Domov
Články
Čo je príkaz stop limit?

Čo je príkaz stop limit?

Začiatočník
Zverejnené Dec 9, 2018Aktualizované May 22, 2023
7m

Zhrnutie

Príkaz stop limit je kombináciou spúšťača stop a limit príkazu. Príkazy stop limit umožňujú obchodníkom nastaviť minimálnu výšku zisku, s ktorou sú spokojní, alebo maximum, ktoré sú ochotní minúť alebo stratiť pri obchode. Keď nastavíte príkaz stop limit a dosiahne sa spúšťacia cena, automaticky sa zadá limit príkaz, aj keď ste odhlásení alebo offline. Príkazy stop limit môžete zadávať strategicky zvážením úrovní rezistencie a podpory a volatility aktív.

V príkaze stop limit je stop price spúšťacia cena pre burzu na zadanie limit príkazu. Limitná cena je cena, pri ktorej bude váš príkaz zadaný. Môžete si prispôsobiť limitnú cenu, ktorá je zvyčajne nastavená vyššie ako stop cena pre príkaz na nákup a nižšie pre príkaz na predaj. Tento rozdiel sa prispôsobuje zmenám trhovej ceny medzi časom spustenia príkazu stop cena a zadaním limit príkazu.


Úvod

Ak chcete začať aktívne obchodovať a nie len vykonávať HODLing, pravdepodobne budete musieť použiť viac ako len trhové objednávky. Príkaz stop limit poskytuje väčšiu kontrolu a prispôsobiteľnosť. Tento koncept môže byť pre začiatočníkov mätúci, preto si najprv prejdeme kľúčové rozdiely medzi príkazmi limit, stop loss a stop limit.

cta


Porovnanie: limit príkaz, príkaz stop loss, príkaz stop limit.

Príkazy limit, stop loss a stop limit sú príkladmi najbežnejších typov príkazov. Limit príkazy umožňujú nastaviť rozsah cien, za ktoré chcete obchodovať. Príkaz stop loss nastaví stop cenu, ktorá spustí trhovú objednávku. Príkaz stop limit je kombináciou aspektov oboch príkazov. Poďme sa na ne pozrieť podrobnejšie:

Limit príkaz

Keď nastavíte limit príkaz, zvolíte maximálnu nákupnú cenu alebo minimálnu predajnú cenu. Vaša burza sa automaticky pokúsi splniť limit príkaz, keď trhová cena dosiahne vašu limitnú cenu alebo bude lepšia. Tieto príkazy sú užitočné, keď máte stanovenú cieľovú vstupnú alebo výstupnú cenu a nevadí vám čakať, kým trh splní vaše podmienky.

Obchodníci zvyčajne zadávajú limit príkazy na predaj nad aktuálnu trhovú cenu a limit príkazy na nákup pod aktuálnu trhovú cenu. Ak zadáte limit príkaz na aktuálnu trhovú cenu, bude pravdepodobne vykonaný v priebehu niekoľkých sekúnd (pokiaľ nejde o trh s nízkou likviditou).

Napríklad, ak je trhová cena bitcoinu 32 000 USD (BUSD), môžete nastaviť limit príkaz na nákup na 31 000 USD na nákup BTC hneď, ako cena dosiahne hodnotu 31 000 USD alebo nižšiu. Môžete tiež zadať limit príkaz na predaj na 33 000 USD, čo znamená, že burza predá vaše BTC, ak cena stúpne na 33 000 USD alebo viac.

Príkaz stop limit

Ako už bolo uvedené, príkaz stop limit je kombináciou spúšťača stop a limit príkazu.  Príkaz stop order pridá spúšťaciu cenu pre burzu na zadanie vášho limit príkazu. Pozrime sa, ako to funguje.


Ako funguje príkaz stop limit?

Najlepší spôsob, ako pochopiť príkaz stop limit, je rozdeliť ho na časti. Stop price funguje ako spúšťač na zadanie limit príkazu. Keď trh dosiahne stop price, automaticky vytvorí limit príkaz s vlastnou cenou (limitná cena).

