Vi förklarar genomsnittlig dollarkostnad (DCA)
Innehållsförteckning
Introduktion
Vad är genomsnittlig dollarkostnad?
Varför använda genomsnittlig dollarkostnad?
Exempel på genomsnittlig dollarkostnad
Beräkning av genomsnittlig dollarkostnad
Argument mot genomsnittlig dollarkostnad
Sammanfattningsvis
Vi förklarar genomsnittlig dollarkostnad (DCA)
Hem
Artiklar
Vi förklarar genomsnittlig dollarkostnad (DCA)

Vi förklarar genomsnittlig dollarkostnad (DCA)

Nybörjare
Publicerad Jun 10, 2020Uppdaterad Oct 18, 2022
7m

Introduktion

Aktiv finanshandel kan vara stressande, tidskrävande och ändå ge dåliga resultat. Det finns dock andra alternativ att testa. Som många andra investerare kanske du letar efter en investeringsstrategi som är mindre stressig och tidskrävande. Eller kanske bara en mer passiv investeringsstil. Du har många val i Binance ekosystem, inklusive staking, utlåning av dina tillgångar i Binance Savings, anslutning till Binances utvinningspool med mera. 

Men tänk om du vill investera på marknaderna, men inte riktigt vet hur du ska börja? Vad skulle vara det optimala sättet att bygga en långsiktig position, mer specifikt? I den här artikeln kommer vi att diskutera en investeringsstrategi som kallas DCA, eller genomsnittlig dollarkostnad, vilket ger ett enkelt sätt att minska några av riskerna med att gå in i en position.


Vad är genomsnittlig dollarkostnad?

Genomsnittlig dollarkostnad är en investeringsstrategi som siktar på att minska effekterna av volatilitet under köp av tillgångar. Det handlar om att köpa samma fiatbelopp av tillgången med jämna mellanrum.

Utgångspunkten är att genom att komma in på en marknad som denna, kanske investeringen inte är lika utsatt för volatilitet som om den vore för ett engångsbelopp (det vill säga en enda betalning). Hur kommer det sig? Att köpa med jämna mellanrum kan jämna ut genomsnittspriset. På lång sikt minskar en sådan strategi den negativa inverkan som en dålig start kan ha på din investering. Låt oss se hur DCA fungerar och varför du kanske vill överväga att använda den strategin.


Varför använda genomsnittlig dollarkostnad?

Den största fördelen med genomsnittlig dollarkostnad är att den minskar risken för att göra en satsning vid fel tidpunkt. Marknadstajming är bland de svåraste sakerna när det gäller handel eller investeringar. Även om riktningen för en handelsidé är korrekt kan tidpunkten ofta bli fel – vilket gör hela handeln felaktig. Genomsnittlig dollarkostnad hjälper till att minska den här risken

Om du delar upp din investering i mindre bitar kommer du sannolikt att få bättre resultat, än om du investerade samma summa pengar på en enda gång. Att göra ett köp som har dålig tajming är förvånansvärt enkelt och det kan leda till långt ifrån idealiska resultat. Dessutom kan du eliminera svåra val från ditt beslutsfattande. När du väl har bestämt dig för genomsnittlig dollarkostnad kommer strategin att fatta besluten åt dig. 

Genomsnittlig dollarkostnad minskar naturligtvis inte risken helt. Tanken är bara att jämna ut inträdet på marknaden, så att risken för dålig tajming minimeras. Genomsnittlig dollarkostnad garanterar absolut inte en framgångsrik investering – andra faktorer måste också beaktas.

Som vi har diskuterat är det extremt svårt att tajma marknaden rätt. Även de största handelsveteranerna kämpar ibland för att läsa marknaden på rätt sätt. Om du därför använder genomsnittlig dollarkostnad i en position kan du också behöva överväga din utgångsstrategi. Det vill säga en handelsstrategi för att lämna positionen.

Om du har bestämt ett målpris (eller en prisklass), kan detta vara ganska enkelt. Du delar återigen upp din investering i lika stora bitar och börjar sälja dem när marknaden närmar sig målet. På så sätt kan du minska risken för att inte lämna vid rätt tidpunkt. Detta är dock helt upp till ditt individuella handelssystem.

Vissa personer antar en "köp och håll"-strategi, där målet i huvudsak är att aldrig sälja, eftersom de köpta tillgångarna förväntas att öka i värde efter hand. Ta en titt på resultatet för Dow Jones Industrial Average under det senaste århundradet nedan. 

 

Resultatet för Dow Jones Industrial Average (DIJA) sedan 1915.

Resultatet för Dow Jones Industrial Average (DIJA) sedan 1915.


Även om det finns kortsiktiga perioder av lågkonjunktur har Dow varit i en ständigt uppåtgående trend. Syftet med en köp- och håll-strategi är att komma in på marknaden och stanna i positionen tillräckligt länge så att tidpunkten inte spelar någon roll.

Det är dock värt att komma ihåg att denna typ av strategi vanligtvis är inriktad på aktiemarknaden och kanske inte gäller för kryptovalutamarknaderna. Tänk på att Dows resultat är knuten till en verklig ekonomi. Andra tillgångsklasser kommer att fungera helt annorlunda.


