Klasyczne formacje świecowe
Strona Główna
Artykuły
Klasyczne formacje świecowe

Klasyczne formacje świecowe

Początkujący
Opublikowane Apr 8, 2020Zaktualizowane Oct 18, 2022
7m

Spis treści


Czym są klasyczne formacje świecowe?

Istnieje wiele różnych sposobów analizy rynków finansowych za pomocą analizy technicznej (TA). Niektórzy inwestorzy używają wskaźników i oscylatorów, podczas gdy inni opierają swoją analizę tylko na price action.
Wykresy świecowe przedstawiają historyczny przegląd cen w czasie. Chodzi o to, że badając historyczne ruchy cen, mogą pojawić się powtarzające się wzorce. Formacje świecowe mogą powiedzieć bardzo wiele o danych aktywach, a wielu traderów próbuje wykorzystać to na rynkach akcji, walutowych i kryptowalut.
Niektóre z najczęstszych przykładów tych wzorców są nazywane klasycznymi formacjami świecowymi. Są to jedne z najbardziej znanych patternów i wielu traderów postrzega je jako wiarygodne wskaźniki handlowe. Dlaczego? Czy nie handlujesz i nie inwestujesz, aby znaleźć przewagę w czymś, co inni przeoczyli? Tak, ale dochodzi tu również psychologia tłumu. Ponieważ wzorce techniczne nie są związane żadną zasadą naukową ani prawem fizycznym, ich skuteczność zależy w dużej mierze od liczby uczestników rynku zwracających na nie uwagę.


Flagi

Flaga to obszar konsolidacji, który jest niezgodny z kierunkiem długoterminowego trendu i ma miejsce po gwałtownym ruchu cenowym. Wygląda jak flaga na maszcie, gdzie biegun jest ruchem impulsowym, a flaga jest obszarem konsolidacji.

Flagi mogą być użyte do identyfikacji potencjalnej kontynuacji trendu. Ważny jest również wolumen towarzysząca wzorowi. W idealnym przypadku, ruch impulsowy powinien odbywać się przy dużym wolumenie, podczas gdy faza konsolidacji powinna mieć mniejszy, malejący wolumen.


Bycza flaga


Bycza flaga ma miejsce w trendzie wzrostowym, kiedy następuje gwałtowny ruch w górę, konsolidacja, a potem zwykle kontynuacja wzrostu.


Niedźwiedzia flaga


Flaga niedźwiedzia ma miejsce w trendzie spadkowym, kiedy to następuje gwałtowny ruch w dół, konsolidacja, a potem zwykle kontynuacja spadku.


Chorągiewka


Chorągiewki to w zasadzie warianty flag, w których obszar konsolidacji ma zbieżne linie trendu, bardziej zbliżone do trójkąta. Chorągiewka jest formacją neutralną; interpretacja jej w dużej mierze zależy od kontekstu wzoru.


Trójkąty

Trójkąt to formacja cenowa, która charakteryzuje się zbieżnym zakresem cen, po którym zwykle następuje kontynuacja trendu. Sam trójkąt pokazuje pauzę w leżącym u jego podstaw trendzie, ale może wskazywać na odwrócenie lub kontynuację.


Trójkąt zwyżkujący


Trójkąt zwyżkujący tworzy się, gdy pojawia się poziomy obszar oporu i rosnąca linia trendu poprowadzona przez serię wyższych minimów. Zasadniczo za każdym razem, gdy cena odbija się od poziomego oporu, kupujący wkraczają po wyższych cenach, tworząc wyższe minima. W miarę narastania napięcia w obszarze oporu, jeśli cena w końcu przez niego przebije, zwykle następuje szybki wzrost z dużym wolumenem. Jako taki, trójkąt zwyżkujący jest byczą formacją.


Trójkąt zniżkujący


Trójkąt zniżkujący jest odwrotnością trójkąta zwyżkującego. Tworzy się, gdy pojawia się poziomy obszar wsparcia i linia trendu spadkowego, poprowadzona przez serię niskich wzrostów. Podobnie jak trójkąt zwyżkujący, za każdym razem, gdy cena odbija się od poziomego wsparcia, sprzedawcy wkraczają po niższych cenach, tworząc niższe maksyma. Zazwyczaj, jeśli cena przebije się przez poziomy obszar wsparcia, następuje szybki spadek z dużym wolumenem. To sprawia, że jest to niedźwiedzia formacja. 


