Pieci tehniskajā analīzē izmantotie pamata indikatori
Sākums
Raksti
Pieci tehniskajā analīzē izmantotie pamata indikatori

Pieci tehniskajā analīzē izmantotie pamata indikatori

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Mar 2, 2020Atjaunināts Jun 4, 2024
9m

Galvenās atziņas

  • Tehniskās analÄ«zes (TA) indikatori palÄ«dz tirgotājiem labāk izprast aktÄ«va cenas kustÄ«bas un atpazÄ«t tendences un iespējamos tirdzniecÄ«bas signālus.

  • Daži populārākie no pieejamajiem TA indikatoriem ir RSI, mainÄ«gās vidējās vērtÄ«bas, MACD, StochRSI un Bolindžera joslas.

  • Lai gan TA indikatori var bÅ«t ļoti noderÄ«gi, to nodroÅ¡ināto datu interpretācija mēdz bÅ«t subjektÄ«va. Lai mazinātu riskus, daudzi tirgotāji izmanto TA indikatorus kopā ar fundamentālo analÄ«zi un citām metodēm.

Ievads

Grafika indikatori ir bieži izmantots rīks tehnisko analītiķu arsenālā. Katrs var izvēlēties rīkus, kas vislabāk atbilst individuālajam tirdzniecības stilam, un laika gaitā pilnveidot savas prasmes. Daži dod priekšroku tirgus dinamikas analīzei, bet citi izvēlas koncentrēties uz svarīgāko tirgus informāciju vai mērīt svārstīgumu.

Kuri tad ir labākie tehniskie indikatori? Katra tirgotāja atbilde būs atšķirīga. Tomēr ir daži ļoti populāri indikatori – piemēram, tālāk uzskaitītie (RSI, MVV, MACD, StochRSI un BB). Vai vēlies uzzināt vairāk par šiem indikatoriem un to izmantošanas iespējām? Turpini lasīt!

Kāpēc izmantot tehniskās analīzes indikatorus?

Izmantojot tehniskos indikatorus, tirgotāji cenšas gūt labāku izpratni par aktīva cenas kustību. Ar šiem indikatoriem ir vieglāk atpazīt tendences un iespējamos pirkšanas vai pārdošanas signālus aktuālajā tirgus vidē. 

Ir daudz dažādu veidu indikatoru, un tie tiek plaši izmantoti dienas tirdzniecībā, uz svārstībām balstītajā tirdzniecībā un dažkārt pat ilgtermiņa investīcijās. Dažkārt profesionāli analītiķi un pieredzējuši tirgotāji izveido arī savus individuāli pielāgotus indikatorus. 

Šajā rakstā sniegsim nelielu ieskatu populārākajos tehniskās analīzes (TA) indikatoros, kas var noderēt jebkura tirgotāja analītiskajā darbā.

1. Relatīvais spēka indekss (RSI)

Relatīvais spēka indekss

RSI ir dinamikas indikators, kas parāda, vai aktīvs tirgū ir novērtēts pārāk augstu vai zemu. Tas mēra pēdējo cenas izmaiņu apmēru. Standarta iestatījums ir pēdējie 14 periodi (14 dienas, ja tiek izmantots dienas grafiks, vai 14 stundas, ja tiek izmantots stundu grafiks, u. tml.). Pēc tam šie dati tiek attēloti kā oscilators ar vērtību diapazonā no 0 līdz 100.

Tā kā RSI ir dinamikas indikators, tas parāda ātrumu (dinamiku), ar kādu mainās cena. Ja dinamika palielinās un cena vienlaikus paaugstinās, tas liecina par spēcīgu augšupejošu tendenci, proti, ka tirgū iesaistās arvien vairāk pircēju. Turpretī, ja dinamika samazinās un cena vienlaikus paaugstinās, tas var liecināt, ka pārdevēji drīzumā varētu pārņemt kontroli pār tirgu.

Atbilstoši tradicionālajai RSI interpretācijai rādītājs, kas pārsniedz 70, liecina, ka aktīvs, visticamāk, ir pārvērtēts, bet rādītājs zem 30 norāda, ka aktīvs varētu būt novērtēts par zemu. Tādējādi galējas vērtības var liecināt par gaidāmu tendences maiņu vai tendencei pretēju kustību. Tajā pat laikā šīs vērtības nevajadzētu uztvert kā nepārprotamus pirkšanas vai pārdošanas signālus. Līdzīgi daudzām citām tehniskās analīzes (TA) metodēm, arī RSI var sniegt viltus vai maldinošus signālus, tāpēc vienmēr ir noderīgi pirms tirdzniecības darījuma veikšanas izvērtēt arī citus faktorus.

Vēlies uzzināt vairāk? Lasi mūsu rakstu par relatīvo spēka indeksu (RSI).

2. Mainīgā vidējā vērtība (MVV)

mainīgās vidējās vērtības

Mainīgās vidējās vērtības tiek izmantotas finanšu grafikos, lai izlīdzinātu cenas kustību un identificētu tirgus tendences virzību. Tā kā mainīgās vidējās vērtības ir balstītas iepriekšējos cenas datos, tās tiek uzskatītas par atpaliekošajiem indikatoriem.

