Vi förklarar obeständig förlust
Hem
Artiklar
Vi förklarar obeständig förlust

Vi förklarar obeständig förlust

Avancerad
Publicerad Oct 19, 2020Uppdaterad May 18, 2023
6m

TL;DR

Om du någon gång har varit involverad i DeFi har du nästan garanterat hört talas om denna term. Obeständig förlust inträffar när priset på dina token ändras, jämfört med när du satte in dem i poolen. Ju större förändringen är, desto större blir förlusten. 

Men vänta ... innebär detta att jag kan förlora pengar genom att tillhandahålla likviditet? Och varför är förlusten obeständig? Det beror på en inneboende designkaraktär som kännetecknar en speciell typ av marknad som kallas en automatiserad marknads-maker. Att tillhandahålla likviditet till en likviditetspool kan vara en lönsam satsning, men du måste tänka på konceptet med obeständig förlust.


Introduktion

DeFi-protokoll aåsom Uniswap, SushiSwap eller PancakeSwap har sett en enorm ökning i volym och likviditet. Dessa likviditetsprotokoll gör det möjligt för i princip alla med tillgångar att bli en marknads-maker och tjäna handelsavgifter. Demokratisering av marknads-making har möjliggjort en hel del friktionsfri ekonomisk aktivitet i kryptovärlden.

Så vad måste du veta om du vill tillhandahålla likviditet för dessa plattformar? I den här artikeln kommer vi att diskutera ett av de viktigaste begreppen – obeständig förlust.


Vad är en obeständig förlust?

Obeständig förlust inträffar när du tillhandahåller likviditet till en likviditetspool och priset på dina insatta tillgångar ändras jämfört med när du satte in dem. Ju större denna förändring är, desto mer utsätts du för en obeständig förlust. I det här fallet innebär förlusten mindre dollarvärde vid uttagstillfället, jämfört med insättningstillfället.

Pooler som innehåller tillgångar som ligger kvar i ett relativt litet prisintervall blir mindre exponerade mot obeständiga förluster. Stablecoin eller olika inslagna versioner av ett coin kommer att hålla sig i en relativt begränsad prisklass. I dessa fall blir risken mindre för obeständig förlust för likviditetsleverantörerna (LP:erna).

Så, varför tillhandahåller likviditetsleverantörer fortfarande likviditet, om de är utsatta för potentiella förluster? Obeständig förlust kan fortfarande motverkas med handelsavgifter. Faktum är att även pooler på Uniswap som är ganska utsatta för obeständig förluster kan vara lönsamma tack vare handelsavgifterna. 

Uniswap tar ut 0,3 % för varje handel som går direkt till likviditetsleverantörerna. Om det handelsvolymen är hög i en viss pool kan det vara lönsamt att tillhandahålla likviditet, även om poolen är kraftigt utsatt för obeständig förluster. Detta beror dock på protokollet, den specifika poolen, de insatta tillgångarna och ännu bredare marknadsförhållanden.


Hur uppstår obeständig förlust?

Låt oss gå igenom ett exempel på hur obeständig förlust kan se ut för en likviditetsleverantör.

Alice sätter in 1 ETH och 100 DAI i en likviditetspool. I denna speciella automatiserade marknads-maker (AMM) måste det deponerade tokenparet vara av motsvarande värde. Det betyder att priset på ETH är 100 DAI vid insättningstillfället. Detta innebär också att dollarvärdet på Alices insättning är 200 USD vid insättningstillfället.

Dessutom finns det totalt 10 ETH och 1 000 DAI i poolen – finansierade av andra LP:er precis som Alice. Så Alice har en andel på 10 % av poolen och den totala likviditeten är 10 000.

Låt oss anta att priset på ETH ökar till 400 DAI. Medan detta sker lägger arbitragehandlare till DAI i poolen och tar bort ETH från densamma, tills förhållandet återspeglar det aktuella priset. Kom ihåg att AMM:er inte har orderböcker. Det som avgör priset på tillgångarna i poolen är förhållandet mellan dem i poolen. Även om likviditeten förblir konstant i poolen (10 000) ändras förhållandet mellan tillgångarna i den.

