Ennetavate ja viivitusega indikaatorite tutvustus
Avaleht
Artiklid
Ennetavate ja viivitusega indikaatorite tutvustus

Ennetavate ja viivitusega indikaatorite tutvustus

Keskmine
Avaldatud Oct 7, 2019Värskendatud Jan 31, 2023
5m

Mis on ennetavad ja viivitustega indikaatorid?

Ennetavad ja viivitusega indikaatorid on vahendid, mis hindavad majanduse või finantsturgude tugevust või nõrkust. Lihtsamalt öeldes ennetavad indikaatorid muutuvad enne majandustsüklit või turutrendi. Seevastu viivitusega indikaatorid põhinevad varasematel sündmustel ja annavad ülevaate konkreetse turu või majanduse ajaloolistest andmetest.

Teisisõnu, annavad ennetavad indikaatorid ennustavaid signaale (enne sündmuste või trendide ilmnemist) ja viivitusega indikaatorid genereerivad signaale juba käimasoleva trendi põhjal. Investorid ja kauplejad kasutavad laialdaselt neid kahte tehnilise analüüsi indikaatorite klassi, muutes need üsna kasulikuks aktsiate, Forexi ja krüptorahadega kauplemisel. 

Finantsturgudel on tehnilise analüüsi näitajatel pikk ajalugu, mis ulatub 20. sajandi alguskümnenditesse. Need indikaatorid on seotud Dow teooria väljatöötamisega, mis leidis aset aastatel 1902-1929. Põhimõtteliselt kinnitab Dow teooria, et hinnamuutused ei ole juhuslikud ja seetõttu saab neid turukäitumise põhjalikku analüüsi kasutades ennustada.

Peale selle kasutatakse ennetavaid ja viivitusega indikaatoreid majandustulemuste kaardistamiseks. Sellisena ei ole need alati seotud tehnilise analüüsi ja turuhindadega, vaid ka teiste majanduslike muutujate ning indeksitega.


Mis on ennetavad ja viivitustega indikaatorid?

Ennetavad indikaatorid

Nagu mainitud, siis ennetavad indikaatorid võivad anda teavet trendide kohta, mis alles ilmnevad. Neid näitajaid kasutada potentsiaalsete majanduslanguste või taastumise prognoosimiseks. Näiteks seoses börsitulemuste, jaemüügi või ehituslubadega.

Ennetavad indikaatorid kalduvad seega majandustsüklitest ettepoole liikuma ning sobivad üldiselt lühi- ja keskpika perioodi analüüsiks. Näiteks ehituslubasid võib pidada omamoodi ennetavaks majanduse indikaatoriks. Need võivad märku anda tulevasest nõudlusest ehitustööjõu ja kinnisvaraturu investeeringute järele.


Viivitusega indikaatorid

Erinevalt ennetavatest indikaatoritest kasutatakse viivitusega indikaatoreid olemasolevate trendide tuvastamiseks, mis ei pruugi iseenesest kohe ilmneda. Seega liigub seda tüüpi indikaator pärast majandustsükleid. 

Tavaliselt kasutatakse viivitusega indikaatoreid pikaajaliste analüüside puhul, mis põhinevad ajaloolistel majandustulemustel või varasematel hinnaandmetel. Teisisõnu annavad viivitusega indikaatorid signaale, mis põhinevad juba algatatud või kindlaks tehtud turutrendil või finantssündmusel.


Kattuvad indikaatorid

Kuigi need on krüptorahamaailmas vähem populaarsed, väärib mainimist ka kolmas indikaatorite klass, mida tuntakse kattuvate indikaatoritena. Need indikaatorid jäävad kahe teise tüübi vahele. Nad töötavad peaaegu reaalajas ja pakuvad teavet praeguse majandusolukorra kohta.

Näiteks saab kattuva indikaatori luua, mõõtes töötajate rühma töötunde või konkreetse tööstusharu, näiteks töötleva tööstuse või kaevanduste tootmismahtu.

Siiski tasub meeles pidada, et ennetavate, viivitusega ja kattuvate indikaatorite määratlused ei ole alati kristallselged. Mõned indikaatorid võivad sõltuvalt kasutatavast meetodist ja kontekstist kuuluda erinevatesse kategooriatesse. See on eriti tavaline selliste majandusnäitajate puhul nagu sisemajanduse koguprodukt (SKP).

