Vysvětlení tokenizovaného Bitcoinu na síti Ethereum
Domů
Články
Vysvětlení tokenizovaného Bitcoinu na síti Ethereum

Vysvětlení tokenizovaného Bitcoinu na síti Ethereum

Pokročilí
Zveřejněno Aug 14, 2020Aktualizováno Dec 12, 2022
11m

Vysvětlení jako pro pětiletého

Tokenizovaný Bitcoin je způsob, jak používat bitcoiny na jiných blockchainech.

Ale počkat, není Bitcoin už sám o sobě skvělý? To teda je! Má slušné možnosti využití a už teď dělá něco pro veřejné blaho. Zároveň ale jeho záměrně omezené funkce ponechávají jen malý prostor pro další inovace.

Co dalšího bychom mohli s Bitcoinem dělat? Někteří uživatelé Bitcoinu tvrdí, že není potřeba dělat nic, což je pochopitelné. Jiní se na druhou stranu domnívají, že bychom měli hledat cesty, jak používat Bitcoin i na jiných blockchainech. A proto na Ethereu existuje tokenizovaný BTC.

Proč tokenizovat Bitcoin? Dává to vůbec smysl? Jak se tokenizovaný Bitcoin vytváří? Je možné tokenizovaný BTC nějak získat? Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, čtěte dál.


Úvod

Na Bitcoin se v kryptoměnovém prostoru obvykle nahlíží jako na „rezervní aktivum“ nebo uchovatele hodnoty. V důsledku toho má největší míru přijetí, nejlepší likviditu, nejvyšší průměrný objem obchodování a drží se na špičce kryptoměn i svou tržní kapitalizací. Někteří lidé se dokonce domnívají, že žádné jiné kryptoměny ani nejsou potřeba. Jejich argumentem je, že Bitcoin by mohl obstarat všechny možnosti využití, o které se snaží altcoiny.
Blockchainová technologie ale vzkvétá v mnoha různých segmentech. Hnutí kolem decentralizovaných financí (DeFi) se snaží přinést na blockchain finanční aplikace. Tyto decentralizované aplikace jsou provozovány na veřejných sítích bez kontroly přístupu a umožňují finanční transakce bez nutnosti důvěry a potřeby pro centrální autoritu. Přestože DeFi je možné provozovat na libovolné platformě uzpůsobené chytrým kontraktům, většina těchto aktivit probíhá na Ethereu
Bitcoin je páteří kryptoměnového trhu, a přesto nemůže využít vývoje probíhajícího v jiných částech kryptoměnového ekosystému. Některé projekty se snaží tento problém řešit. 
Existuje způsob, jak dodat Bitcoinu další možnosti využití, aniž by to jakkoli ovlivnilo bitcoinovou síť? Nárůst tokenizovaných bitcoinů na Ethereu ukazuje, že poptávka po tom rozhodně existuje.


Co je tokenizovaný Bitcoin?

Než začneme, měli bychom si něco vyjasnit, abychom si rozuměli. Pokud jste četli článek Co je Bitcoin?, už víte, že Bitcoin s velkým B je síť a bitcoin s malým b je účetní jednotka.
Myšlenka tokenizace Bitcoinu je relativně prostá. Nějakým mechanismem uzamknete BTC, na jiné síti vyrazíte tokeny a pak na dané síti používáte BTC jako token. Každý token na této jiné síti představuje určité množství bitcoinů. Mezi tokenem a BTC by se mělo udržovat propojení a celý proces by měl být vratný. Jinými slovy, tyto tokeny je možné zničit, a tím se „původní“ bitcoiny znovu odemknou na bitcoinovém blockchainu.
V případě Etherea to znamená, že Bitcoin zastupují ERC-20 tokeny. Ty umožňují uživatelům provádět transakce na ethereové síti v bitcoinech. A stejně tak je možné tyto bitcoiny, jako každý jiný token na Ethereu, programovat.
Aktuální počet tokenizovaných bitcoinů na Ethereu najdete na webu btconethereum.com.


K červenci 2020 je na Ethereu asi 15 000 tokenizovaných BTC. To se může zdát jako hodně, ale v porovnání s asi 18,5 miliony BTC v oběhu je to zanedbatelné množství. Na druhou stranu to může být jen začátek.
Měli bychom zmínit i to, že podobné výzvy se snaží řešit i vedlejší chainy a řešení druhé vrstvy, jako je Bitcoin Lightning Network nebo Liquid Network. Je ale až neuvěřitelné, že na Ethereu je více než desetkrát tolik bitcoinů než na Bitcoin Lightning Network. 

Konkurence mezi těmito různými řešeními ale není tak jednoznačná – není to takzvaně hra s nulovým součtem. Mnozí věří, že se tato řešení spíš doplňují, než že by spolu soupeřila. Tokenizované projekty mohou držitelům Bitcoinu rozšířit možnosti, zatímco projekty bez tokenů vylepšují celkovou infrastrukturu. To může vést k větší integraci, což by prospělo celému kryptoměnovému odvětví.