Hoci stop cena a limitná cena môžu byť rovnaké, nie je to podmienkou. V skutočnosti by pre vás bolo bezpečnejšie nastaviť stop price (spúšťaciu cenu) o niečo vyššiu ako je limitná cena pre príkazy na predaj. Pre príkazy na nákup môžete nastaviť stop price o niečo nižšiu ako je limitná cena. To zvyšuje šance splnenia vášho limit príkazu po spustení.


Príklady príkazov stop limit na nákup a predaj

Príkaz stop limit na nákup

Predstavte si, že BNB je momentálne na hodnote 300 USD (BUSD) a chceli by ste nakúpiť, keď začne vstupovať do býčieho trendu. Nechcete však za BNB platiť príliš veľa, ak začne rýchlo rásť, takže musíte obmedziť cenu, ktorú zaplatíte.

Predpokladajme, že vaša technická analýza vám hovorí, že stúpajúci trend môže začať, ak trh prekročí hodnotu 310 USD. Rozhodnete sa použiť príkaz stop limit na nákup na otvorenie pozície v prípade, že dôjde k prekročeniu. Svoju stop price nastavíte na 310 USD a svoju limitnú cenu na 315 USD. Hneď ako BNB dosiahne hodnotu 310 USD, zadá sa limit príkaz na nákup BNB za 315 USD. Váš príkaz môže byť splnený s cenou 315 alebo nižšou. Všimnite si, že 315 USD je vaša limitná cena, takže ak trh stúpne príliš rýchlo nad ňu, váš príkaz nemusí byť úplne splnený.

Príkaz stop limit na predaj

Predstavte si, že ste kúpili BNB za 285 USD (BUSD) a teraz je na hodnote 300 USD. Aby ste predišli stratám, rozhodnete sa použiť príkaz stop limit na predaj BNB, ak cena klesne späť na vašu vstupnú hodnotu. Nastavíte príkaz stop limit na predaj so stop price 289 USD a limitnou cenou 285 USD (cena, za ktorú ste kúpili BNB). Ak cena dosiahne hodnotu 289 USD, bude zadaný limit príkaz na predaj BNB za 285 USD. Váš príkaz môže byť splnený s cenou 285 alebo vyššou.


Ako zadať príkaz stop limit na Binance?

Povedzme, že ste práve kúpili päť BTC za 31 820,50 USD (BUSD), pretože veríte, že cena čoskoro začne rásť.

ako zadať príkaz stop limit na Binance


V tejto situácii možno budete chcieť nastaviť príkaz stop limit na predaj na zmiernenie vašich strát v prípade, že váš predpoklad je nesprávny a cena začne klesať. Ak to chcete urobiť, prihláste sa do svojho účtu Binance a prejdite na trh BTC/BUSD. Potom kliknite na záložku [Stop limit] a nastavte stop cenu a limitnú cenu spolu s množstvom BTC na predaj.

Ak si myslíte, že cena 31 820 $ je spoľahlivá úroveň podpory, môžete nastaviť príkaz stop limit tesne pod touto cenou (v prípade, že sa neudrží). V tomto príklade zadáme príkaz stop limit na 5 BTC so stop price 31 790 USD a limitnou cenou 31 700 USD. Poďme si to prejsť krok za krokom.

príklad príkazu stop limit binance


Keď kliknete na [Predať BTC], zobrazí sa potvrdzovacie okno. Uistite sa, že všetko je správne a potvrďte stlačením [Zadať príkaz]. Po zadaní vášho príkazu stop limit sa vám zobrazí potvrdzujúca správa. Môžete tiež prejsť nadol a zobraziť a spravovať svoje otvorené príkazy.

otvorené príkazy UI binance


Všimnite si, že príkaz stop limit sa vykoná, len ak a keď sa dosiahne stop price. To znamená, že limit príkaz bude splnený iba vtedy, ak trhová cena dosiahne vašu limitnú cenu alebo lepšiu. Ak sa spustí váš limit príkaz (stop price), ale trhová cena nedosiahne cenu alebo je lepšia ako cena, ktorú ste nastavili, limit príkaz zostane otvorený.

