Vad är och hur fungerar kryptohandelsbottar?
Hem
Artiklar
Vad är och hur fungerar kryptohandelsbottar?

Vad är och hur fungerar kryptohandelsbottar?

Nybörjare
Publicerad Jun 20, 2023Uppdaterad Sep 18, 2023
11m

TL;DR

  • Kryptohandelsbottar är automatiserade mjukvaruverktyg som är utformade för att hantera köp och försäljning av kryptovalutor baserat på förutbestämda parametrar i syfte att generera vinster. 

  • Några populära strategier för kryptohandelsbottar innefattar trendhandel, arbitrage, scalping, momentumhandel, reverseringshandel, nyhetshandel och genomsnitt för dollarkostnader. 

  • Kryptohandelsbottar erbjuder många fördelar, till exempel möjligheten att handla dygnet runt alla dagar i veckan, eliminera känslomässig partiskhet från handelsbeslut, öka transaktionshastigheten och analysera stora mängder data samtidigt. Men de kommer också med risker och begränsningar. 

Vad är kryptohandelsbottar?

Kryptohandelsbottar är automatiserade mjukvaruverktyg som är utformade för att hantera köp och försäljning av kryptovalutor baserat på förutbestämda parametrar i syfte att generera vinster. 

Dessa bottar analyserar och bearbetar vanligtvis olika marknadsdata som pris, volym, order och tidsramar. Denna information används för att finjustera deras operativa parametrar och anpassa dem till specifika handelsstrategier och mål.

Handelsbottar förekommer inte bara på kryptomarknaden utan också på traditionella finansmarknader. De eliminerar mänskliga känslor som rädsla och girighet som ofta kan komma i vägen för att fatta opartiska handelsbeslut. Men trots att de är utformade för att handla baserat på programmerade inställningar är handelsbottar inte ett säkert sätt att göra vinst och kräver fortfarande övervakning och justering för optimal prestanda.

Hur fungerar kryptohandelsbottar? 

Handelsbottar för kryptovaluta utför handel baserat på en rad marknadsindikatorer och parametrar som är förkonfigurerade i deras programmering. Dessa parametrar kan vara enkla eller komplexa, beroende på botens sofistikering och handelsstrategin den är utformad för att implementera.

De vanligaste parametrarna inkluderar marknadsindikatorer, såsom glidande medelvärden, relativt styrkeindex (RSI), Bollinger-band och glidande medelvärden med konvergens/divergens (MACD). Andra parametrar inkluderar handelsvolym, pris, tidsram och orderboksdata. När dessa parametrar har ställts in övervakar handelsbotten marknaden obevekligt. 

Dessa datapunkter är avgörande för att fatta handelsbeslut och övervakas noggrant av handlare. Handelsbottar tar bort det manuella arbetet som är involverat i att aktivt hålla ett öga på dessa indikatorer. När marknadsförhållandena överensstämmer med de förinställda parametrarna utför botten handeln automatiskt.  

Exempel på en kryptohandelsbot: Korsning av glidande medelvärden 

Låt oss säga att du vill handla på Bitcoin-marknaden med en  bot som är programmerad att använda en enkel strategi baserad på en korsning av glidande medelvärden, en vanlig teknisk analysindikator.

Denna strategi involverar två glidande medelvärden: ett snabbt rörligt medelvärde (till exempel över 10 tidsperioder) och ett långsamt glidande medelvärde (till exempel över 50 tidsperioder). Tidsperioder kan hänvisa till allt från minuter, timmar, dagar, veckor, eller till och med månader.

När det snabbt glidande medelvärdet passerar över det långsamma genomsnittet är det en signal att köpa. Omvänt, när det snabbt glidande medelvärdet korsar under det långsamma genomsnittet, är det en signal att sälja. 

Du kan konfigurera din bot med dessa regler:

Köpregel: Om 10-punkters glidande medelvärde av Bitcoins pris överskrider 50-punkters glidande medelvärde, bör botten lägga en köporder.

