Vi förklarar glidande medelvärden
Hem
Artiklar
Vi förklarar glidande medelvärden

Vi förklarar glidande medelvärden

Nybörjare
Publicerad Nov 29, 2018Uppdaterad Apr 20, 2023
5m
Teknisk analys (TA) är inget nytt inom handels- och investeringsvärlden. Från traditionella portföljer till kryptovalutor som Bitcoin och Ethereum har användningen av TA-indikatorer ett enkelt mål: att använda befintliga data för att fatta mer välgrundade beslut som sannolikt leder till önskade resultat. När marknaderna blir allt mer komplicerade har det inom de senaste decennierna producerats hundratals olika typer av TA-indikatorer, men få har nått lika stor popularitet och konsekvent användning som glidande medelvärden (moving averages/MA).

Även om det finns olika variationer av glidande medelvärden är deras underliggande syfte att skapa tydlighet i handelsdiagram. Detta görs genom att jämna ut graferna för att skapa en lätt igenkännbar trendindikator. Eftersom dessa glidande medelvärden förlitar sig på tidigare data anses de vara eftersläpande eller trendföljande indikatorer. Oavsett vilket har de fortfarande stor kraft att tydliggöra och hjälpa till att avgöra vart en marknad kan vara på väg.


Olika typer av glidande medelvärden

Det finns olika typer av glidande medelvärden som kan användas av handlare, inte bara inom dagshandel och swing trading utan även inom långsiktiga konfigureringar. Trots de olika typerna delas MA:er oftast upp i två separata kategorier: enkla glidande medelvärden (SMA) och exponentiella glidande medelvärden (EMA). Beroende på marknaden och önskat resultat kan handlaren välja vilken indikator som sannolikt gynnar dess konfigurering.


Det enkla glidande medelvärdet

SMA tar data från en viss tidsperiod och producerar det genomsnittliga priset för säkerheten för datamängden. Skillnaden mellan en SMA och ett basgenomsnitt av tidigare priser är att med SMA så bortses den äldsta datamängden så snart en ny datamängd läggs in. Så, om det enkla glidande medelvärdet beräknar medelvärdet baserat på 10 dagars data, uppdateras hela datamängden ständigt för att bara inkludera de senaste 10 dagarna.

Observera dock att alla datainmatningar i en SMA viktas lika, oavsett hur nyligen de har matats in. Handlare som anser att de senaste tillgängliga uppgifterna har mer relevans menar ofta att lika viktning av SMA är skadligt för den tekniska analysen. Det exponentiella glidande medelvärdet (EMA) skapades för att lösa detta problem.


Det exponentiella glidande medelvärdet

EMA:er liknar SMA:er genom att de tillhandahåller teknisk analys baserad på tidigare prisfluktuationer. Men ekvationen är lite mer komplicerad, eftersom en EMA tilldelar mer vikt och värde till de senaste prisingångarna. Även om båda medelvärden har värde och används ofta, är EMA mer lyhörd för plötsliga prisfluktuationer och vändningar.

Eftersom EMA mer sannolikt projicerar prisvändningar snabbare än SMA, föredras de särskilt av handlare som sysslar med kortsiktig handel. Det är viktigt för en handlare eller investerare att välja typ av glidande medelvärde enligt hens personliga strategier och mål och justera inställningarna därefter.


Hur man använder glidande medelvärden

Eftersom MA:er använder tidigare priser istället för nuvarande priser har de en viss eftersläpningsperiod. Ju mer expansiv datamängden är desto större blir fördröjningen. Till exempel reagerar ett glidande medelvärde som analyserar de senaste 100 dagarna långsammare på ny information än en MA som bara tar hänsyn till de senaste 10 dagarna. Det beror helt enkelt på att ett nytt inträde i en större datauppsättning har en mindre effekt på de totala siffrorna.

Båda kan vara fördelaktiga beroende på handelsupplägget. Större datamängder gynnar långsiktiga investerare, eftersom de är mindre benägna att förändras kraftigt på grund av en eller två stora fluktuationer. Kortsiktiga handlare föredrar ofta en mindre datamängd som möjliggör en mer reaktionär handel.

Inom traditionella marknader är MA:er på 50, 100 och 200 dagar de vanligaste. 50-dagars och 200-dagars glidande medelvärden övervakas noga av aktiehandlare och eventuella avbrott över eller under dessa linjer brukar betraktas som viktiga handelssignaler, särskilt när de åtföljs av korsningar. Detsamma gäller för handel med kryptovalutor, men på grund av dess ständigt flyktiga marknader kan MA-inställningarna och handelsstrategin variera beroende på handlarens profil.


Korsningssignaler

Naturligtvis tyder en stigande MA på en uppåtgående trend, och en fallande MA indikerar en nedåtgående trend. Ett glidande medelvärde i sig själv är dock inte en pålitlig och stark indikator. Därför används MA:er ständigt i kombination för att upptäcka hausseartade och baisseartade korsningssignaler.

En korsningssignal skapas när två olika MA:er möts i ett diagram. En hausseartad korsning (även känd som ett gyllene kors) inträffar när den kortsiktiga MA:n korsar över en långsiktig, vilket tyder på början på en uppåtgående trend. Däremot inträffar en baisseartad korsning (eller dödskors) när en kortsiktig MA korsar under ett långsiktigt glidande medelvärde, vilket indikerar början på en nedåtgående trend. 


Andra faktorer som kan övervägas

Exemplen hittills har alla handlat om dagsbegrepp, men det är inte nödvändigt för att analysera MA:er. De som är engagerade i dagshandel kan vara mycket mer intresserade av hur en tillgång har presterat under de senaste två eller tre timmarna, snarare än för de senaste två eller tre månaderna. Olika tidsperioder kan alla kopplas in i ekvationerna som används för att beräkna glidande medelvärden och så länge dessa tidsperioder är förenliga med handelsstrategin kan data vara användbar.

En stor nackdel med MA:er är deras fördröjningstid. Eftersom MA:er är eftersläpande indikatorer som tar hänsyn till tidigare prisåtgärder, är signalerna ofta för sena. Till exempel kan en hausseartad korsning föreslå ett köp, men det kanske bara sker efter en betydande prisuppgång. 

Detta innebär att även om uppåttrenden fortsätter kan potentiell vinst ha gått förlorad under perioden mellan prisuppgången och korsningssignalen. Eller så kan en falsk gyllene kors-signal leda till att en handlare köper på den lokala toppen precis innan ett prisfall, vilket är ännu värre. Dessa falska köpsignaler brukar kallas för en tjurfälla.


Sammanfattningsvis

Glidande medelvärden är kraftfulla TA-indikatorer och en av de mest använda. Förmågan att analysera marknadstrender på ett datadrivet sätt ger stor insikt i hur en marknad presterar. Tänk dock på att MA:er och korsningssignaler inte bör användas i sig själva och det är alltid säkrare att kombinera olika TA-indikatorer för att undvika falska signaler.