Čo sú kryptoveľryby a ako ich rozpoznať?
Domov
Články
Čo sú kryptoveľryby a ako ich rozpoznať?

Čo sú kryptoveľryby a ako ich rozpoznať?

Začiatočník
Zverejnené Apr 5, 2023Aktualizované Jun 12, 2023
6m

Zhrnutie

  • Kryptoveľryby sú jednotlivci alebo subjekty, ktoré vlastnia veľké množstvo kryptomien a svojimi obchodmi dokážu ovplyvňovať trhy. 

  • Veľryby môžete rozpoznať tak, že si pozriete veľké transakcie v blockchainových prieskumníkoch, ako aj na sociálnych sieťach, kde nájdete príspevky od veľrýb a účtov, ktoré sledujú aktivitu veľrýb.

  • Aj keď aktivita veľrýb vám môže poskytnúť užitočné informácie, spoliehať sa na takúto aktivitu pri obchodných rozhodnutiach môže byť riskantné.

Úvod

Kryptoveľryby sú jednotlivci alebo subjekty, ktoré držia veľké množstvo kryptomien. Svoje objemné držby nahromadili skorou investíciou, ťažbou, prípadne iným spôsobom. Vďaka významným držbám kryptomien, ktoré majú k dispozícii, majú veľryby schopnosť ovplyvňovať trh nákupom alebo predajom veľkého množstva aktív, čo spôsobuje kolísanie cien.

Vo svete kryptomien sa veľryby často spájajú s vysokou mierou volatility. Obchodníci a investori ich pozorne sledujú (táto činnosť sa nazýva „sledovanie veľrýb“) s cieľom získať cenné informácie a prijímať informované investičné rozhodnutia.

Kedy sa stáva držiteľ kryptomeny „veľrybou“?

Zatiaľ čo veľryby sú jednotlivci alebo entity, ktoré vlastnia veľké množstvo kryptomeny, neexistuje žiadne konkrétne množstvo kryptoaktív, ktoré musí niekto držať, aby bol považovaný za veľrybu. Toto označenie je relatívne a závisí od konkrétnej kryptomeny.

Držiteľ kryptomeny môže byť považovaný za veľrybu, ak drží významné percento zo zásoby tokenu konkrétnej kryptomeny a je schopný ovplyvňovať pohyby cien uskutočňovaním obchodov. 

Aby ste mali lepšiu predstavu: niekto, kto vlastní aktívum v hodnote 1 milión USD s trhovou kapitalizáciou 100 miliónov dolárov, je veľryba. Na druhej strane, niekto, kto vlastní aktívum v hodnote 1 milión USD s trhovou kapitalizáciou 30 miliárd USD sa nemusí považovať za veľrybu. Aj keď každý z nich má držby v hodnote 1 milión USD v kryptoaktívach, prvý má väčšiu silu hýbať trhmi ako druhý.

Ako rozpoznať kryptoveľrybu

Vďaka transparentnosti, nemennosti a otvorenosti technológie blockchain existuje množstvo spôsobov, ako rozpoznať veľryby v akcii. Napriek tomu to nie je vždy také ľahké. Veľryby často používajú inovatívne taktiky na skrytý presun finančných prostriedkov v snahe zakryť svoju identitu a rozsah svojho majetku. Existuje však niekoľko ukazovateľov, ktoré môžu pomôcť identifikovať potenciálne kryptoveľryby a ich aktivitu.

Dobrým východiskovým bodom pri identifikácii aktivity veľrýb je analýza vzorov obchodovania. Je známe, že veľryby ovplyvňujú trh tým, že robia veľké obchody, ktoré môžu spôsobiť náhle nárasty alebo poklesy ceny. Potenciálnu aktivitu veľrýb môžete identifikovať hľadaním neobvyklých vzorov.

Pomocou blockchainových prieskumníkov (napr. Etherscan alebo Blockchain.com) si tiež môžete vyhľadať veľké transakcie. Keď vidíte, že sa presúva veľké množstvo kryptomien, môže to byť znak toho, že veľryba je aktívna.

