Mis on krüptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?
Avaleht
Artiklid
Mis on krüptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?

Mis on krüptokauplemisrobotid ja kuidas need toimivad?

Algaja
Avaldatud Jun 20, 2023Värskendatud Sep 25, 2023
11m

TL;DR

  • Krüptokauplemisrobotid on automatiseeritud tarkvaratööriistad, mis on loodud etteantud parameetrite alusel krüptorahade ostmiseks ja müümiseks kasumi teenimise eesmärgil. 

  • Mõned krüptokauplemisrobotite populaarsed strateegiad hõlmavad trendikauplemist, arbitraaži, skalpimist, momentumi kauplemist, tagasipöörde kauplemist, uudistega kauplemist ja ostuhinna keskmistamist. 

  • Krüptokauplemisrobotid pakuvad arvukalt eeliseid, nagu näiteks võimalus kaubelda ööpäevaringselt, eemaldada kauplemisotsustest emotsionaalsed eelarvamused, suurendada tehingute kiirust ja analüüsida korraga suuri andmehulki. Kuid nendega kaasnevad ka riskid ja piirangud. 

Mis on krüptokauplemisrobotid?

Krüptokauplemisrobotid on automatiseeritud tarkvaratööriistad, mis on loodud etteantud parameetrite alusel krüptorahade ostmiseks ja müümiseks kasumi teenimise eesmärgil. 

Need robotid analüüsivad ja töötlevad tavaliselt erinevaid turuandmeid, nagu hind, maht, orderid ja ajaperioodid. Seda teavet kasutatakse nende tööparameetrite peenhäälestamiseks ja konkreetsete kauplemisstrateegiate ja -eesmärkidega vastavusse viimiseks.

Kauplemisrobotid ei ole levinud mitte ainult krüptoturul, vaid ka traditsioonilistel finantsturgudel. Need eemaldavad inimlikud emotsioonid, nagu hirm ja ahnus, mis võivad sageli segada erapooletuid kauplemisotsuseid. Kuid hoolimata sellest, et kauplemine põhineb programmeeritud seadistustel, ei ole kauplemisrobotid kindel viis kasumi teenimiseks ja vajavad optimaalse tulemuslikkuse saavutamiseks siiski jälgimist ja häälestamist.

Kuidas krüptokauplemisrobotid toimivad? 

Krüptokauplemisrobotid teevad tehinguid mitmesuguste turuindikaatorite ja parameetrite alusel, mis on nende programmeerimisse eelnevalt konfigureeritud. Need parameetrid võivad olla lihtsad või keerulised, sõltuvalt roboti keerukusest ja kauplemisstrateegiast, mille rakendamiseks see on mõeldud.

Kõige tavalisemad parameetrid hõlmavad turuindikaatoreid, nagu liikuvad keskmised, suhtelise tugevuse indeks (RSI), Bollingeri vööndid ja liikuva keskmise konvergentsi/divergentsi histogramm (MACD). Muud parameetrid hõlmavad kauplemismahtu, hinda, ajavahemikku ja tehingukorralduste raamatu andmeid. Kui need parameetrid on määratud, jälgib kauplemisrobot järeleandmatult turgu. 

Need andmepunktid on kauplemisotsuste tegemisel väga olulised ja kauplejad jälgivad neid tähelepanelikult. Kauplemisrobotid eemaldavad manuaalse töö, mis on seotud nende indikaatorite aktiivse jälgimisega. Kui turutingimused on kooskõlas eelseadistatud parameetritega, teostab robot automaatselt tehinguid.  

Krüptokauplemisroboti näide: liikuva keskmine lõikepunkt 

Oletame, et soovid kaubelda Bitcoini turul, kasutades robotit, mis on programmeeritud kasutama lihtsat strateegiat, mis põhineb liikuva keskmise lõikepunktil, mis on tavaline tehnilise analüüsi indikaator.

