Čo sú obchodní boti na Telegrame a ako ich používať?
Domov
Články
Čo sú obchodní boti na Telegrame a ako ich používať?

Čo sú obchodní boti na Telegrame a ako ich používať?

Začiatočník
Zverejnené Aug 23, 2023Aktualizované Sep 25, 2023
8m

Zhrnutie

  • Obchodní boti na Telegrame sú automatizované systémy zabudované do aplikácie na odosielanie správ Telegram, ktoré používateľom uľahčujú vykonávanie obchodov na decentralizovaných burzách. 

  • Obchodní boti na Telegrame ponúkajú používateľom celý rad automatických obchodných funkcií, ako je kopírovanie obchodovania, snajpovanie likvidity a farmárčenie airdropov. 

  • Keďže obchodní boti na Telegrame sú stále v plienkach, spája sa s nimi množstvo rizík, ktoré by si používatelia mali uvedomovať, vrátane rizík súvisiacich so smart kontraktmi a úschovou. 

Čo sú obchodní boti na Telegrame? 

Obchodní boti na Telegrame fungujú ako automatizované systémy zabudované do aplikácie Telegram, ktoré používateľom umožňujú vykonávanie obchodov na decentralizovaných burzách (DEX). Používatelia komunikujú s týmito botmi prostredníctvom rozhrania aplikácie na odosielanie správ. 

Rôzni obchodní boti na Telegrame ponúkajú jedinečné funkcie, väčšina z nich však zdieľa spoločné obchodné funkcie vrátane príkazov Stop Loss a Take Profit, kopírovania obchodovania a podpory viacerých peňaženiek.

Podľa výskumnej štúdie Binance o botoch na Telegrame, k 15. augustu 2023 prekročil celkový kumulatívny objem obchodov uskutočnených botmi na Telegrame sumu 283 miliónov USD. 

Ako fungujú obchodní boti na Telegrame?

Obchodní boti na Telegrame pomáhajú obchodníkom pri automatizácii ich transakcií tým, že sa pripájajú k decentralizovaným burzám (napríklad Uniswap) a uskutočňujú obchody podľa súboru pravidiel vopred stanovených používateľom. 

Títo boti nahrádzajú používateľské rozhranie (UI) a používateľskú skúsenosť (UX) peňaženiek Web3 a DEX, čím zefektívňujú inak zložitý decentralizovaný proces nákupu kryptomien.

Zatiaľ čo každý obchodný bot má jedinečné rozhranie, ich primárnym účelom je slúžiť ako protokol na rýchly snajp alebo okamžitý nákup tokenov. Snajpovanie tokenu označuje obchodnú stratégiu, keď sa nový token získa hneď po jeho uvedení pre verejnosť. 

Proces nastavenia často zahŕňa niekoľko jednoduchých krokov: návštevu oficiálnej webovej stránky, otvorenie obchodného bota v chate na Telegrame a zadávanie príkazov uvedených na paneli s pokynmi. Upozorňujeme, že každý bot má iné rozloženie a ponuku príkazov.

Po inicializácii obchodného bota na Telegrame si používatelia môžu buď vytvoriť novú adresu peňaženky exkluzívne pre bota, alebo importovať adresu peňaženky pomocou súkromných kľúčov. Namiesto importovania primárnej peňaženky sa odporúča vytvoriť si novú peňaženku, prípadne použiť samostatný účet pre obchodných botov na Telegrame. 

Aby používatelia mohli začať obchodovať, musia si na svoju novú peňaženku previesť kryptomeny, zvyčajne ether (ETH). Používatelia si potom môžu vybrať možnosti nákupu tokenov zadaním adresy kontraktu požadovaného tokenu. Obchodný bot spracuje transakciu, zaúčtuje poplatky gas a urýchli nákupy aktív. 

Naopak, keď obchodujete s novým tokenom použitím Uniswap alebo MetaMask, súčasťou transakcie je spracovanie rôznych podpisov a nastavenie poplatkov za transakciu. 

Čo môžete robiť s obchodnými botmi na Telegrame? 

Obchodní boti na Telegrame poskytujú množstvo všeobecných funkcií, každý bot má však vlastné jedinečné vlastnosti. Tu sú niektoré z najčastejších funkcií, ktoré môžete očakávať od obchodných botov na Telegrame.