Ďalším spôsobom, ako identifikovať aktivitu veľrýb, je venovať pozornosť platformám sociálnych sietí, najmä Twitteru. Veľryby často zdieľajú svoje názory na kryptomeny, trendy na trhu a investičné stratégie na sociálnych sieťach. Sledovaním príspevkov alebo komentárov z týchto účtov môžete získať prehľad o pohybe veľrýb.

Okrem hlasnejších veľrýb, ktoré často oznamujú svoje držby na sociálnych sieťach, môžu veľryby pôsobiť pseudonymne, prípadne rozdeliť svoje držby do viacerých peňaženiek, aby neupozorňovali na svoje aktíva.

Sledovanie veľrýb: Mali by investori do kryptomien sledovať pohyby veľrýb?

Sledovanie kryptoveľrýb môže investorom priniesť výhody. Jednou z hlavných výhod je získanie prehľadu o nálade na trhu. Keďže veľryby robia veľké obchody, ich aktivita môže výrazne ovplyvniť názory investorov na konkrétne aktívum.

Ak veľryby začnú predávať veľké časti svojich držieb konkrétneho aktíva, mohla by sa zmeniť dôvera investorov, čo povedie k väčšiemu tlaku na znižovanie ceny aktíva. Naopak, veľryby môžu zvýšiť cenu aktíva, vďaka čomu môže byť nálada medzi investormi viac býčia. Ak máte informácie o obchodných aktivitách veľrýb skôr ako ostatní, môžete byť o krok vpred pred ostatnými.

Okrem informácií o nálade na trhu a potenciálnych ziskových príležitostiach môže aktivita veľrýb naznačovať aj neverejné informácie, ktoré by mohli hýbať trhom. Pozorovanie správania veľrýb môže poskytnúť skoré informácie o tomto vývoji, čo môže investorom pomôcť prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa ich investícií. 

Veľryba môže mať napríklad neverejné informácie o pripravovanom partnerstve medzi projektom DeFi a veľkou spotrebiteľskou značkou. Na základe týchto informácií môže veľryba kúpiť veľké množstvo tokenov, čím sa cena tohto aktíva zvýši. Investori, ktorí si všimnú tento obchod, môžu potom extrapolovať, či to bol skutočne znak tohto potenciálneho partnerstva alebo či veľryba uskutočnila obchod z iných dôvodov.

Nezabudnite však, že investori by sa pri obchodných rozhodnutiach nemali spoliehať len na aktivitu veľrýb, pretože tento prístup je riskantný. Veľryby môžu manipulovať trhmi (a aj to robia), aby získali prospech pre seba na úkor ostatných. Môžu si kúpiť veľké množstvo tokenov, aby zvýšili ceny, a potom tokeny predať skôr, ako ostatní hráči dokážu identifikovať ich taktiku. 

Ďalšou potenciálnou nevýhodou pozorovania veľrýb je informačná asymetria, ktorá znevýhodňuje menších obchodníkov. Veľryby majú často prístup k exkluzívnym informáciám, ktoré menší obchodníci nemajú. Investori by si preto mali urobiť dôkladný základný prieskum s cieľom zabezpečiť, že sa nestanú obeťou schém pump and dump.

Je tiež dôležité uvedomiť si, že veľryby, ako každý iný investor, môžu robiť emocionálne rozhodnutia, ktoré nie sú založené na racionálnej analýze. Sledovanie veľrýb bez primeraného prieskumu by preto mohlo viesť k zlým investičným rozhodnutiam.

Záverečné myšlienky

Sledovanie veľrýb vám môže poskytnúť informácie a môže vám pomôcť robiť informované investičné rozhodnutia. Môže vás tiež upozorniť na potenciálne pohyby cien, prípadne vás priviesť k objaveniu exkluzívnych informácií.

Pozorovanie veľrýb by však nemalo nahradiť hĺbkový prieskum tokenov a projektov. Potenciálni obchodníci s kryptomenami by sa mali vyhýbať prijímaniu investičných rozhodnutí založených výlučne na aktivite veľrýb. Zameranie sa na základy kryptomien, ako napríklad tokenomikalikvidita, je kľúčom k prijímaniu rozumných rozhodnutí vo vzťahu k vašim držbám kryptomien.

Prečítajte si tiež


Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom:Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné profesionálne poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.