Vysvětlení ukazatele Ichimoku
Domů
Články
Vysvětlení ukazatele Ichimoku

Vysvětlení ukazatele Ichimoku

Pokročilí
Zveřejněno Jun 10, 2019Aktualizováno Oct 4, 2022
6m

Ichimoku je metoda technické analýzy, která kombinuje více ukazatelů v jednom grafu. Používá se na svíčkových grafech jako obchodní nástroj, který poskytuje přehled o potenciálních cenových zónách podpory a rezistence. Navíc se používá jako prognostický nástroj a mnoho obchodníků ho používá ve snaze určit směr budoucích trendů a dynamiky trhu.

Koncept ukazatele Ichimoku vytvořil koncem 30. let minulého století japonský novinář Goiči Hosada. Jeho inovativní obchodní strategie ale byla zveřejněna až po desetiletích studií a technických vylepšení v roce 1969. Hosada tuto strategii nazval Ichimoku Kinko Hyo, což v překladu z japonštiny znamená „stručný přehled rovnovážného grafu“.


Jak to funguje?

Cloudový systém Ichimoku zobrazuje data na základě předstihových i zpožďujících se ukazatelů a jeho graf se skládá z pěti linií:

 1. Konverzní linie (Tenkan-sen): klouzavý průměr za 9 období

 2. Základní linie (Kijun-sen): klouzavý průměr za 26 období

 3. Předstihová linie A (Senkou Span A): klouzavý průměr konverzní a základní linie vynesený na 26 období dopředu

 4. Předstihová linie B (Senkou Span B): klouzavý průměr za 52 období vynesený na 26 období dopředu

 5. Zpožďující se linie (Chikou Span): zavírací cena aktuálního období vynesená na 26 období zpětně.

Vysvětlení ukazatele Ichimoku

Prostor mezi předstihovou linií A (3) a předstihovou linií B (4) vytváří mrak či cloud (Kumo), který je v celém systému Ichimoku tím nejvýznamnějším prvkem. Tyto dvě linie se vynáší na 26 období dopředu, takže předpovídají budoucnost, a proto jsou považovány za předstihové ukazatele. Zpožďující se linie (5) je naopak zpožďující se ukazatel, který se vynáší 26 na období v minulosti.

Ve výchozím stavu se mraky zobrazují zeleně nebo červeně, aby bylo jejich čtení snadnější. Zelený mrak se vytvoří, když je předstihová linie A (zelená linie mraku) výš než předstihová linie B (červená linie mraku). Červené mraky pochopitelně vznikají, když je tomu naopak.

Je vhodné poznamenat, že na rozdíl od jiných metod nevychází klouzavé průměry používané strategií Ichimoku ze zavíracích cen svíček. Tyto průměry se místo toho vypočítávají na základě nejvyšších a nejnižších bodů zaznamenaných v daném období (průměr nejvyšších a nejnižších bodů). 

Například standardní rovnice pro 9denní konverzní linii vypadá takto:

Konverzní linie = (9denní maxima + 9denní minima) ÷ 2


Nastavení ukazatele Ichimoku

Po více než třech desetiletích výzkumu a testování dospěl Goiči Hosada k závěru, že nejlepší výsledky má nastavení (9, 26, 52). Tehdy do japonských pracovních dnů patřily i soboty, takže číslo 9 představuje týden a půl (6 + 3 dny). Čísla 26 a 52 pak představují jeden, respektive dva měsíce.

I když jsou tato nastavení ve většině obchodních situací stále preferována, burzovní analytici si je mohou kdykoli upravit tak, aby vyhovovala jiným strategiím. Například na trzích s kryptoměnami mnoho obchodníků upravuje nastavení ukazatele Ichimoku tak, aby odráželo nepřetržitý provoz trhů – často ho mění z (9, 26, 52) na (10, 30, 60). Někteří jdou ještě dál a nastavení upravují na (20, 60, 120), aby omezili falešné signály.

Přesto se ale stále diskutuje o tom, jak účinná může změna nastavení být. Zatímco někteří tvrdí, že jeho úprava má smysl, jiní tvrdí, že změna standardního nastavení může narušit rovnováhu tohoto systému a vyvolat mnoho neplatných signálů.


Analýza grafu

Obchodní signály ukazatele Ichimoku

Díky několika prvkům vytváří ukazatel Ichimoku různé typy signálů. Můžeme je rozdělit na momentové signály a signály sledující trend.