Säljregel: Om 10-punkters glidande medelvärde av Bitcoins pris underskrider 50-punkters glidande medelvärde, bör botten lägga en säljorder.

Botten övervakar kontinuerligt priset på Bitcoin och beräknar de glidande medelvärdena. När den upptäcker att 10-punkters glidande medelvärdet har passerat över 50-punkters glidande medelvärde, lägger den automatiskt en köporder. På samma sätt, när 10-punkters glidande medelvärde passerar under 50-punkters glidande medelvärde, lägger den en säljorder.

Detta är ett enkelt exempel på en kryptohandelsbot. Faktiska handelsstrategier kan vara mycket mer komplexa, med hänsyn till många andra faktorer och signaler. 

Populära strategier för kryptohandelsbottar

Det finns många populära strategier som handlare programmerar sina kryptohandelsbottar för att utföra. Här är några exempel: 

Trendhandel

Denna strategi bygger på tanken att "trenden är din vän". Bottar som använder denna strategi kommer att följa trendlinjer, köpa när priset är på en uppåtgående trend och sälja när priset är på en nedåtgående trend.

Genomsnittlig reversion

Denna strategi är baserad på den statistiska sannolikheten att priset på en tillgång kommer att återgå till dess medelvärde (genomsnitt) över tiden. Om priset avviker avsevärt från medelvärdet kommer boten att utföra handeln förutsatt att priset återgår till medelvärdet.

Arbitrage

Arbitragebottar utnyttjar prisskillnader mellan olika marknader. Till exempel, om en kryptovaluta säljs för ett högre pris på en börs än en annan kan botten köpa kryptovalutan från den billigare börsen och sälja den på den dyrare för vinst.

Marknadsskapande

Marknadsskapande bottar skapar köp- och säljorder för att dra nytta av fördelningen mellan de två. Dessa bottar fungerar vanligtvis på kryptovalutor med låg volatilitet och hög volym.

Scalping

Scalpning är en högfrekvent handelsstrategi som syftar till att dra nytta av små prisförändringar. Det kräver en bot eftersom den höga handelshastigheten kan vara svår för en människa att utföra effektivt.

Utbrytarstrategi

Denna strategi bygger på konceptet att när priset bryter ut ur ett definierat intervall (antingen över motstånd eller under stöd), kommer det ofta att fortsätta i den riktningen ett tag. Boten kommer att gå in i en handel när den identifierar ett utbrott.

Momentumhandel

Denna strategi innebär att du köper kryptovalutor som trendar starkt i en uppåtgående riktning (det vill säga har momentum) och säljer dem så snart tecken på vändning börjar dyka upp. Indikatorer som RSI eller MACD kan användas för att identifiera dessa situationer.

Omslagshandel

Till skillnad från momentumhandel innebär omslagshandel att identifiera när en kryptovalutas pris håller på att vända riktning. Detta görs vanligtvis genom att leta efter tekniska mönster och indikatorer som tyder på att en marknad är överköpt eller översåld.

Nyhetshandel

Vissa bottar är utformade för att skanna nyhetsrubriker för information som kan påverka priset på en kryptovaluta. Till exempel, om en bot upptäcker nyheter om ett större partnerskap som involverar en viss kryptovaluta, kan den köpa den kryptovalutan och förvänta sig att priset kommer att stiga.

Genomsnittlig dollarkostnad (Dollar-Cost Averaging/DCA)

Genomsnittlig dollarkostnad är en strategi där en bot investerar ett fast dollarbelopp i en specifik kryptovaluta med jämna mellanrum, oavsett pris. Med tiden kan detta resultera i att kryptovalutan köps till en genomsnittlig kostnad, därav namnet.

Fördelar med att använda kryptohandelsbottar

De viktigaste fördelarna med att använda handelsbottar för kryptovaluta inkluderar följande: 

1. Automatisering

Handelsbottar kan automatisera handelsprocessen, vilket är särskilt fördelaktigt på kryptovalutamarknaden dygnet runt. De kan övervaka marknaderna och utföra handel dygnet runt utan mänsklig inblandning, vilket frigör tid för handlare.

