Czym Jest KYC (Poznaj Swojego Klienta)?
Strona Główna
Artykuły
Czym Jest KYC (Poznaj Swojego Klienta)?

Czym Jest KYC (Poznaj Swojego Klienta)?

Początkujący
Opublikowane Aug 19, 2021Zaktualizowane Nov 16, 2022
5m

TL;DR

Kontrole Know Your Customer (KYC) wymagają od dostawców usług finansowych identyfikacji i weryfikacji swoich klientów. Odbywa się to w ramach ich działań w zakresie zgodności z Przeciwdziałaniem Praniu Pieniędzy/Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu (AML/CFT) w celu zwalczania przestępczości finansowej i zapewnienia due diligence wobec klienta.

KYC aktywnie zwalcza działalność przestępczą poprzez zbieranie i weryfikację informacji o klientach. Kontrole te zwiększają zaufanie w branży i pomagają dostawcom usług finansowych zarządzać ryzykiem. KYC stało się powszechne na giełdach kryptowalut. Jednak niektórzy krytycy twierdzą, że odbiera to anonimowość i aspekty decentralizacji, z których słynie krypto.


Wprowadzenie

KYC jest powszechnym wymogiem regulacyjnym, który dostawcy usług finansowych są zobowiązani spełnić. Kontrole te służą przede wszystkim zwalczaniu prania pieniędzy pochodzących z nielegalnej działalności, a także ich finansowania. KYC jest kluczowym środkiem w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, co czyni go ważną bramką bezpieczeństwa szczególnie w przypadku kryptowalut. Instytucje finansowe i dostawcy usług, tacy jak Binance, coraz częściej muszą wdrażać solidne procedury KYC, aby chronić klientów i ich aktywa.


Czym jest KYC?

Jeśli otworzyłeś(-aś) konto na giełdzie kryptowalut, prawdopodobnie będziesz musiał(-a) wypełnić KYC. Wymaga ono od dostawców usług finansowych zbierania informacji weryfikujących tożsamość ich klientów. Może być to wykonane na przykład za pomocą oficjalnej identyfikacji lub wyciągów bankowych. Podobnie jak przepisy AML, polityki KYC pomagają zwalczać pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu, oszustwa i nielegalne transfery środków.
KYC zazwyczaj jest podejściem proaktywnym, a nie reaktywnym. Większość dostawców usług finansowych pobiera dane klientów w procesie wdrażania na platformę, zanim będą mogli oni dokonać transakcji finansowych. W niektórych przypadkach konta można założyć bez KYC, ale mają one ograniczone funkcje. Binance, na przykład, pozwala użytkownikom otworzyć konto, ale ogranicza handel do czasu ukończenia KYC.

Podczas wypełniania KYC możesz zostać poproszony(-a) o podanie:

  • Dowodu Osobistego

  • Prawa jazdy

  • Paszportu

Oprócz weryfikacji tożsamości klienta ważne jest również potwierdzenie jego lokalizacji i adresu. Twoje dokumenty tożsamości będą zawierały podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko oraz data urodzenia, ale aby ustalić na przykład Twoją rezydencję podatkową, potrzebne będą dodatkowe środki. Prawdopodobnie będziesz musiał(-a) ukończyć więcej niż jeden etap KYC. Dostawcy usług finansowych często muszą w regularnych odstępach czasu ponownie weryfikować tożsamość swoich klientów.


Kto reguluje zgodność KYC?

Przepisy KYC różnią się w zależności od kraju, ale została zawiązana współpraca międzynarodowa w zakresie podstawowych potrzebnych informacji. W Stanach Zjednoczonych ustawy o Tajemnicy Bankowej i Patriot Act z 2001 r. ustanowiły większość funkcjonujących obecnie procesów AML i KYC. Kraje UE oraz Azji i Pacyfiku opracowały własne przepisy, ale w dużym stopniu pokrywają się one z tymi z USA. Dyrektywa UE w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (AMLD) i przepisy PSD2 stanowią główne ramy prawne dla krajów Unii Europejskiej. Na poziomie globalnym Grupa Zadaniowa ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) koordynuje współpracę międzynarodową w zakresie warunków regulacyjnych.


Dlaczego potrzebujemy KYC w krypto?

