Domov
Články
Čo je to KYC (poznaj svojho zákazníka)?

Čo je to KYC (poznaj svojho zákazníka)?

Začiatočník
Zverejnené Aug 19, 2021Aktualizované Nov 16, 2022
5m

Zhrnutie

Kontroly Know Your Customer (KYC) vyžadujú, aby poskytovatelia finančných služieb identifikovali a overili svojich zákazníkov. Robí sa to ako súčasť ich úsilia o dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí/boju proti financovaniu terorizmu (AML/CFT) s cieľom bojovať proti finančnej kriminalite a zabezpečiť povinnú starostlivosť o zákazníka.

Kontrola KYC proaktívne bojuje proti trestnej činnosti zhromažďovaním a overovaním informácií o zákazníkoch. Tieto kontroly zlepšujú dôveru v toto odvetvie a pomáhajú poskytovateľom finančných služieb riadiť ich riziká. Kontrola KYC sa pri burzách kryptomien stala samozrejmosťou. Niektorí kritici však tvrdia, že spôsobuje stratu aspektov anonymity a decentralizácie, ktorými sa kryptomeny vyznačujú.


Úvod

Kontrola KYC je štandardná regulačná požiadavka, ktorú sú poskytovatelia finančných služieb povinní splniť. Cieľom týchto kontrol je predovšetkým boj proti financovaniu nezákonných činností a praniu peňazí z nich. Kontrola KYC je kľúčovým prvkom v predpisoch proti praniu špinavých peňazí, čo z nej robí dôležitú bezpečnostnú ochranu, najmä pre kryptomeny. Finančné inštitúcie a poskytovatelia služieb, ako napríklad Binance, čelia stále náročnejšej povinnosti implementovať robustné postupy kontroly KYC na ochranu zákazníkov a ich aktív.


Čo je kontrola KYC?

Ak ste si otvorili účet na burze s
kryptomenami, je pravdepodobné, že ste museli absolvovať kontrolu KYC. Kontroly KYC vyžadujú, aby poskytovatelia finančných služieb zozbierali informácie, ktoré overia totožnosť ich zákazníkov. Môže to byť napríklad prostredníctvom oficiálneho dokladu totožnosti alebo bankových výpisov. Podobne ako predpisy týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí, aj zásady kontroly KYC pomáhajú bojovať proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu, podvodom a nezákonným prevodom finančných prostriedkov.

Kontrola KYC je zvyčajne viac proaktívny ako reaktívny prístup. Väčšina poskytovateľov finančných služieb získava informácie o zákazníkovi v procese registrácie, ešte skôr, ako môže uskutočniť finančné transakcie. V niektorých prípadoch je možné vytvoriť účty bez kontroly KYC, ich funkčnosť je však obmedzená. Binance napríklad umožňuje používateľom otvoriť si účet, ale obchodovanie obmedzuje až do ukončenia kontroly KYC.

Pri vypĺňaní kontroly KYC môžete byť požiadaní, aby ste poskytli:

  • občiansky preukaz,

  • vodičský preukaz,

  • pas.

Okrem overenia identity zákazníka je dôležité aj potvrdenie jeho polohy a adresy. Vaše doklady totožnosti poskytujú základné informácie, ako je vaše meno a dátum narodenia, ale napríklad na určenie trvalého pobytu na daňové účely je potrebné viac. Je pravdepodobne, že budete musieť absolvovať viac kôl kontroly KYC. Poskytovatelia finančných služieb musia tiež často v pravidelných intervaloch opätovne overovať identitu svojich zákazníkov.


Kto riadi dodržiavanie kontrol KYC?

Predpisy týkajúce sa kontroly KYC sa v jednotlivých krajinách líšia, ale existuje medzinárodná spolupráca týkajúca sa potreby základných informácií. V USA zaviedol zákon o bankovom tajomstve a zákon Patriot Act z roku 2001 väčšinu procesov boja proti praniu špinavých peňazí a kontrol KYC, ktoré sa v súčasnosti používajú. EÚ a ázijsko-pacifický región vypracovali svoje vlastné predpisy, veľa z nich sa ale prekrýva s predpismi USA. Smernica EÚ proti praniu špinavých peňazí a nariadenia PSD2 poskytujú hlavný rámec pre krajiny EÚ. Na globálnej úrovni koordinuje nadnárodnú spoluprácu v oblasti regulačných podmienok Finančná akčná skupina (FATF).


Prečo potrebujeme vo svete kryptomien kontrolu KYC?