2. Adresserar rädsla och girighet

Handel kan vara stressande och mycket emotionell, vilket leder till impulsiva beslut. Handelsbottar fungerar dock enbart på fördefinierad logik, tar bort mänskliga känslor från ekvationen och kan potentiellt leda till mer rationella handelsbeslut.

3. Hastighet

Handelsbottar kan utföra handel direkt när deras kriterier uppfylls. Denna drifthastighet är avgörande på en snabb marknad som kryptovaluta, där priserna kan förändras på några sekunder.

4. Effektiv marknadsanalys

Handelsbottar kan analysera stora mängder data över flera marknader samtidigt, något som skulle vara omöjligt för en mänsklig handlare. Detta gör att de kan identifiera handelsmöjligheter som en mänsklig näringsidkare kan missa.

5. Utfallstest

Många handelsbottar tillåter utfallstest, vilket innebär att de kan testa handelsstrategier mot historiska marknadsdata för att bestämma deras lönsamhet innan några riktiga pengar riskeras.

6. Riskhantering

Bottar kan programmeras för att begränsa risken genom att diversifiera investeringar över olika tillgångar och ställa in stoppa förlust-ordrar, som automatiskt lämnar en position för att begränsa potentiella förluster.

Risker och begränsningar med att använda kryptohandelsbottar

Trots dessa fördelar finns det potentiella risker och begränsningar förknippade med att använda handelsbottar för kryptovaluta som du måste vara medveten om. 

1. Marknadsvolatilitet

Kryptovalutor är kända för sin prisvolatilitet. Även om handelsbottar kan reagera snabbt på förändringar kan de kanske inte alltid förutsäga eller effektivt hantera plötsliga marknadskrascher eller spikar om de inte är specifikt programmerade för att göra det.

2. Behov av övervakning 

Handelsbottar kräver regelbunden övervakning för att säkerställa att de fungerar korrekt. Felkonfigurerade inställningar, programvarufel eller anslutningsproblem kan leda till oönskad handel eller missade möjligheter.

3. Avancerad teknisk kunskap krävs 

Att ställa in och konfigurera en handelsbot kräver avancerad teknisk kunskap. Att få ut det mesta av en bots funktioner innebär ofta att förstå komplexa handelsstrategier och kunna konfigurera dessa korrekt i botten.

4. Säkerhetsrisker

Eftersom handelsbottar i allmänhet kräver åtkomst till ditt kryptobörskonto kan detta utgöra en säkerhetsrisk om botten eller plattformen den finns på äventyras. Det är viktigt att endast använda pålitliga, säkra handelsbottar. 

5. Begränsad effektivitet

En handelsbot är bara så bra som dess programmering och strategin den följer. Det finns ingen garanti för att göra vinst, särskilt på fluktuerande marknader. Dessutom kanske en strategi som fungerar bra i ett marknadsförhållande inte fungerar i en annan.

6. Kostnad

Medan vissa handelsbottar är gratis, kommer andra till ett pris. Det är viktigt att ta hänsyn till dessa kostnader vid beräkning av potentiella vinster. Vissa bottar har också transaktionsavgifter eller kräver prenumeration.

7. Juridiska risker

I vissa jurisdiktioner kan användningen av handelsbottar vara juridiskt tvivelaktig. Se alltid till att du följer lokala lagar och förordningar.

Hur väljer jag rätt kryptohandelsbot? 

Om du funderar på att använda kryptohandelsbottar finns det gratis eller betalda bottar att välja mellan och kostnadsstrukturerna finns i olika format inklusive vanliga prenumerationer eller skräddarsydda avgifter. 

Med antalet handelsbottar på marknaden kan det vara skrämmande att välja rätt kryptohandelsbot. Här är några faktorer att tänka på: 

Pålitlighet

Botten bör ha goda meriter för tillförlitlighet. En bot som ofta går offline eller inte kan utföra handel korrekt kommer att vara till liten nytta. Leta efter recensioner eller diskussionsforum från befintliga användare för att få en känsla av botens tillförlitlighet.

