Príručka pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov
Obsah
Čo sú klasické vzory grafov?
Vlajky
Trojuholníky
Kliny
Dvojitý vrchol a dvojité dno
Hlava a ramená
Inverzná hlava a ramená
Záverečné myšlienky
Príručka pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov
Domov
Články
Príručka pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov

Príručka pre začiatočníkov ku klasickým vzorom grafov

Začiatočník
Zverejnené Apr 8, 2020Aktualizované Oct 18, 2022
7m

Čo sú klasické vzory grafov?

Existuje mnoho rôznych spôsobov, ako analyzovať finančné trhy pomocou technickej analýzy (TA). Niektorí obchodníci používajú indikátory a oscilátory, zatiaľ čo iní svoju analýzu zakladajú iba na cenovom pohybe.

Sviečkové grafy predstavujú historický prehľad cien v priebehu času. Ide tu o to, že štúdiom historického cenového pôsobenia aktíva sa môžu objaviť opakujúce sa vzorce. Vzory sviečok môžu o sledovanom aktíve sprostredkovať užitočné informácie a mnohí obchodníci sa to pokúšajú využiť na akciových, forexových a kryptomenových trhoch.

Niektoré z najbežnejších príkladov týchto vzorov sa súhrnne označujú ako klasické vzory grafov. Toto sú niektoré z najznámejších vzorov a mnohí obchodníci ich považujú za spoľahlivé obchodné ukazovatele. Prečo je to tak? Nie je obchodovanie a investovanie o hľadaní náskoku v niečom, čo ostatní prehliadli? Áno, ale je to aj o davovej psychológii. Keďže technické vzory nie sú viazané žiadnym vedeckým princípom ani fyzikálnym zákonom, ich účinnosť do veľkej miery závisí od počtu účastníkov trhu, ktorí im venujú pozornosť.


Vlajky

Vlajka je oblasť konsolidácie, ktorá je proti smeru dlhodobejšieho trendu a nastáva po prudkom pohybe ceny. Vyzerá to ako vlajka na stožiari, kde žrď je impulzný pohyb a vlajka je oblasť konsolidácie.

Vlajky možno použiť na identifikáciu potenciálneho pokračovania trendu. Objem sprevádzajúci daný vzor je tiež dôležitý. V ideálnom prípade by sa impulzný pohyb mal uskutočniť pri veľkom objeme, zatiaľ čo fáza konsolidácie by mala mať nižší, klesajúci objem.


Býčia vlajka

vzor grafu býčia vlajka


Býčia vlajka nastáva pri vzostupnom trende, nasleduje prudký pohyb nahor a po ňom zvyčajne nasleduje pokračovanie smerom nahor.


Medvedia vlajka

vzor grafu medvedia vlajky


Medvedia vlajka sa vyskytuje v klesajúcom trende, nasleduje prudký pohyb nadol a zvyčajne po ňom nasleduje pokračovanie smerom nadol.


Pennant

vzor grafu pennant


Pennanty sú v podstate variantom vlajok, kde oblasť konsolidácie má zbiehajúce sa trendové čiary, skôr podobné trojuholníku. Pennant je neutrálna formácia; jeho interpretácia do značnej miery závisí od kontextu vzoru.


Trojuholníky

Trojuholník je vzor grafu, ktorý sa vyznačuje konvergujúcim cenovým rozsahom, po ktorom zvyčajne nasleduje pokračovanie trendu. Samotný trojuholník ukazuje pauzu v základnom trende, ale môže naznačovať obrat alebo pokračovanie.


Rastúci trojuholník

vzor grafu stúpajúci trojuholník


Rastúci trojuholník sa vytvára, keď existuje oblasť horizontálnej rezistencie a stúpajúca trendová čiara nakreslená cez sériu vyšších miním. V podstate zakaždým, keď sa cena odrazí od horizontálnej rezistencie, kupujúci vstúpia za vyššie ceny, čím sa vytvoria vyššie minimá. Keďže napätie v oblasti rezistencie narastá, ak ju cena nakoniec prerazí, má tendenciu nasledovať rýchly nárast s vysokým objemom. Ako taký je rastúci trojuholník býčím vzorom.


Klesajúci trojuholník

vzor grafu klesajúci trojuholník


Klesajúci trojuholník je prevrátená forma rastúceho trojuholníka. Tvorí sa vtedy, keď existuje horizontálna oblasť podpory a klesajúca trendová čiara nakreslená cez sériu nižších maxím. Rovnako ako rastúci trojuholník, zakaždým, keď sa cena odrazí od horizontálnej podpory, predajcovia vstúpia za nižšie ceny, čím sa vytvoria nižšie maximá. Typicky, ak cena prerazí cez horizontálnu oblasť podpory, nasleduje rýchly skok nadol s vysokým objemom. To z neho robí medvedí vzor. 


