Vi förklarar allt om tokeniserade bitcoin på Ethereum
Hem
Artiklar
Vi förklarar allt om tokeniserade bitcoin på Ethereum

Vi förklarar allt om tokeniserade bitcoin på Ethereum

Avancerad
Publicerad Aug 14, 2020Uppdaterad Dec 12, 2022
11m

Förklara det som om jag vore fem år

Tokeniserade bitcoin är ett sätt att använda bitcoin på andra blockkedjor.

Men vänta nu, är inte bitcoin redan bra som de är? Självklart är dem det! Bitcoin har ett stadigt användningsområde och används redan av allmänheten. Samtidigt gör dess avsiktligt begränsade funktioner att det krävs ytterligare innovation.

Vad mer kan man göra med bitcoin? Vissa Bitcoiners säger att vi inte borde göra något särskilt och det är rimligt. Men andra anser att vi bör hitta sätt att använda bitcoin på andra blockkedjor. Och det är här vi kommer fram till tokeniserade BTC på Ethereum.

Varför ska man tokenisera bitcoin? Är detta ens vettigt? Hur skapas tokeniserade bitcoin? Kan man få tag på tokeniserade BTC? Läs mer nedan om detta intresserar dig.


Introduktion

Bitcoin ses vanligtvis som en "reservtillgång" eller värdebevarare i kryptovalutavärlden. Som ett resultat av detta har bitcoin den högsta adoptionen, bästa likviditeten, den högsta genomsnittliga handelsvolymen och är fortfarande den bästa krypton efter börsvärde. Faktum är att vissa tror att det inte ens finns ett behov av några andra kryptovalutor än bitcoin. Deras argument är att bitcoin kan tillgodose alla användningsområden som altbitcoin försöker nå.

Blockkedje-tekniken blomstrar dock i många olika segment. Decentraliserad finans (DEFi)-rörelsen siktar på att ta finansiella applikationer till blockkedjan. Dessa decentraliserade applikationer (DApps) körs på offentliga nätverk utan behörighet och möjliggör trustless-finansiella transaktioner utan behov av en central samordnande part. Även om idén med DeFi är blockkedje-agnostisk, vilket innebär att den kan ske på vilken smart kontraktsplattform som helst, sker det mesta av denna aktivitet på Ethereum

Bitcoin är ryggraden i kryptovalutamarknaden och ändå kan den inte dra nytta av utvecklingen som sker i andra delar av ekosystemet. Vissa projekt har arbetat med att försöka lösa detta problem. 

Finns det ett sätt att använda bitcoin för mer än vad det kan göra, samtidigt som Bitcoin-nätverket hålls intakt? Tja, tillväxten av tokeniserad bitcoin på Ethereum tyder på att det finns en efterfrågan på detta.


Varför ska bitcoin tokeniseras?

Innan vi börjar finns det något vi bör klargöra för att undvika förvirring. Om du har läst vår artikel Vad är Bitcoin? vet du att Bitcoin med stort B är nätverket och bitcoin med litet b är kontoenheten.

Idén bakom tokeniseringen av bitcoin är relativt enkel. Du låser BTC genom en mekanism, skapar token i ett annat nätverk och använder BTC som en token i det nätverket. Varje token i det andra nätverket representerar en viss mängd bitcoin. Kopplingen mellan de två bör hållas och processen bör vara reversibel. Med andra ord kan du förstöra dessa token, vilket resulterar i att dina "ursprungliga" bitcoin låses upp igen på Bitcoin-blockkedjan.

När det gäller Ethereum betyder detta att ERC-20-token representerar bitcoin. Detta gör det möjligt för användarna att göra transaktioner på Ethereum-nätverket betecknade som bitcoin. Detta gör också bitcoin programmerbara – precis som alla andra token på Ethereum.

Du kan kolla in den aktuella totala summan av bitcoin som är tokeniserade på Ethereum på btconethereum.com.


Fram till juli 2020 fanns det cirka 15 000 BTC som var tokeniserade på Ethereum. Det kan låta mycket, men det är försumbart jämfört med de cirka 18,5 miljoner som utgör den cirkulerande tillgången. Detta kan dock bara vara början.

Det är värt att notera att sidokedjor och Lager 2-lösningar som Bitcoin Lightning Network eller Liquid Network också siktar på att hantera liknande utmaningar. Intressant nog finns det drygt tio gånger mer bitcoin på Ethereum än det finns i Bitcoin Lightning Network. 

Ändå är konkurrensen mellan dessa olika lösningar inte helt enkel – det är inte ett nollsummespel. Faktum är att många tror att de kompletterar varandra, snarare än konkurrerar med varandra. Tokeniserade projekt kan öka de alternativ som bitcoininnehavare har, medan projekt utan token förbättrar den övergripande infrastrukturen. Detta kan leda till mer integration, vilket skulle gynna hela branschen.

