Čo sú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami a ako fungujú?
Domov
Články
Čo sú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami a ako fungujú?

Čo sú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami a ako fungujú?

Začiatočník
Zverejnené Jun 20, 2023Aktualizované Sep 25, 2023
11m

Zhrnutie

  • Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami sú automatizované softvérové nástroje určené na nákup a predaj kryptomien na základe vopred stanovených parametrov s cieľom generovať zisk. 

  • Medzi obľúbené stratégie, pri ktorých sa používajú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami, patria trendové obchodovanie, arbitráž, skalpovanie, obchodovanie podľa momenta, reverzné obchodovanie, obchodovanie podľa správ a priemerovanie dolárových nákladov (DCA). 

  • Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami ponúkajú množstvo výhod, ako napríklad schopnosť obchodovať nonstop, odstránenie emócií z obchodných rozhodnutí, zvýšenie rýchlosti transakcií a analýza obrovského množstva údajov súčasne. Spájajú sa však s nimi aj riziká a obmedzenia. 

Čo sú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami?

Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami sú automatizované softvérové nástroje určené na nákup a predaj kryptomien na základe vopred stanovených parametrov s cieľom generovať zisk. 

Títo boti zvyčajne analyzujú a spracúvajú rôzne trhové údaje, ako sú cena, objem, objednávky a časové rámce. Tieto informácie sa využívajú na doladenie ich prevádzkových parametrov a ich zosúladenie s konkrétnymi obchodnými stratégiami a cieľmi.

Obchodní boti sú rozšírení nielen na kryptotrhu, ale aj na tradičných finančných trhoch. Odstraňujú ľudské emócie (napríklad strach a chamtivosť), ktoré môžu často brániť prijímaniu nezaujatých obchodných rozhodnutí. Napriek tomu, že sú navrhnuté tak, aby obchodovali na základe naprogramovaných nastavení, obchodní boti nie sú spoľahlivým spôsobom, ako dosiahnuť zisk. Na dosiahnutie optimálneho výkonu je stále potrebné monitorovanie a ladenie.

Ako fungujú obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami? 

Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami uskutočňujú obchody na základe množstva trhových ukazovateľov a parametrov, ktoré sú vopred nakonfigurované do ich programu. Tieto parametre môžu byť jednoduché alebo zložité, v závislosti od sofistikovanosti bota a obchodnej stratégie, ktorú má implementovať.

Medzi najbežnejšie parametre patria trhové ukazovatele, ako napríklad kĺzavé priemery, index relatívnej sily (RSI), bollingerské pásmakonvergencia/divergencia kĺzavého priemeru (MACD). Medzi ďalšie parametre patrí objem obchodovania, cena, časový rámec a údaje knihy objednávok. Po nastavení týchto parametrov obchodný bot neúnavne monitoruje trh. 

Tieto dátové body sú rozhodujúce pre obchodné rozhodnutia a obchodníci ich pozorne sledujú. Obchodní boti odstraňujú manuálnu prácu spojenú s aktívnym sledovaním týchto indikátorov. Keď sa podmienky na trhu zhodujú s vopred nastavenými parametrami, bot automaticky uskutoční obchody.  

Príklad bota na obchodovanie s kryptomenami: prekríženie s kĺzavým priemerom 

Povedzme, že chcete obchodovať na bitcoinovom trhu použitím bota, ktorý je naprogramovaný na používanie jednoduchej stratégie založenej na prekrížení s kĺzavým priemerom, čo je bežný indikátor technickej analýzy.

Táto stratégia zahŕňa dva kĺzavé priemery: rýchly kĺzavý priemer (napr. za 10 časových období) a pomalý kĺzavý priemer (napr. za 50 časových období). Dĺžka časových období môže byť rôzna, od minút, hodín, dní, týždňov až po mesiace.

Keď rýchly kĺzavý priemer prejde nad pomalý kĺzavý priemer, je to signál na nákup. Naopak, keď rýchly kĺzavý priemer prejde pod pomalý kĺzavý priemer, je to signál na predaj. 

Svojho bota môžete nakonfigurovať použitím nasledujúcich pravidiel:

Pravidlo nákupu: Ak kĺzavý priemer ceny bitcoinu za 10 období prejde nad kĺzavý priemer za 50 období, bot by mal zadať nákupnú objednávku.

Pravidlo predaja: Ak kĺzavý priemer ceny bitcoinu za 10 období prejde pod kĺzavý priemer za 50 období, bot by mal zadať nákupnú objednávku.

