Hem
Artiklar
Vad är KYC (Know Your Customer)?

Vad är KYC (Know Your Customer)?

Nybörjare
Publicerad Aug 19, 2021Uppdaterad Nov 16, 2022
5m

TL;DR

Know Your Customer (KYC)-kontroller kräver att leverantörer av finansiella tjänster identifierar och verifierar sina kunder. Detta görs som en del av deras insatser för att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism (AML/CFT) och ekonomisk brottslighet, samt för att säkerställa kundkännedom.

KYC bekämpar proaktivt brottslig verksamhet genom att samla in och verifiera kundinformation. Dessa kontroller förbättrar förtroendet för branschen och hjälper leverantörer av finansiella tjänster att hantera sina risker. KYC har blivit vanligt på kryptovalutabörser. Vissa kritiker säger dock att detta tar bort anonymitets- och decentraliseringsaspekterna som krypto är känt för.


Introduktion

KYC är ett vanligt lagkrav som leverantörer av finansiella tjänster är skyldiga att uppfylla. Dessa kontroller bekämpar främst finansiering och penningtvätt från olagliga verksamheter. KYC är en nyckelåtgärd i reglerna mot penningtvätt, vilket gör den särskilt viktig för säkerheten i kryptovalutavärlden. Finansinstitut och tjänsteleverantörer såsom Binance måste i allt högre grad implementera robusta KYC-procedurer för att skydda kunder och deras tillgångar.


Vad är KYC?

Om du har öppnat ett konto på en kryptovalutabörs är det troligt att du har varit tvungen att slutföra en KYC-kontroll. KYC-kontrollerna kräver att leverantörerna av finansiella tjänster identifierar och verifierar sina kunders identitet. Detta kan till exempel ske genom officiell identifiering eller bankkontoutdrag. Precis som AML-regleringen hjälper KYC-policyerna till att bekämpa penningtvätt, finansiering av terrorism, bedrägeri och olaglig överföring av tillgångar.

KYC är vanligtvis ett proaktivt tillvägagångssätt, snarare än ett reaktivt. De flesta leverantörerna av finansiella tjänster tar emot en kunds information i inledningsprocessen, innan kunden kan göra finansiella transaktioner. I vissa fall kan konton skapas utan KYC, men är funktionerna begränsas då. Binance tillåter till exempel användarna att öppna ett konto men, begränsar handeln tills KYC-processen är slutförd.

När du slutför din KYC kan du bli ombedd att tillhandahålla:

  • Person-id

  • K√∂rkort

  • Pass

Förutom att verifiera en kunds identitet är det också viktigt att bekräfta kundens plats och adress. Dina identitetshandlingar ger grundläggande information såsom ditt namn och födelsedatum, men mer behövs för att till exempel fastställa din skattehemvist. Du kommer sannolikt att behöva slutföra mer än ett steg under KYC-processen. Dessutom måste leverantörerna av finansiella tjänster ofta regelbundet kontrollera sina kunders identitet.


Vem reglerar KYC-efterlevnaden?

KYC-regleringen skiljer sig åt mellan olika länder, men det finns ett internationellt samarbete om den grundläggande information som behövs. I USA etablerade Bank Secrecy Act och 2001 Patriot Act de flesta AML- och KYC-processer som vi har idag. EU och länderna i Asien och Stillahavsområdet har utvecklat sina egna regleringar, men det finns mycket samarbete med USA. EU:s penningtvättsdirektiv (Anti-Money Laundering Directive/AMLD)- och PSD2-regleringarna utgör den viktigaste ramen för EU-länderna. På global nivå samordnar arbetsgruppen för finansiella åtgärder (Financial Action Task Force/FATF) ett multinationellt samarbete om regleringsvillkor.


Varför behöver vi KYC för krypto?