See strateegia hõlmab kahte liikuvat keskmist: kiiresti liikuvat keskmist (nt 10 ajaperioodi jooksul) ja aeglaselt liikuvat keskmist (nt 50 ajaperioodi jooksul). Ajaperioodid võivad viidata ükskõik millistele minutitele, tundidele, päevadele, nädalatele või isegi kuudele.

Kui kiiresti liikuv keskmine lõikub üleval pool aeglaselt liikuvat keskmist, on see ostusignaal. Ja vastupidi, kui kiiresti liikuv keskmine lõikub allpool aeglaselt liikuvat keskmist, on see signaal müümiseks. 

Saad oma robotit nende reeglitega konfigureerida:

Ostureegel: kui Bitcoini hinna 10 perioodi liikuv keskmine lõikub üleval pool 50 perioodi liikuvat keskmist, peaks robot esitama ostukorralduse.

Müügireegel: kui Bitcoini hinna 10 perioodi liikuv keskmine lõikub allpool 50 perioodi libisevat keskmist, peaks robot esitama müügikorralduse.

Robot jälgib pidevalt Bitcoini hinda ja arvutab liikuvaid keskmisi. Kui see tuvastab, et 10 perioodi liikuv keskmine on lõikunud üle 50 perioodi liikuva keskmise, esitab see automaatselt ostukorralduse. Samuti, kui 10 perioodi liikuv keskmine lõikub allpool 50 perioodi liikuvat keskmist, esitab see müükorralduse.

See on lihtne näide krüptokauplemisrobotist. Tegelikud kauplemisstrateegiad võivad olla palju keerulisemad, võttes arvesse paljusid teisi tegureid ja signaale. 

Populaarsed strateegiad krüptokauplemisrobotite jaoks

On mitmeid populaarseid strateegiaid, mida ettevõtjad programmeerivad oma krüptokauplemisrobotite täitmiseks. Siin on mõned näited. 

Trendikauplemine

See strateegia põhineb ideel „trend on sinu sõber“. Seda strateegiat kasutavad robotid järgivad trendijooni, ostes, kui hind on tõusutrendis, ja müües, kui hind on langustrendis.

Keskmisse tagasipöördumine

See strateegia põhineb statistilisel tõenäosusel, et vara hind pöördub aja jooksul tagasi oma (keskmisele) tasemele. Kui hind kaldub keskmisest oluliselt kõrvale, teeb robot tehinguid eeldades, et hind pöördub tagasi keskmisele tasemele.

Arbitraaž

Arbitraažrobotid kasutavad ära erinevate turgude hinnaerinevusi. Näiteks kui krüptoraha müüakse ühel börsil kallimalt kui teisel, saab robot osta krüptoraha odavamalt börsilt ja müüa selle kallimal börsil kasumiga.

Turutegemine

Turutegemise robotid loovad ostu- ja müügikorraldusi, et saada kasu nende kahe vahelisest hinnavahest. Need robotid töötavad tavaliselt madala volatiilsusega, suure mahuga krüptorahadega.

Skalpimine (Scalping)

Skalpimine on kõrge sagedusega kauplemisstrateegia, mille eesmärk on kasu saada väikestest hinnamuutustest. Selleks on vaja robotit, sest suure kiirusega kauplemine võib olla inimese jaoks raske tõhusalt teostada.

Läbimurdestrateegia

See strateegia põhineb kontseptsioonil, et kui hind murrab välja määratletud vahemikust (kas üle vastupanu või alla toetuse), jätkab see sageli selles suunas mõnda aega. Robot siseneb tehingusse, kui tuvastab läbimurde.

Momentumi kauplemine

See strateegia hõlmab krüptorahade ostmist, mis liiguvad tugevalt tõususuunas (st millel on hoog) ja nende müüki niipea, kui hakkavad ilmnema pöördumise märgid. Selliste olukordade tuvastamiseks saab kasutada selliseid indikaatoreid nagu RSI või MACD.

