Co jsou kryptoměnoví obchodovací boti a jak fungují?
Domů
Články
Co jsou kryptoměnoví obchodovací boti a jak fungují?

Co jsou kryptoměnoví obchodovací boti a jak fungují?

Začátečníci
Zveřejněno Jun 20, 2023Aktualizováno Dec 11, 2023
11m

TL;DR

  • Kryptoměnoví obchodovací boti jsou automatizované softwarové nástroje určené k nákupu a prodeji kryptoměn na základě předem stanovených parametrů s cílem generovat zisk. 

  • Kryptoměnoví obchodovací boti se s oblibou používají k trendovému obchodování, arbitráži, skalpování, dynamickému obchodování, zvratovému obchodování, obchodování na základě zpráv a průměrování nákladů. 

  • Kryptoměnoví obchodovací boti mají řadu výhod, například umožňují obchodovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, odstraňovat z obchodních rozhodnutí emocionální předsudky, zvýšit rychlost transakcí a analyzovat současně obrovské sady dat. Souvisí s nimi ale i jistá rizika a omezení. 

Co jsou kryptoměnoví obchodovací boti?

Kryptoměnoví obchodovací boti jsou automatizované softwarové nástroje určené k nákupu a prodeji kryptoměn na základě předem stanovených parametrů s cílem generovat zisk. 

Tito boti obvykle analyzují a zpracovávají různá tržní data, jako je cena, objem, příkazy a časová období. Tyto informace se využívají k vyladění provozních parametrů a jejich sladění s konkrétními obchodními strategiemi a cíli.

Obchodovací boti se hojně využívají nejen na kryptoměnovém trhu, ale i na tradičních finančních trzích. Zbavují obchodníky lidských emocí, jako je strach a chamtivost, které mohou často stát v cestě nestranným obchodním rozhodnutím. Přestože jsou obchodovací boti navrženi tak, aby obchodovali na základě předprogramovaných nastavení, nejsou zaručeným způsobem, jak dosáhnout zisku, a s ohledem na optimální výkonnost je pořád nutné je monitorovat a ladit.

Jak kryptoměnoví obchodovací boti fungují? 

Kryptoměnoví obchodovací boti realizují obchody na základě řady tržních ukazatelů a parametrů, kterými jsou předem naprogramovaní. Tyto parametry mohou být v závislosti na složitosti bota a obchodní strategie, kterou má používat, jednoduché nebo složité.

Mezi nejběžnější parametry patří tržní ukazatele, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), Bollingerova pásma a sbíhavost a rozbíhavost klouzavých průměrů (MACD). Dalšími parametry mohou být objem obchodování, cena, časový rámec a údaje z knihy objednávek. Obchodovací bot po nastavení těchto parametrů pak nepřetržitě monitoruje trh. 

Tyto údaje jsou pro obchodní rozhodování klíčové a obchodníci je pečlivě sledují. Obchodovací boti odstraňují manuální práci spojenou s aktivním sledováním těchto ukazatelů. Když tržní podmínky odpovídají předem stanoveným parametrům, bot realizuje obchody automaticky.  

Příklad kryptoměnového obchodovacího bota: křížení klouzavých průměrů 

Řekněme, že chcete obchodovat na bitcoinovém trhu pomocí bota, který je naprogramovaný tak, aby používal jednoduchou strategii založenou na křížení klouzavých průměrů (běžný ukazatel technické analýzy).

Tato strategie používá dva klouzavé průměry: rychlý klouzavý průměr (např. za 10 časových období) a pomalý klouzavý průměr (např. za 50 časových období). Časovým obdobím mohou být minuty, hodiny, dny, týdny nebo dokonce i měsíce.

Když rychlý klouzavý průměr překříží pomalý klouzavý průměr směrem nahoru, je to signál k nákupu. Naopak když rychlý klouzavý průměr překříží pomalý klouzavý průměr směrem dolů, je to signál k prodeji. 

Bota byste pak nakonfigurovali s následujícími pravidly:

Nákupní pravidlo: pokud klouzavý průměr ceny Bitcoinu za 10 období překříží klouzavý průměr za 50 období směrem nahoru, bot zadá příkaz k nákupu.

