú peňaženku, takže ich budete mať neustále v plnej správe. Môžete tiež pripojiť svoju hardvérovú peňaženku a obchodovať priamo z nej.

Centralizované burzy sú v priestore kryptomien dominantné. Mnohí obchodníci a nadšenci blockchainu sa však domnievajú, že značná časť objemu obchodovania s kryptomenami sa v budúcnosti bude uskutočňovať na DEX. Prejdite na Binance DEX a vyskúšajte si obchodné skúsenosti sami!


Čo je obchodný denník a mal by som ho používať?

Obchodný denník je dokumentáciou vašich obchodných aktivít. Mali by ste si ho viesť? Pravdepodobne! Môžete použiť jednoduchú tabuľku programu Excel alebo si predplatiť špecializovanú službu.

Najmä pokiaľ ide o aktívnejšie obchodovanie, niektorí obchodníci považujú vedenie obchodného denníka za nevyhnutné, aby sa stali trvalo ziskovými. Ak totiž nezdokumentujete svoje obchodné aktivity, ako zistíte svoje silné a slabé stránky? Bez obchodného denníka by ste nemali jasnú predstavu o svojej výkonnosti.

Majte na pamäti, že predsudky môžu hrať hlavnú úlohu vo vašich obchodných rozhodnutiach a obchodný denník vám môže pomôcť zmierniť niektoré z nich. Ako? Nuž, s údajmi sa nedá polemizovať! Výkonnosť obchodovania závisí od čísel a ak niečo nerobíte dobre, odrazí sa to na vašej výkonnosti. Dôsledným vedením obchodného denníka môžete tiež sledovať, ktoré stratégie fungujú najlepšie.


Ako mám vypočítať veľkosť svojej pozície v obchodovaní?

Jedným z najdôležitejších aspektov obchodovania je riadenie rizika. V skutočnosti niektorí obchodníci tvrdia, že je to najdôležitejšia vec. To je dôvod, prečo je dôležité vypočítať veľkosť vašich pozícií pomocou štandardizovaného vzorca. Tu je postup výpočtu. 

Najprv si musíte určiť, koľko zo svojho účtu ste ochotní riskovať pri jednotlivých obchodoch. Povedzme, že je to 1 %. Znamená to, že vstupujete na pozície s 1 % z vášho účtu? Nie, znamená to, že ak zasiahnete stop-loss, neprídete o viac ako 1 % zo svojho účtu.

To sa môže zdať príliš málo, ale je to preto, aby ste sa uistili, že niekoľko nevyhnutných zlých obchodov vám nevypáli účet. Takže, keď máte toto definované, musíte určiť, kde je váš stop-loss. Urobíte to pre každý jednotlivý obchod na základe špecifík obchodnej myšlienky. Povedzme, že ste sa rozhodli, že umiestnite stop-loss 5 % od vášho počiatočného vstupu. To znamená, že keď sa vám vyplní stop-loss, vy skončíte 5 % od vášho vstupu, mali by ste stratiť presne 1 % z vášho účtu.

Povedzme teda, že veľkosť nášho účtu je 1 000 USDT. Pri každom obchode riskujeme 1 %. Náš stop-loss je 5 % od nášho vstupu. Akú veľkosť pozície by sme mali použiť? 

1000*0,01/0,05=200

Ak chceme stratiť iba 10 USDT, čo je 1% nášho účtu, mali by sme zadať pozíciu 200 USDT.

Tento proces sa môže zdať na prvý pohľad trochu zdĺhavý, ale je nevyhnutný pre správne riadenie rizika. Dobrá správa, máme o tom celý článok: Ako vypočítať veľkosť pozície v obchodovaní.


Aký softvér na online obchodovanie by som mal používať?

Analýza grafov je základnou súčasťou súboru obchodných nástrojov každého technického analytika. Ale kde je to najlepšie urobiť? Binance má integrované grafy TradingView, takže analýzu môžete vykonávať priamo na platforme – na webovom rozhraní aj v mobilnej aplikácii. Môžete si tiež vytvoriť účet TradingView a skontrolovať všetky trhy Binance prostredníctvom ich platformy.

Na trhu existuje množstvo ďalších online poskytovateľov softvéru na vytváranie grafov, z ktorých každý poskytuje iné výhody. Zvyčajne však budete musieť platiť mesačný poplatok ako predplatné. Niektoré ďalšie zamerané na obchodovanie s kryptomenami sú Coinigy, TradingLite, Exocharts a Tensorcharts.


Mám sa pripojiť k platenej skupine na obchodovanie?

