Vi förklarar Ichimoku-moln
Hem
Artiklar
Vi förklarar Ichimoku-moln

Vi förklarar Ichimoku-moln

Avancerad
Publicerad Jun 10, 2019Uppdaterad Oct 4, 2022
6m

Ichimoku-moln är en metod för teknisk analys som kombinerar flera indikatorer i ett enda diagram. De används på candlestick-diagram som ett handelsverktyg som ger statistik om potentiella stöd- och motståndspriszoner. De används också som ett prognosverktyg och många handlare använder dem när de försöker bestämma framtida trendriktningar och marknadsmomentum.

Ichimoku-molnet föddes i slutet av 1930-talet av en japansk journalist vid namn Goichi Hosada. Men hans innovativa handelsstrategi publicerades först 1969, efter årtionden av studier och tekniska förbättringar. Hosada kallade de för Ichimoku Kinko Hyo, som betyder ungefär "jämviktsdiagramsöversikt" på japanska.


Hur fungerar det?

Ichimoku-molnsystemet visar data baserat på både ledande och eftersläpande indikatorer och diagrammet består av fem linjer:

 1. Konverteringslinjen (Tenkan-sen): glidande medelvärde för 9 perioder.

 2. Baslinjen (Kijun-sen): glidande medelvärde för 26 perioder.

 3. Ledande spann A (Senkou Span A): det glidande medelvärdet för konverterings- och baslinjerna, projicerade 26 perioder i framtiden.

 4. Ledande spann B (Senkou Span B): glidande medelvärde över 52 perioder, beräknade på 26 perioder i framtiden.

 5. Eftersläpande spann (Chikou Span): stängningskursen för den aktuella perioden, beräknade på 26 perioder tidigare.

Vi förklarar Ichimoku-moln

Utrymmet mellan ledande spann A (3) och ledande spann B (4) är det som producerar molnet (Kumo), vilket sannolikt är det mest anmärkningsvärda elementet i Ichimoku-systemet. De två linjerna projicerar 26 perioder i framtiden för att ge prognosstatistik och anses därför vara ledande indikatorer. Chikou-spannet (5) är å andra sidan en eftersläpande indikator som projicerats 26 perioder tidigare.

Som standard visas molnen i antingen grönt eller rött – för att göra läsningen enklare. Ett grönt moln skapas när det inledande spannet A (grön molnlinje) är högre än det inledande spannet B (röd molnlinje). Med andra ord är ett rött moln resultatet av motsatt situation.

Observera att de glidande medelvärdena som används av Ichimoku-strategin inte är baserade på ljusets slutpriser, som de är i andra metoder. Istället beräknas medelvärdena baserat på de höga och låga punkterna som registrerats inom en given period (högt-lågt-genomsnittet). 

Standardekvationen för en 9-dagars konverteringslinje ser till exempel ut så här:

Konverteringslinje = (9d hög + 9d låg) / 2


Ichimoku-inställningar

Efter över tre decennier av forskning och testande drog Goichi Hosada slutsatsen att inställningarna (9, 26, 52) fick de bästa resultaten. Då var lördagar en del av den japanska arbetsveckan, så siffran 9 representerar en och en halv vecka (6 + 3 dagar). Numren 26 och 52 representerar en respektive två månader.

Även om dessa inställningar fortfarande föredras i de flesta handelssammanhangen, kan diagram alltid justeras för att passa olika strategier. På kryptovalutamarknader justerar till exempel många handlare Ichimoku-inställningarna för att återspegla 24/7-marknaderna – ofta ändras de från (9, 26, 52) till (10, 30, 60). Vissa går ännu längre och justerar inställningarna till (20, 60, 120) som ett sätt att minska falska signaler.

Det pågår fortfarande en debatt om hur effektivt det är att ändra inställningarna. Även om vissa hävdar att det är vettigt att justera dem, hävdar andra att det skulle störa systemets balans och producera massor av felaktiga signaler om man överger standardinställningarna.


Analysera diagrammet

Ichimokus handelssignaler

På grund av alla dess element producerar Ichimoku-molnen olika typer av signaler. Vi kan dela upp dem i momentum- och trendföljande signaler.

Momentumsignaler: genereras enligt förhållandet mellan marknadspriset, baslinjen och konverteringslinjen. Uppåtgående momentumsignaler produceras när endera eller både konverteringslinjen och marknadspriset rör sig över baslinjen. Nedåtgående momentumsignaler genereras när endera eller både konverteringslinjen och marknadspriset rör sig under baslinjen. Korsningen mellan konverteringslinjen (Tenkan-sen) och baslinjen (Kijun-sen) kallas ofta för ett TK-kors.

