Kas ir apsteidzošie un atpaliekošie indikatori?
Sākums
Raksti
Kas ir apsteidzošie un atpaliekošie indikatori?

Kas ir apsteidzošie un atpaliekošie indikatori?

Sarežģītākas tēmas
Publicēts Oct 7, 2019Atjaunināts Jan 31, 2023
5m

Kas ir apsteidzošie un atpaliekošie indikatori?

Apsteidzošie un atpaliekošie indikatori ir rīki, kas palīdz novērtēt ekonomikas vai finanšu tirgu stiprumu vai vājumu. Vienkārši izsakoties, apsteidzošie indikatori mainās pirms ekonomikas cikla vai tirgus tendences. Turpretī atpaliekošie indikatori ir balstīti iepriekšējos notikumos un sniedz informāciju par konkrētā tirgus vai ekonomikas vēsturiskajiem datiem.

Citiem vārdiem sakot, apsteidzošie indikatori nodrošina prognozējošus signālus (pirms notikumu vai tendenču rašanās), bet atpaliekošie indikatori rada signālus, kas balstīti uz jau notiekošu tendenci. Šo divu veidu indikatorus plaši izmanto investori un tirgotāji, kuri veic tehnisko analīzi (TA), un tie ir visai lietderīgi akciju, valūtu un kriptovalūtu tirgos. 

Finanšu tirgos TA indikatoriem ir sena vēsture, kuras pirmsākumi meklējami 20. gs. pirmajās desmitgadēs. Šo indikatoru pamatā esošā ideja ir balstīta Dova teorijas izstrādē, kas notika laikā no 1902. gada līdz 1929. gadam. Būtībā Dova teorija paredz, ka cenas izmaiņas nav nejaušas, tāpēc tās var prognozēt, rūpīgi analizējot iepriekšējo tirgus reakciju.

Apsteidzošos un atpaliekošos indikatorus izmanto arī ekonomikas stāvokļa analīzē. Līdz ar to šie indikatori ne vienmēr ir saistīti ar tehnisko analīzi un tirgus cenām, bet var tikt izmantoti kontekstā ar citiem mainīgajiem ekonomikas lielumiem un rādītājiem.


Kā darbojas apsteidzošie un atpaliekošie indikatori?

Apsteidzošie indikatori

Kā minējām, apsteidzošie indikatori var sniegt informāciju par tendencēm, kuras vēl tikai veidosies. Tāpēc šos indikatorus var izmantot, lai prognozētu iespējamu tirgus lejupslīdi vai augšupeju. Piemēram, tos var izmantot akciju tirgū, mazumtirdzniecībā vai būvatļauju jomā.

Tātad apsteidzošie indikatori apsteidz ekonomiskos ciklus un parasti ir piemēroti īstermiņa un vidēja termiņa analīzei. Piemēram, par apsteidzošo ekonomisko indikatoru varētu uzskatīt būvatļaujas. Tās var liecināt par būvniecības darbaspēka pieprasījumu un ieguldījumiem nekustamo īpašumu tirgū nākotnē.


Atpaliekošie indikatori

Pretēji apsteidzošajiem indikatoriem, atpaliekošie indikatori tiek izmantoti, lai konstatētu jau pastāvošas tendences, kas var nebūt acīmredzamas. Tātad šī veida indikators seko ekonomiskajiem cikliem. 

Parasti atpaliekošie indikatori tiek izmantoti ilgtermiņa analīzē, pamatojoties uz ekonomikas vēsturiskajiem datiem vai iepriekšējiem cenas datiem. Citiem vārdiem sakot, atpaliekošie indikatori rada signālus, pamatojoties uz tirgus tendencēm vai finanšu apstākļiem, kas jau ir sākušies vai izveidojušies.


Sakritības indikatori

Lai arī tā ir mazāk populāra kriptovalūtu jomā, pastāv vēl viena pieminēšanas vērta indikatoru kategorija – sakritības indikatori. Šie indikatori savā ziņā ir pa vidu starp abiem pārējiem indikatoru veidiem. Tie darbojas gandrīz reāllaikā un sniedz informāciju par pašreizējo ekonomisko situāciju.

Piemēram, sakritības indikatoru var izveidot, aprēķinot darbinieku komandas darba stundas vai noteikta nozares sektora (piemēram, rūpniecības vai kalnrūpniecības) ražošanas apjomu.

Tomēr ir japiebilst, ka apsteidzošo, atpaliekošo un sakritības indikatoru definīcijas ne vienmēr ir pilnīgi skaidras. Daži indikatori var ietilpt dažādās kategorijās atkarībā no izmantotās metodes un konteksta. Tas jo īpaši attiecas uz tādiem ekonomikas indikatoriem kā iekšzemes kopprodukts (IKP).