Bot nepretržite monitoruje cenu bitcoinu a počíta kĺzavé priemery. Keď zistí, že kĺzavý priemer za 10 období prešiel nad kĺzavý priemer za 50 období, automaticky zadá nákupnú objednávku. Podobne, keď kĺzavý priemer za 10 období prejde pod kĺzavý priemer za 50 období, zadá predajnú objednávku.

Toto je jednoduchý príklad bota na obchodovanie s kryptomenami. Skutočné obchodné stratégie môžu byť oveľa zložitejšie, pričom zohľadňujú mnohé ďalšie faktory a signály. 

Obľúbené stratégie pre obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami

Existuje množstvo obľúbených stratégií, ktoré obchodníci programujú na vykonávanie svojich obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami. Tu je niekoľko príkladov: 

Trendové obchodovanie

Táto stratégia je založená na myšlienke, že „trend je tvoj priateľ“. Boti používajúci túto stratégiu budú sledovať trendové čiary, nakupovať, keď je trend ceny vzostupný, a predávať, keď je trend ceny zostupný.

Priemerný obrat

Táto stratégia je založená na štatistickej pravdepodobnosti, že cena aktíva sa časom vráti k priemeru. Ak sa cena výrazne odchyľuje od priemeru, bot uskutoční obchody, pričom predpoklad je, že cena sa vráti k priemeru.

Arbitráž

Arbitrážni boti využívajú cenové rozdiely medzi rôznymi trhmi. Ak sa napríklad kryptomena predáva za vyššiu cenu na jednej burze ako na inej, bot môže kúpiť kryptomenu na lacnejšej burze a predať ju so ziskom na drahšej.

Tvorba trhu

Boti tvoriaci trh vytvárajú nákupné a predajné objednávky, aby profitovali zo spreadu medzi nimi. Títo boti zvyčajne využívajú kryptomeny s nízkou volatilitou a vysokým objemom.

Skalpovanie

Skalpovanie je vysokofrekvenčná obchodná stratégia, ktorej cieľom je profitovať z malých zmien ceny. Vyžaduje si bota, pretože pre človeka môže byť náročné efektívne zvládnuť vysokú rýchlosť obchodovania.

Stratégia prerazenia

Táto stratégia je založená na koncepte, že keď cena prenikne z definovaného rozpätia (buď nad rezistenciu, alebo pod podporu), často bude určitý čas pokračovať tým istým smerom. Keď bot identifikuje prerazenie, vstúpi do obchodu.

Obchodovanie podľa momenta

Táto stratégia zahŕňa nákup kryptomien so silne rastúcim trendom smerom nahor (t. j. majú momentum) a ich predaj hneď, ako sa začnú objavovať známky obratu. Na identifikáciu týchto situácií možno použiť indikátory ako RSI alebo MACD.

Reverzné obchodovanie

Na rozdiel od obchodovania podľa momenta, reverzné obchodovanie zahŕňa identifikáciu okamihu, kedy sa chystá obrat ceny kryptomeny. Zvyčajne sa to robí hľadaním technických vzorov a indikátorov, ktoré naznačujú, že trh je prekúpený alebo prepredaný.

Obchodovanie podľa správ

Niektorí boti sú navrhnutí tak, aby v novinových titulkoch hľadali informácie, ktoré by mohli ovplyvniť cenu kryptomeny. Ak napríklad bot nájde správy o významnom partnerstve s konkrétnou kryptomenou, môže túto kryptomenu kúpiť na základe očakávania, že jej cena porastie.

Dollar Cost Averaging (DCA)

Dollar Cost Averaging je stratégia, pri ktorej bot bude investovať pevne stanovenú sumu v dolároch do konkrétnej kryptomeny v pravidelných intervaloch bez ohľadu na cenu. V priebehu času to môže viesť k nákupu kryptomeny za priemernú cenu (preto ten názov).

Výhody používania obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami

Medzi kľúčové výhody používania obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami patria: 

1. Automatizácia

Obchodní boti dokážu zautomatizovať proces obchodovania, čo je obzvlášť výhodné na trhu s kryptomenami, kde sa obchoduje nonstop. Môžu sledovať trhy a vykonávať obchody kedykoľvek a bez ľudského zásahu, vďaka čomu majú obchodníci viac času.

2. Riešenie strachu a chamtivosti

Obchodovanie môže byť stresujúce a veľmi emocionálne, čo vedie k impulzívnym rozhodnutiam. Obchodní boti však fungujú čisto na preddefinovanej logike. Z rovnice odstraňujú ľudské emócie, čo môže viesť k racionálnejším obchodným rozhodnutiam.

3. Rýchlosť

Obchodní boti môžu uskutočňovať obchody okamžite, keď sú splnené kritériá. Táto rýchlosť operácie je rozhodujúca na rýchlo sa pohybujúcom trhu, akým sú kryptomeny, kde sa ceny môžu meniť v priebehu niekoľkých sekúnd.