Symetrický trojuholník

symetrické trojuholníky


Symetrický trojuholník je nakreslený klesajúcou hornou trendovou čiarou a stúpajúcou spodnou trendovou čiarou, pričom obe prebiehajú približne s rovnakým sklonom. Symetrický trojuholník nie je ani býčí, ani medvedí vzor, pretože jeho interpretácia výrazne závisí od kontextu (konkrétne od základného trendu). Samo o sebe sa považuje za neutrálny vzor, ktorý jednoducho predstavuje obdobie konsolidácie.


Kliny

Klin je nakreslený zbiehajúcimi sa trendovými čiarami, čo naznačuje zúženie cenového pohybu. Trendové čiary v tomto prípade ukazujú, že maximá a minimá buď stúpajú alebo klesajú iným tempom.

Môže to znamenať, že sa blíži zvrat, pretože základný trend je čoraz slabší. Klinovitý vzor môže byť sprevádzaný klesajúcim objemom, čo tiež naznačuje, že trend môže strácať na sile.


Rastúci klin

rastúci klin


Rastúci klin je medvedí reverzný vzor. To naznačuje, že keď sa cena zužuje, rastúci trend je čoraz slabší a môže nakoniec preraziť spodnú trendovú líniu


Klesajúci klin

vzor grafu klesajúci klin


Klesajúci klin je býčí reverzný vzor. To naznačuje, že napätie narastá, keď cena klesá a trendové čiary sa zužujú. Padajúci klin často vedie k prerazeniu nahor s impulzným pohybom.
Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!
Dvojitý vrchol a dvojité dno

Dvojité vrcholy a dvojité dná sú vzory, ktoré sa vyskytujú, keď sa trh pohybuje buď v tvare „M“ alebo „W“. Stojí za zmienku, že tieto vzory môžu byť platné, aj keď príslušné cenové body nie sú úplne rovnaké, ale sú blízko seba.

Zvyčajne by dva nízke alebo vysoké body mali byť sprevádzané vyšším objemom ako zvyšok vzoru.


Dvojitý vrchol

vzor grafu dvojitý vrchol


Dvojitý vrchol je vzorom medvedieho obratu, kde cena dosiahne dvakrát maximum a na druhý pokus nie je schopná preraziť vyššie. Zároveň by mal byť návrat medzi dvoma vrcholmi mierny. Vzor je potvrdený, keď cena prekročí minimálnu hodnotu návratu medzi dvoma vrcholmi.


Dvojité dno

vzor grafu dvojité dno


Dvojité dno je vzor býčieho obratu, kde sa cena drží dvakrát nízko a nakoniec pokračuje s vyšším vrcholom. Podobne ako pri dvojitom vrchole by mal byť odraz medzi dvoma dnami mierny. Vzor je potvrdený, keď cena dosiahne vyšší vrchol, než je vrchol odrazu medzi dvoma dnami.


Hlava a ramená

vzor grafu hlava a ramená


Hlava a ramená majú medvedí reverzný vzor so základnou líniou (výstrihom) a tromi vrcholmi. Dva bočné vrcholy by mali byť zhruba na rovnakej cenovej úrovni, zatiaľ čo stredný vrchol by mal byť vyšší ako ostatné dva. Vzor je potvrdený, keď cena prekročí podporu výstrihu.


Inverzná hlava a ramená

vzor grafu inverzná hlava a ramená


Ako už názov napovedá, ide o opak hlavy a ramien – a ako taký naznačuje býčí obrat. Inverzná hlava a ramená sa vytvorí vtedy, keď cena klesne na nižšie dno v klesajúcom trende, potom sa odrazí a nájde support na zhruba rovnakej úrovni ako prvé dno. Vzor je potvrdený, keď cena prekročí rezistenciu výstrihu a pokračuje vyššie.


Záverečné myšlienky

Klasické vzory grafov patria medzi najznámejšie vzory TA. Ako na každú metódu analýzy trhu by sme sa však na ne nemali pozerať izolovane. To, čo funguje dobre v určitom trhovom prostredí, nemusí fungovať v inom. Preto je vždy dobrou praxou hľadať potvrdenie a zároveň vykonávať správne riadenie rizík.

Ak by ste si chceli prečítať viac o sviečkových vzoroch, určite si pozrite 12 populárnych sviečkových vzorov používaných v technickej analýze.