Exempel på genomsnittlig dollarkostnad

Låt oss titta på denna strategi i ett exempel. Låt oss säga att vi har ett fast dollarbelopp på 10 000 USD och vi tycker att det är en rimlig satsning att investera i Bitcoin. Vi tror att priset sannolikt kommer att variera i den aktuella zonen och att det är en bra idé att ackumulera och bygga en position med en DCA-strategi.

Vi kan dela upp 10 000 USD i 100 delar med 100 USD vardera. Varje dag kommer vi att köpa Bitcoin till ett värde av 100 dollar, oavsett priset. På så sätt kommer vi att sprida ut vårt inträde över en period på cirka tre månader.

Låt oss nu visa flexibiliteten i genomsnittlig dollarkostnad med en annan strategi. Låt oss säga att Bitcoin just har gått in i en björnmarknad och vi förväntar oss inte en långvarig tjurtrend på minst två år. Men vi förväntar oss en tjurtrend tids nog och vi vill förbereda oss i förväg.

Bör vi använda samma strategi? Förmodligen inte. Denna investeringsportfölj har en mycket större tidsperiod. Vi måste vara beredda på att dessa 10 000 USD kommer att avsättas för denna strategi i ytterligare några år. Så vad ska vi satsa på istället?

Vi kan dela upp investeringen i 100 delar med 100 USD var igen. Men den här gången kommer vi att köpa Bitcoin till ett värde av 100 USD varje vecka. Ett år har cirka 52 veckor, så hela strategin kommer att genomföras under lite mindre än två år.

På så sätt bygger vi upp en långsiktig position, medan den nedåtgående trenden har sin gång. Vi kommer inte att missa tåget när den uppåtgående trenden börjar och vi har också minskat några av riskerna med att köpa under en nedåtgående trend.

Men kom ihåg att denna strategi kan vara riskabel – vi skulle trots allt köpa i en nedåtgående trend. För vissa investerare kan det vara bättre att vänta tills slutet på den nedåtgående trenden är bekräftat och börja gå in då. Om man väntar ut den kommer den genomsnittliga kostnaden (eller aktiekursen) förmodligen att vara högre, men en stor del av nedåtrisken minskas i gengäld.


Beräkning av genomsnittlig dollarkostnad

Du hittar en smidig medelvärdeskalkylator av genomsnittlig dollarkostnad för Bitcoin på dcabtc.com. Du kan ange mängden, tidsperioden, intervallet och få en uppfattning om hur olika strategier skulle ha fungerat över tid. Du kommer upptäcka att när det gäller Bitcoin, som befinner sig i en ihållande uppåtgående trend på lång sikt, så skulle strategin konsekvent ha fungerat ganska bra.

Nedan kan du se resultatet av din investering om du bara hade köpt Bitcoin till ett värde av 10 USD varje vecka under de senaste fem åren. 10 USD i veckan verkar inte så mycket, eller hur? Fram till april 2020 skulle du ha investerat totalt cirka 2 600 USD och din hög med bitcoin skulle vara värd cirka 20 000 USD.


Resultatet efter att ha köpt BTC för 10 USD varje vecka under de senaste fem åren. Källa: dcabtc.com

Resultatet efter att ha köpt BTC för 10 USD varje vecka under de senaste fem åren. Källa: dcabtc.comArgument mot genomsnittlig dollarkostnad

Även om genomsnittlig dollarkostnad kan vara en lukrativ strategi bemöts den även med viss skepsis. Den fungerar utan tvekan bäst när marknaderna upplever stora svängningar. Detta låter vettigt, eftersom strategin är utformad för att mildra effekterna av hög volatilitet för en position.

Enligt vissa gör det dock att investerare kan gå miste om vinster när marknaden gör bra ifrån sig. Hur kommer det sig? Om marknaden befinner sig i en ihållande tjurtrend kan man anta att de som investerar tidigare kommer att få bättre resultat. På så sätt kan genomsnittlig dollarkostnad ha en dämpande effekt på vinsterna i en uppåtgående trend. I det här fallet kan engångsinvesteringar överträffa genomsnittlig dollarkostnad.

Men trots allt har de flesta investerare inte en stor del tillgänglig att investera på en gång. De kan dock kanske investera små belopp på lång sikt – genomsnittlig dollarkostnad kan fortfarande vara en lämplig strategi i det här fallet.


Sammanfattningsvis

Genomsnittlig dollarkostnad är en beprövad strategi för att gå in i en position samtidigt som effekterna av volatilitet på investeringen minimeras. Det handlar om att dela upp investeringen i mindre delar och köpa med jämna mellanrum.

Den största fördelen med att använda denna strategi är följande: Att tajma marknaden är svårt och de som inte vill vara alltför aktiva på marknaderna kan fortfarande investera på detta sätt. 

Men enligt vissa skeptiker kan genomsnittlig dollarkostnad göra att vissa investerare går miste om vinster under tjurmarknader. Med detta sagt är det inte katastrof att gå miste om en del vinster – genomsnittlig dollarkostnad kan fortfarande vara en bekväm investeringsstrategi för många.