4. Efektívna analýza trhu

Obchodní boti dokážu analyzovať obrovské množstvo údajov na viacerých trhoch súčasne, čo človek nedokáže. To im umožňuje identifikovať obchodné príležitosti, ktoré by človek mohol premeškať.

5. Spätné testovanie

Mnoho obchodných botov umožňuje spätné testovanie. To znamená, že dokážu testovať obchodné stratégie v porovnaní s historickými trhovými údajmi, a tým určiť ich životaschopnosť skôr, ako budú ohrozené akékoľvek skutočné peniaze.

6. Riadenie rizík

Botov možno naprogramovať tak, aby obmedzili riziko diverzifikáciou investícií do rôznych aktív a nastavením príkazov Stop Loss, ktoré automaticky opustia pozíciu s cieľom zamedziť možným stratám.

Riziká a obmedzenia obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami

Napriek týmto výhodám existujú potenciálne riziká a obmedzenia spojené s používaním obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami, o ktorých musíte vedieť. 

1. Volatilita trhu

Kryptomeny sú známe svojou cenovou volatilitou. Aj keď obchodní boti dokážu rýchlo reagovať na zmeny, nemusia byť vždy schopní predvídať alebo efektívne zvládnuť náhle pády alebo výkyvy trhu, pokiaľ na to nie sú špeciálne naprogramovaní.

2. Potreba monitorovania 

Obchodní boti vyžadujú pravidelné monitorovanie, aby ste sa uistili, že fungujú správne. Nesprávne nakonfigurované nastavenia, softvérové chyby alebo problémy s pripojením môžu viesť k neželaným obchodom alebo zmeškaným príležitostiam.

3. Sú potrebné pokročilé technické znalosti 

Nastavenie a konfigurácia obchodného bota vyžaduje pokročilé technické znalosti. Maximálne využitie funkcií bota často zahŕňa pochopenie zložitých obchodných stratégií a schopnosť správne ich nakonfigurovať v botovi.

4. Bezpečnostné riziká

Keďže obchodní boti vo všeobecnosti vyžadujú prístup k vášmu účtu na burze kryptomien, môže to predstavovať bezpečnostné riziko, ak dôjde k ohrozeniu bota alebo platformy, na ktorej je hosťovaný. Je kľúčové používať iba dôveryhodných a bezpečných obchodných botov. 

5. Obmedzená účinnosť

Obchodný bot je len taký dobrý, ako dobrý je jeho program a stratégia, ktorou sa riadi. Neexistuje žiadna záruka dosiahnutia zisku, najmä na kolísajúcich trhoch. Okrem toho stratégia, ktorá dobre funguje na jednom trhu, nemusí fungovať na inom.

6. Náklady

Zatiaľ čo niektorí obchodní boti sú zadarmo, za iné treba platiť. Pri výpočte potenciálneho zisku je dôležité zohľadniť tieto náklady. S používaním niektorých botov sa spájajú aj poplatky za transakciu, prípadne si vyžadujú predplatné.

7. Regulačné riziká

V niektorých jurisdikciách môže byť používanie obchodných botov právne spochybniteľné. Vždy sa uistite, že dodržiavate miestne zákony a predpisy.

Ako si vybrať správneho obchodného bota na obchodovanie s kryptomenami? 

Ak uvažujete o použití botov na obchodovanie s kryptomenami, na výber máte bezplatných a platených botov. Štruktúry nákladov sú v rôznych formátoch vrátane pravidelných predplatných alebo prispôsobených poplatkov. 

S množstvom obchodných botov na trhu môže byť výber správneho bota na obchodovanie s kryptomenami veľmi náročnou úlohou. Tu je niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť: 

Spoľahlivosť

Bot by mal mať preukázanú spoľahlivosť. Bot, ktorý často prechádza do režimu offline alebo nedokáže správne uskutočňovať obchody, vám veľmi nepomôže. Pozrite si recenzie alebo diskusné fóra od existujúcich používateľov, aby ste získali predstavu o spoľahlivosti bota.

Bezpečnostné

Vzhľadom na to, že botovi zveríte svoje kryptoaktíva, je dôležité, aby mal zavedené robustné bezpečnostné opatrenia. Sem môžu patriť funkcie, ako napríklad dvojfaktorová autentifikácia, šifrovanie údajov a zoznam povolených adries výberu. Mali by ste tiež zvážiť všetky bezpečnostné problémy, ktorým bot mohol čeliť v minulosti. 

