Czym jest EIP-4844 w Sieci Ethereum i Jakie Korzyści Może Dawać Użytkownikom?
Strona Główna
Artykuły
Czym jest EIP-4844 w Sieci Ethereum i Jakie Korzyści Może Dawać Użytkownikom?

Czym jest EIP-4844 w Sieci Ethereum i Jakie Korzyści Może Dawać Użytkownikom?

Zaawansowany
Opublikowane Feb 14, 2023Zaktualizowane Aug 9, 2023
7m

TL;DR

EIP-4844, znany również jako proto-danksharding, to proponowana aktualizacja protokołu Ethereum, mająca na celu zmniejszenie opłat i zwiększenie przepustowości transakcji. Zamierza osiągnąć te cele, poprzez wprowadzenie nowego typu transakcji, który akceptuje "bloby" danych.

Prostym sposobem, na zrozumienie funkcji EIP-4844 jest następująca aliteracyjna fraza: "EIP-4844 przykręca bloby do bloków". Jest to przejściowa aktualizacja, która ostatecznie doprowadzi do pełnego dankshardingu w przyszłości, umożliwiając Ethereum zarządzanie przepustowością globalnej sieci transakcyjnej. 

Wprowadzenie

Deweloperzy Ethereum od lat poszukują rozwiązań, które zaspokoją rosnącą bazę użytkowników. W ramach tzw. Aktualizacji Ethereum, zaproponowano główne ulepszenia, takie jak The Merge i rollupy. Zmiany te, pomogły Ethereum zwiększyć przepustowość transakcji i obniżyć koszty transakcyjne.

Opłaty pozostają jednak zbyt drogie dla wielu osób, a przepustowość nie jest na wymaganym poziomie, co spowalnia tempo masowej adopcji. Aby rozwiązać ten problem, Ethereum wprowadziło sharding danych, jako swoje długoterminowe rozwiązanie.

Ponieważ wdrażanie shardingu danych jest długim i złożonym procesem, EIP-4844 jest proponowany jako rozwiązanie przejściowe. W związku z tym, przygotuje Ethereum do pełnego dankshardingu, który osiągnie przepustowość około 100 000 transakcji na sekundę (TPS), bez uszczerbku dla decentralizacji lub bezpieczeństwa.

Czym jest EIP-4844?

EIP to skrót od Ethereum Improvement Proposal, protokołu umożliwiającego deweloperom proponowanie nowych funkcji i rozwiązań do protokołu Ethereum. Nazwa proto-danksharding pochodzi od dwóch badaczy Ethereum, Proto Lambda i Dankrad Feista.   

Aby zrozumieć EIP-4844, należy najpierw zrozumieć, czym jest sharding. Mówiąc najprościej, jest to sposób dzielenia baz danych na mniejsze, które zarządzają określonymi segmentami danych, poprawiając w ten sposób efektywność i wydajność tych baz danych. 

W przypadku zastosowania do blockchaina — a w szczególności Ethereum — sharding nabiera pewnych unikalnych cech. Ethereum planuje wdrożyć rodzaj shardingu, zwany dankshardingiem, który pomoże obniżyć koszty transakcji i zwiększyć przepustowość. Określany mianem "zabójcy skalowalności", danksharding ma zwiększyć TPS Ethereum do około 100 000. 

Dla porównania, warstwa podstawowa Ethereum przetwarza około 15 TPS, a jej rollupy warstwy 2 przetwarzają około 100 TPS od pierwszego kwartału 2023 roku. Chociaż liczby te są przybliżonymi szacunkami, efekt dankshardingu jest jasny: pozwoli Ethereum zwiększyć skalowanie o rząd wielkości.

Niektóre z głównych różnic, pomiędzy dankshardingiem a poprzednimi propozycjami shardingu Ethereum i innych platform to fakt, że danksharding będzie próbował zapewnić więcej miejsca na bloby danych, a nie na transakcje (więcej na ten temat później). 

Kolejną innowacją dankshardingu jest tak zwany połączony rynek opłat, na którym tylko jeden wnioskodawca wybiera transakcje dla wszystkich shardów, zamiast każdy shard własnego wnioskodawcę. 

Aby ten połączony rynek opłat działał i aby złagodzić kwestię maksymalnej wartości możliwej do wydobycia (MEV), zostanie również wdrożona metoda zwana separacją wnioskodawcy/budowniczego. Wnioskodawca to walidator protokołu Ethereum (zwany górnikiem przed Ethereum Merge), który wybiera transakcje do uwzględnienia w następnym bloku.  

EIP-4844 (proto-danksharding) jest krokiem, który nastąpi przed pełnym dankshardingiem i zwiększy TPS do około 1000. Co najważniejsze, EIP-4844 wprowadzi nowy typ transakcji, który akceptuje "bloby" danych — ważny element, umożliwiający pełny danksharding. Oczekuje się, że EIP-4844 zostanie wdrożony w drugiej połowie 2023 r., choć mogą wystąpić opóźnienia.

Jak działa EIP-4844?

Zasadniczo, EIP-4844 wprowadzi nowy typ transakcji zwany transakcjami typu blob, które są podobne do zwykłych transakcji, ale zawierają dodatkowe informacje, znane jako duże obiekty binarne lub "bloby". 

