Den ultimata guiden till handel med Binance terminskontrakt
Innehållsförteckning
Hur du öppnar ett Binance terminskontraktkonto
Hur du sätter in tillgångar på ett Binance terminskontraktkonto
Binance terminskontrakt: gränssnittsguide
Hur du justerar din hävstång
Vad är skillnaden mellan märkpris och senaste pris?
Vilka ordertyper finns tillgängliga och när ska du användas dem?
Så här använder du Binance terminskontraktskalkylator
Så här aktiverar du säkringsläget
Vad är finansieringsränta och hur kontrollerar du den?
Vad är Endast uppläggning, Giltighetstid och Endast reducering?
När riskerar dina positioner att likvideras?
Vad är automatisk skuldnedsättning och hur kan detta påverka dig?
Sammanfattningsvis
Den ultimata guiden till handel med Binance terminskontrakt
Hem
Artiklar
Den ultimata guiden till handel med Binance terminskontrakt

Den ultimata guiden till handel med Binance terminskontrakt

Nybörjare
Publicerad Nov 5, 2019Uppdaterad Dec 28, 2022
15m

Innehåll


Hur du öppnar ett Binance terminskontraktkonto

Innan du öppnar ett Binance-terminskontraktskonto behöver du ett vanligt Binance-konto. Om du inte har ett kan du gå till Binance och klicka på Registrera dig i det övre högra hörnet av din skärm. Följ sedan dessa steg:
 1. 2. Ange din e-postadress och ange ett säkert lösenord. Om du har ett hänvisnings-id klistrar du in det i id-rutan för hänvisningar. Om du inte har ett kan du använda vår hänvisningslänk för att få 10 % rabatt på spot-/marginalhandelsavgifter.
 2. När du är klar klickar du på Skapa konto.
 3. 4. Du får då ett e-postmeddelande för verifiering i inkorgen. Följ instruktionerna i e-postmeddelandet för att slutföra registreringen.
Logga sedan in på ditt Binance-konto, flytta muspekaren till fältet högst upp på sidan och klicka på USD(S)-M terminskontrakt.


Klicka på knappen Öppna nu för att aktivera ditt Binance-terminskontraktkonto. Det är allt. Du är nu redo att handla!

Om du inte är bekant med handel med terminskontrakt rekommenderar vi att du läser artiklarna Vad är framtida- och terminskontrakt? och Vad är beständiga terminskontrakt? innan du börjar.
Se även Vanliga frågor och supportcenter om Binance terminskontrakt för en översikt över kontraktsspecifikationerna. 
Om du vill testa plattformen utan att riskera riktiga tillgångar kan du prova testnätet för Binance terminskontrakt


Hur du sätter in tillgångar på ett Binance terminskontraktkonto

Du kan överföra pengar fram och tillbaka mellan din börsplånbok (plånboken som du använder på Binance) och din terminskontraktsplånbok (plånboken som du använder för Binance terminskontrakt).
Om du inte har några tillgångar insatta på Binance rekommenderar vi att du läser Hur du gör insättningar på Binance.

För att överföra tillgångar till din terminskontraktsplånbok klickar du på Överför till höger på sidan för Binance terminskontrakt.


Ange beloppet som du vill överföra och klicka på Bekräfta överföring. Du bör snart kunna se balansen som lagts till i din terminskontraktplånbok. Du kan ändra riktningen för överföringen med hjälp av dubbelpilikonen som visas nedan.

Detta är inte det enda sättet att finansiera din terminskontraktplånbok. Du kan också använda tillgångarna i din börsplånbok som säkerhet och låna USDT för terminshandel från din terminskontraktsplånboks balanssida. På så sätt behöver du inte överföra tillgångar direkt till din terminskontraktsplånbok. Du måste naturligtvis betala tillbaka de USDT du har lånat.