Prodejní pravidlo: pokud klouzavý průměr ceny Bitcoinu za 10 období překříží klouzavý průměr za 50 období směrem dolů, bot zadá příkaz k prodeji.

Bot průběžně sleduje cenu Bitcoinu a vypočítává klouzavé průměry. Když zjistí, že klouzavý průměr za 10 období překřížil klouzavý průměr za 50 období směrem nahoru, automaticky zadá příkaz k nákupu. Stejně tak když zjistí, že klouzavý průměr za 10 období překřížil klouzavý průměr za 50 období směrem dolů, automaticky zadá příkaz k prodeji.

Toto je příklad jednoduchého kryptoměnového obchodovacího bota. Skutečné obchodní strategie mohou být mnohem komplexnější a zohledňovat mnoho dalších faktorů a signálů. 

Oblíbené strategie pro kryptoměnové obchodovací boty

Existuje řada oblíbených strategií, kterými obchodníci kryptoměnové obchodovací boty programují. Tady je pár příkladů: 

Trendové obchodování

Tato strategie vychází z myšlenky: „Trend je váš přítel.“ Boti používající tuto strategii sledují trendové čáry a nakupují, když má cena rostoucí trend, a prodávají, když má cena klesající trend.

Návrat ke střední hodnotě

Tato strategie vychází ze statistické pravděpodobnosti, že se cena aktiva v průběhu času vrátí ke svému průměru. Když se cena od průměru výrazně odchýlí, bot bude obchodovat s předpokladem, že se cena vrátí k průměru.

Arbitráž

Arbitrážní boti využívají cenové rozdíly mezi různými trhy. Pokud se například kryptoměna prodává na jedné burze za vyšší cenu než na jiné, může bot koupit kryptoměnu na levnější burze a prodat ji na dražší burze se ziskem.

Tvorba trhu

Boti, kteří tvoří trh, vytváří nákupní a prodejní příkazy tak, aby obchodníci měli z rozpětí mezi nimi zisk. Tito boti obvykle fungují na trzích s kryptoměnami, které mají nízkou volatilitu a velký objem.

Skalpování

Skalpování je vysokofrekvenční obchodní strategie, jejímž cílem je vydělávat na malých cenových změnách. Tato strategie se bez bota neobejde, protože efektivní vysokofrekvenčního obchodování bývá pro člověka obtížné.

Breakout strategie

Tato strategie vychází z konceptu, že když cena vybočí z vymezeného pásma (buď nad rezistenci, nebo pod support), bude často ještě nějakou dobu tímto směrem pokračovat. Bot proto vstupuje do obchodu po identifikaci průlomu.

Dynamické obchodování

Při této strategii se nakupují kryptoměny, které mají silně vzestupný trend (vzniká nějaký impuls, momentum), a prodávají se, jakmile se začnou objevovat známky obratu. K identifikaci těchto situací je možné použít například ukazatele RSI nebo MACD.

Zvratové obchodování

Zvratové obchodování se na rozdíl od dynamického obchodování snaží rozpoznat, kdy se cena kryptoměny chystá obrátit směr. Obvykle se při něm hledají technické formace a ukazatele, které naznačují, že trh je překoupený nebo přeprodaný.

Obchodování na základě zpráv

Někteří boti prochází novinové titulky a hledají informace, které by mohly ovlivnit cenu kryptoměny. Když bot objeví například zprávu o významném partnerství, které se týká určité kryptoměny, může tuto kryptoměnu koupit v očekávání, že její cena vzroste.

Průměrování nákladů (DCA)

Průměrování nákladů je strategie, při které bot v pravidelných intervalech investuje do konkrétní kryptoměny pevnou částku bez ohledu na její cenu. V průběhu času tak bude nakupovat kryptoměnu za její průměrnou cenu, odtud její název.

Výhody používání kryptoměnových obchodovacích botů

Mezi hlavní výhody používání kryptoměnových obchodovacích botů patří: 

1. Automatizace

Obchodovací boti dokáží automatizovat obchodování, což je výhodné zejména na trhu s kryptoměnami, který funguje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Bez lidského zásahu mohou nepřetržitě sledovat trhy a provádět obchody, čímž obchodníkům šetří čas.

