Co je postup KYC (poznej svého klienta)?
Domů
Články
Co je postup KYC (poznej svého klienta)?

Co je postup KYC (poznej svého klienta)?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 19, 2021Aktualizováno Nov 16, 2022
5m

TL;DR

Kontroly KYC vyžadují po poskytovatelích finančních služeb identifikování a ověření zákazníků. Tyto hloubkové kontroly zákazníků jsou součástí jejich úsilí v boji proti praní špinavých peněz (AML – Anti-Money Laundering) a v boji proti financování terorismu (CFT – Combating the Financing of Terrorism).

KYC proaktivně bojuje s kriminální aktivitou tím, že shromažďuje informace o zákaznících a ověřuje je. Tyto kontroly zlepšují důvěryhodnost kryptoměnového odvětví a pomáhají poskytovatelům finančních služeb řídit rizika. Ověřování identit se na kryptoměnových burzách stalo běžnou praxí. Někteří kritici ale tvrdí, že to ubírá na proslulé anonymitě a decentralizaci kryptoměn.


Úvod

Kontrola KYC je běžná zákonná povinnost, kterou musí poskytovatelé finančních služeb dodržovat. Tyto kontroly primárně bojují proti financování nezákonných aktivit a praní špinavých peněz. Kontrola KYC je klíčovým opatřením v předpisech proti praní špinavých peněz a zvlášť v oblasti kryptoměn je důležitou bezpečnostní pojistkou. Finanční instituce a poskytovatelé finančních služeb, jako je Binance, musí stále častěji zavádět důsledné kontroly KYC, kterými chrání zákazníky a jejich aktiva.


Co je kontrola KYC?

Pokud jste si někdy registrovali účet na kryptoměnové burze, pravděpodobně jste museli podstoupit kontrolu KYC. Kontrola KYC vyžaduje po poskytovatelích finančních služeb, aby shromažďovali informace ověřující identitu zákazníků. Ověření probíhá například prostřednictvím oficiálních dokladů nebo bankovních výpisů. Zásady KYC, stejně jako předpisy proti praní špinavých peněz (AML), pomáhají bojovat s praním špinavých peněz, financováním terorismu, podvody a nezákonnými převody finančních prostředků.
Kontrola KYC je spíš proaktivní než reaktivní přístup. Většina poskytovatelů finančních služeb žádá zákazníky o údaje už při registraci, ještě než mohou provést finanční transakci. V některých případech je možné vytvořit účty bez KYC, ale takové účty mají omezenou funkčnost. Binance například uživatelům umožňuje vytvořit účet bez KYC, ale dokud ověření identity nedokončí, nemohou obchodovat.

Při ověřování identity KYC můžete být požádání o poskytnutí:

  • Občanského průkazu

  • Řidičského průkazu

  • Pasu

Kromě ověření identity zákazníka je důležité ověřit i jeho bydliště a adresu. Doklady totožnosti obsahují základní informace, jako je vaše jméno a datum narození, ale k určení například daňového domicilu jsou potřeba další informace. Pravděpodobně proto budete muset provést více než jednu fázi KYC. Poskytovatelé finančních služeb musí identitu zákazníků ověřovat i opětovně v pravidelných intervalech.


Kdo reguluje soulad KYC s předpisy?

Předpisy KYC se v jednotlivých zemích liší, ale na základních potřebných údajích existuje mezinárodní shoda. Většina dnešních procesů souvisejících s AML a KYC pochází z amerického zákona o bankovním tajemství (Bank Secrecy Act) a vlasteneckého zákona z roku 2001 (Partriot Act). Země EU a APEC si vytvořily vlastní předpisy, které se ale s těmi americkými z velké částí překrývají. Hlavní rámec pro země EU představuje směrnice proti praní peněz (AMLD) a směrnice o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2). Mezinárodní spolupráci na podmínkách regulace zajišťuje na globální úrovni Finanční akční výbor (FATF).


Proč v kryptoměnovém světě potřebujeme KYC?

