Pamācība iesācējiem par klasiskajiem grafiku modeļiem
Sākums
Raksti
Pamācība iesācējiem par klasiskajiem grafiku modeļiem

Pamācība iesācējiem par klasiskajiem grafiku modeļiem

Iesācējiem
Publicēts Apr 8, 2020Atjaunināts Oct 18, 2022
7m

Kas ir klasiskie grafika modeļi?

Pastāv dažādi veidi, kā analizēt finanšu tirgus, izmantojot tehnisko analīzi (TA). Daļa tirgotāju izmanto indikatorus un oscilatorus, bet citi balsta savu analīzi tikai uz cenas kustību.

Sveču grafiki attēlo cenas vēsturisku pārskatu par noteiktu laika periodu. Tiek pieņemts, ka aktīva vēsturisko cenas kustību izpēte var palīdzēt identificēt modeļus, kas mēdz atkārtoties. Sveču modeļi var sniegt lietderīgu informāciju par attiecīgo aktīvu, un daudzi tirgotāji cenšas to izmantot akciju, Forex un kriptovalūtu tirgos.

Dažus no populārākajiem modeļiem kopā sauc par klasiskajiem grafiku modeļiem. Tie ir daži no zināmākajiem modeļiem, un daudzi tirgotāji tos uzskata par drošiem tirdzniecības indikatoriem. Kāpēc tā? Vai tad tirdzniecībā un investīcijās galvenais nav pārspēt citus, pamanot kaut ko, ko citi ir palaiduši garām? Jā, taču liela nozīme ir arī pūļa psiholoģijai. Tā kā uz tehniskajiem parametriem neattiecas nekādi zinātniski principi vai fizikas likumi, to efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no tā, cik daudz tirgus dalībnieku pievērš tiem uzmanību.


Karogi

Karogs ir konsolidācijas zona, kas ir pretēja ilgtermiņa tendencei un veidojas pēc straujas cenas kustības. Tā atgādina karogu vai karoga mastu, kur masts attēlo impulsa kustību, bet karogs – konsolidācijas zonu.

Karogus var izmantot, lai konstatētu iespējamu tendences turpinājumu. Svarīgs rādītājs ir arī apjoms, kas papildina grafiku. Ideālajā gadījumā impulsa kustībai jānotiek vienlaicīgi ar lielu darījumu apjomu, bet konsolidācijas periodā apjomam ir jāsamazinās.


Pozitīvais karogs

pozitīva karoga grafika modelis


Pozitīvais karogs veidojas augšupejas laikā, tam seko strauja augšupejoša kustība, kas parasti turpinās virzienā uz augšu.


Negatīvais karogs

negatīva karoga grafika modelis


Negatīvais karogs veidojas lejupslīdes laikā, tam seko strauja kustība uz leju, kas parasti turpinās virzienā uz leju.


Vimpelis

vimpeļa grafika modelis


Vimpeļi būtībā ir karogu paveids, kam raksturīga konsolidācijas zona ar saplūstošām tendenču līknēm, kas vairāk līdzinās trīsstūrim. Vimpelis ir neitrāls modelis; tā interpretācija lielā mērā ir atkarīga no konteksta.


Trīsstūri

Trīsstūris ir grafika modelis, kuram raksturīga cenas diapazona sašaurināšanās, kam parasti seko tendences turpināšanās. Pats trīsstūris attēlo pamata tendences pauzi, taču var liecināt par tendences maiņu vai turpināšanos.


Augšupvērsts trīsstūris

augšupvērsta trīsstūra grafika modelis


Augšupvērsts trīsstūris veidojas tad, ja pāri vairākiem augstākiem zemākajiem punktiem tiek atzīmēta horizontāla pretestības zona un veidojas augšupejoša tendences līkne. Būtībā katru reizi, kad cena "atduras" pret horizontālo pretestības līkni, pircēji atver pozīcijas ar augstākām cenām, tādējādi veidojot augstākus zemākos punktus. Tā kā pretestības zonā palielinās spriedze, tad gadījumā, ja cenai izdodas pārsniegt šo līmeni, parasti tam seko straujš cenas kāpums ar lielu tirdzniecības apjomu. Līdz ar to augšupvērsto trīsstūri var uzskatīt par pozitīvas tendences modeli.


Lejupvērsts trīsstūris

lejupvērsta trīsstūra grafika modelis


Lejupvērstais trīsstūris ir augšupvērstā trīsstūra pretstats. Tas veidojas gadījumā, ja pāri zemākiem augstākajiem punktiem tiek atzīmēta horizontāla atbalsta zona un veidojas lejupejoša tendences līkne. Līdzīgi kā augšupvērstā trīsstūra gadījumā – ik reizi, kad cena atduras pret horizontālo atbalsta līkni, pārdevēji atver pozīcijas ar zemākām cenām, veidojot zemākus augstākos punktus. Parasti tad, ja cenai izdodas pārkāpt horizontālo atbalsta zonu, tam seko strauja lejupslīde ar lielu tirdzniecības apjomu. Tas veido negatīvas tendences modeli. 