Divas visplašāk izmantotās mainīgās vidējās vērtības ir vienkāršā mainīgā vidējā vērtība (VMVV jeb MVV) un eksponenciālā mainīgā vidējā vērtība (EMVV). VMVV tiek atzīmēta grafikā, izmantojot cenas datus par konkrēto periodu un aprēķinot vidējo vērtību. Piemēram, 10 dienu VMVV tiek atzīmēta, aprēķinot vidējo cenu pēdējo 10 dienu periodā. Savukārt EMVV aprēķinos lielāka nozīme tiek piešķirta nesenākiem cenas datiem. Šī iemesla dēļ tā labāk atspoguļo nesenu cenas kustību.

Kā minējām, mainīgā vidējā vērtība ir atpaliekošais indikators. Jo ilgāks laika periods tiek skatīts, jo lielāka ir nobīde. Līdz ar to 200 dienu VMVV uz nesenām cenas kustībām reaģēs lēnāk nekā 50 dienu VMVV.

Tirgotāji bieži vien skata cenas saistību ar konkrētām mainīgajām vidējām vērtībām, cenšoties novērtēt aktuālo tirgus tendenci. Piemēram, ja cena ilgstoši saglabājas virs 200 dienu VMVV, tad daudzi tirgotāji uzskata, ka aktīvam ir raksturīgs tirgus ar pozitīvu tendenci.

Tirgotāji kā pirkšanas un pārdošanas signālus izmanto arī mainīgo vidējo vērtību krustpunktus. Piemēram, ja 100 dienu VMVV šķērso 200 dienu VMVV lejupejošā virzienā, tas tiek uzskatīts par pārdošanas signālu. Taču ko īsti nozīmē šāda līkņu krustošanās? Tā liecina, ka pēdējo 100 dienu vidējā cena tagad ir zemāka par pēdējo 200 dienu vidējo cenu. Ideja par pārdošanu ir balstīta uz to, ka cenas īstermiņa kustības vairs neatbilst augšupejošai tendencei, tāpēc tendence, visticamāk, drīz mainīsies pretējā virzienā.

Vēlies uzzināt vairāk? Lasi mūsu rakstu par mainīgajām vidējām vērtībām.

3. Mainīgā vidējā konverģences atšķirība (MACD)

mainīgā vidējā konverģences atšķirība macd

MACD tiek izmantota, lai noteiktu aktīva dinamiku, ņemot vērā divu mainīgo vidējo vērtību savstarpējo attiecību. MACD sastāv no divām līknēm – MACD līknes un signāllīknes. MACD līkne tiek aprēķināta, no 12 EMVV atņemot 26 EMVV. Pēc tam to attēlo virs MACD līknes 9 EMVV – signāllīknes. Daudzi grafiku veidošanas rīki iekļauj arī histogrammu, kurā redzams attālums starp MACD līkni un signāllīkni. 

Aplūkojot atšķirību starp MACD un cenas kustību, tirgotāji var gūt priekšstatu par aktuālās tendences stiprumu. Piemēram, ja cena sasniedz augstāku augstāko punktu, bet MACD tikmēr veido zemāku augstāko punktu, tirgus tendence drīzumā varētu mainīties. Par ko šajā gadījumā liecina MACD? Tas liecina, ka cena paaugstinās, kamēr dinamika samazinās, tātad ir liela iespējamība, ka notiks tendences maiņa vai tendencei pretēja kustība.

Tirgotāji mēdz izmantot šo indikatoru arī, lai meklētu MACD līknes un signāllīknes krustpunktus. Piemēram, ja MACD līkne šķērso signāllīkni augšupejošā virzienā, tas varētu liecināt par pirkšanas signālu. Un pretēji – ja MACD līkne šķērso signāllīkni lejupejošā virzienā, tas varētu būt pārdošanas signāls.

MACD bieži vien izmanto apvienojumā ar RSI, jo abi šie indikatori mēra dinamiku, bet izmanto atšķirīgus faktorus. Tiek uzskatīts, ka tie abi var sniegt pilnīgāku tehnisko skatījumu uz tirgu.

Vēlies uzzināt vairāk? Lasi mūsu rakstu par MACD.

4. Stohastiskais RSI (StochRSI)

stohastiskais rsi

Stohastiskais RSI ir dinamikas oscilators, kuru izmanto, lai noteiktu, vai aktīvs ir novērtēts par zemu vai par augstu. Kā liecina nosaukums, tas ir no RSI atvasināts instruments, jo tā aprēķinos tiek izmantotas RSI vērtības, nevis cenas dati. Šo indikatoru aprēķina, izmantojot t. s. stohastiskā oscilatora formulu un parastās RSI vērtības. Parasti stohastiskā RSI vērtības atbilst diapazonam no 0 līdz 1 (vai no 0 līdz 100).