Trójkąt symetryczny


Symetryczny trójkąt jest rysowany przez opadającą górną linię trendu i rosnącą dolną linię trendu, które występują na mniej więcej równym nachyleniu. Symetryczny trójkąt nie jest byczy ani niedźwiedzi, ponieważ jego interpretacja w dużej mierze zależy od kontekstu (mianowicie trendu leżącego u jego podstaw). Sam w sobie jest uważany za neutralny wzór, po prostu reprezentujący okres konsolidacji.


Kliny

Klin jest rysowany przez zbieganie się linii trendu, co wskazuje na zacieśnienie cen. Linie trendu w tym przypadku pokazują, że wzloty i upadki rosną lub spadają w innym tempie.
Może to oznaczać, że zbliża się odwrócenie, ponieważ podstawowy trend słabnie. Wzorowi klinowemu może towarzyszyć zmniejszający się wolumen, wskazując również, że trend może tracić na mocy.


Klin zwyżkujący


Klin zwyżkujący to niedźwiedzi wzór odwracania. Sugeruje to, że wraz ze wzrostem cen tendencja wzrostowa staje się coraz słabsza i może ostatecznie przekroczyć dolną linię trendu


Klin zniżkujący


Zniżkujący klin to byczy wzór odwrócenia. Wskazuje, że napięcie narasta wraz ze spadkiem cen i zacieśnianiem się linii trendu. Spadający klin często prowadzi do impulsywnego wzrostu.
Chcesz zacząć swoją przygodę z kryptowalutami? Kub Bitcoiny na Binance!
Podwójny szczyt i dołek

Podwójne szczyty i podwójne dołki to formacje, które pojawiają się, gdy rynek porusza się w kształcie litery „M” lub „W”. Warto zauważyć, że te wzorce mogą wystąpić, nawet jeśli odpowiednie punkty cenowe nie są dokładnie takie same, ale bliskie siebie.

Zazwyczaj dwa niskie lub wysokie punkty powinny towarzyszyć większemu wolumenowi niż przy reszcie wzoru.


Podwójny szczyt


Podwójny szczyt to niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu, w którym cena dwa razy osiąga szczyt i nie jest w stanie przebić się przy drugim podejściu. Jednocześnie spadek między dwoma szczytami powinien być umiarkowany. Wzorzec zostaje potwierdzony, gdy cena przekroczy najniższy poziom spadku między dwoma szczytami.


Podwójny dołek


Podwójny dołek to byczy wzór odwrócenia, w którym cena utrzymuje się na niskim poziomie dwa razy i ostatecznie przebija się na wyższy poziom. Podobnie jak w przypadku podwójnego szczytu, odbicie między dwoma dolnymi poziomami powinno być umiarkowane. Formacja jest potwierdzona, gdy cena osiągnie szczyt wyższy niż szczyt odbicia między dwoma dołkami.


Głowa z ramionami


Głowa z ramionami to niedźwiedzia formacja odwrócenia trendu z linią bazową (szyją) i trzema pikami. Dwa boczne szczyty powinny z grubsza być na tym samym poziomie cenowym, podczas gdy środkowy szczyt powinien dochodzić wyżej niż pozostałe dwa. Formacja zostaje potwierdzona, gdy cena przekroczy wsparcie linii szyi.


Odwrócona głowa z ramionami


Jak sama nazwa wskazuje, jest to przeciwieństwo głowy z ramionami - i jako takie wskazuje na byczy zwrot. Odwrotna głowa z ramionami powstaje, gdy cena spada do niższego poziomu w trendzie spadkowym, a następnie odbija się i znajduje wsparcie na mniej więcej tym samym poziomie, co pierwszy najniższy poziom. Formacja zostaje potwierdzona, gdy cena przekroczy opór linii szyi i kontynuować będzie ruch wzrostowy.


Przemyślenia końcowe

Klasyczne formacje świecowe należą do najbardziej znanych wzorów TA. Jednak, jak w przypadku każdej metody analizy rynku, nie należy ich rozpatrywać w oderwaniu od kontekstu. To, co działa dobrze w określonym środowisku rynkowym, może nie działać w innym. Dlatego zawsze dobrą praktyką jest szukanie potwierdzenia, a także właściwe zarządzanie ryzykiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wzorów świec, sprawdź 12 Popularnych Wzorów Świecowych Używanych w Analizie Technicznej.