Vad är en stoppgränsorder?
Hem
Artiklar
Vad är en stoppgränsorder?

Vad är en stoppgränsorder?

Nybörjare
Publicerad Dec 9, 2018Uppdaterad May 22, 2023
7m

TL;DR

En stoppgränsorder kombinerar en stopputlösar- och en gränsorder. Stoppgränsorder gör att handlare kan ställa in det lägsta beloppet på vinsten de vill ha eller det maximala de är villiga att spendera eller förlora på en handel. När du väl har ställt in en stoppgränsorder och utlösarpriset är nått läggs en gränsorder automatiskt, även om du är utloggad eller offline. Du kan lägga strategiska stoppgränsorder genom att ta hänsyn till motstånds- och supportnivåer och tillgångens volatilitet.

I en stoppgränsorder är stoppriset det utlösande priset för börsen att lägga en gränsorder. Gränspriset är det pris som din order läggs på. Du kan anpassa gränspriset, som vanligtvis sätts högre än stoppriset för en köporder och lägre för en säljorder. Denna skillnad tillgodoser marknadsprisförändringarna mellan den tidpunkt då stoppriset utlöses och gränsordern görs.


Introduktion

Om du vill börja handla aktivt istället för att HODL:a behöver du troligen använda mer än marknadsorder. En stoppgränsorder ger mer kontroll och anpassningsbarhet. Konceptet kan vara förvirrande för nybörjare, så låt oss först gå igenom de viktigaste skillnaderna mellan gräns-, stoppa förlust- och stoppgränsorder.


Gränsorder kontra stoppa förlust-order kontra stoppgränsorder

Gränsorder, stoppa förlust-order och stoppgränsorder är några av de vanligaste ordertyperna. Gränsorder låter dig ställa in ett prisintervall som du vill handla till, en stoppa förlust-order sätter ett stoppris som utlöser en marknadsorder och en stoppgränsorder kombinerar aspekter av båda. Låt oss gå igenom detaljerna:

Gränsorder

När du ställer in en gränsorder väljer du ett högsta inköpspris eller lägsta försäljningspris. Din börs fyller automatiskt din gränsorder när marknadspriset når eller är bättre än ditt gränspris. Dessa order är användbara när du har ett målingångs- eller utträdespris och inte har något emot att vänta på att marknaden ska uppfylla dina villkor.

Vanligtvis lägger handlare säljgränsorder över det aktuella marknadspriset och köper gränsorder under det nuvarande marknadspriset. Om du lägger en gränsorder till det aktuella marknadspriset utförs den sannolikt inom några sekunder (såvida det inte är en marknad med låg likviditet).

Om marknadspriset på bitcoin till exempel är 32 000 USD (BUSD) kan du ställa in en köpgräns på 31 000 USD för att köpa BTC så snart priset når 31 000 USD eller lägre. Du kan också lägga en säljgränsorder på 33 000 USD, vilket innebär att börsen säljer dina BTC om priset når 33 000 USD eller högre.

Stoppgränsorder

Som tidigare nämnt kombinerar en stoppgränsorder en stopputlösar- och en gränsorder.  Stoppordern lägger till ett utlösarpris för börsen att lägga din gränsorder. Vi ska ta en titt på hur det fungerar.


Hur fungerar en stoppgränsorder?

Det bästa sättet att förstå en stoppgränsorder är att dela upp den i delar. Stoppriset fungerar som en utlösare för att lägga en gränsorder. När marknaden når stopppriset skapar den automatiskt en gränsorder med ett anpassat pris (gränspriset).

Även om stopp- och gränspriserna kan vara desamma, är detta inget krav. Faktum är att det skulle vara säkrare för dig att sätta stoppriset (utlösarpriset) lite högre än gränspriset för säljordern eller lite lägre än gränspriset för köpordern. För köporder kan du ställa in stoppriset något lägre än gränspriset. Detta ökar chanserna att din gränsorder fylls efter att den utlöses.


Exempel på köp- och sälj-stoppgränsorder

Köpstoppgräns

Föreställ dig att BNB för närvarande ligger på 300 USD (BUSD) och du skulle vilja köpa när den börjar gå in i en hausseartad trend. Du vill dock inte betala för mycket för BNB om den snabbt börjar stiga, så du kan begränsa priset du betalar.

Anta att din tekniska analys säger dig att en uppåttrend kan börja om marknaden går över 310 USD. Du bestämmer dig för att använda en köp-stoppgränsorder för att öppna en position, i fall hög volatilitet skulle inträffa. Du anger ditt stoppris till 310 USD och ditt gränspris till 315 USD. Så snart BNB når 310 USD placeras en gränsorder för att köpa BNB för 315 USD. Din order kan fyllas med ett pris på 315 eller lägre. Observera att 315 USD är ditt gränspris, så om marknaden går uppåt för snabbt över detta kanske din order inte fylls helt.

Sälj-stoppgräns

Tänk dig att du köpte BNB för 285 USD (BUSD) och de nu står på 300 USD. För att förhindra förluster bestämmer du dig för att använda en stoppgränsorder för att sälja BNB om priset sjunker tillbaka till det du köpte för. Du ställer in en sälj-stoppgränsorder med ett stoppris på 289 USD och ett gränspris på 285 USD (priset du köpte BNB för). Om priset når 289 USD läggs en gränsorder om att sälja BNB till 285 USD. Din order kan fyllas med ett pris på 285 USD eller högre.


