5 základných ukazovateľov používaných v technickej analýze
Domov
Články
5 základných ukazovateľov používaných v technickej analýze

5 základných ukazovateľov používaných v technickej analýze

Stredne pokročilý
Zverejnené Mar 2, 2020Aktualizované Jun 9, 2023
8m

Zhrnutie

Ukazovatele sú účinnými zbraňami pre ostrieľaných technických analytikov. Každý hráč si vyberie nástroje, ktoré najlepšie zodpovedajú jeho jedinečnému hernému štýlu, aby potom dokázal zvládnuť svoju hru čo najlepšie. Niektorí radi sledujú dynamiku trhu, zatiaľ čo iní chcú odfiltrovať trhový šum alebo merať volatilitu.

Ktoré sú teda najlepšie technické ukazovatele? Každý obchodník vám povie niečo iné. To, na čo niektorý analytik nedá dopustiť, iný úplne zavrhne. Existuje však niekoľko veľmi populárnych ukazovateľov, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené nižšie (RSI, MA, MACD, StochRSI a BB).

Máte záujem dozvedieť sa viac o nich a o tom, ako ich používať? Čítajte ďalej.


Úvod

Obchodníci používajú technické ukazovatele na získanie ďalšieho prehľadu o cenovom pohybe aktíva. Tieto ukazovatele uľahčujú identifikáciu vzorcov a naznačujú signály nákupu alebo predaja v aktuálnom trhovom prostredí. Existuje mnoho rôznych typov ukazovateľov, vo veľkej miere sú používané dennými obchodníkmi, swingovými obchodníkmi a niekedy aj dlhodobými investormi. Niektorí profesionálni analytici a pokročilí obchodníci si dokonca vytvárajú svoje vlastné ukazovatele. V tomto článku vám poskytneme stručný popis niektorých z najpopulárnejších ukazovateľov technickej analýzy, ktoré môžu byť užitočné v súprave nástrojov na analýzu trhu akéhokoľvek obchodníka.


1. Index relatívnej sily (RSI)


Index relatívnej sily


RSI je indikátor hybnosti, ktorý ukazuje, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Robí to meraním miery nedávnych zmien ceny (štandardné nastavenie je predchádzajúcich 14 období – teda 14 dní, 14 hodín atď.). Údaje sa potom zobrazia ako oscilátor, ktorý môže mať hodnotu medzi 0 a 100.

Keďže RSI je indikátor hybnosti, ukazuje rýchlosť (hybnosť), ktorou sa cena mení. To znamená, že ak sa hybnosť zvyšuje, zatiaľ čo cena rastie, stúpajúci trend je silný a pribúda stále viac kupujúcich. Na druhej strane, ak hybnosť klesá, zatiaľ čo cena rastie, môže to ukazovať, že predajcovia čoskoro môžu prevziať kontrolu nad trhom.

Tradičná interpretácia je, že keď je hodnota RSI nad 70, aktívum je prekúpené, a keď je pod 30, je prepredané. Extrémne hodnoty ako také môžu naznačovať blížiaci sa trend obratu alebo ústupu. Napriek tomu môže byť najlepšie nepovažovať tieto hodnoty za priame signály pre nákup alebo predaj. Rovnako ako pri mnohých iných technikách technickej analýzy (TA), RSI môže vykazovať falošné alebo zavádzajúce signály, preto pred vstupom do obchodu je vždy užitočné zvážiť ďalšie faktory.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si náš článok o indexe relatívnej sily (RSI).


2. Kĺzavý priemer (MA)


kĺzavé priemery


Kĺzavý priemer vyhladzuje cenový pohyb odfiltrovaním trhového šumu a zvýraznením smeru trendu. Keďže je založený na údajoch o cenách z minulosti, ide o zaostávajúci ukazovateľ.

Dva najčastejšie používané kĺzavé priemery sú jednoduchý kĺzavý priemer (SMA alebo MA) a exponenciálny kĺzavý priemer (EMA). SMA sa vykresľuje tak, že sa zoberú údaje o cene z definovaného obdobia a vytvorí sa priemer. Napríklad 10-dňový SMA je vykreslený výpočtom priemernej ceny za posledných 10 dní. Na druhej strane EMA sa počíta spôsobom, ktorý dáva väčšiu váhu najnovším údajom o cene. Vďaka tomu lepšie odzrkadľuje nedávny cenový pohyb.

Ako sme už spomenuli, kĺzavé priemery sú zaostávajúce ukazovatele. Čím dlhšie obdobie vykresľujú, tým väčšie je zaostávanie. 200-dňový SMA bude preto odzrkadľovať nedávny cenový pohyb pomalšie ako 50-dňový SMA.

Obchodníci často používajú vzťah ceny ku konkrétnym kĺzavým priemerom na meranie aktuálneho trendu na trhu. Ak napríklad cena zostáva nad 200-dňovým SMA dlhší čas, mnohí obchodníci si môžu myslieť, že aktívum je na býčom trhu.

Obchodníci môžu tiež použiť prekríženia s kĺzavým priemerom ako signály pre nákup alebo predaj. Napríklad, ak 100-dňový SMA klesne pod 200-dňový SMA, možno to považovať za signál na predaj. Čo však tento prechod presne znamená? Znamená to, že priemerná cena za posledných 100 dní je teraz nižšia ako za posledných 200 dní. Podstatou predaja tu je, že krátkodobé cenové pohyby už nemajú vzostupný trend, takže trend sa môže obracať.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si článok o kĺzavých priemeroch.