Allt detta låter visserligen intressant, men vad är poängen med det hela? Låt oss utforska varför vi skulle vilja tokenisera bitcoin till att börja med.


Varför ska bitcoin tokeniseras på Ethereum?

Bitcoin-designen är enkel av en anledning. Den har utformats för att göra några få saker och dessa gör den mycket bra. Dessa egenskaper har dock sina egna begränsningar.

Även om det största värdet finns i Bitcoin kan det inte dra så mycket nytta av innovationen som sker i andra segment av den digitala valutabranschen. Även om du tekniskt sett kan köra smarta kontrakt på Bitcoin, så är det ganska begränsat i omfattning jämfört med Ethereum och andra smarta kontraktsplattformar. 

Att tokenisera bitcoin på andra kedjor kan öka nätverkets användbarhet. Hur då? Det kan exempelvis möjliggöra funktionalitet som inte stöds på Bitcoin. Samtidigt förblir bitcoin kärnfunktionalitet och säkerhetsmodell intakt. Fler fördelar kan vara ökade transaktionshastigheter, fungibilitet och integritet.

Här följer en annan potentiell anledning. En av de största aspekterna med DeFi är idén om kompositionalitet. Det betyder att eftersom alla dessa applikationer körs på samma offentliga baslager med öppen källkod och utan behörighet kan de arbeta med varandra på ett smidigt sätt. 

Att ta Bitcoin till detta sammansatta lager av finansiella byggstenar anses vara en spännande möjlighet av många. Det kan ge många nya typer av applikationer som använder bitcoin och som annars inte skulle vara möjliga.


Hur fungerar tokeniseringen av Bitcoin?

Det finns många sätt att tokenisera BitcoinEthereum och andra blockkedjor. De har alla olika decentraliseringsnivåer, olika antaganden om förtroende och risker och kan behålla kopplingen på olika sätt.

De två huvudtyperna kan definieras som förvaring och icke-förvaring. Den första typen involverar ett centraliserat förvar och token kan också skapas av samma part. Detta introducerar en motpartsrisk, eftersom den enhet som förvarar bitcoin måste vara tillförlitlig (och den får inte gå i konkurs). Å andra sidan kan detta genomförande anses vara säkrare än alternativen.

De andra lösningarna är lite annorlunda. Det behövs ingen betrodd enhet, eftersom automatiserade processer på kedjan sköter hela skapande- och bränningsprocessen. Säkringarna är låsta och token skapas på den andra kedjan genom några automatiska steg på kedjan. Tillgångarna är låsta på kedjan tills de låses upp igen när token förstörs. Även om detta eliminerar motpartsriskerna så ökar det de potentiella säkerhetsriskerna. Varför? För i det här fallet vilar riskerna helt på användarens axlar. Om ett användar- eller kontraktsfel inträffar som leder till förlust av tillgångarna går de troligen förlorade för alltid.


Exempel på tokeniserade bitcoin

Förvarande

Dessa utgör en stor del av det för närvarande tokeniserade bitcoin-utbudet. Den största mängden värde är låst i inslagna bitcoin (Wrapped Bitcoin/WBTC). Hur fungerar det? Användarna skickar sina bitcoin till en centraliserad förvaring som förvarar dem i en plånbok med multisignaturer med kall förvaring och skapar WBTC-token i gengäld. Denna process kräver att deras identitet bevisas för att följa KYC-/AML-reglerna. Metoden kräver förtroende för den enhet som skapar token, men ger också vissa säkerhetsfördelar.

Binance har också en tokeniserad version av BTC som kallas BTCB. Det är en BEP-2-token som är utfärdad på Binance Chain. Om du vill testa kan du handla den på Binance DEX.


Utan förvaring

Lösningar utan förvaring fungerar helt på kedjan, utan inblandning från en centraliserad enhet. Enkelt uttryckt kan du föreställa dig dem som inslagna BTC. Men istället för ett centraliserat förvaringsinstitut är det ett smart kontrakt eller en virtuell maskin som håller tillgångarna säkra och skapar token. Användarna kan sätta in sina BTC och skapa sina tokeniserade bitcoin trustless och utan behörighet.

Vissa av dessa system kommer också att kräva över-försäkring, vilket innebär att användarna måste sätta in mer värde (säkring) än de vill skapa. De gör detta för att förbereda systemet för svarta svanen-händelser och stora marknadskrascher. Om säkringsvärdet ändå minskar avsevärt kanske dessa system inte kan hantera det.

