Co jsou předstihové a zpožďující se ukazatele?
Domů
Články
Co jsou předstihové a zpožďující se ukazatele?

Co jsou předstihové a zpožďující se ukazatele?

Pokročilí
Zveřejněno Oct 7, 2019Aktualizováno Jan 31, 2023
5m

Co jsou předstihové a zpožďující se ukazatele?

Předstihové a zpožďující se ukazatele jsou nástroje, které hodnotí sílu nebo slabost ekonomik a finančních trhů. Zjednodušeně řečeno, předstihové ukazatele se mění v předstihu před ekonomickým cyklem nebo tržním trendem. Naproti tomu zpožďující se ukazatele vycházejí z předchozích událostí a poskytují poznatky o historických údajích konkrétního trhu nebo ekonomiky.

Jinými slovy, předstihové ukazatele poskytují prediktivní signály (před výskytem událostí nebo trendů) a zpožďující se ukazatele vytvářejí signály na základě již probíhajícího trendu. Tyto dvě třídy ukazatelů jsou hojně využívány investory a obchodníky, kteří používají technickou analýzu (TA), takže jsou poměrně užitečné při obchodování s akciemi, na devizovém trhu a v kryptoměnách. 

Na finančních trzích mají ukazatele TA dlouhou historii, která sahá až do prvních desetiletí 20. století. Myšlenka těchto ukazatelů má kořeny ve vývoji Dowovy teorie, ke kterému došlo v letech 1902 až 1929. Dowova teorie v podstatě tvrdí, že pohyby cen nejsou náhodné, a proto je lze předvídat pomocí důkladné analýzy předchozího chování trhu.

Kromě toho se předstihové a zpožďující se ukazatele používají pro mapování ekonomické výkonnosti. Jako takové nejsou vždy spojeny s technickou analýzou a tržními cenami, ale také s dalšími ekonomickými proměnnými a indexy.


Jak předstihové a zpožďující se ukazatele fungují?

Předstihové ukazatele

Jak již bylo zmíněno, jde o předstihové ukazatele, které mohou poskytnout informace o trendech, které se teprve objeví. Proto mohou být tyto ukazatele použity pro předvídání potenciálních recesí nebo oživení. Například pokud jde o výkonnost akciového trhu, maloobchodní tržby nebo stavební povolení.

Předstihové ukazatele tak mají tendenci předbíhat hospodářské cykly a jsou obecně vhodné pro krátkodobé a střednědobé analýzy. Například stavební povolení lze považovat za druh předstihového ekonomického ukazatele. Mohou signalizovat budoucí poptávku po stavebních pracech a investicích na trhu nemovitostí.


Zpožďující se ukazatele

Na rozdíl od předstihových ukazatelů se zpožďující se ukazatele používají k identifikaci existujících trendů, které nemusí být samy o sobě okamžitě zřejmé. Tento typ ukazatele se tedy pohybuje za hospodářskými cykly. 

Obvykle se zpožďující se ukazatele uplatňují při dlouhodobých analýzách na základě historické ekonomické výkonnosti nebo předchozích cenových údajů. Jinými slovy, zpožďující se ukazatele vytvářejí signály na základě již započatého nebo zavedeného tržního trendu nebo finanční události.


Souběžné ukazatele

Ačkoli jsou v oblasti kryptoměn méně populární, existuje také třetí třída ukazatelů, které stojí za zmínku a které jsou známé jako souběžné ukazatele. Tyto ukazatele se nacházejí někde mezi ostatními dvěma typy. Fungují téměř v reálném čase a poskytují informace o aktuální ekonomické situaci.

Souběžný ukazatel lze například vytvořit měřením pracovní doby skupiny zaměstnanců nebo produkčního výkonu určitého průmyslového odvětví, například zpracovatelského nebo těžebního.

Je však třeba mít na paměti, že definice předstihových, zpožďujících se a souběžných ukazatelů nejsou vždy zcela jasné. Některé ukazatele mohou spadat do různých kategorií v závislosti na metodě a kontextu. To je běžné zejména u ekonomických ukazatelů, jako je hrubý domácí produkt (HDP).

