Vysvětlení cenového rozpětí a prokluzu
Domů
Články
Vysvětlení cenového rozpětí a prokluzu

Vysvětlení cenového rozpětí a prokluzu

Začátečníci
Zveřejněno Jun 10, 2021Aktualizováno Feb 10, 2023
8m

TL;DR 

Cenový spread je rozdíl mezi nejnižší poptávanou cenou aktiva a nejvyšší nabízenou cenou. Likvidní aktiva, jako je Bitcoin, mají menší spread než aktiva s nižší likviditou a objemem obchodování.

K prokluzu dochází, když dojde k vypořádání obchodu za jinou průměrnou cenu, než jaká byla původně požadována. Často se to stává při provádění příkazů market. Pokud není k dispozici dostatek likvidity k dokončení vašeho příkazu nebo je trh volatilní, může se konečná cena příkazu změnit. Proti prokluzu u aktiv s nízkou likviditou můžete zkusit rozdělit svůj příkaz na menší části.


Úvod

Při nákupu a prodeji aktiv na kryptoměnové burze jsou tržní ceny přímo závislé na nabídce a poptávce. Kromě ceny jsou dalšími důležitými faktory, které je třeba vzít v úvahu, objem obchodování, likvidita trhu a typy příkazů. V závislosti na tržních podmínkách a typech příkazů, které používáte, nezískáte vždy požadovanou cenu za obchod.

Mezi kupujícími a prodávajícími probíhá neustálé vyjednávání, které vytváří spread mezi oběma stranami (cenový spread). V závislosti na objemu aktiva, které chcete obchodovat, a jeho volatilitě se můžete setkat také s prokluzem (více o tom později). Abyste se vyhnuli jakýmkoli překvapením, je dobré získat základní znalosti o knize objednávek burzy.


Co je cenový spread?

Cenový spread je rozdíl mezi nejvyšší nabídkovou cenou a nejnižší poptávkovou cenou v knize objednávek. Na tradičních trzích je spread často vytvářen tvůrci trhu nebo zprostředkovateli likvidity. Na kryptoměnových trzích je spread výsledkem rozdílu mezi příkazy limit kupujících a prodávajících.

Pokud chcete provést okamžitý nákup za tržní cenu, musíte přijmout nejnižší poptávkovou cenu od prodávajícího. Pokud chcete provést okamžitý prodej, přijmete od kupujícího nejvyšší nabídkovou cenu. Likvidnější aktiva (např. na devizovém trhu) mají menší cenový spread, takže kupující a prodávající mohou své příkazy realizovat, aniž by došlo k výrazným změnám ceny aktiva. Důvodem je velký objem příkazů v knize objednávek. Širší cenový spread znamená výraznější cenové výkyvy při uzavírání velkých objemů příkazů.


Tvůrci trhu a cenový spread

Koncept likvidity je pro finanční trhy zásadní. Pokud se pokusíte obchodovat na trzích s nízkou likviditou, může se vám stát, že budete čekat hodiny nebo dokonce dny, než jiný obchodník spáruje váš příkaz.

Vytváření likvidity je důležité, ale ne všechny trhy mají dostatečnou likviditu pouze od jednotlivých obchodníků. Na tradičních trzích například makléři a tvůrci trhu poskytují likviditu výměnou za arbitrážní zisky.

Tvůrce trhu může využít cenový spread mezi nabídkou a poptávkou jednoduše tím, že aktivum nakoupí a prodá současně. Tvůrci trhu mohou opakovaně prodávat za vyšší poptávkovou cenu a nakupovat za nižší nabídkovou cenu, čímž získají arbitrážní zisk. I malý spread může přinést značné zisky, pokud se obchoduje ve velkém množství po celý den. Aktiva s vysokou poptávkou mají menší spread, protože tvůrci trhu si konkurují a spread snižují.

Tvůrce trhu může například současně nabídnout nákup BNB za 350 USD a prodej BNB za 351 USD, čímž vznikne spread ve výši 1 USD. Každý, kdo chce obchodovat na trhu okamžitě, bude muset vyhovět těmto pozicím. Spread se teď pro tvůrce trhu, který prodává, co nakupuje, a nakupuje, co prodává, stává čistým arbitrážním ziskem.


Hloubkové grafy a cenový spread

Podívejme se na několik reálných příkladů kryptoměn a na vztah mezi objemem, likviditou, and cenovým spreadem. V uživatelském rozhraní burzy Binance můžete snadno sledovat cenový spread přepnutím do zobrazení grafu [Hloubkový]. Toto tlačítko se nachází v pravém horním rohu oblasti grafu.


Možnost [Hloubka] ukazuje grafické znázornění knihy objednávek aktiva. Množství a cenu nabídek vidíte zeleně, množství a cenu poptávek červeně. Mezera mezi těmito dvěma oblastmi je cenový spread, který můžete vypočítat tak, že vezmete červenou cenu poptávky a odečtete od ní zelenou cenu nabídky.


Jak jsme již zmínili, existuje implicitní vztah mezi likviditou a menšími cenovými spready. Objem obchodování je běžně používaným ukazatelem likvidity, takže očekáváme vyšší objemy s menšími cenovými spready v procentech ceny aktiva. Hojně obchodované kryptoměny, akcie a další aktiva mají mnohem větší konkurenci mezi obchodníky, kteří chtějí využívat cenový spread.


