Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι το KYC (Γνώριζε τον πελάτη σου);

Τι είναι το KYC (Γνώριζε τον πελάτη σου);

Έχει δημοσιευτεί Aug 19, 2021Έχει ενημερωθεί Nov 16, 2022
5m

TL;DR

Για τους ελέγχους KYC απαιτείται η ταυτοποίηση και η επαλήθευση των πελατών από τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας συμμόρφωσης με την Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες/Χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση της δέουσας επιμέλειας των πελατών.

Το KYC καταπολεμά προληπτικά τις εγκληματικές δραστηριότητες συλλέγοντας και επαληθεύοντας τα στοιχεία πελατών. Αυτοί οι έλεγχοι βελτιώνουν την εμπιστοσύνη στον κλάδο και βοηθούν τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να διαχειρίζονται τους κινδύνους τους. Το KYC έχει γίνει μια συνήθης πρακτική στα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Ωστόσο, ορισμένοι επικριτές λένε ότι αφαιρεί τις πτυχές της ανωνυμίας και της αποκέντρωσης για τις οποίες φημίζονται τα κρύπτο.


Εισαγωγή

Το KYC είναι μια κοινή κανονιστική απαίτηση που υποχρεούνται να πληρούν οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτοί οι έλεγχοι καταπολεμούν κυρίως τη χρηματοδότηση και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το KYC είναι ένα βασικό μέτρο στους κανονισμούς για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθιστώντας το σημαντικό μέτρο ασφαλείας, ειδικά για τα κρυπτονομίσματα. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως η Binance, αναγκάζονται όλο και περισσότερο να εφαρμόζουν ισχυρές διαδικασίες KYC για να προστατεύουν τους πελάτες και τα περιουσιακά τους στοιχεία.


Τι είναι το KYC;

Εάν έχετε ανοίξει έναν λογαριασμό σε ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων, είναι πιθανό να χρειαστεί να πραγματοποιήσετε έναν έλεγχο KYC. Το KYC απαιτεί από τους παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να συλλέγουν πληροφορίες που επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω επίσημης ταυτοποίησης ή τραπεζικών κινήσεων, για παράδειγμα. Όπως και οι κανονισμοί AML, έτσι οι πολιτικές KYC συμβάλλουν στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της απάτης και της παράνομης μεταφοράς κεφαλαίων.

Το KYC είναι συνήθως μια προσέγγιση πρόληψης και όχι αντίδρασης. Οι περισσότεροι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών λαμβάνουν τα στοιχεία ενός πελάτη στη διαδικασία ενσωμάτωσης προτού μπορέσουν να πραγματοποιήσουν χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι λογαριασμοί μπορούν να δημιουργηθούν χωρίς KYC, αλλά έχουν περιορισμένες λειτουργίες. Η Binance, για παράδειγμα, επιτρέπει στους χρήστες να ανοίξουν έναν λογαριασμό, αλλά περιορίζει τις συναλλαγές μέχρι να ολοκληρωθεί το KYC.

Όταν συμπληρώνετε το KYC, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παρέχετε:

  • Εθνική ταυτότητα

  • Δίπλωμα οδήγησης

  • Διαβατήριο

Εκτός από την επαλήθευση της ταυτότητας ενός πελάτη, είναι, επίσης, σημαντικό να επιβεβαιωθεί η τοποθεσία και η διεύθυνσή του. Τα έγγραφα ταυτότητάς σας θα παρέχουν βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα και την ημερομηνία γέννησής σας, αλλά απαιτούνται περισσότερα για τον προσδιορισμό της φορολογικής σας κατοικίας, για παράδειγμα. Πιθανότατα θα χρειαστεί να ολοκληρώσετε περισσότερα από ένα στάδια KYC. Οι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών συχνά χρειάζεται, επίσης, να επαληθεύουν εκ νέου την ταυτότητα των πελατών τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.


Ποιος ρυθμίζει τη συμμόρφωση με το KYC;

Οι κανονισμοί KYC διαφέρουν ανά χώρα, αλλά υπάρχει διεθνής συνεργασία για τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται. Στις ΗΠΑ, ο Νόμος περί τραπεζικού απορρήτου (Bank Secrecy Act) και ο Πατριωτικός Νόμος (Patriot Act) του 2001 καθιέρωσαν τις περισσότερες από τις διαδικασίες AML και KYC που παρατηρούνται σήμερα. Η ΕΕ και οι χώρες Ασίας-Ειρηνικού έχουν αναπτύξει τους δικούς τους κανονισμούς, αλλά υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία με τις ΗΠΑ. Η οδηγία της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD) και οι κανονισμοί της 2ης Οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) παρέχουν το κύριο πλαίσιο για τις χώρες της ΕΕ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) συντονίζει την πολυεθνική συνεργασία στις κανονιστικές προϋποθέσεις.


