Průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky
Domů
Články
Průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky

Průvodce svíčkovými grafy pro začátečníky

Začátečníci
Zveřejněno Feb 12, 2020Aktualizováno Feb 8, 2024
5m

Úvod

Čtení grafů může být pro nováčky v oblasti obchodování nebo investování náročným úkolem. Někteří se spoléhají na svůj instinkt a investují na základě intuice. Tato strategie sice může dočasně fungovat v býčím tržním prostředí, ale z dlouhodobého hlediska s největší pravděpodobností fungovat nebude. 

Obchodování a investování jsou v podstatě hry s pravděpodobností a řízením rizik. Schopnost číst svíčkové grafy je tedy zásadní pro téměř jakýkoli investiční styl. V tomto článku se dozvíte, co jsou svíčkové grafy a jak je číst.


Co je svíčkový graf?

Svíčkový graf je typ finančního grafu, který graficky znázorňuje cenové pohyby aktiva v daném časovém rámci. Jak název napovídá, skládá se ze svíček, z nichž každá představuje stejný časový úsek. Svíčky mohou představovat prakticky libovolné období, od sekund až po roky. 

Svíčkové grafy vznikly přibližně v 17. století. Jejich vytvoření jako nástroje pro tvorbu grafů se často připisuje japonskému obchodníkovi s rýží jménem Homma. Jeho myšlenky byly pravděpodobně základem toho, co se dnes používá jako moderní svíčkový graf. Hommovy poznatky byly zdokonaleny mnoha dalšími autory, zejména Charlesem Dowem, jedním z otců moderní technické analýzy.

Svíčkové grafy lze sice používat k analýze jakýchkoli jiných typů dat, ale většinou se používají k usnadnění analýzy finančních trhů. Při správném použití jsou to nástroje, které mohou obchodníkům pomoci odhadnout pravděpodobnost výsledků pohybu cen. Mohou být užitečné, protože umožňují obchodníkům a investorům vytvářet si vlastní představy na základě analýzy trhu.


Jak svíčkové grafy fungují?

K vytvoření každé svíčky jsou potřeba následující cenové body:

  1. Otevírací cena (Open)první zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.

  2. Maximum (High)nejvyšší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.

  3. Minimum (Low)nejnižší zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.

  4. Uzavírací cena (Close)poslední zaznamenaná obchodní cena aktiva v daném časovém rámci.


Anatomie svíčky


Souhrnně se tento soubor dat často označuje jako hodnoty OHLC. Vztah mezi open, high, low a close určuje, jak svíčka vypadá.

Vzdálenost mezi open a close se označuje jako tělo, zatímco vzdálenost mezi tělem a high/low se označuje jako knot nebo stín. Vzdálenost mezi high a low svíčky se nazývá rozsah svíčky. 


Jak číst svíčkové grafy

Mnoho obchodníků považuje svíčkové grafy za čitelnější než tradiční sloupcové a čárové grafy, přestože poskytují podobné informace. Svíčkové grafy lze číst na první pohled a nabízejí jednoduché znázornění cenové akce. 

V praxi svíčka ukazuje boj mezi býky a medvědy po určitou dobu. Obecně platí, že čím delší je těleso, tím intenzivnější byl nákupní nebo prodejní tlak během měřeného časového rámce. Pokud jsou knoty na svíčce krátké, znamená to, že maximum (nebo minimum) měřeného časového rámce bylo blízko uzavírací ceny.

Barva a nastavení se mohou u různých nástrojů pro tvorbu grafů lišit, ale obecně platí, že pokud je tělo zelené, znamená to, že se aktivum uzavřelo výše, než se otevřelo. Červená znamená, že se cena během měřeného časového rámce posunula dolů, takže uzavření bylo nižší než otevření. 

Někteří analytici dávají přednost černobílému zobrazení. Místo zelené a červené barvy tak grafy znázorňují pohyby nahoru pomocí prázdných svíček a pohyby dolů pomocí černých svíček.


Co vám svíčkové grafy neřeknou

I když jsou svíčky užitečné pro získání obecné představy o cenové akci, nemusí poskytnout vše, co potřebujete pro komplexní analýzu. Svíčky například neukazují detailně, co se stalo v intervalu mezi otevřením a uzavřením, ale ukazují pouze vzdálenost mezi oběma body (spolu s nejvyšší a nejnižší cenou).

Knoty svíčky nám sice například řeknou nejvyšší a nejnižší hodnotu v daném období, ale neřeknou nám, která z nich byla první. Přesto lze ve většině nástrojů pro tvorbu grafů měnit časový rámec, což obchodníkům umožňuje podívat se blíže na kratší časové úseky a získat více podrobností.


Svíčkové grafy mohou také obsahovat mnoho tržního šumu, zejména při tvorbě grafů na kratších časových úsecích. Svíčky se mohou velmi rychle měnit, což může jejich interpretaci ztěžovat.


Svíčky Heikin-Ashi

Dosud jsme se zabývali tím, co se někdy označuje jako japonský svíčkový graf. Existují však i jiné způsoby výpočtu svíček. Jedním z nich je technika Heikin-Ashi.

Heikin-Ashi znamená v japonštině „průměrný sloupec“. Tyto svíčkové grafy se opírají o upravený vzorec, který využívá údaje o průměrné ceně. Hlavním cílem je vyhladit cenovou akci a odfiltrovat tržní šum. Svíčky Heikin-Ashi jako takové mohou usnadnit rozpoznávání tržních trendů, cenových formací a možných zvratů.

Obchodníci často používají svíčky Heikin-Ashi v kombinaci s japonskými svíčkami, aby se vyhnuli falešným signálům a zvýšili šanci na rozpoznání tržních trendů. Zelené svíčky Heikin-Ashi bez spodních knotů obecně naznačují silný vzestupný trend, zatímco červené svíčky bez horních knotů mohou ukazovat na silný klesající trend.

Svíčky Heikin-Ashi sice mohou být mocným nástrojem, ale stejně jako každá jiná technika technické analýzy mají svá omezení. Protože tyto svíčky používají zprůměrovaná cenová data, může vývoj formací trvat déle. Také nezobrazují cenové mezery a mohou zastínit ostatní cenové údaje.


Závěrem

Svíčkové grafy jsou jedním ze základních nástrojů každého obchodníka nebo investora. Poskytují nejen vizuální znázornění cenové akce daného aktiva, ale také flexibilitu při analýze dat v různých časových úsecích.

Rozsáhlé studium svíčkových grafů a formací v kombinaci s analytickým myšlením a dostatečnou praxí může obchodníkům nakonec poskytnout nad trhem výhodu. Přesto se většina obchodníků a investorů shoduje na tom, že je důležité brát v úvahu i jiné metody, například fundamentální analýzu.