Vysvetlenie predbiehajúcich a zaostávajúcich ukazovateľov
Domov
Články
Vysvetlenie predbiehajúcich a zaostávajúcich ukazovateľov

Vysvetlenie predbiehajúcich a zaostávajúcich ukazovateľov

Stredne pokročilý
Zverejnené Oct 7, 2019Aktualizované Jan 31, 2023
5m

Čo sú predbiehajúce a zaostávajúce ukazovatele?

Predbiehajúce a zaostávajúce ukazovatele sú nástroje, ktoré hodnotia silu alebo slabosť ekonomík alebo finančných trhov. Jednoducho povedané, predbiehajúce ukazovatele sa menia pred ekonomickým cyklom alebo trhovým trendom. Naopak, zaostávajúce ukazovatele sú založené na predchádzajúcich udalostiach a poskytujú prehľad o historických údajoch týkajúcich sa konkrétneho trhu alebo ekonomiky.

Inak povedané, predbiehajúce ukazovatele poskytujú prediktívne signály (pred výskytom udalostí alebo trendov) a zaostávajúce ukazovatele generujú signály na základe trendu, ktorý už prebieha. Tieto dve skupiny ukazovateľov vo veľkej miere využívajú investori a obchodníci, ktorí používajú technickú analýzu (TA). Vďaka tomu sú celkom užitočné pri obchodovaní s akciami, kryptomenami a na Forexe. 

Na finančných trhoch sa ukazovatele TA používajú už dlho. História ich používania siaha až do začiatku 20. storočia. Korene týchto ukazovateľov siahajú do vývoja teórie Dow, ktorý prebiehal v rokoch 1902 až 1929. Podstatou teórie Dow je, že pohyby cien nie sú náhodné, a preto ich možno predpovedať pomocou dôkladnej analýzy predchádzajúceho správania na trhu.

Okrem toho sa predbiehajúce a zaostávajúce ukazovatele používajú na mapovanie ekonomickej výkonnosti. Ako také nemajú vždy súvislosť s technickou analýzou a trhovými cenami, ale aj s inými ekonomickými premennými a indexmi.


Ako fungujú predbiehajúce a zaostávajúce ukazovatele?

Predbiehajúce ukazovatele

Ako už bolo uvedené, predbiehajúce ukazovatele môžu poskytnúť informácie o trendoch, ktoré sa ešte len vyskytnú. Preto sa tieto ukazovatele môžu použiť na predpovedanie možnej recesie alebo oživenia. Napríklad vo vzťahu k výkonnosti akciového trhu, maloobchodnému predaju alebo stavebným povoleniam.

Predbiehajúce ukazovatele sa teda vyskytujú pred ekonomickými cyklami. Vo všeobecnosti sa hodia na krátkodobé a strednodobé analýzy. Napríklad stavebné povolenia je možné brať za akýsi predbiehajúci ekonomický ukazovateľ. Môžu signalizovať budúci dopyt po stavebných prácach a investíciách na realitnom trhu.


Zaostávajúce ukazovatele

Na rozdiel od predbiehajúcich ukazovateľov, zaostávajúce ukazovatele sa používajú na identifikáciu už existujúcich trendov, ktoré nemusia byť automaticky zrejmé. Tento typ ukazovateľa nasleduje až po ekonomických cykloch. 

Zaostávajúce ukazovatele sa zvyčajne používajú na dlhodobé analýzy na základe historickej ekonomickej výkonnosti alebo predchádzajúcich údajov o cenách. Inak povedané, zaostávajúce ukazovatele vytvárajú signály založené na trhovom trende alebo finančnej udalosti, ktorá už začala alebo bola zavedená.


Súbežné ukazovatele

Aj napriek tomu, že v priestore kryptomien nie sú až také populárne, za zmienku stojí, že existuje aj tretia skupina ukazovateľov známych pod názvom súbežné ukazovatele. Tieto ukazovatele sa nachádzajú niekde medzi ostatnými dvoma typmi. Fungujú takmer v reálnom čase a poskytujú informácie o aktuálnej ekonomickej situácii.

Súbežný ukazovateľ je možné vytvoriť napríklad meraním pracovného času skupiny zamestnancov alebo objemu výroby určitého priemyselného odvetvia, ako je výroba alebo ťažba.

Netreba však zabúdať na to, že definície predbiehajúcich, zaostávajúcich a súbežných ukazovateľov nie sú vždy úplne jednoznačné. V závislosti od metódy a kontextu môžu niektoré ukazovatele patriť do viacerých kategórií. K tomuto dochádza najmä pri ekonomických ukazovateľoch, ako je hrubý domáci produkt (HDP).