Tā kā StochRSI ir ātrāks un jutīgāks, tas var veidot daudz tirdzniecības signālu, kurus var būt grūti interpretēt. StochRSI parasti visefektīvāk darbojas tad, kad tā vērtība ir tuvu diapazona augšējai vai apakšējai robežai. 

StochRSI vērtība virs 0,8 parasti norāda uz pārvērtētu aktīvu, bet vērtība zem 0,2 var liecināt par nenovērtētu aktīvu. Nulle liecina, ka RSI konkrētajā periodā atrodas viszemākajā līmenī (noklusējuma iestatījums parasti ir 14). Savukārt vērtība 1 liecina, ka RSI vērtība atrodas visaugstākajā līmenī konkrētajā periodā.

Līdzīgi RSI indikatoram, arī pārvērtētam vai nenovērtētam aktīvam atbilstoša StochRSI vērtība nenozīmē, ka cenas tendence noteikti mainīsies. StochRSI gadījumā tas vienkārši norāda, ka RSI vērtības (no kā ir atvasinātas StochRSI vērtības) tuvojas to neseno mērījumu galējām vērtībām. Ir svarīgi arī paturēt prātā, ka StochRSI ir jutīgāks par RSI indikatoru, tāpēc tas biežāk rada viltus vai maldinošus signālus.  

Vēlies uzzināt vairāk? Lasi mūsu rakstu par stohastisko RSI.

5. Bolindžera joslas (BB)

bolindžera joslas

Bolindžera joslas mēra tirgus svārstīgumu, kā arī pārvērtēta un nenovērtēta aktīva pazīmes. Šo indikatoru veido trīs līknes – VMVV (vidējā josla), augšējā un apakšējā josla. Situācijas var atšķirties, taču parasti augšējās un apakšējās joslas attālums no vidējās joslas ir vienāds ar divām standarta novirzēm. Svārstīgumam palielinoties vai samazinoties, attiecīgi mainīsies arī attālums starp šīm joslām.

Parasti – jo tuvāk cena atrodas augšējai joslai, jo tuvāk pārvērtēta aktīva situācijai ir vērtētais aktīvs. Un otrādi – jo tuvāk cena atrodas apakšējai joslai, jo tuvāk nenovērtēta aktīva situācijai ir konkrētais aktīvs. Cena lielākoties atrodas starp joslām, taču retos gadījumos tā var izvirzīties ārpus joslām –virzienā uz augšu vai uz leju. Lai gan to pašu par sevi nevar uzskatīt par tirdzniecības signālu, tas var liecināt par ārkārtējiem tirgus apstākļiem.

Vēl viens svarīgs ar BB saistīts jēdziens ir joslu sašaurināšanās. Tā notiek zema svārstīguma periodos, kad atstatums starp visām joslām kļūst pavisam mazs. Tas var liecināt par iespējamu tirgus svārstīgumu. Un pretēji – ja joslas ievērojami attālinās viena no otras, varētu būt gaidāms mazāk svārstīgs periods.

Vēlies uzzināt vairāk? Lasi mūsu rakstu par Bolindžera joslām.

Noslēgumā

Lai gan indikatori atspoguļo datus, ir svarīgi atcerēties, ka datu interpretācija ir subjektīvs process. Līdz ar to vienmēr ir vērts nedaudz atkāpties un padomāt, vai tavus lēmumus neietekmē kādi personiski aizspriedumi. Tas, ko viens tirgotājs uzskata par pirkšanas vai pārdošanas signālu, citam šķiet pavisam nebūtiska tirgus informācija. 

Kā ar vairumu tirgus analīzes metožu – arī indikatori visefektīvāk darbojas, ja tos izmanto, kombinējot ar citiem indikatoriem vai metodēm, piemēram, ar fundamentālo analīzi (FA). Labākais veids, kā apgūt tehnisko analīzi (TA), ir daudz trenēties.

Turpini lasīt


Atruna: šis saturs tiek tev nodrošināts nemainītā veidā un ir paredzēts tikai vispārīgai informācijai un izglītojošiem mērķiem; tas neietver nekādus apliecinājumus vai garantijas. Tas nav uzskatāms par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu un nav paredzēts kā ieteikums iegādāties kādu konkrētu produktu vai pakalpojumu. Aicinām tevi apspriesties ar atbilstošiem profesionāliem konsultantiem. Ja šo rakstu ir veidojis trešās puses autors, lūdzu, ņem vērā, ka tajā paustie viedokļi pieder attiecīgajam raksta autoram un neatspoguļo Binance Akadēmijas pārstāvju uzskatus. Pilnu atrunas tekstu lasi šeit. Digitālo aktīvu cenas var būt svārstīgas. Tavu ieguldījumu vērtība var samazināties vai pieaugt, un tu vari neatgūt ieguldīto summu. Tu uzņemies pilnu atbildību par saviem ieguldījumu lēmumiem, un Binance Akadēmija neatbild par taviem iespējamajiem zaudējumiem. Šī informācija nav uzskatāma par finansiālu, juridisku vai cita veida profesionālu padomu. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un Brīdinājumu par riskiem.