Tagasipöörde kauplemine

Erinevalt momentumi kauplemisest, tagasipöörde kauplemine hõlmab hetke tuvastamist, mil krüpto hind on ümber pööramas. Seda tehakse tavaliselt, otsides tehnilisi mustreid ja indikaatoreid, mis viitavad sellele, et turg on üleostetud või üle müüdud.

Uudistega kauplemine

Mõned robotid on mõeldud uudiste pealkirjade seireks, et otsida teavet, mis võib mõjutada krüptoraha hinda. Näiteks kui robot avastab uudise mingi konkreetse krüptovaluutaga seotud suurest partnerlusest, võib ta osta seda krüptoraha, oodates selle hinna tõusu.

Ostuhinna keskmistamine (DCA)

Ostuhinna keskmistamine on strateegia, mille puhul robot investeerib kindla summa kindlasse krüptorahasse kindlate ajavahemike järel, sõltumata selle hinnast. Aja jooksul võib selle tulemuseks olla krüptoraha ostmine keskmise hinnaga, sellest ka nimi.

Krüptokauplemisrobotite kasutamise eelised

Krüptokauplemisrobotite kasutamise peamised eelised on järgmised. 

1. Automatiseerimine

Kauplemisrobotid võivad kauplemisprotsessi automatiseerida, mis on eriti kasulik 24/7 krüptoturul. Nad saavad turge jälgida ja tehinguid teha ööpäevaringselt ilma inimese sekkumiseta, vabastades kauplejate aega.

2. Hirmu ja ahnuse käsitlemine

Kauplemine võib olla stressirohke ja väga emotsionaalne, mis viib impulsiivsete otsuste tegemiseni. Kauplemisrobotid tegutsevad aga puhtalt ettemääratud loogika alusel, eemaldades inimlikud emotsioonid võrrandist ja viies potentsiaalselt ratsionaalsemate kauplemisotsuste tegemiseni.

3. Kiirus

Kauplemisrobotid saavad oma kriteeriumide täitmisel tehinguid koheselt teostada. Selline kiirus on ülioluline sellisel kiiresti areneval turul nagu krüptoraha, kus hinnad võivad muutuda sekunditega.

4. Tõhus turuanalüüs

Kauplemisrobotid suudavad analüüsida suurel hulgal andmeid mitmete turgude kohta samaaegselt, mis inimkauplejale võimatu. See võimaldab neil tuvastada kauplemisvõimalusi, mida inimkaupleja ei pruugi tähele panna.

5. Järeltestimine

Paljud kauplemisrobotid võimaldavad järeltestimist, mis tähendab, et nad saavad testida kauplemisstrateegiaid ajalooliste turuandmetega, et teha kindlaks nende elujõulisus enne, kui päris rahaga riskitakse.

6. Riskijuhtimine

Roboteid saab programmeerida riske piirama, hajutades investeeringuid erinevate varade vahel ja andes stop-loss ordereid, mis väljuvad automaatselt positsioonist, et piirata võimalikke kahjusid.

Krüptokauplemisrobotite kasutamise riskid ja piirangud

Vaatamata nendele eelistele on krüptokauplemisrobotite kasutamisega seotud võimalikud riskid ja piirangud, millest pead olema teadlik. 

1. Turu volatiilsus

Krüptoraha on tuntud oma hindade volatiilsuse poolest. Kuigi kauplemisrobotid suudavad muutustele kiiresti reageerida, ei pruugi nad alati olla võimelised ennustama või tõhusalt toime tulema järskude turukrahhide või hinnamuutustega, kui nad ei ole selleks spetsiaalselt programmeeritud.

2. Vajadus jälgida 

Kauplemisrobotid vajavad regulaarset jälgimist, et tagada nende korrektne toimimine. Valesti konfigureeritud seaded, tarkvaravead või ühendusprobleemid võivad põhjustada soovimatuid tehinguid või kasutamata jäänud võimalusi.