Ziskovosť

Aj keď minulá výkonnosť nezaručuje budúce výnosy, môže byť užitočným ukazovateľom. Mnoho platforiem botov zdieľa historické údaje týkajúce sa výkonnosti. Nezabudnite brať tieto čísla s rezervou a uistite sa, že sú v súlade s vašou toleranciou voči riziku a investičnými cieľmi.

Používateľské rozhranie

Používateľské rozhranie bota by malo byť prívetivé a intuitívne, najmä ak ste v obchodovaní použitím obchodných botov nováčik. Nastavenie bota, úprava jeho nastavení a sledovanie jeho výkonu by malo byť jednoduché.

Zákaznícka podpora 

Dobrá zákaznícka podpora môže byť neoceniteľná, najmä ak ste nováčik v používaní obchodných botov. Skontrolujte, či platforma poskytuje včasnú a užitočnú podporu, ako napríklad nepretržitá asistenčná služba alebo podporná komunita.

Kompatibilita s burzou

Bot by mal byť kompatibilný s kryptoburzami, na ktorých chcete obchodovať. Niektorí boti sú kompatibilní s viacerými burzami, čo poskytuje väčšiu flexibilitu obchodovania.

Žiadna záruka ziskov pri používaní obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami

Neexistuje žiadna záruka, že použitím obchodných botov na obchodovanie s kryptomenami vždy zarobíte. Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami fungujú na základe vopred definovaných pravidiel a stratégií. Ak sa trh bude správať spôsobom, ktorý naprogramovanie bota nepredpokladá, môže to viesť k stratám. Napríklad bot nemusí byť schopný efektívne zvládnuť náhle a extrémne pády alebo výkyvy trhu.

Navyše, aj dobre navrhnutým obchodným stratégiám sa nemusia vyhnúť obdobia strát. Finančné trhy ovplyvňuje široká škála faktorov, z ktorých mnohé nemožno predvídať ani kontrolovať. To platí najmä pre trh s kryptomenami.

Z týchto dôvodov by obchodníci mali pristupovať k obchodným botom s realistickým pochopením ich potenciálnych rizík a výhod. Používatelia by ich mali využívať ako súčasť širšej, dobre diverzifikovanej investičnej stratégie a pripraviť sa na možnosť strát.

Záverečné myšlienky 

Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami ponúkajú množstvo výhod, ako napríklad schopnosť obchodovať nonstop, odstránenie emócií z obchodných rozhodnutí, zvýšenie rýchlosti transakcií a schopnosť súčasnej analýzy obrovského množstva údajov. Súvisia však s nimi aj riziká a obmedzenia, ako je potreba dôsledného monitorovania, požiadavky na technické znalosti, potenciálne bezpečnostné problémy a neistota z dôvodu volatility trhu.

S rozvojom technológií umelej inteligencie a strojového učenia by sa obchodní boti v budúcnosti mohli stať ešte intuitívnejšími, sofistikovanejšími a schopnými komplexnej analýzy a rozhodovania. Môže sa zmeniť aj regulačné prostredie, čo si vyžaduje neustále monitorovanie, aby sa zabezpečilo dodržiavanie platných predpisov.

Obchodní boti na obchodovanie s kryptomenami môžu byť silnými nástrojmi v arzenáli obchodníkov. Nie sú však zaručenou cestou k dosiahnutiu bohatstva. Ako pri každej investícii, je dôležité urobiť si dôkladný prieskum a pochopiť súvisiace riziká.

Prečítajte si tiež: 

Čo je technická analýza?

5 základných ukazovateľov používaných v technickej analýze

7 častých chýb pri technickej analýze (TA)

Vysvetlenie predbiehajúcich a zaostávajúcich ukazovateľov

Zrieknutie sa zodpovednosti a varovanie pred rizikom: Tento obsah tu vidíte „taký aký je“ a slúži len ako všeobecná informácia a na účely vzdelávania, bez akejkoľvek reprezentácie alebo záruky. Tieto informácie by ste nemali považovať za finančné poradenstvo a ani nie sú určené ako odporúčanie na nákup akéhokoľvek konkrétneho produktu alebo služby. Mali by ste požiadať o radu odborného poradcu. V prípade, že autorom článku je tretia osoba, upozorňujeme vás, že názory uvedené v článku sú názormi tohto prispievateľa/autora a nemusia nevyhnutne odrážať názory Akadémie Binance. Ďalšie podrobnosti nájdete v našom úplnom zrieknutí sa zodpovednosti, ktoré sa nachádza tu.Ceny digitálnych aktív môžu byť volatilné. Hodnota vašej investície môže klesať alebo stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť a Akadémia Binance nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Tento materiál by sa nemal považovať za finančné poradenstvo. Viac informácií nájdete v našich Podmienkach používania a Varovaní pred rizikom.