Ze względu na pseudonimowy charakter kryptowalut często wykorzystuje się je do prania nielegalnych funduszy i uchylania się od płacenia podatków. Regulacja kryptowalut poprawia ich reputację i zapewnia, że podatki są odprowadzane w odpowiednich miejscach i momentach. Istnieją trzy kluczowe powody, dla których KYC jest potrzebne w branży krypto:

1. Transakcje blockchain są nieodwracalne. Nie ma administratora, który mógłby Ci pomóc, jeśli popełnisz błąd, co oznacza, że środki mogą zostać skradzione lub przeniesione, ale w żadnym wypadku nie mogą być odzyskane.

2. Kryptowaluty są dość anonimowe (pseudonimowe). Nie musisz podawać żadnych danych osobowych, aby otworzyć portfel kryptowalutowy.

3. Regulacje nadal pozostają w szarej strefie, jeśli chodzi o podatki i legalność kryptowalut w wielu krajach.

Chociaż KYC wydłuża czas potrzebny na założenie konta, niesie za sobą wyraźne korzyści. Przeciętny klient niekoniecznie będzie mógł je zobaczyć, ale mają one znaczący wpływ na bezpieczeństwo Twoich funduszy i zwalczanie przestępczości.


Jakie są zalety KYC?

Korzyści wynikające z KYC nie są oczywiste. Jednak umożliwia ono znacznie więcej niż tylko zwalczanie oszustw i może poprawić cały system finansowy:

1. Kredytodawcy mogą łatwiej ocenić swoje ryzyko, ustalając tożsamość i historię finansową klienta. Proces ten prowadzi do bardziej odpowiedzialnego kredytowania i zarządzania ryzykiem.

2. Pomaga zwalczać kradzież tożsamości i inne rodzaje oszustw finansowych.

3. Zmniejsza ryzyko prania pieniędzy w proaktywny sposób.

4. Zwiększa zaufanie, bezpieczeństwo i odpowiedzialność dostawców usług finansowych. Taka reputacja powoduje efekt domina wywierający wpływ na całą branżę finansową i może zachęcać do inwestycji.

 

KYC i decentralizacja

Kryptowaluty od początku skupiały się na decentralizacji i wolności od pośredników. Jak wspomniano, każdy może założyć portfel i przechowywać krypto bez konieczności podawania szczegółowych informacji o sobie. Jednak z tych właśnie powodów krypto stało się popularną metodą prania pieniędzy.

Rządy i organy regulacyjne zazwyczaj wymagają, aby giełdy przeprowadzały kontrole KYC swoich klientów. Chociaż obowiązkowe KYC jest bardzo trudne do wdrożenia w przypadku portfeli krypto, to regulacja bramek fiat-krypto jest znacznie łatwiejszym zadaniem. Niektórzy inwestorzy są spekulacyjnie zainteresowani kryptowalutami, a inni bardziej aktywnie doceniają ich podstawowe wartości i użyteczność.


Argumenty przeciwko KYC

KYC ma swoje oczywiste zalety, ale nadal jest kontrowersyjne dla niektórych krytyków. Argumenty przeciwko KYC są bardziej powszechne w świecie kryptowalut ze względu na ich historię i zaplecze. Zazwyczaj większość krytyki dotyka problemów z prywatnością i kosztami:

1. Z wykonywaniem kontroli KYC wiąże się dodatkowy koszt, który często jest ponoszony przez klienta w formie opłat.

2. Niektóre osoby nie posiadają dokumentów wymaganych do wypełnienia kontroli KYC lub być może nie mają stałego adresu. Utrudnia im to dostęp do niektórych usług finansowych.

3. Nieodpowiedzialni dostawcy usług finansowych mogą nie mieć odpowiednich zabezpieczeń, a włamania mogą prowadzić do kradzieży wrażliwych danych.

4. Niektórzy twierdzą, że jest to sprzeczne z ideą decentralizacji kryptowalut.


Przemyślenia Końcowe

Procesy KYC są standardem branżowym dla usług finansowych i giełd krypto. To jeden z najważniejszych filarów w walce z praniem brudnych pieniędzy i innymi przestępstwami. Czeki KYC mogą wydawać się irytujące, ale zapewniają duże bezpieczeństwo. W ramach szerszych środków AML, KYC umożliwia handel kryptowalutami na giełdach takich jak Binance z większą pewnością i bezpieczeństwem.