HDP je tradičně považován za zpožďující se ukazatel, protože se vypočítává na základě historických údajů. V některých případech však může odrážet téměř okamžité ekonomické změny, což z něj činí souběžný ukazatel.


Použití v technické analýze

Jak již bylo zmíněno, ekonomické ukazatele jsou také součástí finančních trhů. Mnozí obchodníci a burzovní analytici používají nástroje technické analýzy, které lze definovat jako předstihové nebo zpožďující se ukazatele.

Předstihové ukazatele TA v podstatě poskytují určitý druh prediktivních informací. Obvykle vycházejí z tržních cen a objemu obchodování. To znamená, že mohou naznačovat pohyby na trhu, ke kterým pravděpodobně dojde v blízké budoucnosti. Stejně jako jakýkoliv jiný ukazatel však nejsou vždy přesné.

Mezi předstihové ukazatele používané v technické analýze patří například index relativní síly (RSI) a Stochastic RSI. V jistém smyslu lze i svíčky považovat za druh předstihového ukazatele vzhledem k formacím, které vytvářejí. V praxi mohou tyto formace (patterny) poskytnout náhled na budoucí tržní události.
Na druhou stranu zpožďující se ukazatele TA vycházejí z předchozích údajů a poskytují obchodníkům informace o tom, co se již stalo. Přesto se mohou hodit při odhalování počátku nových tržních trendů. Když například skončí rostoucí trend a cena klesne pod klouzavý průměr, může to potenciálně znamenat začátek klesajícího trendu.
V některých případech mohou být oba typy ukazatelů přítomny v jednom systému grafů. Například Ichimoku Cloud se skládá z předstihových i zpožďujících se ukazatelů.

Při použití pro technickou analýzu mají předstihové i zpožďující se ukazatele své výhody i nevýhody. Zdá se, že předpovídáním budoucích trendů nabízejí předstihové ukazatele obchodníkům nejlepší příležitosti. Problémem však je, že předstihové ukazatele často vytvářejí zavádějící signály.

Zpožďující se ukazatele bývají spolehlivější, protože jsou jasně definovány předchozími tržními údaji. Zřejmou nevýhodou zpožďujících se ukazatelů je však jejich opožděná reakce na pohyby na trhu. V některých případech mohou signály přijít relativně pozdě na to, aby obchodník otevřel výhodnou pozici, což má za následek nižší potenciální zisky.


Využití v makroekonomii

Kromě toho, že jsou ukazatele užitečné při hodnocení vývoje cen na trhu, používají se také k analýze makroekonomických trendů. Ekonomické ukazatele se liší od ukazatelů používaných pro technickou analýzu, ale přesto je lze obecně rozdělit na předstihové a zpožďující se.

Kromě výše uvedených příkladů patří mezi další předstihové ekonomické ukazatele maloobchodní tržby, ceny bydlení a úroveň výrobní činnosti. Obecně se předpokládá, že tyto ukazatele určují budoucí ekonomickou aktivitu nebo alespoň poskytují prediktivní náhled. 

Dalšími dvěma klasickými příklady zpožďujících se makroekonomických ukazatelů jsou míra nezaměstnanosti a míra inflace. Spolu s HDP a indexem spotřebitelských cen se běžně používají při porovnávání úrovně rozvoje různých zemí – nebo při hodnocení růstu země ve srovnání s předchozími roky a desetiletími.


Závěrem

Ať už se používají v technické analýze nebo makroekonomii, předstihové a zpožďující se ukazatele hrají důležitou roli v mnoha typech finančních studií. Usnadňují interpretaci různých druhů dat a často kombinují více konceptů v jednom nástroji.

Tyto ukazatele tak mohou případně předpovídat budoucí trendy nebo potvrzovat ty, které již probíhají. Kromě toho jsou také užitečné při hodnocení ekonomické výkonnosti země. Ať už ve vztahu k předchozím letům, nebo ve srovnání s jinými zeměmi.