En nybörjarguide om klassiska diagrammönster
Hem
Artiklar
En nybörjarguide om klassiska diagrammönster

En nybörjarguide om klassiska diagrammönster

Nybörjare
Publicerad Apr 8, 2020Uppdaterad Oct 18, 2022
7m

Vad är klassiska diagrammönster för något?

Det finns många olika sätt att analysera finansmarknaderna på med hjälp av teknisk analys (TA). Vissa handlare kommer att använda indikatorer och oscillatorer, medan andra endast kommer att basera sina analyser på prishändelser.

Candlestick-diagram presenterar en historisk översikt över priser över tid. Tanken är att genom att studera en tillgångs historiska prishändelser så kan återkommande mönster uppstå. Candlestick-mönster kan berätta historien bakom den kartlagda tillgången och många handlare kommer att försöka dra nytta av detta på aktie-, valuta- och kryptovalutamarknaderna.

Några av de vanligaste exemplen på dessa mönster kallas tillsammans för klassiska diagrammönster. Det här är några av de mest kända mönstren som finns och många handlare ser dem som pålitliga handelsindikatorer. Varför är det så? Handlar inte affärer och investeringar om att hitta en fördel i något som andra inte har sett? Jo, men det handlar också om masspsykologi. Eftersom tekniska mönster inte är bundna av någon vetenskaplig princip eller fysisk lag, beror deras effektivitet i hög grad på antalet marknadsaktörer som uppmärksammar dem.


Flaggor

En flagga är ett konsolideringsområde som strider mot riktningen för den långsiktiga trenden och inträffar efter en kraftig prisrörelse. Det ser ut som en flagga på en flaggstång, där stången är impulsrörelsen och flaggan är konsolideringsområdet.

Flaggor kan användas för att identifiera en potentiell fortsättning på trenden. Volymen som åtföljer mönstret är också viktigt. Helst bör impulsrörelsen ske under hög volym, medan konsolideringsfasen bör ha lägre och minskande volym.


Tjurflagga

diagrammönster med tjurflagga


Tjurflaggan sker i en uppåtgående trend, följer ett kraftigt steg uppåt och den följs vanligtvis av en fortsättning längre upp till uppåtsidan.


Björnflagga

diagrammönster med björnflagga


Björnflaggan sker i en nedåtgående trend, följer en kraftig rörelse nedåt och den följs vanligtvis av en fortsättning längre ned på nedåtsidan.


Vimpel

diagrammönster med vimpel


Vimplar är i grunden en variant av flaggor där konsolideringsområdet har konvergerande trendlinjer, som är mer besläktade med en triangel. Vimpeln är en neutral formation och tolkningen av den beror starkt på mönstrets sammanhang.


Trianglar

En triangel är ett diagrammönster som kännetecknas av ett konvergerande prisintervall, som vanligtvis följs av fortsättningen på trenden. Triangeln i sig visar en paus i den underliggande trenden, men kan indikera en vändning eller en fortsättning.


Stigande triangel

diagrammönster med stigande triangel


Den stigande triangeln bildas när det finns ett horisontellt motståndsområde och en stigande trendlinje dragen över en serie högre dalar. I grund och botten gäller att varje gång priset studsar mot det horisontella motståndet, går köparna in till högre priser och skapar högre nedgångar. Eftersom spänningen byggs upp vid motståndsområdet tenderar det att följas av en snabb uppåtgång med hög volym, om priset så småningom bryter igenom området. Därför är den stigande triangeln ett hausseartat mönster.


Fallande triangel

diagrammönster med fallande triangel


Den fallande triangeln är motsatsen till den stigande triangeln. Den bildas när det finns ett horisontellt stödområde och en fallande trendlinje som dras över en serie lägre toppar. På samma sätt som den stigande triangeln går säljare in till lägre priser och skapar lägre toppar varje gång som priset studsar från det horisontella stödet. Om priset bryter igenom det horisontella supportområdet följs detta vanligtvis av en snabb nedåtgång med hög volym. Detta gör det till ett baisseartat mönster. 