Traditsiooniliselt peetakse SKP-d viivitusega indikaatoriks, kuna see arvutatakse ajalooliste andmete põhjal. Mõnel juhul võib see siiski kajastada peaaegu reaalajas toimuvaid majandusmuutusi, tehes selle kattuvaks indikaatoriks.


Kasutamine tehnilises analüüsis

Nagu öeldud, on ka majandusnäitajad osa finantsturgudest. Paljud kauplejad ja analüütikud kasutavad tehnilise analüüsi tööriistu, mida saame kutsuda ennetavateks või viivitusega indikaatoriteks.

Põhimõtteliselt pakuvad ennetavad tehnilise analüüsi indikaatorid mingit ennustavat teavet. Tavaliselt põhinevad need turuhindadel ja kauplemismahul. See tähendab, et need võivad viidata turu liikumisele, mis tõenäoliselt lähitulevikus aset leiab. Kuid nagu kõik indikaatorid, ei ole need alati täpsed.

Tehnilises analüüsis kasutatavate ennetavate indikaatorite näideteks on suhtelise tugevuse indeks (RSI) ja Stochastic RSI. Mõnes mõttes võib isegi küünlaid pidada nende loodud mustrite tõttu ennetavaks indikaatoriks. Need mustrid võivad anda praktikas ülevaate tulevastest turusündmustest.

Teisest küljest põhinevad viivitusega tehnilise analüüsi indikaatorid varasematel andmetel, andes kauplejatele ülevaate sellest, mis on juba toimunud. Siiski võivad need olla uute turusutrendide alguse tuvastamisel kasulikud. Näiteks kui tõusutrend on lõppenud ja hind langeb alla libiseva keskmise, võib see potentsiaalselt viidata langustrendi algusele.

Mõnel juhul võib ühes diagrammisüsteemis kasutada kahte tüüpi indikaatoreid. Näiteks Ichimoku pilv koosneb nii ennetavatest kui ka viivitusega indikaatoritest.

Nii ennetavatel kui ka viivitusega indikaatoritel on oma eelised ja puudused, kui neid tehnilises analüüsis kasutatakse. Ennetavad indikaatorid pakuksid tulevikutrende prognoosides kauplejatele parimaid võimalusi. Probleem on aga selles, et ennetavad indikaatorid annavad sageli eksitavaid signaale.

Samal ajal kipuvad viivitusega indikaatorid olema usaldusväärsemad, kuna neid määratlevad selgelt varasemad turuandmed. Viivitusega indikaatorite ilmne negatiivne külg on aga nende hilinenud reaktsioon turu liikumistele. Mõnel juhul võivad signaalid tulla kauplejale soodsa positsiooni avamiseks suhteliselt hilja, mille tulemuseks on väiksem potentsiaalne kasum.


Kasutusalad makromajanduses

Lisaks nende kasulikkusele hinna turutrendide hindamisel kasutatakse indikaatoreid ka makromajanduslike trendide analüüsimiseks. Majanduse indikaatorid erinevad tehnilise analüüsi puhul kasutatavatest indikaatoritest, kuid neid saab siiski üldjoontes liigitada ennetavateks ja viivitusega indikaatoriteks.

Lisaks ülaltoodud näidetele on teiste ennetavate majanduse indikaatorite hulgas jaemüük, eluasemete hinnad ja tootmisaktiivsuse tase. Üldiselt eeldatakse, et need indikaatorid juhivad tulevast majandustegevust või annavad vähemalt prognoosiva ülevaate. 

Teised kaks klassikalist näidet viivitusega makromajanduslikest indikaatoristes on tööpuudus ja inflatsioonimäärad. Neid kasutatakse koos sisemajanduse kogutoodanguga ja tarbijahinnaindeksiga tavaliselt erinevate riikide arengutasemete võrdlemisel või riigi kasvu hindamisel võrreldes eelmiste aastate ning aastakümnetega.


Lõppmärkused

Olenemata sellest, kas neid kasutatakse tehnilises analüüsis või makromajanduses, mängivad ennetavad ja viivitusega indikaatorid olulist rolli paljudes finantsuuringutes. Need hõlbustavad erinevat tüüpi andmete tõlgendamist, mis sisaldavad sageli mitut kontseptsiooni ühes vahendis.

Need indikaatorid võivad sellisena lõpuks ennustada tulevasi suundumusi või kinnitada neid, mis juba toimuvad. Peale selle on need kasulikud ka riigi majandustulemuste hindamisel. Kas eelmiste aastatega võrreldes või teiste riikidega võrreldes.