Współtwórca Ethereum, Ben Edgington, podsumowuje EIP-4844 pamiętnym aliteracyjnym zwrotem: "EIP-4844 przykręca bloby do bloków". W zwięzły sposób opisuje, w jaki sposób transakcje typu blob wiążą się z "blobami" dołączonymi do bloków, co zwiększa ilość danych, które bloki typu blob mogą obsłużyć. 

Może to być mylące, ponieważ wydaje się podobne do zwiększania rozmiarów bloków — co jest sprzeczne ze stanowiskiem Ethereum przeciwko arbitralnie dużym blokom, które wymagałyby większej mocy obliczeniowej, a tym samym mogłyby prowadzić do centralizacji. 

Istnieją jednak pewne krytyczne różnice, pomiędzy blockspace i blobspace.

Blockspace

Blobspace

Widziane przez wszystkie węzły

Tak

Tak

Długowieczność

Na zawsze

Tygodnie

Widoczność do EVM

Tak

Nie

Przechowywanie

Klient wykonania

Klient konsensusu

Wielkość

Maksymalny docelowy rozmiar ~940 KB

Początkowy rozmiar 256 KB

Wycena

Drogie (16 gas/bajt)

Bardzo tanio

Bloby: ograniczone koszty przechowywania i brak kosztów wykonania, ale każdy węzeł ponosi koszt przepustowości. Źródło: Ben Edgington

Bloby mają duży rozmiar, ale w przeciwieństwie do bloków, które są przechowywane na zawsze i widoczne dla Ethereum Virtual Machine (EVM), bloby są dostępne tylko przez krótki czas i nie są widoczne dla EVM. Ponadto, bloby znajdują się w warstwie konsensusu Ethereum, zamiast w warstwie wykonawczej, wymagającej dużej mocy obliczeniowej. Co najważniejsze, blobspace jest znacznie tańszy niż blockspace. 

Oprócz wprowadzenia transakcji typu blob, EIP-4844 wdroży również logikę warstwy wykonawczej, zasady weryfikacji, wielowymiarowe rynki opłat i inne zmiany systemowe, wymagane do pełnego dankshardingu w przyszłości.

Należy zauważyć, że chociaż EIP-4844 zaimplementuje większość logiki pełnego dankshardingu, to nie zaimplementuje żadnego rzeczywistego shardingu. Niemniej jednak, oprócz przybliżenia Ethereum o krok do osiągnięcia poziomów kosztów i przepustowości potrzebnych do masowej adopcji, EIP-4844 może nadal oferować pewne korzyści w zakresie skalowania i oszczędności kosztów.     

Jakie korzyści przyniesie użytkownikom EIP-4844?

EIP-4844 to aktualizacja protokołu, która jest częścią mapy drogowej Ethereum, skoncentrowanej na rollupach. Przygotowania do wdrożenia EIP-4844 postępują w szybkim tempie, a niektóre sieci devnet zostały już uruchomione, a specyfikacja aktualizacji jest prawie sfinalizowana. 

Użytkownicy zauważą wyraźne ulepszenia po wdrożeniu EIP-4844, głównie w postaci szybszych transakcji i niższych opłat. Pomyślne wdrożenie EIP-4844 sprawi również, że Ethereum będzie bardziej konkurencyjne w kryptowalutowej przestrzeni.

Niektórzy użytkownicy mogą zastanawiać się, co powinni zrobić, jeśli chcą uzyskać dostęp do starych danych blob, które zostały usunięte. Jak wyjaśniono wcześniej, bloby znajdują się w warstwie konsensusu Ethereum, której celem jest zapewnienie wysoce bezpiecznej tablicy ogłoszeń w czasie rzeczywistym, dla długoterminowego przechowywania innych protokołów. Tak więc, nawet jeśli bloby są usuwane po tygodniach, ich dane powinny być nadal dostępne w długoterminowej pamięci masowej w innym miejscu.

Wnioski Końcowe

EIP-4844 to wysoce skomplikowana aktualizacja protokołu Ethereum, która jest częścią większej mapy drogowej i jest powiązana z innymi aktualizacjami systemu, takimi jak separacja wnioskodawcy/budowniczego (PBS) i dostosowanie opłaty za blob EIP-1559.

Chociaż zrozumienie EIP-4844 lepiej przygotuje przeciętnych użytkowników na nadchodzące zmiany, należy zauważyć, że większość tych zmian będzie miała postać niższych kosztów i szybszych transakcji.

Protokół Ethereum stale ewoluuje i jest ulepszany. EIP-4844 jest jedną z krytycznych aktualizacji, które w niedalekiej przyszłości mają zwiększyć możliwości sieci. Pomyślne wdrożenie EIP-4844 sprawi, że Ethereum będzie wysoce konkurencyjne jako globalna sieć transakcyjna.

Dalsza Lektura

Wyłączenie Odpowiedzialności i Ostrzeżenie o Ryzyku: Niniejsza treść jest prezentowana bez rękojmi, wyłącznie w celach informacyjnych i edukacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie należy jej interpretować jako porady finansowej ani nie ma ona charakteru zachęty do zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. Więcej informacji można znaleźć w naszym pełnym wyłączeniu odpowiedzialności tutaj. Ceny aktywów cyfrowych mogą być zmienne. Wartość Twojej inwestycji może spaść lub wzrosnąć i możesz nie odzyskać zainwestowanej kwoty. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a Akademia Binance nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, jakie możesz ponieść. To nie jest porada finansowa. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Warunkami Użytkowania i Ostrzeżeniem o Ryzyku.