1. Nákup a predaj tokenov 

Títo obchodní boti (začlenení do platformy na odosielanie správ Telegram) umožňujú používateľom získať tokeny jednoduchým skopírovaním a vložením adresy kontraktu do poľa správy. Niektorí boti majú funkciu obnovenia v reálnom čase, ktorá vás upozorní na zmeny týkajúce sa zisku alebo straty vo vašich obchodoch. Okrem toho títo boti urýchľujú predaj tokenov povolením vopred schválených transakcií.

2. Nastavenie príkazov Take Profit a Stop Loss

S obchodnými botmi na Telegrame môžete nastaviť príkazy Stop Loss a Take Profit, čo umožňuje botom nezávisle uskutočňovať obchody v závislosti od nastavených parametrov. Obchodníci môžu využiť tieto typy príkazov na obchodovanie s novšími tokenmi, ktoré nie sú dostupné na CEX. Buďte však veľmi opatrní, pretože s týmito tokenmi sa vo všeobecnosti spája vyššie riziko. 

3. Detekcia rug pull a honeypot 

Niektorí obchodní boti na Telegrame sú vybavení funkciami ochrany pred rug pull a MEV. V prípade, že sa vývojár tokenov pokúsi zorganizovať rug pull, funkcia ochrany pred rug pull identifikuje blížiacu sa transakciu v rámci mempoolu a okamžite vykoná rýchlejší predaj s cieľom zabrániť uskutočneniu rug pull.

Funkcia ochrany pred MEV smeruje nákupné transakcie prostredníctvom súkromného prenosu, čím zaisťuje, že žiadny nákup nebude vysielaný v mempoole. Táto stratégia ponúka ochranu pred MEV alebo sendvičovými botmi. Táto metóda však zvyčajne znamená, že tieto súkromné transakcie fungujú pomalším tempom. Upozorňujeme, že tieto funkcie sú stále v experimentálnej fáze a nemusia vždy fungovať podľa plánu. 

Okrem toho sú obchodní boti na Telegrame schopní odhaliť prichádzajúce škodlivé transakcie iniciované vývojárom tokenu. Ak takéto transakcie spôsobia, že token je nepredajný, považuje sa to za honeypot. Bot potom rýchlo zlikviduje akúkoľvek pozíciu, aby sa vyhol podvodu honeypot. 

 4. Kopírovanie obchodovania

Pri určitých obchodných botoch na Telegrame môžu používatelia zadať konkrétne adresy peňaženky, ktoré chcú replikovať, čo im umožní automaticky zrkadliť obchody týchto peňaženiek. Obchodný bot slúži ako most medzi účtom používateľa a vybraným obchodníkom, ktorý vykonáva obchody v mene používateľa na základe signálov poskytovaných sledovaným obchodníkom.

Je však dôležité uvedomiť si, že výkonnosť iných obchodníkov v minulosti nezaručuje budúce zisky. Používatelia by mali byť opatrní pri výbere obchodníkov, ktorých chcú sledovať, aj pri nastavovaní svojich obchodných botov. Ďalším rizikom spojeným s kopírovaním obchodovania je riziko likvidity, ktoré vzniká, keď na trhu nie je dostatočná likvidita na uskutočňovanie obchodov. To môže viesť k odchýlke, problémom pri uzatváraní pozícií a zvýšeným nákladom na transakcie.

5. Snajpovanie

Niektorí obchodní boti na Telegrame môžu vykonávať snajpovanie likvidity, snajpovanie metódy a snajpovanie viacerých peňaženiek. Snajpovanie likvidity je forma automatického snajpovania, ktorá vykoná nákupný príkaz, keď bot zistí pridanie likvidity. Boti sú často naprogramovaní tak, aby odosielali nákupné transakcie s rovnakými nastaveniami poplatku gas ako transakcie vývojára, čím pridávajú likviditu, takže nákupná transakcia prebehne v rovnakom bloku hneď po transakcii vývojára. Tým sa maximalizuje množstvo tokenov, ktoré snajper získa na novom tokene.

Snajpovanie metódy sa používa vtedy, keď tokeny zostanú nezobchodované aj napriek pridaniu likvidity. Používatelia sa môžu rozhodnúť pre automatické odosielanie nákupných transakcií na základe „Identifikátora metódy“ čakajúcej transakcie vývojára. Identifikátor metódy odhaľuje, ako sa transakcia vývojára spája so smart kontraktom tokenu, čo potenciálne uľahčuje obchodovanie s novým tokenom a umožňuje, aby sa nákupná transakcia snajpera uskutočnila pri najbližšej možnej príležitosti.