Binance terminskontrakt: gränssnittsguide


1. I det här avsnittet kan du hitta länkar till andra Binance-sidor, såsom COIN-M terminskontrakt (kvartalskontrakt), API Access, Spot och Aktiviteter. Fliken [Information] innehåller länkar till Vanliga frågor och supportcenter om terminskontrakt, finansieringsränta, indexpris och annan marknadsinformation.

På höger sida i det översta fältet kommer du åt ditt Binance-konto, inklusive din översikt. Du kan enkelt övervaka din plånboksbalans och order i hela Binance-ekosystemet.


2.  Det är här du kan:
 • Välja kontrakt genom att hålla muspekaren över det aktuella kontraktets namn (BTCUSDT som standard).
 • Kontrollera märkpriset (ett viktigt mått, eftersom likvideringar sker baserat på märkpriset).
 • Kontrollera den förväntade finansieringsräntan och nedräkningen fram till nästa finansieringsrunda.
 • Se ditt nuvarande diagram. Du kan växla mellan det ordinarie och det integrerade TradingView-diagrammet. Du får en vy i realtid av den aktuella orderbokens djup genom att klicka på [Djup].
 • Se orderbokens livedata. Du kan justera orderbokens noggrannhet i rullgardinsmenyn längst upp till höger i detta område (0,01 som standard).
 • Se ett liveflöde med tidigare handel på plattformen.

När du ser en pil längst ned till höger på en modul betyder det att du kan flytta och ändra storlek på det elementet. På detta sätt kan du enkelt skapa din egen anpassade gränssnittslayout!


3. Det är här du kan övervaka din egen handelsaktivitet. I den här avdelningen kan du växla mellan flikarna för att kontrollera aktuell status för dina positioner och dina för tillfället öppna och tidigare genomförda order. Du kan också få en fullständig handels- och transaktionshistorik för en viss period.
Det är också här du kan övervaka dina positioner i kön för automatisk hävstångsminskning under automatisk hävstångsminskning (det är viktigt att vara uppmärksam på under perioder med hög volatilitet).


4. Du kan kontrollera dina tillgängliga tillgångar, sätta in och köpa mer krypto här. Du kan även se information om det aktuella kontraktet och dina positioner. Var noga med att hålla ett öga på marginalkvoten för att förhindra likvidering. 

Genom att klicka på Överför kan du överföra tillgångar mellan din terminskontraktsplånbok och resten av Binance-ekosystemet.


5. Det här är din orderpanel. Se vår detaljerade förklaring av de tillgängliga ordertyperna längre ner i den här artikeln. Det är också här du kan växla mellan tvärmarginal och isolerad marginal. Justera din hävstång genom att klicka på din nuvarande hävstångsnivå (20x som standard).


Hur du justerar din hävstång

Binance terminskontrakt låter dig justera hävstångseffekten manuellt för varje kontrakt. För att välja kontrakt går du upp till vänster på sidan och håller muspekaren över det aktuella kontraktet (BTCUSDT som standard). 

För att justera hävstångseffekten går du till orderinmatningsfältet och klickar på ditt nuvarande hävstångsbelopp (20x som standard). Ange mängden hävstång genom att justera skjutreglaget eller genom att skriva in det och klicka på [Bekräfta].

Det är värt att notera att ju större positionsstorleken är desto mindre hävstångseffekt kan du använda. Och ju mindre positionsstorleken är desto större hävstång kan du använda.

Observera att användningen av högre hävstång medför en högre risk för likvidering. Nybörjare bör noga överväga hur mycket hävstång de ska använda. 


Vad är skillnaden mellan märkpris och senaste pris?

För att undvika toppar och onödig likvidering under perioder med hög volatilitet använder Binance terminskontrakt senaste pris och märkpris.

Det sista priset är lätt att förstå. Det betyder det sista priset som kontraktet handlades till. Med andra ord fastställs det sista priset av den senaste handeln i handelshistoriken. Det används för att beräkna ditt realiserade resultat (vinst och förlust).