Všechno to zní zajímavě, ale jaký to má smysl? Pojďme se podívat, proč bychom vůbec měli Bitcoin tokenizovat.


Proč tokenizovat Bitcoin na Ethereu?

Bitcoin je záměrně jednoduchý. Byl navržen k tomu, aby dělal jen několik věcí, a ty dělá velmi dobře. Tyto vlastnosti ale mají svá přirozená omezení.

Většina hodnoty kryptoměn je sice uložena v Bitcoinu, ale ten ze všech těch inovací, které v odvětví digitálních měn probíhají, nemůže mít až takový přínos. Sice technicky můžete na Bitcoinu vytvářet chytré kontrakty, ale v porovnání s Ethereem nebo jinými platformami chytrých kontraktů je jejich rozsah poměrně omezený. 
Tokenizace Bitcoinu na jiných blockchainech může zvýšit využití sítě. Jak to? Protože může přinést funkce, které nejsou na Bitcoinu nativně podporované, a stěžejní funkce a bezpečnostní model Bitcoinu zůstanou nedotčené. Mezi další výhody mohou patřit vyšší rychlosti transakcí, zaměnitelnost a soukromí.
Dalším potenciálním důvodem je jeden z nejlepších aspektů DeFi, kterým je myšlenka kombinovatelnosti. Vzhledem k tomu, že všechny tyto aplikace běží na stejné veřejné, opensourceové základní vrstvě bez kontroly přístupu, mohou vzájemně bezproblémově spolupracovat. 

Mnozí toto převedení Bitcoinu na kombinovatelnou vrstvu finančních stavebních bloků považují za vzrušující šanci, jež by mohla přinést spoustu nových typů aplikací používajících Bitcoin, které by jinak nebyly možné.


Jak tokenizace Bitcoinu funguje?

Existuje mnoho možností, jak na Ethereu a dalších blockchainech tokenizovat BTC. Každá z nich má různý stupeň decentralizace, různé předpoklady pro důvěru a rizika a každá z nich může svoje propojení udržovat jiným způsobem.
Mezi dva hlavním typy tokenizace patří tokenizace s úschovou a bez úschovy. První typ vyžaduje centralizovaného správce, který může tyto tokeny i razit. Tato možnost ale představuje riziko protistrany, protože subjekt spravující bitcoiny musí být důvěryhodný (a nesmí ukončit svou činnost). Tato možnost ale může být bezpečnější než její alternativy.
Ostatní řešení jsou trochu odlišná. Nepotřebují žádnou důvěryhodnou entitu, protože o ražbu a pálení se starají automatizované onchainové procesy. Zajištěná aktiva jsou uzamčena a tokeny se určitými onchainovými operacemi vyrazí na druhém blockchainu. Finanční prostředky jsou uzamčené na blockchainu, dokud se zase zničením tokenů neodemknou. Tímto sice zmizí riziko protistrany, ale zvyšují se tím potenciální bezpečnostní rizika. Proč? Protože v tomto případě nese celou tíhu rizika uživatel. Když dojde k chybě na straně uživatele nebo kontraktu, která povede ke ztrátě finančních prostředků, tyto prostředky budou nejspíš navždy ztraceny.


Příklady tokenizovaného Bitcoinu

S úschovou

Tyto bitcoiny tvoří významnou část aktuálně tokenizované zásoby. Největší hodnota je uzamčená v zabaleném Bitcoinu (WBTC – Wrapped Bitcoin). Jak to funguje? Uživatelé pošlou svoje bitcoiny centralizovanému správci, který je uloží do offline peněženky vyžadující více podpisů a vyrazí za ně tokeny WBTC. Upozorňujeme, že tento proces vyžaduje kvůli souladu s předpisy KYC/AML ověření totožnosti. U této metody musíte entitě, která token razí, věřit, ale má to i své bezpečnostní výhody.
Binance má taky svou tokenizovanou verzi BTC s názvem BTCB. Je to BEP-2 token emitovaný na Binance Chainu. Pokud si ho chcete vyzkoušet, je možné ho obchodovat na burze Binance DEX.


Bez úschovy

Řešení bez úschovy probíhají zcela na blockchainu bez zapojení jakéhokoli centralizovaného správce. Když to zjednodušíme, můžete si je představit jako WBTC, ale místo centralizovaného správce se o bezpečnost a ražbu tokenů stará chytrý kontrakt nebo virtuální stroj. Uživatelé tak mohou vkládat svoje BTC a razit tokenizované bitcoiny bez kontroly přístupu a aniž by museli komukoli důvěřovat.
Některé tyto systémy vyžadují přezajištění, což znamená, že uživatelé musí vložit větší hodnotu (zástavu), než jakou chtějí vyrazit. Dělají to v rámci přípravy systému na neočekávané události typu černá labuť a velké propady trhu. Tyto systémy přesto něco takového nemusí ustát, pokud hodnota zástavy výrazně klesne.
Nejoblíbenější implementací bez úschovy je renBTC. Bitcoiny se odešlou do RenVM (virtuálního stroje Ren), který je pomocí sítě decentralizovaných uzlů uloží. Pak podle zaslaného množství bitcoinů vyrazí ERC-20 tokeny. 
Mezi další významné příklady patří sBTC a iBTC, což jsou syntetické tokeny zajištěné ne Bitcoinem, ale SNX (Synthetix Network Token). Na iBTC je zajímavé obzvlášť to, že cenu Bitcoinu sleduje inverzně. Je tak jedním z mála způsobů, jak bez úschovy shortovat Bitcoin.