3. Konvergencia/divergencia kĺzavého priemeru (MACD)


konvergencia/divergencia kĺzavého priemeru macd


MACD sa používa na určenie hybnosti aktíva zobrazením vzťahu medzi dvoma kĺzavými priemermi. MACD sa skladá z dvoch čiar – čiary MACD a signálnej čiary. Čiara MACD sa vypočíta odpočítaním 26 EMA od 12 EMA. Potom sa zakreslí cez čiaru 9 EMA MACD – signálna čiara. Súčasťou mnohých nástrojov na vytváranie grafov býva často aj histogram, ktorý znázorňuje vzdialenosť medzi čiarou MACD a signálnou čiarou. 

Hľadaním rozdielov medzi MACD a cenovým pohybom môžu obchodníci získať prehľad o sile súčasného trendu. Ak napríklad cena dosahuje vyššie maximum, zatiaľ čo MACD dosahuje nižšie maximum, trh sa môže čoskoro obrátiť. Čo nám MACD hovorí v tomto prípade? Táto cena sa zvyšuje, zatiaľ čo hybnosť klesá, takže je vyššia pravdepodobnosť, že dôjde k ústupu alebo obratu.

Obchodníci môžu tiež použiť tento ukazovateľ na hľadanie prekrížení čiary MACD a jej signálnej čiary. Napríklad, ak čiara MACD prejde nad signálnu čiaru, môže to naznačovať signál na nákup. Naopak, ak čiara MACD prejde pod signálnu čiaru, môže to znamenať signál na predaj.

MACD sa často používa v kombinácii s RSI, pretože oba ukazovatele merajú hybnosť, ale použitím iných faktorov. Predpokladom je, že spoločne môžu poskytnúť ucelenejší technický pohľad na trh.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si náš článok o MACD.Chcete začať s kryptomenou? Kúpte si bitcoiny na Binance!4. Stochastic RSI (StochRSI)


stochastic rsi


Stochastic RSI je oscilátor hybnosti, ktorý sa používa na určenie, či je aktívum prekúpené alebo prepredané. Ako už názov napovedá, ide o derivát RSI, keďže sa generuje z hodnôt RSI namiesto údajov o cene. Je vytvorený použitím vzorca nazývaného oscilátor Stochastic na bežné hodnoty RSI. Štandardne sa hodnoty Stochastic RSI pohybujú medzi 0 a 1 (alebo 0 a 100).

Vďaka vyššej rýchlosti a citlivosti dokáže StochRSI generovať veľa obchodných signálov, ktorých interpretácia môže byť náročná. StochRSI sa zdá byť najužitočnejší, keď je blízko hornej alebo dolnej hranice svojho rozsahu. 

Hodnota StochRSI nad 0,8 sa zvyčajne považuje za prekúpenie, zatiaľ čo hodnota pod 0,2 sa môže považovať za prepredanie. Hodnota 0 znamená, že RSI je na najnižšej hodnote v meranom období (predvolené nastavenie je zvyčajne 14). Naopak, hodnota 1 znamená, že RSI je na najvyššej hodnote v meranom období.

Podobne ako sa má používať RSI, hodnota StochRSI naznačujúca prekúpenie alebo prepredanie neznamená, že sa cena určite zmení. V prípade StochRSI to jednoducho naznačuje, že hodnoty RSI (z ktorých sú hodnoty StochRSI odvodené) sú blízko extrémov ich nedávnych hodnôt. Je tiež dôležité mať na pamäti, že StochRSI je citlivejší ako indikátor RSI, takže má tendenciu generovať viac falošných alebo zavádzajúcich signálov. 

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si náš článok o Stochastic RSI.


5. Bollingerské pásma (BB)


bollingerské pásma


Bollingerské pásma merajú volatilitu trhu, ako aj podmienky prekúpenia a prepredania. Tento ukazovateľ sa skladá z troch čiar – SMA (stredné pásmo) a horného a dolného pásma. Nastavenia sa môžu líšiť, štandardne sú však horné a dolné pásmo dve štandardné odchýlky od stredného pásma. Ako sa volatilita zvyšuje a znižuje, vzdialenosť medzi pásmami sa tiež zväčšuje a zmenšuje.

Vo všeobecnosti platí, že čím bližšie je cena k hornému pásmu, tým bližšie k podmienkam prekúpenia môže byť príslušné aktívum. Naopak, čím bližšie je cena k dolnému pásmu, tým bližšie k podmienkam prepredania môže byť. Vo väčšine prípadov cena zostane v rámci pásiem, ale v zriedkavých prípadoch môže prejsť nad ne alebo pod ne. Aj keď táto udalosť nemusí byť sama osebe obchodným signálom, môže slúžiť ako náznak extrémnych trhových podmienok.

Ďalší dôležitý koncept BB sa nazýva stlačenie. Označuje obdobie nízkej volatility, keď sa všetky pásma približujú k sebe. Toto sa môže použiť ako ukazovateľ potenciálnej budúcej volatility. Naopak, ak sú pásma veľmi ďaleko od seba, môže nasledovať obdobie zníženej volatility.

Chcete sa dozvedieť viac? Prečítajte si náš článok o Bollingerských pásmach.


Záverečné myšlienky

Aj keď ukazovatele zobrazujú údaje, je dôležité vziať do úvahy, že interpretácia týchto údajov je veľmi subjektívna. Preto je vždy užitočné na chvíľu sa zastaviť a zvážiť, či osobné predsudky neovplyvňujú vaše rozhodovanie. To, čo môže byť signálom priameho nákupu alebo predaja pre jedného obchodníka, môže byť pre iného len trhový šum. 

Ako pri väčšine techník analýzy trhu, ukazovatele sú najlepšie, keď sa používa ich vzájomná kombinácia, prípadne spolu s inými metódami, ako je napríklad fundamentálna analýza (FA).

Najlepším spôsobom, ako sa naučiť technickú analýzu (TA), je veľa praktických skúseností. Prejdite na Binance a otestujte svoje novonadobudnuté znalosti!