Symmetrisk triangel

symmetriska trianglar


Den symmetriska triangeln dras av en fallande övre trendlinje och en stigande lägre trendlinje, som båda sker i ungefär lika hög lutning. Den symmetriska triangeln är varken ett hausseartat eller baisseartat mönster, eftersom dess tolkning i hög grad beror på sammanhanget (nämligen den underliggande trenden). På egen hand anses det vara ett neutralt mönster, som helt enkelt representerar en konsolideringsperiod.


Kilar

En kil dras av konvergerande trendlinjer, vilket indikerar åtstramande prishändelser. Trendkurvorna visar i det här fallet att toppar och dalar antingen stiger eller faller i en annan takt.

Det kan innebära att en vändning är nära, eftersom den underliggande trenden blir svagare. Ett kilmönster kan åtföljas av minskande volym, vilket också indikerar att trenden kan tappa fart.


Stigande kil

stigande kil


Den stigande kilen är ett baisseartat vändningsmönster. Det tyder på att när priset stramas upp blir den uppåtgående trenden svagare och svagare och kan äntligen bryta igenom den lägre trendlinjen


Fallande kil

diagrammönster med fallande kil


Den fallande kilen är ett hausseartat vändningsmönster. Den indikerar att spänningen byggs upp när priserna sjunker och trendlinjerna stramas åt. En fallande kil leder ofta till en snabb uppåtgång i en impulsrörelse.
Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!
Dubbel topp och dubbel botten

Dubbla toppar och dubbla bottnar är mönster som uppstår när marknaden rör sig i antingen en "M-" eller en "W"-form. Dessa mönster kan gälla även om de relevanta prispunkterna inte är exakt desamma, men nära varandra.

Vanligtvis bör de två låga eller höga punkterna åtföljas av högre volym än resten av mönstret.


Dubbel topp

diagrammönster med dubbel topp


Dubbeltoppen är ett baisseartat vändningsmönster där priset når en topp två gånger och det inte kan gå högre på andra försöket. Samtidigt är tillbakadragningen mellan de två topparna ofta måttlig. Mönstret bekräftas när priset slår i botten av tillbakadragningen mellan de två topparna.


Dubbel botten

diagrammönster med dubbel botten


Dubbelbotten är ett hausseartat vändningsmönster där priset håller sig lågt två gånger och så småningom fortsätter till en högre topp. På samma sätt som den dubbla toppen bör studsen mellan de två lägstanivåerna vara måttlig. Mönstret bekräftas när priset når en högre topp än toppen av studsen mellan de två lägstanivåerna.


Huvud-och-skuldra

diagrammönster med huvud-och-skuldra


Huvud-och-skuldra är ett baisseartat vändmönster med en baslinje (hals) och tre toppar. De två sidotopparna bör ungefär ligga på samma prisnivå, medan den mellersta toppen bör vara högre än de andra två. Mönstret bekräftas när priset når nackens stöd.


Omvänd huvud-och-skuldra

diagrammönster med omvänd huvud-och-skuldra


Som namnet antyder är detta motsatsen till huvud-och-skuldra – och därför indikerar det en hausseartad vändning. En omvänd huvud-och-skuldra bildas när priset faller till en lägre botten i en nedåtgående trend och därefter studsar och finner stöd på ungefär samma nivå som den första botten. Mönstret bekräftas när priset når halsens stöd och fortsätter högre.


Sammanfattningsvis

Klassiska diagrammönster är bland de mest kända TA-mönstren. Men precis som med alla andra marknadsanalysmetoder bör de inte ses som en enskild enhet. Det som fungerar bra i en viss marknadsmiljö kanske inte fungerar i en annan. Så det är alltid bra att leta efter bekräftelser, samtidigt som man utövar korrekt riskhantering.

Om du vill läsa mer om candlestick-mönster ska du se till att kolla in 12 Populära candlestick-mönster som används i teknisk analys.