Märkpriset är utformat för att förhindra prismanipulation. Å andra sidan beräknas märkpriset med en kombination av finansieringsdata och en portfölj med prisdata från flera spotbörser. Dina likvideringspriser och orealiserade resultat beräknas baserat på märkpriset.

Observera att märkpriset och sista priset kan skilja sig åt. 

När du ställer in en ordertyp som använder ett stoppris som utlösare kan du välja vilket pris du vill använda som det utlösande – sista priset eller märkpriset. För att göra detta väljer du det pris du vill använda under Utlösare i rullgardinsmenyn längst ned i orderinmatningsfältet.


Vilka ordertyper finns tillgängliga och när ska du användas dem?

Det finns många ordertyper som du kan använda på Binance terminskontrakt:


Gränsorder

En gränsorder är en order som du lägger i orderboken med ett specifikt gränsorderpris. När du lägger en gränsorder utförs handeln endast om marknadspriset når ditt gränsorder (eller bättre). Därför kan du använda gränsorder för att köpa till ett lägre pris eller för att sälja till ett högre pris än det aktuella marknadspriset.


Marknadsorder

En marknadsorder är en order för att köpa eller sälja till det bästa tillgängliga marknadspriset just nu. Den utförs mot de gränsorder som tidigare placerats i orderboken. När du lägger en marknadsorder betalar du avgifter som marknads-taker.


Stoppgränsorder

Det enklaste sättet att förstå en stoppgränsorder är att dela upp den i stoppris och gränspris. Stoppriset är helt enkelt priset som aktiverar en gränsorder och gränspriset är priset på gränsordern som utlöses. Det betyder att när ditt stoppris har uppnåtts placeras gränsordern omedelbart i orderboken.

Även om stopp- och gränspriserna kan vara desamma är detta inget krav. Faktum är att det skulle vara säkrare för dig att sätta stoppriset (utlösarpriset) lite högre än gränspriset för säljorder eller lite lägre än gränspriset för köporder. Detta ökar chansen att din gränsorder fylls efter att stoppriset har nåtts.


Stoppmarknadsorder

En stoppmarknadsorder använder ett stoppris som utlösare på samma sätt som en stoppgränsorder. Men när stoppriset uppnås utlöser det istället en marknadsorder.


Hämta vinst-gränsorder

Om du förstår vad en stoppgränsorder är så kommer du lätt att förstå vad en hämta vinst-gränsorder är. I likhet med en stoppgränsorder innefattar det ett utlösarpris,som är priset som utlöser ordern och ett gränspris, som är priset på gränsorder som sedan läggs till orderboken. Den viktigaste skillnaden mellan en stoppgränsorder och en hämta vinst-gränsorder är att en hämta vinst-gränsorder endast kan användas för att minska öppna positioner. 

En hämta vinst-gränsorder kan vara ett användbart verktyg för att hantera risker och låsa vinster till specificerade prisnivåer. Den kan också användas i kombination med andra ordertyper, såsom stoppgränsorder, vilket gör att du får mer kontroll över dina positioner.

Observera att dessa inte är OCO-ordrar. Till exempel: om din stoppgränsorder träffas medan du också har en aktiv hämta vinst-gränsorder, förblir hämta vinst-gränsordern aktiv tills du avbryter den manuellt.
Du kan ställa in en hämta vinst-gränsorder under alternativet stoppgräns i orderinmatningsfältet.


Hämta vinst-marknadorder

På samma sätt som en hämta vinst-gränsorder, använder en hämta vinst-gränsmarknadsorder ett stoppris som en utlösare. Men när stoppriset uppnås utlöser det istället en marknadsorder.
Du kan ställa in en hämta vinst-marknadsorder under alternativet stoppmarknad i orderinmatningsfältet.