Momentové signály: jsou generovány na základě vztahů mezi tržní cenou, základní linií a konverzní linií. Býčí momentové signály vznikají, když konverzní linie, tržní cena nebo obojí překříží základní linii směrem nahoru. Medvědí momentové signály vznikají, když konverzní linie, tržní cena nebo obojí překříží základní linii směrem dolů. Překřížení konverzní linie (Tenkan-sen) a základní linie (Kijun-sen) se často označuje za TK překřížení.

Signály sledující trend: jsou generovány na základě barvy mraku a pozice tržní ceny ve vztahu k tomuto mraku. Jak už jsme zmiňovali, barva mraku odpovídá rozdílu mezi předstihovými liniemi A a B.

Jednoduše řečeno, když jsou ceny trvale nad mraky, je vyšší pravděpodobnost, že se aktivum nachází ve vzestupném trendu. Když se naopak ceny pohybují pod mraky, můžeme to považovat za signál klesajícího trendu. Pokud se ceny pohybují do strany uvnitř mraku, lze to až na několik výjimek považovat za plochý nebo neutrální trend.

Dalším prvkem, který může pomoct obchodníkům odhalit a potvrdit obrácení trendu, je zpožďující se linie (Chikou Span). Ta poskytuje přehled o síle cenové akce. Když se pohybuje nad tržními cenami, může potvrzovat býčí trend, a když se pohybuje pod nimi, může potvrzovat medvědí trend. Obvykle se zpožďující se linie používá ve spojení s ostatními prvky ukazatele Ichimoku, ne samostatně.

Shrnutí:

 • Momentové signály

  • Tržní cena překřížila základní linii směrem nahoru (býčí signál) nebo dolů (medvědí signál).

  • TK překřížení: konverzní linie překřížila základní linii směrem nahoru (býčí signál) nebo dolů (medvědí signál).

 • Signály sledující trend

  • Tržní cena se pohybuje nad (býčí signál) mrakem nebo pod (medvědí signál) mrakem.

  • Barva mraku se mění z červené na zelenou (býčí signál) nebo ze zelené na červenou (medvědí signál).

  • Zpožďující se linie je nad (býčí signál) tržními cenami nebo pod (medvědí signál) tržními cenami.


Hladiny podpory a rezistence

Graf ukazatele Ichimoku je možné používat také k identifikaci zón podpory a rezistence. Předstihová linie A (zelená linie mraku) obvykle funguje během vzestupných trendů jako linie podpory a během klesajících trendů jako linie rezistence. V obou případech mají svíčky tendenci přibližovat se k předstihové linii A, ale pokud se cena přesune do mraku, může jako linie podpory/rezistence působit i předstihová linie B. A co víc, skutečnost, že obě předstihové linie jsou vynášeny na 26 období dopředu, umožňuje obchodníkům předvídat potenciální nadcházející zóny podpory a rezistence.


Síla signálů

Síla signálů generovaných ukazatelem Ichimoku do značné míry závisí na tom, zda jsou v souladu s širším trendem. Signál, který je součástí většího, jasně definovaného trendu, bude vždy silnější než signál, který se objeví krátce a v rozporu s převládajícím trendem.

Jinými slovy, býčí signál může být zavádějící, pokud není doprovázen býčím trendem. Při každém generování signálu je proto důležité brát na vědomí i barvu a polohu mraku a stejně tak i objem obchodování.

Upozorňujeme, že používání ukazatele Ichimoku s kratšími časovými intervaly (grafy intradenního obchodování) má tendenci generovat spoustu šumu a falešných signálů. Obecně platí, že delší časové intervaly (denní, týdenní, měsíční grafy) poskytují spolehlivější momentové signály a signály sledující trend.


Závěrem

Goiči Hosada věnoval více než 30 let svého života vytvoření a zdokonalení systému Ichimoku, který dnes používají miliony obchodníků po celém světě. Ukazatel Ichimoku se používá jako univerzální metoda tvorby grafů pro identifikaci trendů a dynamiky trhu. Předstihové linie navíc burzovním analytikům usnadňují předvídání potenciálních hladin podpory a rezistence, které teprve budou otestovány.

I když tyto grafy mohou na první pohled vypadat přeplněně a poměrně složitě, nespoléhají se na subjektivní lidský vstup jako jiné metody technické analýzy (např. kreslení trendových čar). A navzdory neustálým debatám o nastavení ukazatele Ichimoku se tato strategie poměrně snadno používá. 

Tento ukazatel byste ale měli používat stejně jako ostatní ukazatele, trendy si potvrzovat spolu s dalšími technikami, a minimalizovat tak obchodní rizika. Obrovské množství informací, které tento graf zobrazuje, může být pro začátečníky příliš zahlcující. Pro takové obchodníky je obvykle lepší, když se seznámí s více základními ukazateli, než začnou používat techniku Ichimoku.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.