Co je ethereový standard EIP-4844 a v čem může být pro uživatele přínosem?
Domů
Články
Co je ethereový standard EIP-4844 a v čem může být pro uživatele přínosem?

Co je ethereový standard EIP-4844 a v čem může být pro uživatele přínosem?

Středně pokročilí
Zveřejněno Feb 14, 2023Aktualizováno Nov 30, 2023
7m

TL;DR

EIP-4844 (zvaný také proto-danksharding) je návrh vylepšení protokolu Ethereum, který má snížit poplatky a zvýšit propustnost transakcí. Těchto cílů chce dosáhnout zavedením nového typu transakce, který přijímá takzvané "bloby" dat.

Funkci EIP-4844 si můžete zjednodušeně představit tak, že tyto bloby připevňuje k blokům. Jedná se o přechodné vylepšení. Do budoucna plánuje Ethereum přechod na plnohodnotný danksharding, díky kterému získá dostatečnou kapacitu, aby se stalo globální transakční sítí. 

Úvod

Vývojáři Etherea už několik let hledají řešení, jak uspokojit rostoucí uživatelskou základnu. Byla navržena zásadní vylepšení, jako je The Merge nebo rollupy. Tyto změny pomohly Ethereu zvýšit propustnost transakcí a snížit transakční náklady.

Poplatky jsou ale pro mnohé pořád příliš drahé a propustnost pořád nedostatečná, což zpomaluje tempo přijetí širokou veřejností. Dlouhodobým řešením tohoto problému má být sharding (fragmentace).

Vzhledem k tomu, že nasazení shardingu je dlouhý a složitý proces, návrh EIP-4844 má sloužit jako přechodné řešení. Ethereum se tímto návrhem připraví na plnohodnotný danksharding, který bez zhoršení decentralizace nebo bezpečnosti dosáhne propustnosti okolo 100 000 transakcí za sekundu (TPS).

Co je EIP-4844?

EIP je zkratka pro návrhy na vylepšení sítě Ethereum, které umožňují vývojářům navrhovat pro protokol Ethereum nové funkce a řešení. Řešení proto-danksharding je pojmenované podle dvou výzkumníků Etherea – Proto Lambda a Dankrad Feist.   

Pokud chcete porozumět návrhu EIP-4844, musíte nejdřív rozumět tomu, co je sharding. Zjednodušeně řečeno se jedná o způsob dělení databází na menší databáze, které spravují konkrétní segmenty dat, což zvyšuje efektivitu a výkonnost těchto databází. 

Když sharding vztáhneme na blockchain, konkrétně na Ethereum, získává některé jedinečné vlastnosti. Ethereum má v plánu implementovat určitý typ shardingu, tzv. danksharding, který pomůže snížit transakční náklady a zvýšit propustnost. Danksharding, označovaný jako „konečné řešení škálovatelnosti“, by měl zvýšit propustnost Etherea na přibližně 100 000 TPS

Pro srovnání, základní vrstva Etherea zpracovává přibližně 15 TPS a jeho rollupy na druhé vrstvě zpracovávají od 1. čtvrtletí 2023 přibližně 100 TPS. Sice se jedná o hrubé odhady, ale výsledek dankshardingu je jasný: Ethereu umožní zlepšit škálování o celý řád.

Hlavní rozdíly mezi dankshardingem a předchozími návrhy shardingu pro Ethereum a jiné platformy spočívají v tom, že danksharding se nebude snažit poskytovat víc prostoru pro transakce, ale pro celé bloby dat (o tom víc později). 

Další inovací dankshardingu je takzvaný sloučený trh s poplatky, kde každý shard nemá svého vlastního navrhovatele, ale jeden navrhovatel vybírá transakce pro všechny shardy. 

Dál bude zavedena metoda oddělení navrhovatelů a tvůrců, aby tento sloučený trh s poplatky fungoval a nedocházelo k problémům s maximální vytěžitelnou hodnotou (MEV). Navrhovatel je validátor protokolu Ethereum (před vylepšením The Merge to byl těžař), který vybírá, jaké transakce budou zahrnuty do dalšího bloku.  

Návrh EIP-4844 (proto-danksharding) je krok, který předchází plnohodnotnému dankshardingu a zvýší propustnost na přibližně 1 000 TPS. Návrh EIP-4844 především zavede nový typ transakce, který přijímá „bloby“ dat – důležitý prvek, který umožní přechod na plnohodnotný danksharding. Návrh EIP-4844 by měl být implementován ve druhé polovině roku 2023, ale může dojít i ke zpoždění.

Jak návrh EIP-4844 funguje?

Podstatou návrhu EIP-4844 je zavedení nového typu transakcí, které přenáší takzvané bloby dat. Podobají se běžným transakcím, ale obsahují přidané informace – „bloby“ (binary large object – binární rozsáhlý objekt). 