På grund av kryptovalutans pseudonyma egenskaper används den ofta för tvätt av olagliga tillgångar och skatteflykt. Att förbättra regleringen av kryptovalutor förbättrar dess rykte och ser till att skatter betalas där de ska. Det finns tre viktiga skäl till varför KYC-kontroller behövs i kryptovalutabranschen:

1. Blockkedjetransaktioner är irreversibla. Det finns ingen administratör som kan hjälpa dig om du gör ett misstag, vilket innebär att tillgångar kan stjälas eller flyttas och inte fås tillbaka.

2. Kryptovalutor är ganska anonyma (pseudonyma). Du behöver inte skicka in några personuppgifter för att öppna en kryptoplånbok.

3. Regleringen är fortfarande osäker när det gäller skatter och kryptons laglighet i många länder.

√Ąven om KYC g√∂r att det tar l√§ngre tid att skapa ett konto, har den tydliga f√∂rdelar. Den genomsnittliga kunden kommer inte att kunna se n√•gon skillnad, men KYC har en betydande inverkan f√∂r att h√•lla dina tillg√•ngar s√§kra och bek√§mpa brott.


Vilka är fördelarna med KYC?

Fördelarna med KYC är inte helt uppenbara. KYC gör dock mycket mer än att bara bekämpa bedrägerier, och kan förbättra det finansiella systemet som helhet:

1. Långivare kan lättare bedöma sina risker genom att fastställa en kunds identitet och ekonomiska historia. Denna process leder till mer ansvarsfull utlåning och riskhantering.

2. Den bekämpar identitetsstöld och andra typer av ekonomiskt bedrägeri.

3. Den minskar risken för att penningtvätt, i första hand som en proaktiv åtgärd.

4. Den förbättrar förtroendet, säkerheten och ansvarsskyldigheten hos leverantörer av finansiella tjänster. Detta rykte har en dominoeffekt på finansbranschen som helhet, och kan främja investeringar.

 

KYC och decentralisering

Kryptovalutor har sedan dess början fokuserat på decentralisering och frihet från mellanhänder. Som nämnts kan vem som helst skapa en plånbok och inneha krypto utan att behöva uppge information om sig själva. Just av dessa skäl har krypto dock blivit en populär metod för att tvätta pengar.

Regeringar och tillsynsmyndigheter kr√§ver vanligtvis att b√∂rser slutf√∂r KYC-kontroller av sina kunder. √Ąven om obligatorisk KYC √§r mycket sv√•r att implementera f√∂r kryptopl√•nb√∂cker, √§r tj√§nster som byter fiat till krypto mer l√§mpliga f√∂r detta. Vissa investerare √§r intresserade av kryptovalutor f√∂r att spekulera, och andra uppskattar mer aktivt deras k√§rnv√§rden och nytta.


Argument mot KYC

KYC har sina uppenbara fördelar, men är fortfarande kontroversiellt för vissa kritiker. Argument mot KYC är vanligare i kryptovalutavärlden, på grund av dess historia och bakgrund. Vanligtvis kommer det mesta av dess kritik från problem med integritet och kostnader:

1. Det finns en extra kostnad förknippad med att utföra KYC-kontroller, som ofta överförs till kunden genom avgifter.

2. Vissa individer har inte den dokumentation som krävs för KYC-kontroller, eller kanske inte har en fast adress. Detta gör det svårt för dem att få tillgång till vissa finansiella tjänster.

3. Oansvariga leverantörer av finansiella tjänster kanske saknar datasäkerhet och hackare kan stjäla dina privata uppgifter.

4. Vissa hävdar att det strider mot kryptovalutornas decentralisering.

cta2


Sammanfattningsvis

KYC-processer är en branschstandard för finansiella tjänster och kryptobörser. Den är en av de viktigaste funktionerna i kampen mot penningtvätt och andra brott. KYC-kontroller kan verka jobbiga, men de ger en hel del säkerhet. Som en del av de andra AML-åtgärderna låter KYC dig handla krypto på börser som Binance med större självförtroende och mer säkerhet.