Trendföljande signaler: genereras enligt molnets färg och marknadsprisets position i förhållande till molnet. Som nämnts tidigare återspeglar molnets färg skillnaden mellan de ledande spannen A och B.

Enkelt uttryckt: när priserna konsekvent ligger över molnen finns det en högre sannolikhet att tillgången är i en uppåtgående trend. Däremot kan priser som rör sig under molnen tolkas som ett tecken på en björnmarknad, vilket indikerar en nedåtgående trend. Med några få undantag kan trenden betraktas som platt eller neutral, då priserna gör sidledes rörelser inuti molnet.

Eftersläpande spann (Chikou Span) är ett annat element som kan hjälpa handlare att upptäcka och bekräfta potentiella trendvändningar. De ger statistik om styrkan i prishändelser, vilket möjligen bekräftar en hausseartad trend när den rör sig över marknadspriserna, eller en baisseartad trend när den är under. Normalt sett används eftersläpande spann tillsammans med de andra komponenterna i Ichimoku-molnen och inte på egen hand.

Sammanfattningsvis:

 • Momentumsignaler

  • Marknadspriset rör sig över (hausse) eller under (baisse) baslinjen.

  • TK-kors: konverteringslinje som rör sig över (hausse) eller under (baisse) baslinjen.

 • Trendföljande signaler

  • Marknadspriset rör sig över (hausse) eller under (baisse) molnet.

  • Molnets färg ändras från rött till grönt (hausse) eller från grönt till rött (baisse).

  • Eftersläpande spann över (hausse) eller under (baisse) marknadspriser.


Stöd- och motståndsnivåer

Ichimoku-diagrammet kan även användas för att identifiera stöd- och motståndszoner. Vanligtvis fungerar ledande spann A (grön molnlinje) som en stödlinje under uppåtgående trender och som en motståndslinje under nedåtgående trender. I båda fallen tenderar candlesticks att röra sig närmare ledande spann A, men om priset rör sig in i molnet kan ledande spann B också fungera som en stöd-/motståndslinje. Dessutom gör det faktum att båda de ledande spannen beräknas 26 perioder i framtiden det möjligt för handlare att förutse potentiella kommande stöd- och motståndszoner.


Signalstyrka

Styrkan hos signalerna som genereras av Ichimoku-moln beror starkt på om de faller i linje med den bredare trenden. En signal som är en del av en större och tydligt definierad trend kommer alltid att vara starkare än en som snabbt dyker upp i motsats till den rådande trenden.

Med andra ord kan en hausseartad signal vara vilseledande om den inte åtföljs av en hausseartad trend. Så när en signal genereras är det viktigt att förstå molnets färg och position. Handelsvolymen är också värd att tänka på.

Tänk på att användningen av Ichimoku under kortare tidsperioder (diagram som är kortare än en dag) tenderar att generera mycket brus och falska signaler. Generellt sett kommer längre tidsperioder (dagliga, veckovisa och månatliga diagram) att ge mer tillförlitliga momentum- och trendföljande signaler.


Sammanfattningsvis

Goichi Hosada ägnade över 30 år av sitt liv åt att skapa och förfina Ichimoku-systemet, som nu används av miljontals finanshandlare över hela världen. Ichimoku-molnen används som en mångsidig kartläggningsmetod för att identifiera både marknadstrender och -momentum. De ledande spannen gör det också lättare för diagramanvändare att förutse potentiella nivåer av stöd och motstånd som ännu inte har testats.

Även om diagrammen kan se förvirrande och ganska komplexa ut till en början, förlitar de sig inte på subjektiv mänsklig input som andra metoder för teknisk analys (till exempel ritning av trendlinjer). Och trots den kontinuerliga debatten om Ichimoku-inställningarna är strategin relativt enkel att använda. 

Som med alla andra indikatorer bör den dock användas tillsammans med andra tekniker för att bekräfta trender och minimera handelsrisker. Den stora mängden information som detta diagram visar kan dessutom vara överväldigande för nybörjare. För dessa handlare är det ofta en bra idé att bli bekväma med mer grundläggande indikatorer, innan de tar itu med Ichimoku-molnen.

Dela inlägg
Registrera ett konto
Omsätt din kunskap i praktiken genom att öppna ett Binance-konto idag.