Efterföljande stopporder

En efterföljande stopporder hjälper dig att låsa in vinster, samtidigt som du begränsar de potentiella förlusterna för dina öppna positioner. För en lång position innebär detta att det efterföljande stoppet flyttar upp med priset om priset går upp. Men om priset går ner slutar det efterföljande stoppet att röra sig. Om priset rör sig en specifik procentsats (kallad callback-intervall) i den andra riktningen så utfärdas en säljorder. Detsamma gäller för en kort position – fast tvärtom. Det efterföljande stoppet går ner med marknaden, men slutar röra sig om marknaden börjar gå upp. Om priset rör sig en viss procentsats i den andra riktningen så utfärdas en köporder.

Aktiveringspriset är det pris som utlöser den efterföljande stoppordern. Om du inte anger aktiveringspriset blir detta standard för det aktuella sista priset eller märkpriset. Du kan ställa in vilket pris den ska använda som utlösare längst ner i orderinmatningsfältet. 

Callback-intervallet är vad som bestämmer det procentuella beloppet som det efterföljande stoppet "följer" priset. Så om du ställer in callback-frekvensen till 1 %, fortsätter det efterföljande stoppet att följa priset från ett avstånd på 1 % om handeln går i din riktning. Om priset rör sig mer än 1 % i motsatt riktning av din handel så utfärdas en köp- eller säljorder (beroende på riktningen för din handel).


Så här använder du Binance terminskontraktskalkylator

Videohandledning finns här.

Du hittar kalkylatorn överst i orderfältet. Den låter dig beräkna värden innan du går in i antingen en lång eller en kort position. Du kan justera hävstångsreglaget på varje flik för att använda det som underlag för dina beräkningar.

Kalkylatorn har tre flikar:

 • PNL – Använd den här fliken för att beräkna din initiala marginal, vinst och förlust (PnL) och avkastning på eget kapital (ROE) som är baserat på avsett in- och uttagspris och positionsstorlek.
 • Målpris – Använd den här fliken för att beräkna vilket pris du behöver för att lämna din position för att nå önskad procentuell avkastning.
 • Likvideringspris – Använd den här fliken för att beräkna ditt beräknade likvideringspris baserat på din plånboksbalans, ditt avsedda ingångspris och positionsstorlek. 


Så här aktiverar du säkringsläget

I säkringsläget kan du hålla både långa och korta positioner samtidigt för ett enda kontrakt. Varför skulle du vilja göra det? Låt oss säga att du är hausse på priset på bitcoin på längre sikt, så du har en lång position öppen. Samtidigt kanske du vill ta snabba korta positioner på lägre tidsperioder. Säkringsläget låter dig göra just detta – i det här fallet påverkar dina snabba korta positioner inte din långa position.

Standardläget är envägsläge. Detta betyder att du inte kan öppna både långa och korta positioner samtidigt för ett enda kontrakt. Om du skulle försöka göra det skulle positionerna ta bort varandra. Så om du vill använda säkringsläget måste du aktivera det manuellt. Så här gör du:

1. Gå till det övre högra hörnet på skärmen och välj [Inställningar].

2. Gå till fliken [Positionsläge] och välj [Säkringsläge].

Observera att om du har öppna beställningar eller positioner så kan du inte justera ditt positionsläge.


Vad är finansieringsränta och hur kontrollerar du den?

Finansieringsräntan säkerställer att priset på ett löpande terminskontrakt förblir så nära den underliggande tillgångens (spot)pris som möjligt. I huvudsak betalar handlarna varandra beroende på deras öppna positioner. Vad som avgör vilken sida som får betalt bestäms av skillnaden mellan det löpande terminskontraktspriset och spotpriset.

När finansieringsräntan är positiv betalar långa blankningarna. Om finansieringsräntan är negativ betalar blankningarna de långa.

Om du vill läsa mer om hur den här processen fungerar kan du kolla in Vad är löpande terminskontrakt?.

Vad betyder detta för dig? Beroende på dina öppna positioner och finansieringsräntan kommer du antingen att betala eller ta emot finansieringsbetalningar. På Binance terminskontrakt betalas dessa finansieringsbetalningar var åttonde timme. Du kan kontrollera tiden och den beräknade finansieringsräntan för nästa finansieringsperiod högst upp på sidan bredvid märkpris.