S najväčšou pravdepodobnosťou nie. Skvelých bezplatných informácií o obchodovaní je veľa, tak prečo sa z toho nepoučiť? Je tiež užitočné praktizovať obchodovanie na vlastnú päsť, takže sa môžete poučiť zo svojich chýb a nájsť to, čo vám a vášmu obchodnému štýlu najlepšie vyhovuje.

Vstup do platenej skupiny môže byť platným vzdelávacím nástrojom, ale dávajte si pozor na podvody a falošnú reklamu. Koniec koncov, je celkom ľahké sfalšovať obchodné výsledky, aby ste získali sledovateľov na platenú službu.

Stojí tiež zamyslieť sa nad tým, prečo by úspešný obchodník mohol chcieť založiť platenú skupinu. Iste, trocha vedľajšieho príjmu je vždy vítaná, ale prečo to robiť za mastný poplatok, keď sa im už tak darí?

Na základe toho niektorí úspešní obchodníci prevádzkujú vysokokvalitné platené komunity s dodatočnými službami, ako sú špeciálne trhové údaje. Buďte zvlášť opatrní, komu dávate svoje peniaze, pretože väčšina platených skupín na obchodovanie existuje len preto, aby využili začínajúcich obchodníkov.


Čo je to pump and dump (P&D)?

Pump and dump je schéma, ktorá zahŕňa zvýšenie ceny aktíva prostredníctvom nepravdivých informácií. Keď cena výrazne vzrastie („pumpuje“), páchatelia predajú („vyhadzujú“) svoje lacno nakúpené tašky za oveľa vyššiu cenu.


Typický cenový model schémy pump and dump.

Typický cenový model schémy pump and dump.


Na trhoch s kryptomenami, najmä na býčích trhoch, prevládajú schémy pump and dump. V týchto časoch vstupuje na trh veľa neskúsených investorov a je ľahšie ich využiť. Tento typ podvodu je najbežnejší pri kryptomenách s malou trhovou kapitalizáciou, keďže ich ceny sa vo všeobecnosti ľahšie nafukujú kvôli nízkej likvidite týchto trhov.

Pump and dump schémy sú často organizované súkromnými “pump and dump skupinami”, ktoré sľubujú ľahké výnosy pre účastníkov (zvyčajne výmenou za poplatok). Bežne sa však stáva, že týchto účastníkov využíva ešte menšia skupina, ktorá si už svoje pozície vybudovala.

Na bežných trhoch čelia ľudia, ktorí boli uznaní vinnými z napomáhania pri pump and dump schémach, vysokým pokutám.


Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!


Mám sa zaregistrovať na airdrops kryptomien?

Možno, ale buďte mimoriadne opatrní! Airdrops predstavuje nový spôsob distribúcie kryptomien širokej verejnosti. Airdrop môže byť skvelý spôsob, ako sa uistiť, že kryptomena nie je centralizovaná v rukách len niekoľkých držiteľov. Rôznorodá skupina držiteľov je prvoradá pre zdravú, decentralizovanú sieť.

Nič také ako obed zadarmo však neexistuje. No, niekedy môže byť, ak budete mať veľké šťastie! Zvyčajne sa však stane, že organizátori airdrop sa vás priamo pokúsia využiť, alebo budú chcieť niečo na oplátku.

Čo budú žiadať? Jedným z najbežnejších „aktív“, ktoré sa vyžadujú výmenou za airdrop, sú vaše osobné údaje. Majú vaše osobné údaje hodnotu 10-50 USD vysoko špekulatívnej kryptomeny? Je to vaša voľba, ale môžu existovať lepšie spôsoby, ako si zabezpečiť nejaké vedľajšie príjmy bez toho, aby ste ohrozili svoje súkromie a osobné údaje. To je dôvod, prečo musíte byť obzvlášť opatrní, keď uvažujete o registrácii na airdrops kryptomien.


Záverečné myšlienky

Takže sme toho prežili veľa, však? Začať s obchodovaním s kryptomenami môže byť skľučujúca úloha – existuje toľko konceptov, ktoré sa treba naučiť. Dúfajme, že táto príručka vám pomohla cítiť sa trochu pohodlnejšie pri obchodovaní s kryptomenami.

Vždy je však čo učiť sa. Preto sme vytvorili platformu otázok a odpovedí špecifickú pre kryptomenu: Ask Academy. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa obchodovania s kryptomenami, technológie blockchain, kryptografie alebo iných súvisiacich tém, pokojne ju uverejnite a komunita vám na ňu odpovie! Uvidíme sa tam.

Zdieľať príspevky
Zaregistrujte si účet
Ešte dnes využite svoje znalosti v praxi otvorením účtu Binance.