HDP sa štandardne považuje za zaostávajúci ukazovateľ, pretože sa počíta na základe historických údajov. V niektorých prípadoch však môže odrážať takmer okamžité ekonomické zmeny, čo z neho robí súbežný ukazovateľ.


Používanie v rámci technickej analýzy

Ako už bolo uvedené, ekonomické ukazovatele sú súčasťou aj finančných trhov. Mnoho obchodníkov a analytikov používa nástroje technickej analýzy, ktoré možno definovať ako predbiehajúce alebo zaostávajúce ukazovatele.

Predbiehajúce ukazovatele TA v podstate poskytujú určitý druh prediktívnych informácií. Väčšinou sú založené na trhových cenách a objeme obchodov. To znamená, že môžu naznačovať pohyby na trhu, ktoré pravdepodobne nastanú v blízkej budúcnosti. Ale tak, ako je tomu aj pri každom inom ukazovateli, nie sú vždy presné.

Príkladmi predbiehajúcich ukazovateľov používaných v technickej analýze sú index relatívnej sily (RSI)Stochastic RSI. Vďaka vzorom, ktoré vytvárajú, sa do istej miery dajú za predbiehajúci ukazovateľ používať aj sviečkové grafy. V praxi môžu tieto modely poskytnúť pohľad na budúce udalosti na trhu.

Na druhej strane, zaostávajúce ukazovatele TA sú založené na historických údajoch. To obchodníkom dáva prehľad o tom, čo sa už stalo. Napriek tomu sa môžu hodiť pri zisťovaní nových trhových trendov. Ak napríklad rastúci trend skončí a cena klesne pod kĺzavý priemer, môže to znamenať začiatok klesajúceho trendu.

V niektorých prípadoch sa tieto dva typy ukazovateľov môžu nachádzať v jednom systéme grafov. Ichimoku Cloud sa napríklad skladá z ;predbiehajúcich aj zaostávajúcich ukazovateľov.

Predbiehajúce aj zaostávajúce ukazovatele majú svoje výhody aj nevýhody, ak sa používajú na technickú analýzu. Zdá sa, že predpovedaním budúcich trendov ponúkajú predbiehajúce ukazovatele obchodníkom tie najlepšie príležitosti. Problémom však je, že predbiehajúce ukazovatele často vytvárajú falošné signály.

Zaostávajúce ukazovatele sú spravidla spoľahlivejšie, pretože sú jasne stanovené predchádzajúcimi trhovými údajmi. Evidentnou nevýhodou zaostávajúcich ukazovateľov je však ich oneskorená reakcia na pohyby na trhu. V niektorých prípadoch môžu signály prísť pomerne neskoro, aby obchodník otvoril výhodnú pozíciu, čo má za následok nižšie potenciálne zisky.


Využitie v makroekonómii

Okrem užitočnosti pri hodnotení cenových trendov na trhu sa ukazovatele používajú aj na analýzu makroekonomických trendov. Ekonomické ukazovatele sa líšia od ukazovateľov používaných na technickú analýzu. Stále sa však dajú vo všeobecnosti rozdeliť na predbiehajúce a zaostávajúce typy.

Okrem vyššie uvedených príkladov medzi ďalšie hlavné ekonomické ukazovatele patria maloobchodné tržby, ceny nehnuteľností a úroveň výrobnej činnosti. Vo všeobecnosti sa predpokladá, že tieto ukazovatele poháňajú budúcu hospodársku aktivitu alebo aspoň poskytujú prediktívny pohľad. 

Medzi ďalšie dva klasické príklady zaostávajúcich makroekonomických ukazovateľov patria miera nezamestnanosti a inflácie. Spolu s HDP a CPI sa bežne používajú pri porovnávaní úrovne rozvoja rôznych krajín. Prípadne pri hodnotení rastu krajiny v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi a desaťročiami.


Záverečné myšlienky

Či už sa používajú v technickej analýze alebo makroekonómii, predbiehajúce a zaostávajúce ukazovatele zohrávajú dôležitú úlohu v mnohých typoch finančných štúdií. Uľahčujú interpretáciu rôznych druhov údajov, pričom často kombinujú viacero pojmov v jednom nástroji.

Tieto ukazovatele ako také môžu predpovedať budúce trendy alebo potvrdiť trendy, ktoré sa už vyskytujú. Okrem toho sú užitočné aj pri hodnotení ekonomickej výkonnosti krajiny. Či už v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, alebo v porovnaní s inými krajinami.