Om du vill kontrollera de tidigare finansieringsräntorna för varje kontrakt håller du muspekaren över [Information] och väljer [Historik för finansieringsränta].


Vad är Endast uppläggning, Giltighetstid och Endast reducering?

När du använder gränsorder kan du ställa in ytterligare instruktioner tillsammans med dina order. På Binance terminskontrakt kan dessa antingen vara Endast uppläggnings- eller Giltighetstids (Time in Force/TIF)-instruktioner och de bestämmer ytterligare egenskaper hos dina gränsorder. Du kommer åt dem längst ner i beställningsfältet.

Endast uppläggning innebär att din order alltid läggs till i orderboken först och aldrig utförs mot en befintlig order i orderboken. Detta är användbart om du bara vill betala maker-avgifter.

TIF-instruktionerna låter dig ange hur lång tid dina order ska förbli aktiva innan de exekveras eller löper ut. Du kan välja ett av dessa alternativ för TIF-instruktionerna:

 • GTC (Good Till Cancel): Ordern förblir aktiv tills den antingen fylls eller avbryts.
 • IOC (Immediate Or Cancel): Ordern verkställs omedelbart (antingen helt eller delvis). Om den endast utförs delvis avbryts den ofyllda delen av ordern.
 • FOK (Fill Or Kill): Ordern måste fyllas helt omedelbart. Om inte, verkställs den inte alls.

När du är i envägsläge kan du se till att nya beställningar du anger bara minskar och aldrig ökar dina för närvarande öppna positioner, genom att kryssa i Endast reducering.


När riskerar dina positioner att likvideras?

Likvidering sker när din marginalbalans faller under den nödvändiga underhållsmarginalen. Marginalbalansen är balansen på ditt Binance terminskontraktskonto, inklusive din orealiserade PnL (vinst och förlust). Dina vinster och förluster gör att marginalbalansvärdet ändras. Om du använder läget tvärmarginal delas denna balans mellan alla dina positioner. Om du använder läget isolerad marginal kan denna balans allokeras till varje enskild position.

Underhållsmarginalen är det lägsta värdet du behöver för att hålla dina positioner öppna. Det varierar beroende på storleken på dina positioner. Större positioner kräver en högre underhållsmarginal.

 Du kan kontrollera ditt nuvarande marginalförhållande i det nedre högra hörnet. När marginalkvoten når 100 % likvideras alla positioner.

När likvidering inträffar avbryts alla dina öppna order. Helst bör du hålla reda på dina positioner för att undvika automatisk likvidering, vilket innebär en extra avgift. Om din position är nära att likvideras kan det vara fördelaktigt att manuellt stänga positionen istället för att vänta på den automatiska likvideringen.


Vad är automatisk skuldnedsättning och hur kan detta påverka dig?

När en handlares kontostorlek går under 0 används försäkringsfonden för att täcka förlusterna. I vissa exceptionellt volatila marknadsmiljöer kan dock försäkringsfonden inte hantera förlusterna och öppna positioner måste minskas för att täcka dem. Under sådana perioder betyder det att även dina öppna positioner riskerar att minskas.

Ordningen på dessa positionsminskningar bestäms av en kö, där de mest lönsamma och de högst belånade handlarna står längst fram i kön. Du kan kontrollera din nuvarande position i kön genom att hålla muspekaren över [ADL] på [Positionsfliken].


Sammanfattningsvis

Terminskontrakt är derivat som ger handlaren skyldigheten att köpa eller sälja en tillgång i framtiden. Men till skillnad från traditionella terminskontrakt har löpande terminskontrakt inget avräkningsdatum. Ändå kan derivat vara förvirrande för oerfarna handlare, så det är viktigt att förstå hur dessa kontrakt fungerar innan du tar finansiella risker. Som nämnts tidigare kan du komma åt Binance terminskontrakts testnät för att testa plattformen utan att riskera riktiga tillgångar.