Co jsou obchodovací boti na Telegramu a jak je používat?
Domů
Články
Co jsou obchodovací boti na Telegramu a jak je používat?

Co jsou obchodovací boti na Telegramu a jak je používat?

Začátečníci
Zveřejněno Aug 23, 2023Aktualizováno Nov 23, 2023
8m

TL;DR

  • Obchodovací boti na Telegramu jsou automatizované systémy integrované v chatovací aplikaci Telegram, které uživatelům usnadňují realizaci obchodů na decentralizovaných burzách. 

  • Obchodovací boti na Telegramu poskytují uživatelům řadu automatizovaných obchodních funkcí, jako je copy trading, snipování likvidity a farmaření airdropů. 

  • Obchodovací boti na Telegramu jsou ale pořád v rané fázi vývoje a uživatelé by si měli dávat pozor na mnoho rizik, včetně rizik spojených s chytrými kontrakty nebo úschovou. 

Co jsou obchodovací boti na Telegramu? 

Obchodovací boti na Telegramu fungují v rámci Telegramu jako automatizované systémy, které uživatelům usnadňují realizaci obchodů na decentralizovaných burzách (DEX). Uživatelé s těmito boty komunikují prostřednictvím rozhraní chatovací aplikace. 

Různí obchodovací boti na Telegramu nabízí jedinečné obchodovací funkce, ale většinu z nich mají společnou, včetně příkazů stop-loss a take-profit, copy tradingu a podpory více peněženek.

Podle studie Binance týkající se botů na Telegramu přesáhl objem obchodů zprostředkovaných pomocí těchto botů k 15. srpnu 2023 celkově 283 milionů USD. 

Jak obchodovací boti na Telegramu fungují?

Obchodovací boti na Telegramu pomáhají obchodníkům automatizovat transakce tím, že se připojí k decentralizované burze (DEX), jako je Uniswap, a realizují obchody na základě souboru předem daných pravidel nastavených uživatelem. 

Tito boti nahrazují uživatelské rozhraní (UI) a funkce (UX) peněženek a decentralizovaných burz Webu 3 a zjednodušují jinak složitý proces decentralizovaného nákupu kryptoměn.

Každý obchodovací bot má sice jedinečné rozhraní, ale hlavním účelem těchto botů je fungovat jako protokol k rychlému snipování nebo okamžitému nákupu kryptoměn. Snipování kryptoměn je obchodní strategie, která se snaží získat nově představenou kryptoměnu, jakmile je veřejně uvedena na trh. 

Nastavení obchodovacího bota se obvykle skládá z několika jednoduchých kroků: návštěvy oficiálního webu, otevření obchodovacího bota v chatu na Telegramu a zadání příkazů uvedených na panelu s pokyny. Dejte si pozor na to, že každý bot má jiné rozložení a jinou nabídku příkazů.

Po nastavení obchodovacího bota na Telegramu si uživatelé mohou vytvořit novou adresu peněženky výhradně pro daného bota, nebo adresu peněženky importovat pomocí soukromých klíčů. Doporučujeme vám neimportovat svou primární peněženku a vytvořit si novou peněženku nebo pro obchodovací boty na Telegramu používat samostatný účet. 

Aby uživatelé mohli začít obchodovat, musí do nové peněženky převést kryptoměny, obvykle ethery (ETH). Uživatelé pak mohou kryptoměny nakoupit zadáním adresy kontraktu požadované kryptoměny. Obchodovací bot zpracovává transakce, vyúčtovává poplatky gas a urychluje nákupy aktiv. 

Obchodování nové kryptoměny pomocí Uniswapu nebo peněženky MetaMask oproti tomu vyžaduje zpracování různých podpisů a nastavení transakčních poplatků. 

Co můžete s obchodovacími boty na Telegramu dělat? 

Obchodovací boti na Telegramu nabízí mnoho společných funkcí, ale každý bot má i své vlastní jedinečné funkce. Mezi nejběžnější funkce obchodovacích botů na Telegramu patří:

1. Nákup a prodej kryptoměn 

Obchodovací boti připojení k chatovací platformě Telegram umožňují uživatelům nakupovat kryptoměny pouhým zkopírováním a vložením adresy kontraktu do pole zprávy. Někteří boti mají funkci umožňující obnovování v reálném čase, která vás u obchodů upozorní na změny ohledně zisků nebo ztrát. Tito boti navíc urychlují prodej kryptoměn tím, že umožňují předem schválené transakce.

2. Nastavení příkazů take-profit a stop-loss

Obchodovací boti na Telegramu umožňují nastavení příkazů stop-loss a take-profit, takže bot může v závislosti na nastavených parametrech samostatně realizovat obchody. Obchodníci mohou tyto typy příkazů využívat k obchodování novějších kryptoměn, které nejsou dostupné na centralizovaných burzách. Buďte ale opatrní, protože s těmito kryptoměnami obecně souvisí vyšší rizika. 

3. Detekce rug pullů a honeypotů 

Někteří obchodovací boti na Telegramu mají funkce chránící před podvody typu rug pull a útoky MEV. V případě, že se vývojář kryptoměny pokusí zorganizovat rug pull, funkce chránící před rug pully identifikuje v mempoolu chystanou transakci a okamžitě zadá rychlejší prodejní transakci, aby rug pullu předešla.

Funkce chránící před útoky MEV řídí nákupní transakce pomocí soukromého relé, aby žádný nákup nebyl vyslán do mempoolu. Tato strategie chrání před útoky MEV a sendvičovými boty, ale tyto soukromé transakce jsou pak pomalejší. Upozorňujeme, že tyto funkce jsou stále v experimentální fázi a nemusí vždy fungovat tak, jak bylo zamýšleno. 