Om ETH nu är värt 400 DAI har förhållandet mellan hur mycket ETH och hur mycket DAI som finns i poolen förändrats. Det finns nu 5 ETH och 2 000 DAI i poolen, tack vare arbitragehandlarnas arbete.

Alice bestämmer sig därför för att ta ut sina tillgångar. Som vi vet sedan tidigare har hon rätt till 10 % av andel i poolen. Därför kan hon ta ut 0,5 ETH och 200 DAI, till totalt 400 USD. Visst gjorde hon en bra vinst, eftersom hon satte in 200 USD? Men vänta nu ... vad hade hänt om hon bara behöll i sin 1 ETH och 100 DAI? Det sammanlagda dollarvärdet för dessa innehav hade då varit 500 USD nu.

Alice hade gjort en större vinst genom att HODL:a, snarare än att göra en insättning i likviditetspoolen. Detta är vad vi kallar obeständig förlust. I det här fallet var Alices förlust inte så stor, eftersom den första insättningen var ett relativt litet belopp. Tänk dock på att obeständig förlust kan leda till stora förluster (inklusive en betydande del av den initiala insättningen).

Med detta sagt bortser Alices exempel helt från handelsavgifterna hon skulle ha tjänat för att ha tillhandahållit likviditet. I många fall skulle de intjänade avgifterna motverka förlusterna och ändå göra det lönsamt att tillhandahålla likviditet. Trots detta är det mycket viktigt att förstå obeständiga förluster innan du tillhandahåller likviditet till ett DeFi-protokoll.


Obeständig förlustuppskattning

Obeständiga förluster inträffar när priset på tillgångarna i poolen ändras. Men exakt hur stor är ändringen? Vi kan rita upp detta på en graf. Observera att grafen inte tar hänsyn till avgifter som tjänats in för att tillhandahålla likviditet.


Här följer en sammanfattning på vad diagrammet säger oss om förluster, jämfört med HODL:

  • 1,25 x prisförändring = 0,6 % förlust
  • 1,50 x prisförändring = 2,0 % förlust
  • 1,75 x prisförändring = 3,8 % förlust
  • 2 x prisförändring = 5,7 % förlust
  • 3 x prisförändring = 13,4 % förlust
  • 4 x prisändring = 20,0 % förlust
  • 5 x prisförändring = 25,5 % förlust
En annan viktig sak du behöver förstå är att obeständig förlust inträffar oavsett i vilken riktning priset ändras. Det enda som vägs in vid en övergående förlust är prisförhållandet i förhållande till insättningstidpunkten. Om du vill få en avancerad förklaring till detta kan du kolla in pintails artikel.


Riskerna med att tillhandahålla likviditet till en AMM

Ärligt talat är obeständig förlust inget bra term för begreppet. Det kallas obeständig förlust eftersom förlusterna sker först när du tar ut dina coin från likviditetspoolen. Vid den tidpunkten blir dock förlusterna obeständiga. De avgifter du tjänar kanske kan kompensera för dessa förluster, men det är ändå en lite missvisande term.

Var extra försiktig när du sätter in dina tillgångar på en AMM. Som vi har diskuterat är vissa likviditetspooler mycket mer utsatta för obeständiga förluster än andra. En enkel regel säger att ju fler volatila tillgångarna som finns i poolen, desto mer sannolikt är det att du drabbas för obeständiga förluster. Det kan också vara bättre att börja med att sätta in en liten summa. På så sätt kan du få en grov uppskattning av vilken avkastning du kan förvänta dig innan du avsätter ett större belopp. 

Ett sista tips är att leta efter mer beprövade AMM:er. DeFi gör det ganska enkelt för vem som helst att dela en befintlig AMM och göra några små ändringar. Detta kan dock utsätta dig för buggar, vilket potentiellt kan låsa dina tillgångar i AMM:en för alltid. Om en likviditetspool utlovar ovanligt hög avkastning finns det förmodligen en hake någonstans och de tillhörande riskerna är sannolikt också högre.


Sammanfattningsvis

Obeständig förlust är ett av de grundläggande begreppen som alla som vill tillhandahålla likviditet till AMM:er bör förstå. Kort sagt: om priset på de insatta tillgångarna ändras efter insättningen kan LP:n utsättas för en obeständig förlust.