2. Vyřešení otázky strachu a chamtivosti

Obchodování může být stresující a velmi emotivní, a vést tak k impulzivním rozhodnutím. Obchodovací boti ale fungují čistě na základě předem definované logiky, takže z rovnice odstraňují lidské emoce a potenciálně vedou k racionálnějším obchodním rozhodnutím.

3. Rychlost

Obchodovací boti mohou provádět obchody ihned po splnění kritérií. Tato pohotovost je na rychlém trhu, jako je ten kryptoměnový, kde se ceny mohou měnit během pár sekund, naprosto zásadní.

4. Efektivní analýza trhu

Obchodovací boti dokáží analyzovat obrovské množství dat na několika trzích současně, což je pro lidského obchodníka nemožné. Díky tomu mohou identifikovat obchodní příležitosti, které by lidský obchodník mohl přehlédnout.

5. Zpětné testování

Mnoho obchodovacích botů umožňuje zpětné testování – před riskováním skutečných peněz otestují proveditelnost obchodní strategie na základě historických tržních dat.

6. Řízení rizik

Řízení rizik je u botů možné naprogramovat tím, že budou diverzifikovat investice do různých aktiv nebo nastavovat příkazy stop loss, které automaticky uzavřou pozici a omezí potenciální ztráty.

Rizika a omezení související s používáním kryptoměnových obchodovacích botů

Navzdory uvedeným výhodám souvisí s používáním kryptoměnových obchodovacích botů i potenciální rizika a omezení, o kterých byste měli vědět. 

1. Tržní volatilita

Kryptoměny jsou známé pro svou cenovou volatilitu. Obchodovací boti sice umí rychle reagovat na změny, ale pokud nejsou speciálně naprogramováni, nemusí vždy dokázat předpovědět nebo efektivně zvládnout náhlé tržní pády či prudké nárůsty.

2. Potřeba monitorování 

Obchodovací boti vyžadují ke správnému fungování pravidelné monitorování. Špatná konfigurace, softwarové chyby nebo problémy s připojením mohou vést k nežádoucím obchodům nebo promarněným příležitostem.

3. Požadavek na pokročilé technické znalosti 

Nastavení a konfigurace obchodovacího bota vyžaduje pokročilé technické znalosti. Maximální využití funkcí obchodovacího bota je často podmíněno pochopením komplexních obchodních strategií a schopností je správně nakonfigurovat.

4. Bezpečnostní rizika

Vzhledem k tomu, že obchodovací boti obvykle vyžadují přístup k účtu na kryptoměnové burze, tak pokud dojde k napadení bota nebo platformy, kterou používá, může představovat bezpečnostní riziko. Proto je důležité používat pouze důvěryhodné a bezpečné obchodovací boty. 

5. Omezená efektivita

Obchodovací bot je jen tak dobrý, jak dobré je jeho naprogramování a strategie, kterou se řídí. Ziskovost není možné zaručit, obzvlášť na kolísajících trzích. Navíc strategie, která dobře funguje v jedněch tržních podmínkách, nemusí fungovat v jiných.

6. Náklady

Někteří obchodovací boti jsou sice zdarma, ale jiní jsou placení. Při výpočtu potenciálního zisku je proto důležité tyto náklady zohlednit. Někteří boti si navíc účtují poplatky za transakce nebo vyžadují předplatné.

7. Regulatorní rizika

V některých jurisdikcích může být používání obchodovacích botů právně sporné. Vždy proto dbejte na dodržování místních zákonů a předpisů.

Jak si vybrat správného kryptoměnového obchodovacího bota? 

Pokud zvažujete, že byste začali kryptoměnové obchodovací boty používat, máte na výběr z bezplatných a placených botů – ti pak mají různé formáty nákladových struktur, včetně pravidelného předplatného nebo poplatků na míru. 

Vzhledem k velkému množství obchodovacích botů na trhu může být výběr kryptoměnového obchodovacího bota odrazující. Tady je pár faktorů, které byste měli zvážit: 

Spolehlivost

Bot by měl být prokazatelně spolehlivý. Bot, který je často offline nebo nerealizuje obchody správně, vám moc užitečný nebude. Vyhledejte recenze a projděte si diskusní fóra stávajících uživatelů, abyste o spolehlivosti bota získali představu.