Simetriskais trīsstūris

simetriskie trīsstūri


Simetriskais trīsstūris tiek zīmēts, attēlojot lejupejošu augšējo tendences līkni un augšupejošu apakšējo tendences līkni, turklāt tām abām jābūt aptuveni vienādā slīpumā. Simetriskais trīsstūris nav uzskatāms nedz par pozitīvas, nedz negatīvas tendences modeli, jo tā interpretācija ir lielā mērā atkarīga no konteksta (proti, no pamatā esošās tendences). Pats par sevi tas tiek uzskatīs par neitrālu modeli, kas vienkārši norāda uz konsolidācijas periodu.


Ķīļi

Ķīlis veidojas, satuvinoties tendenču līknēm, kas norāda uz cenas kustības diapazona sašaurināšanos. Šajā gadījumā tendenču līknes parāda, ka augstākie un zemākie punkti vai nu paaugstinās vai pazeminās ar atšķirīgu ātrumu.

Tas var liecināt, ka tuvojas tendences maiņa, jo pamata tendence kļūst vājāka. Līdz ar ķīļa modeli var veidoties arī lielāks tirdzniecības apjoms, kas arī liecina par iespējamu tendences dinamikas mazināšanos.


Augšupvērsts ķīlis

augšupvērsts ķīlis


Augšupvērsts ķīlis ir negatīvas tendences maiņas modelis. Tas liecina, ka, sašaurinoties cenas kustību amplitūdai, augšupejošā kustība kļūst arvien vājāka un var izlauzties cauri apakšējai tendences līknei. 


Lejupvērsts ķīlis

lejupvērsta ķīļa grafika modelis


Lejupvērsts ķīlis ir pozitīvas tendences maiņas modelis. Tas liecina, ka, cenai pazeminoties, tiek kāpināta spriedze un tendenču līknes satuvojas. Pēc lejupvērstā ķīļa bieži notiek strauja cenas kustība uz augšu.
Vēlies sākt izmantot kriptovalūtas? Pērc Bitcoin platformā Binance!
Dubultais augstākais punkts un dubultais zemākais punkts

Dubultais augstākais punkts un dubultais zemākais punkts ir modeļi, kas veidojas tad, ja tirgus kustība līdzinās burtam "M" vai "W". Jāpiebilst, ka šie modeļi ir spēkā arī tad, ja attiecīgie cenas punkti nav pilnīgi vienādi, taču ir tuvu viens otram.

Parasti līdz ar diviem augstākajiem vai zemākajiem punktiem veidojas arī lielāks tirdzniecības apjoms nekā pārējā grafika modeļa daļā.


Dubultais augstākais punkts

dubultās augšas grafika modelis


Dubultais augstākais punkts ir negatīvas tendences maiņas modelis, kur cena divas reizes sasniedz augstāko punktu un otrajā mēģinājumā nespēj pacelties augstāk. Tajā pat laikā cenas pazeminājumam starp abām virsotnēm ir jābūt mērenam. Šis modelis tiek apstiprināts, ja cena šķērso zemāko pazeminājuma punktu, kas atrodas starp abām virsotnēm.


Dubultais zemākais punkts

dubultās apakšas grafika modelis


Dubultais zemākais punkts ir pozitīvas tendences maiņas modelis, kur cena divas reizes sasniedz zemāko punktu un beigās turpina kustību uz augšu, sasniedzot augstāku augstāko punktu. Līdzīgi kā dubultā augstākā punkta gadījumā, cenas "atlēcienam" starp abiem zemākajiem punktiem ir jābūt mērenam. Šis modelis tiek apstiprināts, ja cena sasniedz augstāku augstāko punktu nekā augstākais "atlēciena" punkts starp abiem zemākajiem punktiem.


"Galva un pleci"

grafika modelis galva un pleci


"Galva un pleci" ir negatīvas tendences maiņas modelis, kas ietver bāzes līniju (kaklu) un trīs virsotnes. Abas sānu virsotnes atrodas aptuveni vienādā cenas līmenī, bet vidējai virsotnei ir jābūt augstākai par abām pārējām. Šis modelis ir uzskatāms par apstiprinātu, ja cena šķērso "kakla" atbalsta līniju.


Apgrieztais "galva un pleci" modelis

apgrieztais modelis galva un pleci


Kā liecina nosaukums, šis modelis ir pretstats modelim "galva un pleci" – tātad tas liecina par pozitīvu tendences maiņu. Apgrieztais "galva un pleci" modelis veidojas tad, ja cena pazeminās, sasniedzot lejupslīdes zemāku zemāko punktu, pēc tam "atlec" un rod atbalstu aptuveni vienā līmenī ar pirmo zemāko punktu. Šis modelis ir uzskatāms par apstiprinātu, ja cena šķērso "kakla" pretestības līniju un turpina virzīties uz augšu.


Noslēgumā

Klasiskie grafiku modeļi ir vieni no populārākajiem TA modeļiem. Tomēr, līdzīgi citām tirgus analīzes metodēm, tos nevajadzētu skatīties nošķirti no pārējās informācijas. Tas, kas labi darbojas vienā tirgus vidē, var nedarboties citā. Tāpēc vienmēr ir ieteicams meklēt apstiprinošu informāciju, vienlaikus nodrošinot arī pienācīgu risku pārvaldību.

Ja vēlies uzzināt vairāk par sveču grafikiem, lasi rakstu 12 populāri sveču grafiku modeļi tehniskajā analīzē.