Ben Edgington, přispěvatel na síti Ethereum, shrnuje návrh EIP-4844 frází: „EIP-4844 připevňuje bloby k blokům“. Stručně tím popisuje, jak transakce používají „bloby“ připojené k blokům, což zvyšuje množství dat, které mohou bloky nesoucí bloby zpracovat. 

Může se vám to zdát matoucí, protože to připomíná zvětšení velikosti bloku. To je ale v rozporu s postojem Etherea proti nahodile velkým blokům, které by vyžadovaly větší výpočetní výkon a mohly by vést k centralizaci. 

Mezi prostorem pro bloky a prostorem pro bloby ale existují zásadní rozdíly.

Prostor pro bloky

Prostor pro bloby

Vidí ho všechny uzly

Ano

Ano

Trvanlivost

Navždy

Týdny

Viditelnost pro EVM

Ano

Ne

Úložiště

Prováděcí klient

Konsenzuální klient

velikost;

Maximální cíl ~940 kB

Počáteční cíl 256 kB

Náklady

Vysoké (16 gas/byte)

Velmi nízké

Bloby: omezené náklady na úložiště a žádné náklady na provádění, ale každý uzel nese náklady na šířku pásma. Zdroj: Ben Edgington

Bloby jsou velké, ale na rozdíl od bloků, které se ukládají natrvalo a jsou viditelné pro virtuální stroj Ethereum (EVM), jsou bloby dostupné pouze na krátkou dobu a pro EVM viditelné nejsou. Bloby jsou navíc umístěny na konsensuální vrstvě Etherea, ne na výpočetně náročné prováděcí vrstvě. A hlavně prostor pro bloby je mnohem levnější než prostor pro bloky. 

Kromě zavedení transakcí s bloby bude návrh EIP-4844 implementovat také logiku prováděcí vrstvy, pravidla ověřování, vícerozměrné trhy s poplatky a další systémové změny potřebné pro budoucí plnohodnotný danksharding.

Je třeba poznamenat, že i když návrh EIP-4844 implementuje většinu logiky plnohodnotného dankshardingu, neimplementuje žádný skutečný sharding. Nicméně kromě toho, že se Ethereum díky návrhu EIP-4844 přiblíží k dosažení úrovně nákladů a propustnosti potřebné pro přijetí širokou veřejností, získá i určité výhody v oblasti škálování a úspory nákladů.     

Čím bude EIP-4844 prospěšný pro uživatele?

EIP-4844 je vylepšení protokolu, které je součástí rollupového plánu Etherea. Přípravy na implementaci EIP-4844 se rychle vyvíjí, některé devnety jsou už v provozu a specifikace vylepšení jsou téměř hotové. 

Uživatelé po zavedení EIP-4844 zaznamenají znatelné zlepšení, především v podobě rychlejších transakcí a nižších poplatků. Úspěšná implementace EIP-4844 také zlepší konkurenceschopnost Etherea v oblasti kryptoměn.

Některé uživatele možná napadne, co mají dělat, když budou chtít získat přístup ke starým datům blobu, která byla odstraněna. Jak jsme už vysvětlovali, bloby se nachází na konsensuální vrstvě Etherea. Jejím účelem je poskytnout v reálném čase vysoce zabezpečenou vývěsní tabuli pro dlouhodobější úložiště jiných protokolů. Takže i když se bloby po několika týdnech odstraní, jejich data by měla být stále dostupná v jiném dlouhodobějším úložišti.

Závěrem

Návrh EIP-4844 je velmi komplikované vylepšení protokolu Ethereum, které je součástí širšího plánu a je spojeno s dalšími vylepšeními systému, jako je oddělení navrhovatelů a tvůrců nebo úprava poplatků za blob EIP-1559.

Porozumění návrhu EIP-4844 může sice průměrné uživatele lépe připravit na nadcházející změny, ale je třeba si uvědomit, že většina těchto změn přinese nižší náklady a rychlejší transakce.

Protokol Ethereum se neustále vyvíjí a zlepšuje. Návrh EIP-4844 je jednou z kritických modernizací blízké budoucnosti, které mají zlepšit schopnosti sítě. Úspěšná implementace EIP-4844 udělá z Etherea vysoce konkurenceschopnou globální transakční síť.

Související články:

Vyloučení odpovědnosti a upozornění na rizika: tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční poradenství ani není jeho cílem doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Další podrobnosti se dozvíte v našem úplném prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může stoupnout nebo klesnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a Akademie Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Nejedná se o finanční poradenství. Další informace získáte v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.

Sdílet příspěvky
Vytvořit účet
Využijte své znalosti a otevřete si účet Binance ještě dnes.