Zabezpečení

Vzhledem k tomu, že botovi svěřujete svá kryptoměnová aktiva, je nezbytné, aby měl zavedená spolehlivá bezpečnostní opatření. Sem mohou patřit funkce, jako je dvoufázové ověření, šifrování dat nebo seznam povolených adres pro výběry. Měli byste zohlednit i případné problémy se zabezpečením z minulosti. 

Ziskovost

Minulé výnosy sice nejsou zárukou výnosů budoucích, ale mohou být užitečným ukazatelem. Mnoho platforem s boty své historické údaje o výkonnosti sdílí. Berte tyto údaje s rezervou a přesvědčte se, že odpovídají vaší toleranci k riziku a investičním cílům.

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní bota by mělo být uživatelsky přívětivé a intuitivní, obzvlášť pokud jste v oblasti obchodovacích botů nováčky. Nastavení bota, přizpůsobení nastavení a sledování výkonnosti by mělo být snadné.

Zákaznická podpora 

Dobrá zákaznická podpora může být neocenitelná, zejména pokud v této oblasti teprve začínáte. Ověřte si, jestli platforma poskytuje včasnou a užitečnou podporu, například nepřetržitou technickou asistenci, nebo jestli je kolem ní vytvořena komunita, která vám ráda pomůže.

Kompatibilita s burzou

Bot by měl být kompatibilní s kryptoměnovými burzami, na kterých chcete obchodovat. Někteří boti jsou navíc kompatibilní s více burzami, což vám při obchodování poskytuje větší flexibilitu.

Kryptoměnoví obchodovací boti nejsou zárukou ziskovosti

Neexistuje žádná záruka, že s kryptoměnovými obchodovacími boty budete vždy vydělávat peníze. Kryptoměnoví obchodovací boti fungují na základě předem definovaných pravidel a strategií. Pokud se trh chová způsobem, který programování bota nepředpokládá, může to vést ke ztrátám. Bot například nemusí být schopen efektivně zvládnout náhlé a extrémní propady nebo výkyvy trhu.

Navíc i dobře navržené obchodní strategie mohou procházet ztrátovými obdobími. Finanční trhy jsou ovlivňovány celou řadou faktorů a mnohé z nich není možné předvídat ani řídit, což platí zejména pro trh s kryptoměnami.

Z těchto důvodů by obchodníci měli k obchodovacím botům přistupovat s realistickým očekáváním potenciálních rizik a výhod. Měli by je používat jako součást širší, dobře diverzifikované investiční strategie a být připraveni na případné ztráty.

Závěrem 

Kryptoměnoví obchodovací boti mají řadu výhod, například umožňují obchodovat 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, odstranit z obchodních rozhodnutí emocionálních předsudky, zvýšit rychlost transakcí a analyzovat současně obrovské sady dat. Souvisí s nimi ale i rizika a omezení, jako je potřeba důsledného monitorování, požadavky na technické znalosti, potenciál bezpečnostních problémů a nejistota spojená s tržní volatilitou.

S rozvojem umělé inteligence a strojového učení mohou být budoucí obchodovací boti ještě intuitivnější, sofistikovanější a schopni komplexnějších analýz a rozhodnutí. Regulační prostředí se také může měnit, takže s ohledem na dodržování předpisů je důležité ho průběžně sledovat.

Kryptoměnoví obchodovací boti mohou být v arzenálu obchodníka efektivním nástrojem, ale zaručenou cestou k bohatství nejsou. Stejně jako u každé investice je důležité udělat si důkladný průzkum a rozumět rizikům.

Související články: 

Co je technická analýza?

5 nejdůležitějších indikátorů používaných v technické analýze

7 častých chyb při technické analýze (TA)

Vysvětlení předstihových a zpožďujících se indikátorů

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste se poradit s příslušnými odbornými poradci. Upozorňujeme, že pokud je článek příspěvkem od třetí strany, vyjádřené názory patří této třetí straně a nemusí se nutně shodovat s názory Akademie Binance. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Tento materiál by neměl být chápán jako finanční, právní nebo jiné odborné poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.