Säkerhet

Med tanke på att du kommer att lita på botten med dina kryptotillgångar är det avgörande att botten har robusta säkerhetsåtgärder på plats. Detta kan omfatta funktioner som tvåfaktorsautentisering, datakryptering och vitlista för uttag. Du bör också överväga eventuella säkerhetsproblem som bot kan ha haft tidigare. 

Lönsamhet

Även om tidigare resultat inte garanterar framtida avkastning kan det vara en användbar indikator. Många botplattformar delar sina historiska prestandadata. Kom ihåg att ta dessa siffror med en nypa salt och se till att de överensstämmer med din risktolerans och dina investeringsmål.

Användargränssnitt

Bottens användargränssnitt bör vara användarvänligt och intuitivt, särskilt om du är ny på handelsbottar. Att ställa in botten, justera dess inställningar och övervaka dess prestanda bör vara enkelt.

Kundtjänst 

Bra kundsupport kan vara ovärderlig, särskilt om du är ny på att använda handelsbottar. Kontrollera om plattformen ger snabb och hjälpsam support, till exempel en helpdesk dygnet runt eller en stödjande gemenskap.

Börskompatibilitet

Botten ska vara kompatibel med de kryptobörser du vill handla på. Vissa bottar är kompatibla med flera börser, vilket ger större handelsflexibilitet.

Ingen garanti för vinst med kryptohandelsbottar

Det finns ingen garanti för att du alltid kommer att tjäna pengar med kryptohandelsbottar. Kryptohandelsbottar fungerar baserat på fördefinierade regler och strategier. Om marknaden beter sig på ett sätt som inte förväntas av bottens programmering kan det leda till förluster. Till exempel kanske en bot inte effektivt kan hantera plötsliga och extrema marknadskrascher eller spikar.

Dessutom kan även väldesignade handelsstrategier gå igenom perioder med förlust. Finansmarknaderna påverkas av ett brett spektrum av faktorer, av vilka många inte kan förutsägas eller kontrolleras och detta gäller särskilt för kryptomarknaden.

Av dessa skäl bör handlare närma sig handelsbottar med en realistisk förståelse för deras potentiella risker och fördelar. Användare bör använda dem som en del av en bredare, väl diversifierad investeringsstrategi och förbereda sig för risken för förluster.

Sammanfattningsvis 

Kryptohandelsbottar erbjuder många fördelar, inklusive möjligheten att handla dygnet runt alla dagar i veckan, ta bort känslomässig partiskhet från handelsbeslut, öka transaktionshastigheten och förmågan att analysera stora mängder data samtidigt. Men de kommer också med risker och begränsningar, såsom behovet av konsekvent övervakning, tekniska kunskapskrav, potentiella säkerhetsproblem och osäkerheten i marknadsvolatiliteten.

När artificiell intelligens och maskininlärningsteknik utvecklas kan framtida handelsbottar bli ännu mer intuitiva, sofistikerade och kapabla till komplex analys och beslutsfattande. Reglerande landskap kan också förändras, vilket kräver kontinuerlig övervakning för att säkerställa efterlevnad.

Kryptohandelsbottar kan vara kraftfulla verktyg i en näringsidkares arsenal, men de är inte en garanterad väg till rikedom. Som med alla investeringar är det viktigt att göra grundlig efterforskning och förstå riskerna.

Mer information: 

Vad är teknisk analys?

5 väsentliga indikatorer som används i teknisk analys

7 Vanliga misstag inom teknisk analys (TA)

Vi förklarar ledande och eftersläpande indikatorer

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig ”i befintligt skick” och endast för allmän information och utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Det ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Du bör söka efter din egen rådgivning från lämpliga professionella rådgivare. I de fall då artikeln har skrivits av en tredje part, tillhör åsikterna som uttrycks denna tredje part och återspeglar inte nödvändigtvis Binance Academys åsikter. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Priserna på digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta material ska inte tolkas som ekonomisk, juridisk eller annan professionell rådgivning. Se våra användarvillkor och riskvarning för mer information.