Procentuální cenový spread

Abychom mohli porovnat cenový spread různých kryptoměn nebo aktiv, musíme ho vyhodnotit v procentech. Výpočet je jednoduchý:

(Poptávková cena − nabídková cena) ÷ poptávková cena × 100 = procento cenového spreadu

Vezměme si jako příklad BIFI. V době psaní článku byla poptávková cena BIFI 907 USD a nabídková cena 901 USD. Tento rozdíl nám dává cenový spread ve výši 6 USD. 6 USD děleno 907 USD a vynásobeno 100 nám dává konečné procento cenového spreadu ve výši zhruba 0,66 %.


Nyní předpokládejme, že cenový spread Bitcoinu je 3 USD. I když je to polovina toho, co jsme viděli u BIFI, pokud je však porovnáme v procentech, cenový spread Bitcoinu je pouze 0,0083 %. BIFI má také výrazně nižší objem obchodování, což podporuje naši teorii, že méně likvidní aktiva mají tendenci mít větší cenový spread.

Užší spread Bitcoinu nám umožňuje vyvodit některé závěry. Aktivum s menším procentem cenového spreadu bude pravděpodobně mnohem likvidnější. Pokud chcete realizovat velké příkazy market, je zde obvykle menší riziko, že budete muset zaplatit cenu, kterou jste nečekali.


Co je prokluz (slippage)?

Na trzích s vysokou volatilitou nebo nízkou likviditou je prokluz běžným jevem. K prokluzu dochází, když dojde k vypořádání obchodu za jinou cenu, než se očekávalo či požadovalo. 

Předpokládejme například, že chcete zadat velký příkaz market k nákupu za 100 USD, ale trh nemá potřebnou likviditu, aby váš příkaz za tuto cenu provedl. V důsledku toho budete muset přijmout následující příkazy (nad 100 USD), dokud nebude váš příkaz zcela realizován. To způsobí, že průměrná cena vašeho nákupu bude vyšší než 100 USD, a tomu říkáme prokluz.

Jinými slovy, když vytvoříte příkaz market, burza automaticky přiřadí váš nákup nebo prodej k příkazům limit v knize objednávek. Kniha objednávek vám nabídne nejlepší cenu, ale v případě nedostatečného objemu pro požadovanou cenu začnete postupovat v řetězci objednávek dále. Tento proces vede k tomu, že trh realizuje váš příkaz za neočekávané, odlišné ceny.

V oblasti kryptoměn se prokluz běžně objevuje u automatizovaných tvůrců trhu a decentralizovaných burz. U volatilních altcoinů nebo altcoinů s nízkou likviditou může prokluz přesáhnout i 10 % očekávané ceny.


Pozitivní prokluz

Prokluz nemusí nutně znamenat, že nakonec získáte horší cenu, než jste očekávali. K pozitivnímu prokluzu může dojít, pokud cena klesá, když zadáváte nákupní příkaz, nebo roste, když zadáváte prodejní příkaz. Ačkoli je to neobvyklé, na některých vysoce volatilních trzích může dojít k pozitivnímu prokluzu.


Tolerance prokluzu

Některé burzy umožňují ruční nastavení úrovně tolerance prokluzu, čímž můžete případný prokluz omezit. Tuto možnost uvidíte u automatizovaných tvůrců trhu, jako je PancakeSwap na BNB Smart Chainu nebo Uniswap na Ethereu.


Výše nastaveného prokluzu může mít vliv na dobu vyřízení vašeho příkazu. Pokud nastavíte nízký prokluz, může trvat dlouho, než se váš příkaz provede, nebo se neprovede vůbec. Pokud ho nastavíte příliš vysoko, může váš čekající příkaz vidět jiný obchodník nebo bot a předběhnout vás. 

V tomto případě se jedná o front running, kdy jiný obchodník nastaví vyšší poplatek než vy, aby mohl aktivum koupit jako první. Front runner pak zadá další obchod, aby vám ho prodal za nejvyšší cenu, kterou jste ochotni přijmout na základě vaší tolerance prokluzu.


Minimalizace negativního prokluzu

I když se prokluzu nemůžete vždy vyhnout, můžete se jej pokusit minimalizovat pomocí některých strategií.

1. Místo, abyste zadávali velké objednávky, se je snažte rozdělit do menších bloků. Pečlivě sledujte knihu objednávek, abyste rozložili své objednávky a ujistili se, že nezadáváte objednávky, které jsou větší než dostupný objem.

2. Pokud používáte decentralizovanou burzu, nezapomeňte zohlednit transakční poplatky. Některé sítě mají vysoké poplatky v závislosti na provozu blockchainu, které mohou při snaze vyhnout se prokluzu negovat veškeré vaše výnosy.

3. Pokud obchodujete s aktivy s nízkou likviditou, například s malým poolem likvidity, může vaše obchodní aktivita výrazně ovlivnit cenu aktiva. U jedné transakce může dojít k malému prokluzu, ale mnoho menších transakcí ovlivní cenu dalšího bloku transakcí, které provedete.

4. Používejte příkazy limit. Tyto příkazy zajišťují, že při obchodování dostanete požadovanou nebo lepší cenu. Obětujete sice rychlost příkazu market, ale můžete si být jisti, že nedojde k žádnému negativnímu prokluzu.


Závěrem

Při obchodování s kryptoměnami nezapomeňte, že cenový spread nebo prokluz může změnit konečnou cenu vašich obchodů. Nemůžete se jim vždy vyhnout, ale stojí za to je zohledňovat při rozhodování. U menších obchodů to může být minimální, ale nezapomeňte, že u velkých objemů objednávek může být průměrná jednotková cena vyšší, než se očekávalo.

Pro každého, kdo experimentuje s decentralizovanými financemi, je pochopení prokluzu důležitou součástí základů obchodování. Bez základních znalostí se vystavujete vysokému riziku ztráty peněz v důsledku front-runningu nebo nadměrného prokluzu.