3. Nõutud edasijõudnud tehnilised teadmised 

Kauplemisroboti seadistamine ja konfigureerimine nõuab edasijõudnud tehnilisi teadmisi. Roboti funktsioonide maksimaalne ärakasutamine eeldab sageli keeruliste kauplemisstrateegiate mõistmist ja nende õiget konfigureerimist robotis.

4. Turvariskid

Kuna kauplemisrobotid nõuavad üldjuhul juurdepääsu sinu krüptobörsi kontole, võib see kujutada endast turvariski, kui robot või platvorm, millel see on hostitud, satub ohtu. Väga oluline on kasutada ainult usaldusväärseid ja turvalisi kauplemisroboteid. 

5. Piiratud tõhusus

Kauplemisrobot on ainult nii hea kui selle programmeerimine ja strateegia, mida ta järgib. Kasumi teenimine ei ole garanteeritud, eriti kõikuvatel turgudel. Lisaks sellele ei pruugi strateegia, mis töötab hästi ühes turutingimuses, töötada teises turutingimuses.

6. Kulu

Kuigi mõned kauplemisrobotid on tasuta, on teistel oma hind. Võimaliku kasumi arvutamisel on oluline neid kulusid arvesse võtta. Mõnel robotil on ka tehingutasu või on vaja tellimust.

7. Regulatiivsed riskid

Teatud seadusandlustes võib kauplemisrobotite kasutamine olla juriidiliselt küsitav. Veendu alati, et järgid kohalikke seadusi ja eeskirju.

Kuidas valida õige krüptokauplemisrobot? 

Kui kaalud krüptokaubanduse robotite kasutamist, on olemas tasuta või tasulised robotid, mille hulgast valida, ja kulustruktuurid on erinevates vormingutes, sealhulgas regulaarsed tellimused või kohandatud teenustasud. 

Kuna turul on palju kauplemisroboteid, võib õige krüptokauplemisroboti valimine olla hirmutav. Siin on mõned tegurid, mida tuleks arvesse võtta. 

Töökindlus

Robotil peaks olema tõestatud usaldusväärsus. Robotist, mis jääb sageli võrguühenduseta või ei suuda tehinguid õigesti sooritada, on vähe kasu. Otsi olemasolevatelt kasutajatelt kommentaare või arutelufoorumeid, et saada aimu roboti usaldusväärsusest.

turvalisus

Arvestades, et usaldad robotile oma krüptovarad, on väga oluline, et robotil oleksid tugevad turvameetmed. See võib hõlmata selliseid funktsioone nagu kaheastmeline autentimine, andmete krüptimine ja raha väljavõtmise lubatud nimekirjad. Samuti peaksid kaaluma kõiki turvaprobleeme, mis robotil võisid varem esineda. 

Kasumlikkus

Kuigi varasemad tulemused ei garanteeri tulevast tootlust, võib see olla kasulik indikaator. Paljud roboti-platvormid jagavad oma ajaloolisi tulemuslikkuse andmeid. Ära unusta võtta neid näitajaid ettevaatlikult ja veendu, et need vastavad sinu riskitaluvusele ja investeerimiseesmärkidele.

Kasutajaliides

Roboti kasutajaliides peaks olema kasutajasõbralik ja intuitiivne, eriti kui oled kauplemisrobotite algaja kasutaja. Roboti seadistamine, selle seadete kohandamine ja tulemuslikkuse jälgimine peaks olema lihtne.

Klienditugi 

Hea klienditugi võib olla hindamatu väärtusega, eriti kui oled kauplemisrobotite kasutamisel uustulnuk. Kontrolli, kas platvorm pakub kiiret ja kasulikku tuge, näiteks 24/7 kasutajatugi või toetav kogukond.