Obchodní boti na Telegrame umožňujú používateľom vykonávať snajpy použitím viacerých peňaženiek súčasne. Ak napríklad obchodník snajpuje token použitím viacerých peňaženiek, bot vykoná rovnaký obchod vo všetkých peňaženkách. 

6. Farmárčenie airdropov

Obchodní boti na Telegrame umožňujú obchodníkom vytvárať automatizované úlohy, ktoré môžu pomôcť pri dosahovaní cieľov airdropu. Boti, ktorí sa zameriavajú na farmárčenie airdropov, zvyčajne pokrývajú viacero reťazcov, aby dokázali identifikovať najsľubnejšie príležitosti na airdrop. Boti na farmárčenie airdropov umožňujú používateľom zúčastňovať sa na kampaniach použitím viacerých peňaženiek, čo potenciálne zvyšuje ich odmenu.

Je však dôležité poznamenať, že používatelia by mali byť mimoriadne opatrní pri zdieľaní informácií o svojej peňaženke alebo osobných údajov s týmito botmi, prípadne pri účasti na neoverených airdropoch. V oblasti airdropov existuje aj mnoho podvodov a klamstiev. Vždy tomu venujte náležitú pozornosť, aby ste zaistili bezpečnosť a ochranu vášho majetku a osobných údajov.

Riziká súvisiace s obchodnými botmi na Telegrame

Aj keď obchodní boti na Telegrame ponúkajú pohodlie a špeciálne funkcie, existuje množstvo rizík, o ktorých by ste mali vedieť, než ich použijete na obchodovanie.

1. Bezpečnosť aktív 

Pripojenie existujúcej peňaženky alebo vytvorenie novej peňaženky v rámci bota vyžaduje prístup k vašim súkromným kľúčom. Dbajte na to, aby ste pripájali svoju novú peňaženku, nie primárnu. Okrem toho sa s týmito botmi spájajú riziká súvisiace s úschovou, pretože súkromné kľúče generuje obchodný bot na Telegrame, ktorý môže mať prístup k vašim súkromným kľúčom.

2. Riziká smart kontraktu

Obchodní boti na Telegrame musia komunikovať so smart kontraktmi. Pri komunikácii so smart kontraktmi, ktoré neboli skontrolované, by obchodní boti na Telegrame mohli byť vystavení zraniteľnostiam súvisiacim s kódom smart kontraktu.

3. Technická náročnosť

Nastavenie obchodných botov na Telegrame môže byť technicky náročné, čo môže (hlavne pre začiatočníkov) spôsobiť ťažkú orientáciu. Je dôležité prečítať si kompletnú dokumentáciu poskytnutú botom na Telegrame a začať obchodovať s malými množstvami kryptomien, o ktoré môžete prísť. 

Záverečné myšlienky

Obchodní boti na Telegrame sa objavili ako alternatívne nástroje, ktoré prinášajú obchodníkom s kryptomenami pohodlie, rýchlosť a špecializované funkcie. Zjednodušujú proces obchodovania a zároveň ponúkajú celý rad funkcií, ako je kopírovanie obchodovania, snajpovanie likvidity a ochrana pred MEV.

Hoci títo boti predstavujú sľubný vývoj v oblasti kryptomien, používatelia by si mali byť vedomí podstatných rizík spojených s ich používaním vrátane rizík zabezpečenia prostriedkov a smart kontraktov. Začiatočníci aj skúsení obchodníci by si mali pred začatím používania obchodných botov na Telegrame uskutočniť dôkladný prieskum, aby sa uistili, že chápu funkčnosť bota, jeho základné smart kontrakty a všetky súvisiace riziká. 

Je dôležité vybrať si riadne preverených a renomovaných obchodných botov, ideálne s overiteľnou históriou. Informovanosť o aktualizáciách, potenciálnych problémoch a aktívne zapájanie sa do komunitných diskusií môže obchodníkom ďalej pomôcť optimalizovať ich skúsenosti a minimalizovať potenciálne riziká pri používaní týchto nástrojov. 

Prečítajte si tiež

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by sa nemali považovať za finančné, právne alebo odborné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu. Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná čiastka sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné, právne ani iné odborné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.