Den mest populära implementeringen utan förvaring är renBTC. Bitcoin skickas till Ren Virtual Machine (RenVM), som lagrar dem med hjälp av ett nätverk med decentraliserade noder. Den skapar sedan ERC-20-token beroende på mängden bitcoin som skickas. 

Andra bra exempel är sBTC och iBTC, som är syntetiska token som säkras av Synthetix Network Token (SNX) istället för bitcoin. Det som gör iBTC särskilt intressant är att det spårar priset på Bitcoin omvänt. Detta gör det till ett av få ställen utan förvaring där det går att blanka Bitcoin.

Observera att det här är en mycket experimentell teknik. Det är inte konstigt att centraliserade förvaringslösningar är mer populära – de tenderar att vara säkrare. Naturligtvis finns det även en större risk för buggar och användarfel, vilket kan leda till förlust av tillgångar. Ändå kan dessa i slutändan vara framtiden för tokenisering när tekniken har förbättrats.

Eftersom dessa lösningar utan förvaring styrs av automatiserade processer rekommenderas de endast för avancerade användare som vill använda dem. Men om du vill testa dessa token utan att oroa dig för skapandeprocessen kan du köpa och handla dem på kryptovalutabörser.


Vill du komma igång med kryptovaluta? Köp bitcoin på Binance!


Är detta bra för Bitcoin eller Ethereum?

Detta är inte en enkel fråga att svara på. Låt oss försöka överväga båda sidorna av argumentet.

Hur kan detta vara bra för Bitcoin? Det ökar utan tvekan användbarheten för Bitcoin. Även om många kommer hävda att Bitcoin inte nödvändigtvis behöver mer funktionalitet, kan det säkert behöva några till. Som vi har diskuterat tidigare kan fördelarna inkludera ökade transaktionshastigheter, fungibilitet, integritet och minskade transaktionskostnader. Med lanseringen av ETH 2.0 kan vi förvänta oss att transaktioner på Ethereum blir ännu snabbare och billigare. Detta kan också hjälpa till med tokeniserade bitcoin på Ethereum. 

Å andra sidan hävdar vissa att detta är potentiellt farligt för innehavare av tokeniserade bitcoin. Att tokenisera BTC innebär också att ge upp de starka säkerhetsfördelarna med Bitcoin – vilka är några av dess mest eftertraktade egenskaper. 

Vad händer till exempel om dina tokeniserade bitcoin blir stulna eller förlorade på grund av ett fel i det smarta kontraktet? Det skulle då inte finnas något sätt att låsa upp dina låsta bitcoin på Bitcoins blockkedja.

En annan sak att tänka på är avgifterna. Vissa hävdar att om ett stort antal användare börjar handla tokeniserad BTC på Ethereum-blockkedjan så kan transaktionsavgifterna på Bitcoin-nätverket sjunka. På (mycket) lång sikt kommer Bitcoin endast stödjas av transaktionsavgifterna. Om de flesta av dessa strömmar in i Ethereum-ekosystemet kan nätverkets säkerhet komma att äventyras. Detta ligger dock långt borta i tiden och blir inte ett aktuellt problem på länge.

Hur kan det vara bra för Ethereum? Om Ethereum fångar upp mycket av Bitcoins värde kan det öka nyttan av Ethereum som ett globalt nätverk för värdeöverföring. Enligt forskning från Etherscan är en betydande del av den tidigare nämnda summan på 15 000 BTC låst i Ethereum DeFi-ekosystemet. 

Tokeniserad bitcoin skulle kraftigt kunna öka nyttan av DeFi på Ethereum. Hur då? Det kan finnas decentraliserade finansiella tjänster baserade på tokeniserade bitcoin. BTC-baserade DEX:er, utlåningsmarknader, likviditetspooler och allt annat som finns i DeFi kan alla bli denominerade i BTC. Framgången för tokeniserade bitcoin kan också uppmuntra andra typer av tillgångar att migrera till Ethereum-nätverket.

De flesta av projekten är fortfarande i ett mycket tidigt skede och tekniken bakom dem går att förbättra avsevärt. Ändå väntar verkligen spännande utvecklingar på denna front.


Sammanfattningsvis

Vi har diskuterat vad tokeniserade bitcoin är och vilka olika implementeringar som finns. Den främsta drivkraften bakom att tokenisera bitcoin som en ERC-20-token är att öka användbarheten av Bitcoin. 

Om Ethereum kan fånga upp en betydande del av Bitcoin-transaktionerna kan det få stora konsekvenser i framtiden. Är den så kallade vändningen ett realistiskt scenario? Vilken del av Bitcoin-utbudet kommer att handlas på Ethereum i framtiden? Detta återstår att se. Hela blockkedjebranschen kan dock dra nytta av att man bygger broar mellan de två största kryptovalutanätverken.