Γιατί χρειαζόμαστε το KYC στα κρυπτονομίσματα;

Λόγω της ψευδωνυμοποίησης των κρυπτονομισμάτων, χρησιμοποιούνται συχνά για ξέπλυμα παράνομων κεφαλαίων και φοροδιαφυγή. Η βελτίωση του ελέγχου των κρυπτονομισμάτων βελτιώνει τη φήμη τους και διασφαλίζει ότι οι φόροι πληρώνονται εκεί που οφείλονται. Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους απαιτούνται οι έλεγχοι KYC στη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων:

1. Οι συναλλαγές blockchain είναι μη αναστρέψιμες. Δεν υπάρχει κανένας διαχειριστής που θα σας βοηθήσει εάν κάνετε κάποιο λάθος, που σημαίνει ότι τα κεφάλαια μπορούν να κλαπούν ή να μεταβιβαστούν και να μην ανακτηθούν.

2. Τα κρυπτονομίσματα είναι αρκετά ανώνυμα (ψευδωνυμοποίηση). Δεν χρειάζεται να υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για να ανοίξετε ένα πορτοφόλι κρύπτο.

3. Ο έλεγχος εξακολουθεί να είναι αβέβαιος όσον αφορά τους φόρους και τη νομιμότητα των κρύπτο σε πολλές χώρες.

Αν και το KYC αυξάνει τον χρόνο που απαιτείται για τη δημιουργία ενός λογαριασμού, έχει εμφανή οφέλη. Ο μέσος πελάτης δεν θα μπορεί απαραίτητα να τα δει, αλλά το KYC έχει σημαντικό αντίκτυπο στη διατήρηση των κεφαλαίων σας ασφαλή και στην καταπολέμηση του εγκλήματος.


Ποια είναι τα οφέλη του KYC;

Τα οφέλη του KYC δεν είναι όλα προφανή. Ωστόσο, κάνει πολύ περισσότερα από απλά να καταπολεμά τις απάτες και μπορεί να βελτιώσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα στο σύνολό του:

1. Οι δανειστές μπορούν να εκτιμήσουν ευκολότερα τον κίνδυνο καθορίζοντας την ταυτότητα και το οικονομικό ιστορικό ενός πελάτη. Αυτή η διαδικασία οδηγεί σε πιο υπεύθυνο δανεισμό και διαχείριση κινδύνων.

2. Καταπολεμά την κλοπή ταυτότητας και άλλους τύπους οικονομικής απάτης.

3. Μειώνει εξ αρχής τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως προληπτικό μέτρο.

4. Βελτιώνει την εμπιστοσύνη, την ασφάλεια και την υπευθυνότητα των παρόχων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Αυτή η φήμη έχει αντίκτυπο στον χρηματοπιστωτικό κλάδο στο σύνολό του και μπορεί να ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

 

KYC και αποκέντρωση

Από την αρχή τους, τα κρυπτονομίσματα επικεντρώθηκαν στην αποκέντρωση και την απαλλαγή από τους μεσάζοντες. Όπως αναφέραμε, ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα πορτοφόλι και να έχει κρύπτο χωρίς να χρειάζεται να παρέχει πληροφορίες για τον εαυτό του. Ωστόσο, για αυτούς ακριβώς τους λόγους, τα κρύπτο έχουν γίνει μια δημοφιλής μέθοδος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν συνήθως από τα ανταλλακτήρια να πραγματοποιούν ελέγχους KYC στους πελάτες τους. Ενώ το υποχρεωτικό KYC είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί στα πορτοφόλια κρύπτο, οι υπηρεσίες που ανταλλάσσουν fiat σε κρυπτονομίσματα είναι καταλληλότερες για την εφαρμογή του. Μερικοί επενδυτές ενδιαφέρονται κερδοσκοπικά για τα κρυπτονομίσματα και άλλοι εκτιμούν πιο ενεργά τις βασικές αξίες και τη χρησιμότητά τους.


Επιχειρήματα κατά του KYC

Το KYC έχει προφανή πλεονεκτήματά του, αλλά εξακολουθεί να είναι αμφιλεγόμενο για ορισμένους επικριτές. Τα επιχειρήματα κατά του KYC είναι πιο συχνά στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων λόγω της ιστορίας και του ιστορικού του. Συνήθως, το μεγαλύτερο μέρος της κριτικής προέρχεται από ζητήματα ιδιωτικότητας και κόστους:

1. Υπάρχει επιπλέον κόστος που σχετίζεται με την εκτέλεση ελέγχων KYC που συχνά μεταφέρεται στον πελάτη μέσω προμηθειών.

2. Ορισμένα άτομα δεν διαθέτουν την τεκμηρίωση που απαιτείται για τους ελέγχους KYC ή ίσως δεν έχουν σταθερή διεύθυνση. Αυτό καθιστά δύσκολη την πρόσβασή τους σε ορισμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

3. Οι ανεύθυνοι πάροχοι χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ενδέχεται να μην διαθέτουν ασφάλεια δεδομένων και οι εισβολές μπορεί να προκαλέσουν την κλοπή των προσωπικών σας δεδομένων.

4. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι έρχεται σε αντίθεση με την αποκέντρωση των κρυπτονομισμάτων.


Συμπεράσματα

Οι διαδικασίες KYC είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο για τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. Είναι μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και άλλων εγκλημάτων. Οι έλεγχοι KYC μπορεί να είναι ενοχλητικοί, αλλά παρέχουν μεγάλη ασφάλεια. Ως μέρος ευρύτερων μέτρων AML, το KYC σάς επιτρέπει να ανταλλάσσετε κρυπτονομίσματα σε ανταλλακτήρια όπως η Binance με περισσότερη εμπιστοσύνη και ασφάλεια.