Vzhledem k pseudonymní povaze kryptoměn se často používají k legalizaci výnosů z trestné činnosti a daňovým unikům. Lepší regulace kryptoměn zlepšuje jejich pověst a zaručuje vybírání příslušných daní. Kontroly KYC jsou v odvětví kryptoměn potřebné z následujících třech důvodů:

1. Blockchainové transakce jsou nevratné. Když uděláte chybu, neexistuje žádný správce, který by vám pomohl, takže ukradené nebo přesunuté prostředky nelze získat zpět.

2. Kryptoměny jsou docela anonymní (pseudonymní). K založení kryptoměnové peněženky nejsou potřeba žádné osobní údaje.

3. Předpisy ohledně danění a legálnosti kryptoměn jsou v mnoha zemích pořád nejasné.

Přestože ověření identity KYC prodlužuje dobu potřebnou k vytvoření účtu, má jasné výhody. Průměrnému zákazníkovi nemusí být hned jasné, ale KYC má významný dopad na zabezpečení prostředků a boj proti zločinu.


Jaké má KYC výhody?

Výhody KYC nemusí být zcela zřejmé, ale jde o víc než jen boj s podvody. KYC může zlepšit finanční systém jako celek:

1. Když budou věřitelé znát identitu a finanční historii zákazníka, mohou snadněji zhodnotit riziko. Tento proces vede k zodpovědnějšímu poskytování úvěrů a řízení rizika.

2. Bojuje proti krádežím identity a dalším druhům finančních podvodů.

3. Jako proaktivní opatření snižuje riziko, že k praní špinavých peněz vůbec dojde.

4. Zlepšuje důvěru, bezpečnost a odpovědnost poskytovatelů finančních služeb. Taková pověst rezonuje celým finančním odvětvím a může podpořit investice.

 

KYC a decentralizace

Kryptoměny se od svého počátku zaměřují na decentralizaci a osvobození od zprostředkovatelů. Jak už jsme říkali, zřídit si peněženku a držet v ní kryptoměny může kdokoli, aniž by musel uvádět jakékoli osobní údaje. Přesně z těchto důvodů se ale kryptoměny staly oblíbenou metodou praní peněz.

Vlády a regulační orgány obvykle po burzách požadují, aby u svých zákazníků provedly ověření identity KYC. Zatímco zavedení povinného KYC je u kryptoměnových peněženek obtížné, u služeb, které směňují fiat měny za kryptoměny, je to snadnější. Některé investory zajímají kryptoměny ze spekulativních důvodů a jiní víc oceňují jejich stěžejní hodnoty a využití.


Argumenty proti KYC

Ověření KYC má své jasné výhody, ale podle některých kritiků je stále kontroverzní. Argumenty proti KYC jsou vzhledem k historii a pozadí kryptoměn v tomto světě častější. Většina kritiky obvykle pramení z otázek týkajících se ochrany soukromí a nákladů:

1. S prováděním kontrol KYC jsou spojené dodatečné náklady, které často zaplatí zákazník na poplatcích.

2. Někteří lidé nemají dokumenty potřebné k provedení KYC nebo například nemají trvalé bydliště. To jim k některým finančním službám ztěžuje přístup.

3. Nezodpovědní poskytovatelé finančních služeb nemusí mít dostatečně zabezpečená data a hacknutí takového poskytovatele může vést k odcizení soukromých údajů.

4. Někteří argumentují, že KYC je v rozporu s decentralizací kryptoměn.


Závěrem

Ověření identity KYC je pro finanční služby a kryptoměnové burzy odvětvovým standardem. Je to jedna z nejdůležitějších funkcí v boji proti praní špinavých peněz a dalším zločinům. Kontroly KYC se vám mohou zdát obtěžující, ale zásadně zlepšují zabezpečení. Ověření identity KYC je součástí širších opatření v boji proti praní špinavých peněz a umožňuje vám na burzách, jako je Binance, obchodovat kryptoměny bezpečně a s větší důvěrou.