Obchodovací boti na Telegramu dokáží odhalit také příchozí škodlivé transakce iniciované vývojářem kryptoměny. Pokud takové transakce vedou k neprodejnosti kryptoměny, jde o takzvaný honeypot. Bot následně rychle zlikviduje všechny pozice, aby tomuto podvodu předešel. 

 4. Copy trading

Někteří obchodovací boti na Telegramu umožňují uživatelům zadat konkrétní adresy peněženek, které mají replikovat, a obchody daných peněženek tak automaticky zrcadlit. Obchodovací bot funguje jako most mezi účtem uživatele a vybraným obchodníkem a na základě signálů poskytnutých sledovaným obchodníkem provádí obchody jménem uživatele.

Je ale důležité si uvědomit, že minulé výsledky jiných obchodníků nezaručují budoucí zisky. Uživatelé by měli být při výběru sledovaných obchodníků a nastavování obchodovacích botů opatrní. Další riziko copy tradingu je riziko likvidity, které vzniká, když na trhu není dostatečná likvidita k realizaci obchodů, což může vést k prokluzu, problémům s uzavíráním pozic a zvýšeným transakčním nákladům.

5. Snipování

Někteří obchodovací boti na Telegramu umí provádět snipování likvidity, snipování metod a snipování z více peněženek. Snipování likvidity je formou automatického snipování, které při odhalení nové likvidity realizuje nákupní příkaz. Boti jsou často naprogramovaní tak, aby odesílali nákupní transakce se stejným nastavením poplatku gas jako transakce vývojáře a přidávali likviditu. Nákupní transakce pak proběhne ve stejném bloku hned po transakci vývojáře, a tím se maximalizuje množství nové kryptoměny, které uživatel získá.

Snipování metod se používá, když se kryptoměny navzdory přidání likvidity neobchodují. Uživatelé se mohou rozhodnout odesílat nákupní transakce automaticky na základě „ID metody“ u čekající transakce vývojáře. ID metody prozrazuje, jak transakce vývojáře používá chytrý kontrakt kryptoměny, což potenciálně usnadňuje obchodování s novou kryptoměnou a umožňuje provést při nejbližší příležitosti nákupní transakci.

Obchodovací boti na Telegramu umožňují uživatelům provádět snipování i z více peněženek najednou. Pokud se například obchodník zaměří na kryptoměnu z několika peněženek, bot realizuje ve všech peněženkách identický obchod. 

6. Farmaření airdropů

Obchodovací boti na Telegramu umožňují obchodníkům vytvářet automatizované úlohy, které jim mohou pomoct získat airdrop. Boti, kteří se zaměřují na farmaření airdropů, obvykle fungují na různých blockchainech, aby identifikovali nejslibnější airdropové příležitosti. Uživatelům umožňují účastnit se airdropových kampaní s více peněženkami, a potenciálně tak zvýšit získané odměny.

Musíme ale uživatele upozornit, že by měli být velmi opatrní, když s těmito boty sdílí peněženku či osobní údaje nebo se účastní neověřených airdropů. I oblast airdropů je plná podvodů. Vždy postupujte s náležitou péčí, aby váš majetek a osobní údaje zůstaly v bezpečí.

Rizika spojená s obchodovacími boty na Telegramu

Obchodovací boti na Telegramu sice nabízí pohodlí a netradiční funkce, ale souvisí s nimi i mnoho rizik, o kterých byste měli vědět, než je začnete používat.

1. Bezpečnost aktiv 

Připojení stávající peněženky i vytvoření nové pomocí bota vyžaduje přístup k soukromým klíčům. Nikdy k botovi nepřipojujte svou primární peněženku, použijte raději novou. S těmito boty jsou navíc spojena rizika související s úschovou, protože soukromé klíče nových peněženek generuje obchodovací bot na Telegramu, který si je může uložit.

2. Rizika chytrých kontraktů

Obchodovací boti na Telegramu musí komunikovat s chytrými kontrakty. Při používání chytrých kontraktů, které nebyly auditovány, mohou být boti vystaveni zranitelnostem kódu chytrých kontraktů.

3. Technická složitost

Nastavení obchodovacích botů na Telegramu může být technicky složité a pro začátečníky může být obtížné se v něm orientovat. Proto je důležité přečíst si veškerou dokumentaci obchodovacího bota na Telegramu a začít obchodovat s malým množstvím kryptoměny, o které si můžete dovolit přijít. 

Závěrem

Obchodovací boti na Telegramu jsou alternativní nástroje, které obchodníkům s kryptoměnami přináší pohodlí, rychlost a netradiční funkce. Zjednodušují obchodování a zároveň nabízí řadu funkcí, jako je copy trading, snipování likvidity nebo ochrana před útoky MEV.

I když tito boti představují pro oblast kryptoměn slibný vývoj, uživatelé by měli znát rizika spojená s jejich používáním, včetně rizik souvisejících se zabezpečením prostředků a chytrých kontraktů. Začínající i zkušení obchodníci by si před obchodováním pomocí botů na Telegramu měli udělat důkladný průzkum a měli by porozumět funkcím bota, podkladovým chytrým kontraktům a všem souvisejícím rizikům. 

Je důležité vybrat si dobře prověřené a seriózní obchodovací boty, ideálně s ověřitelnou historií. Je také vhodné, aby se obchodníci informovali o novinkách a možných problémech a aktivně se účastnili komunitních diskuzí, protože tak mohou optimalizovat svou zkušenost a minimalizovat možná rizika související s používáním těchto nástrojů. 

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.