Hur skapar jag en stoppgränsorder på Binance?

Låt oss säga att du precis köpt 5 BTC för 31 820,50 USD (BUSD) eftersom du tror att priset snart kommer att öka.


I den här situationen kanske du vill ställa in en sälj-stoppgränsorder för att lindra dina förluster om ditt antagande är fel och priset börjar sjunka. För att göra detta loggar du in på ditt Binance-konto och går till BTC/BUSD-marknaden. Klicka sedan på fliken [Stoppgräns] och ställ in stopp- och gränspriset, tillsammans med mängden BTC som ska säljas.

Om du tror att 31 820 USD är en pålitlig supportnivå kan du ställa in en stoppgräns strax under detta pris (ifall det inte håller). I det här exemplet kommer vi att lägga en stoppgränsorder för 5 BTC med stoppriset 31 790 USD och gränspriset 31 700 USD. Låt oss gå igenom detta steg för steg.


När du klickar på [Sälj BTC] visas ett bekräftelsefönster. Kontrollera att allt är korrekt och tryck på [Lägg order] för att bekräfta. Efter att du har lagt din stoppgränsorder ser du ett bekräftelsemeddelande. Du kan också bläddra ned för att se och hantera dina öppna order.


Observera att din stoppgränsorder endast utförs om och när stoppriset uppnås. När du lägger en gränsorder utförs handeln endast om marknadspriset når gränspriset eller bättre. Om gränsordern utlöses (av stoppriset), men marknadspriset inte når eller ger ett bättre pris än det du har ställt in, förblir gränsordern öppen.

Ibland sjunker priset för snabbt och din stoppgränsorder passeras utan att fyllas. Då kan du behöva vända dig till marknadsorder för att snabbt komma ur handeln.


Fördelar med att använda en stoppgränsorder

En stoppgränsorder låter dig anpassa och planera din handel. Vi kan inte alltid kontrollera priserna dygnet runt, särskilt på kryptomarknaden. En annan fördel är att en stoppgränsorder låter dig ställa in en lämplig mängd vinst att ta hem. Utan en gräns skulle din order fyllas, oavsett marknadspris. Vissa handlare föredrar innehav istället för att sälja till varje pris.


Nackdelar med att använda en stoppgränsorder

Stoppgränsorder har samma nackdelar som gränsorder, främst för att det inte finns någon garanti för att de kommer att utföras. En gränsorder fylls först när den når ett specificerat pris eller bättre. Det priset kanske dock aldrig uppfylls. Även om du kan skapa ett gap mellan dina gräns- och stoppriser, kanske gapet inte räcker ibland. Mycket volatila tillgångar kan överskrida spridningen du lägger i din order.

Likviditet kan också vara ett problem om det inte finns tillräckligt många för att fylla din order. Om du är orolig för att dina order bara fylls delvis, kan du överväga att använda dig av Fill or Kill. Alternativet anger att ordern endast ska utföras om den kan fyllas helt. Observera dock att ju fler villkor du lägger till i din order, desto mindre sannolikt är det att den verkställs överhuvudtaget.


Strategier för att lägga stoppgränsorder

Nu har vi studerat stoppgränsorder, så vilket är det bästa sättet att använda dem? Här är några grundläggande handelsstrategier för att öka effektiviteten av dina stoppgränsorder och undvika några av dess nackdelar.  

1. Studera volatiliteten för tillgången du lägger en stoppgränsorder på. Vi har redan rekommenderat att ange en liten spridning mellan stopporder och gränsorder för att öka chansen till att din gränsorder fylls. Men om tillgången du handlar med är volatil kan du behöva ställa in en lite högre spridning. 
2. Tänk på likviditeten för den tillgång du handlar. Stoppgränsorder är särskilt användbara vid handel med tillgångar med en stor skillnad mellan köp- och säljkurs, eller låg likviditet (för att undvika oönskade priser orsakade av avvikelse).
3. Använd teknisk analys för att fastställa prisnivåerna. Det är en bra idé att sätta ditt stoppris på en tillgångs support- eller motståndsnivå. Ett sätt att fastställa dessa nivåer är genom teknisk analys. Du kan till exempel använda en köp-stoppgränsorder med ett stoppris strax över en viktig motståndsnivå för att dra fördel av en stor prisrörelse. Eller en sälj-stoppgränsorder strax under en supportnivå för att se till att du kommer ut innan marknaden sjunker ytterligare.
Om du inte är säker på vad support- och motståndsnivåer är kan du kolla in Vi förklarar grunderna för support och motstånd.


Sammanfattningsvis

En stoppgränsorder är ett kraftfullt verktyg som kan ge dig mer handelsförmåga än enkla marknadsorder. Det finns också den extra fördelen att du inte behöver handla aktivt för att ordern ska slutföras. Genom att kombinera flera stoppgränsorder är det enkelt att hantera dina innehav oavsett om priset faller eller stiger.