Vzhľadom na pseudonymnú povahu sa kryptomeny často používajú na pranie nezákonných finančných prostriedkov a daňové úniky. Zlepšenie regulácie kryptomien zlepšuje ich reputáciu a zabezpečuje platenie daní v prípadoch, v ktorých sú splatné. Existujú tri kľúčové dôvody, prečo sú v odvetví kryptomien potrebné kontroly KYC:

1. Blockchainové transakcie sú nezvratné. Neexistuje žiadny správca, ktorý by vám pomohol, ak urobíte chybu. To znamená, že hrozí krádež alebo presun finančných prostriedkov a neexistuje možnosť ich získania späť.

2. Kryptomeny sú dosť anonymné (pseudonymné). Na otvorenie kryptopeňaženky nemusíte zadávať žiadne osobné údaje.

3. V mnohých krajinách je regulácia v oblastí daní a legálnosti kryptomien stále neistá.

Aj napriek tomu, že kontrola KYC predlžuje čas potrebný na založenie účtu, sú jej výhody jednoznačné. Priemerný zákazník ich nemusí vidieť, ale kontrola KYC má významný vplyv na zabezpečenie bezpečia vašich finančných prostriedkov a v boji proti kriminalite.


Aké sú výhody kontroly KYC?

Výhody kontroly KYC nie sú také zjavné. Je ich však oveľa viac než len boj proti podvodom. Môžu tiež zlepšiť finančný systém ako celok:

1. Zistením identity a finančnej histórie zákazníka môžu veritelia ľahšie vyhodnotiť svoje riziko. Tento proces vedie k zodpovednejšiemu poskytovaniu úverov a riadeniu rizík.

2. Bojuje proti krádeži identity a iným druhom finančných podvodov.

3. Ako proaktívne opatrenie predovšetkým znižuje riziko prania špinavých peňazí.

4. Zvyšuje dôveru, bezpečnosť a zodpovednosť poskytovateľov finančných služieb. Táto reputácia má reťazové účinky na finančný sektor ako celok a môže stimulovať investície.

 

Kontrola KYC a decentralizácia

Kryptomeny sa od začiatku zameriavajú na decentralizáciu a poskytnutie systému bez sprostredkovateľov. Ako už bolo uvedené, ktokoľvek si môže vytvoriť peňaženku a držať kryptomeny bez toho, aby o sebe musel poskytovať informácie. Presne z týchto dôvodov sa však kryptomeny stali obľúbenou metódou na pranie špinavých peňazí.

Vlády a regulačné orgány zvyčajne požadujú od búrz, aby uskutočňovali kontroly KYC svojich zákazníkov. Zatiaľ čo implementácia povinných kontrol KYC pre kryptopeňaženky je veľmi náročná, služby poskytujúce výmenu fiat za kryptomenu sú vhodnejšie. Niektorí investori sa špekulatívne zaujímajú o kryptomeny, iní aktívnejšie oceňujú ich základné hodnoty a užitočnosť.


Argumenty proti kontrole KYC

Výhody kontroly KYC sú evidentné, pre niektorých kritikov je však stále kontroverzná. Vzhľadom na jej históriu a pozadie sú argumenty proti kontrole KYC stále častejšie. Väčšina kritiky sa zvyčajne týka otázok súvisiacich so súkromím a nákladmi:

1. S vykonávaním kontrol KYC sú spojené dodatočné náklady, ktoré sa často prenášajú na zákazníka vo forme poplatkov.

2. Niektoré osoby nemajú dokumenty potrebné na kontroly KYC, prípadne nemajú trvalé bydlisko. To im sťažuje prístup k určitým finančným službám.

3. Nezodpovední poskytovatelia finančných služieb nemusia zabezpečovať dostatočnú bezpečnosť údajov a hackerské útoky môžu viesť k odcudzeniu súkromných údajov.

4. Niektorí tvrdia, že ide o krok proti decentralizácii kryptomien.

cta2


Záverečné myšlienky

Postupy kontroly KYC sú štandardom pre odvetvie finančných služieb a kryptobúrz. Je to jedna z najdôležitejších funkcií v boji proti praniu špinavých peňazí a inej trestnej činnosti. Môže sa zdať, že kontroly KYC sú otravné, ale poskytujú veľkú mieru bezpečnosti. Ako súčasť rozsiahlejších opatrení proti praniu špinavých peňazí vám kontrola KYC umožňuje obchodovať s kryptomenami na burzách ako Binance s väčšou dôverou a bezpečnosťou.