Upozorňujeme, že jde o velmi experimentální technologie. Není divu, že centralizovaná řešení s úschovou jsou oblíbenější – bývají totiž bezpečnější. Přirozeně je tu i větší riziko programových a uživatelských chyb, které by mohly vést ke ztrátě finančních prostředků. Přesto by mohlo jít o budoucnost tokenizace, jakmile se tato technologie vylepší.

Vzhledem k tomu, že tato řešení bez úschovy se řídí automatizovanými procesy, měli by je používat jen pokročilí uživatelé. Ale pokud si chcete s těmito tokeny pohrát, aniž byste museli řešit jejich ražbu, můžete je nakoupit a obchodovat na kryptoměnových burzách.Je to pro Bitcoin a Ethereum dobré?

Odpověď na tuto otázku není jednoduchá. Zkusíme se na to podívat z obou stran.

V čem to tedy může být dobré pro Bitcoin? Pravděpodobně to zvyšuje jeho možnosti použití. Mnozí sice budou tvrdit, že Bitcoin nutně nepotřebuje víc funkcí, ale některé by mu možná prospěly. Už jsme mluvili o tom, že mezi výhody by mohly patřit vyšší transakční rychlosti, zaměnitelnost, soukromí a nižší transakční náklady. S uvedením ETH 2.0 můžeme očekávat, že transakce na Ethereu budou rychlejší a levnější. To by mohlo pomoci i tokenizovaným bitcoinům na Ethereu. 

Na druhou stranu někteří tvrdí, že to pro držitele tokenizovaného Bitcoinu může být potenciálně nebezpečné. Tokenizace BTC s sebou nese i to, že se vzdáváte bezpečnostních výhod Bitcoinu, které patří mezi jeho nejvyhledávanější vlastnosti. 

Co se například stane, když se tokenizované bitcoiny kvůli chybě v chytrém kontraktu ztratí? Teoreticky by pak neexistoval způsob, jak uzamčené bitcoiny na bitcoinovém blockchainu odemknout.

Pak je třeba zvážit i poplatky. Někteří tvrdí, že když vysoký počet uživatelů začne převádět tokenizované BTC na Ethereum, poplatky za transakce na Bitcoinu by mohly klesnout. Bitcoin mají ve (velmi) dlouhodobém horizontu financovat jen poplatky za transakce. Kdyby většina z nich odtekla do ekosystému Etherea, mohlo by to ohrozit bezpečnost bitcoinové sítě. Něco takového je ale ještě daleko a ještě dlouho nepůjde o akutní problém.

V čem to může být dobré pro Ethereum? Pokud se Ethereu podaří ovládnout velkou část hodnoty Bitcoinu, mohlo by to zvýšit užitnou hodnotu Etherea jako globální sítě pro převádění hodnoty. Podle výzkumu platformy Etherscan je značná část zmiňovaných 15 000 BTC uzamčena v DeFi ekosystému Etherea. 
Tokenizovaný Bitcoin by výrazně zvýšil užitnou hodnotu DeFi na Ethereu. Jak to? Na základě tokenizovaného Bitcoinu by mohly vzniknout decentralizované finanční služby – decentralizované burzy, trhy s půjčkami, pooly likvidity a cokoli dalšího, co na poli DeFi existuje, denominováno v BTC. Úspěch tokenizovaného Bitcoinu by mohl přinést na ethereovou sít i další druhy aktiv.

Většina projektů se pořád nachází ve velmi raných fázích a jejich technologie mají spoustu prostoru ke zlepšení. Tuto oblast přesto určitě čeká zajímavý vývoj.


Závěrem

Mluvili jsme o tom, co je tokenizovaný Bitcoin a v jakých různých implementacích se objevuje. Hlavní hnací silou tokenizace Bitcoinu do podoby ERC-20 tokenu je snaha zvýšit užitnou hodnotu Bitcoinu. 
Pokud Ethereum dokáže převzít významnou část bitcoinových transakcí, může to mít v budoucnu zásadní důsledky. Mohlo by skutečně dojít k flippeningu? Jak velká část bitcoinové zásoby se bude v budoucnosti používat na Ethereu? To se teprve uvidí. Budování mostů mezi dvěma největšími kryptoměnovými sítěmi by ale mohlo být přínosné pro celé blockchainové odvětví.