Niekedy sa môžete ocitnúť v situácii, keď cena klesne príliš rýchlo a váš príkaz stop limit prejde bez toho, aby bol splnený. V tomto prípade možno budete musieť použiť trhové objednávky, aby ste rýchlo vycúvali z obchodu.


Výhody použitia príkazu stop limit

Príkaz stop limit umožňuje prispôsobiť a naplánovať vaše obchody. Nedokážeme neustále kontrolovať ceny, najmä na nonstop prebiehajúcom trhu s kryptomenami. Ďalšou výhodou je, že príkaz stop limit vám umožňuje nastaviť primeranú výšku zisku, ktorý chcete vybrať. Bez obmedzenia by bola vaša objednávka vybavená za akúkoľvek trhovú cenu. Niektorí obchodníci radšej držia a potom predajú za každú cenu.


Nevýhody použitia príkazu stop limit

Príkazy stop limit majú rovnaké nevýhody ako limit príkazy, hlavne preto, že neexistuje žiadna záruka, že budú vykonané. Limit príkaz sa začne plniť až vtedy, keď dosiahne stanovenú cenu alebo lepšiu. Táto cena však nemusí byť nikdy naplnená. Aj keď môžete vytvoriť rozdiel medzi limitnou cenou a stop price, tento rozdiel niekedy nemusí stačiť. Vysoko volatilné aktíva môžu presiahnuť rozpätie, ktoré zadáte do príkazu.

Problémom môže byť aj likvidita, ak nie je dostatok takerov na vybavenie vášho príkazu. Ak sa obávate, že sa vaše príkazy vyplnia len čiastočne, zvážte použitie možnosti fill or kill. Táto možnosť určuje, že váš príkaz sa vykoná iba vtedy, ak ho možno úplne splniť. Upozorňujeme však, že čím viac podmienok pridáte k svojmu príkazu, tým je menšia pravdepodobnosť, že sa vôbec vykoná.


Stratégie zadávania príkazov stop limit

Teraz, keď už máme naštudované príkazy stop limit, aký je najlepší spôsob ich použitia? Tu je niekoľko základných obchodných stratégií ako zvýšiť efektivitu vašich príkazov stop limit a vyhnúť sa niektorým ich nevýhodám.  

1. Preštudujte si volatilitu aktíva, na ktoré zadávate príkaz stop limit. Už sme odporúčali nastaviť malý rozdiel medzi príkazom stop a limit príkazom, aby ste zvýšili šance na splnenie vášho limit príkazu. Ak je však aktívum, s ktorým obchodujete, volatilné, možno budete musieť nastaviť rozloženie o niečo väčšie. 

2. Zamyslite sa nad likviditou aktíva, s ktorým obchodujete. Príkazy stop limit sú užitočné najmä pri obchodovaní s aktívami s veľkým Bid-Ask spread alebo nízkou likviditou (aby sa predišlo nechceným cenám spôsobeným odchýlkou).

3. Na určenie cenových hladín použite technickú analýzu. Je dobré nastaviť si stop price na úrovni podpory alebo rezistencie aktíva. Jedným zo spôsobov, ako určiť tieto úrovne, je technická analýza. Napríklad by ste mohli použiť príkaz stop limit na nákup so stop price tesne nad dôležitou úrovňou rezistencie, aby ste využili výhodu prekročenia. Alebo príkaz stop limit na predaj tesne pod úrovňou podpory, aby ste sa uistili, že vycúvate skôr, ako trh ďalej klesne.

Ak chcete vedieť, čo sú úrovne podpory a rezistencie, pozrite si časť Vysvetlenie základov podpory a rezistencie.

cta2


Záverečné myšlienky

Príkaz stop limit je výkonný nástroj, ktorý vám môže poskytnúť viac obchodných možností ako jednoduché trhové objednávky. Ďalšou výhodou je, že na dokončenie objednávky nemusíte aktívne obchodovať. Kombináciou viacerých príkazov stop limit je ľahké spravovať svoje držby bez ohľadu na to, či cena klesá alebo stúpa.