Parasti IKP uzskata par atpaliekošo indikatoru, jo to aprēķina, izmantojot vēsturiskos datus. Tomēr dažkārt tas var atspoguļot gandrīz tūlītējas ekonomiskas pārmaiņas, tāpēc ir uzskatāms par sakritības indikatoru.


Lietojums tehniskajā analīzē

Kā minējām, ekonomikas indikatori tiek izmantoti arī finanšu tirgos. Daudzi tirgotāji un grafiku analītiķi izmanto tehniskās analīzes rīkus, kurus varētu raksturot kā apsteidzošos vai atpaliekošos indikatorus.

Būtībā apsteidzošie TA indikatori sniedz sava veida prognozējošu informāciju. To aprēķinos parasti tiek izmantotas tirgus cenas un tirdzniecības apjoms. Tas nozīmē, ka šie indikatori liecina par tuvākajā nākotnē gaidāmām tirgus izmaiņām. Taču, kā visi indikatori, tie ne vienmēr ir precīzi.

Tehniskajā analīzē izmantoto apsteidzošo indikatoru piemēri ir relatīvais spēka indekss (RSI) un stohastiskais RSI. Savā ziņā pat sveces varētu uzskatīt par apsteidzošo indikatoru to radīto modeļu dēļ. Praksē šie modeļi var sniegt informāciju par turpmākajiem notikumiem tirgū.
Savukārt atpaliekošie TA indikatori izmanto iepriekšējos datus un tādēļ sniedz tirgotājiem informāciju par to, kas jau ir noticis. Tomēr tie var palīdzēt konstatēt jaunas tirgus tendences sākumu. Piemēram, ja augšupeja ir beigusies un cena nokrīt zemāk par mainīgo vidējo vērtību, tas varētu liecināt par lejupejošas tendences sākumu.
Dažkārt šo abu veidu indikatori var ietilpt vienā grafiku sistēmā. Piemēram, Išimoku mākonis sastāv no apsteidzošajiem un atpaliekošajiem indikatoriem.

Apsteidzošajiem un atpaliekošajiem indikatoriem tehniskajā analīzē ir savas priekšrocības un trūkumi. Tā kā apsteidzošie indikatori prognozē nākotnes tendences, varētu šķist, ka tie ir labāk piemēroti tirgotājiem. Tomēr problēma slēpjas tajā, ka apsteidzošie indikatori nereti sniedz maldinošus signālus.

Savukārt atpaliekošie indikatori mēdz būt drošāki, jo tie izmanto iepriekšējos tirgus datus. Tomēr atpaliekošo indikatoru acīmredzams trūkums ir to novēlotā reakcija uz tirgus izmaiņām. Šie signāli dažkārt veidojas pārāk vēlu, kad tirgotājs vairs nevar atvērt izdevīgu pozīciju, un iespējamā peļņa tāpēc samazinās.


Lietojums makroekonomikā

Papildus tirgus cenas tendenču analīzei šos indikatorus mēdz izmantot arī makroekonomikas tendenču analīzē. Ekonomiskie indikatori atšķiras no tehniskajā analīzē izmantotajiem, tomēr tos joprojām var lielā mērā klasificēt apsteidzošajos un atpaliekošajos indikatoros.

Bez jau minētajiem piemēriem pastāv arī tādi apsteidzošie ekonomiskie indikatori kā mazumtirdzniecības, mājokļu cenu un rūpnieciskās aktivitātes līmeņa indikatori. Kopumā tiek uzskatīts, ka šie indikatori virza ekonomisko aktivitāti nākotnē vai vismaz sniedz prognozējošu informāciju. 

Vēl divi klasiski atpaliekošo makroekonomisko indikatoru piemēri ir bezdarba un inflācijas rādītāji. Līdzās IKP un PCI tos plaši izmanto, lai salīdzinātu dažādu valstu attīstības līmeņus vai novērtētu valsts izaugsmi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem vai desmitgadēm.


Noslēgumā

Neatkarīgi no tā, vai šos indikatorus izmanto tehniskajā analīzē vai makroekonomikā, apsteidzošajiem un atpaliekošajiem indikatoriem ir būtiska nozīme dažādu veidu finanšu pētījumos. Tie atvieglo dažādu datu interpretāciju, nereti apvienojot vienā instrumentā vairākus jēdzienus.

Tādējādi šie indikatori var prognozēt nākotnes tendences vai apstiprināt jau notiekošas tendences. Bez tam šie indikatori arī palīdz novērtēt valsts ekonomisko situāciju – vai nu salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem, vai salīdzinot ar citām valstīm.