Ühilduvus börsiga

Robot peaks ühilduma krüptobörsidega, millel soovid kaubelda. Mõned robotid ühilduvad mitme börsiga, pakkudes suuremat paindlikkust kauplemisel.

Kasum pole garanteeritud krüptokauplemisrobotitega

Ei ole mingit garantiid, et saad alati krüptokauplemisrobotitega raha teenida. Krüptokauplemisrobotid tegutsevad etteantud reeglite ja strateegiate alusel. Kui turg käitub viisil, mida roboti programmeerimine ei ole ette näinud, võib see põhjustada kahjumit. Näiteks ei pruugi robot olla võimeline tõhusalt toime tulema ootamatute ja äärmuslike turukrahhide või järskude hinnamuutustega.

Lisaks sellele võivad isegi hästi kavandatud kauplemisstrateegiad läbida kahjumiperioode. Finantsturge mõjutavad paljud tegurid, millest paljusid ei saa ennustada ega kontrollida, ja see kehtib eriti krüptoturu kohta.

Nendel põhjustel peaksid kauplejad lähenema kauplemisrobotitele, mõistes realistlikult nende võimalikke riske ja eeliseid. Kasutajad peaksid neid kasutama osana laiemast, hästi hajutatud investeerimisstrateegiast ja valmistuma võimalikuks kahjumiks.

Lõppmärkused 

Krüptokauplemisrobotid pakuvad mitmeid eeliseid, sealhulgas võimalust kaubelda 24/7, eemaldades emotsionaalsed eelarvamused kauplemisotsustest, suurendades tehingukiirust ja võimet samaaegselt analüüsida suurel hulgal andmeid. Kuid nendega kaasnevad ka riskid ja piirangud, näiteks vajadus pideva järelevalve järele, tehniliste teadmiste nõuded, võimalikud turvaprobleemid ja turu volatiilsusest tulenev ebakindlus.

Tehisintellekti ja masinõppe tehnoloogiate arenedes võivad tulevased kauplemisrobotid muutuda veelgi intuitiivsemaks, suutelisemaks teha keerukamaid analüüse ja otsustusvõimelisemaks. Samuti võib muutuda regulatiivne maastik, mis nõuab pidevat järelevalvet, et tagada vastavus.

Krüptokauplemisrobotid võivad olla võimsad tööriistad kaupleja arsenalis, kuid need ei ole garanteeritud tee rikkusele. Nagu iga investeeringu puhul, on oluline teha põhjalikke uuringuid ja mõista kaasnevaid riske.

Lisalugemist: 

Mis on tehniline analüüs?

5 olulist indikaatorit, mida kasutatakse tehnilises analüüsis

7 levinud viga tehnilises analüüsis (TA)

Ennetavate ja viivitusega indikaatorite tutvustus

Lahtiütlus ja riskihoiatus: seda sisu esitatakse sellisel kujul, nagu see on, ainult üldiseks teabeks ning hariduslikel eesmärkidel, ilma igasuguse esinduse või garantiita. Seda ei tohiks tõlgendada kui finants-, juriidilist või muud professionaalset nõustamist ega kui soovitust konkreetse toote või teenuse ostmiseks. Peaksid küsima nõu asjakohastelt professionaalsetelt nõustajatelt. Kui artiklit on koostanud kolmandast osapoolest kaastööline, pane tähele, et väljendatud seisukohad kuuluvad kolmandast osapoolest kaastöölisele ja ei pruugi kajastada Binance'i Akadeemia omasid. Lisateabe saamiseks lugege meie täielikku lahtiütlust siit.Digitaalsete varade hinnad võivad olla kõikuvad. Sinu investeeringu väärtus võib langeda või tõusta ning sa ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Sina vastutad ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest ja Binance'i Akadeemia ei vastuta võimalike kahjude eest. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finants-, juriidilise või muu professionaalse nõustamisena. Lisateabe saamiseks loe meie kasutustingimusi ja riskihoiatust.