Vad är EIP-4844 i Ethereum och hur kan den gynna användarna?
Hem
Artiklar
Vad är EIP-4844 i Ethereum och hur kan den gynna användarna?

Vad är EIP-4844 i Ethereum och hur kan den gynna användarna?

Medelnivå
Publicerad Feb 14, 2023Uppdaterad Aug 9, 2023
7m

TL;DR

EIP-4844, även känd som proto-dankshardning, är en föreslagen uppgradering i Ethereum-protokollet som är till för att minska avgifterna och öka genomströmningen för transaktioner. Den avser att uppnå dessa mål genom att införa en ny transaktionstyp som accepterar ”blobbar” av data.

Ett enkelt sätt att förstå EIP-4844:s funktion är följande alliterativa fras: ”EIP-4844 bygger blobbar på block”. Den är en övergångsuppgradering som i slutändan leder till komplett dankshardning i framtiden, vilket gör det möjligt för Ethereum att hantera kapaciteten för ett globalt transaktionsnätverk. 

Introduktion

Ethereum-utvecklarna har i flera år letat efter lösningar för att tillgodose en växande användarbas. Genom det som kallas The Ethereum Upgrades (Ethereum-uppgraderingarna) har stora förbättringar som The Merge och rollups föreslagits. Dessa förändringar har hjälpt Ethereum att öka transaktionsgenomströmningen och sänka transaktionskostnaderna.

Avgifterna är dock för dyra för många och genomströmningen är inte där den borde vara, vilket leder till färre användare. För att lösa problemet har Ethereum gjort datashardning till sin långsiktiga lösning.

Eftersom distributionen av datashardning är en lång och komplex process, föreslås EIP-4844 som en övergångslösning. Därför kommer den att förbereda Ethereum för full dankshardning, som kommer att nå en genomströmning på cirka 100 000 transaktioner per sekund (TPS), utan att äventyra varken decentralisering eller säkerhet.

Vad är EIP-4844?

EIP står för Ethereum Improvement Proposal och är ett protokoll som gör det möjligt för utvecklare att föreslå nya funktioner och lösningar till Ethereum-protokollet. Proto-dankshardning är uppkallat efter två Ethereum-forskare, Proto Lambda och Dankrad Feist.   

För att förstå EIP-4844 är det nödvändigt att först förstå vad shardning är. Enkelt uttryckt är det ett sätt att dela upp databaser i mindre bitar som hanterar specifika datasegment, vilket förbättrar effektiviteten och prestandan hos dessa databaser. 

När den tillämpas på blockkedjan – och Ethereum i synnerhet – har shardning några unika funktioner. Ethereum planerar att genomföra en typ av shardning, så kallad dankshardning, som bidrar till att sänka transaktionskostnaderna och öka genomströmningen. Dankshardning har kallats ”skalbarhetsdödaren” och förväntas öka Ethereums TPS till cirka 100 000. 

Som jämförelse bearbetar Ethereum-baslagret cirka 15 TPS och dess lager 2-rollups behandlade runt 100 TPS under första kvartalet 2023. Även om dessa siffror är grova uppskattningar är effekten av dankshardning tydlig: den gör det möjligt för Ethereum att öka skalningen ordentligt.

Några av de viktigaste skillnaderna mellan dankshardning och tidigare förslag på Ethereum- och icke-Ethereum-shardning är att dankshardning kommer att försöka ge mer utrymme för blobbar av data, snarare än för transaktioner (mer om detta senare). 

En annan innovation av dankshardning är den så kallade sammanslagna avgiftsmarknaden, där endast en som ger förslag väljer transaktioner för alla sharder, istället för att varje shard har sin egen enhet för förslag. 

För att få denna sammanslagna avgiftsmarknad att fungera och för att lindra problemet med maximalt extraherbart värde (MEV), kommer en metod som kallas förslags-/byggseparation också att implementeras. Den som ger förslag är en validerare av Ethereum-protokollet (kallades för en miner före Ethereum Merge) och väljer vilka transaktioner som ska inkluderas i nästa block.  

EIP-4844 (proto-dankshardning) är steget som kommer före full dankshardning och kommer att öka TPS till cirka 1 000. Viktigast av allt är att EIP-4844 kommer att introducera en ny transaktionstyp som accepterar ”blobbar” av data – ett viktigt element för att möjliggöra fullständig dankshardning. EIP-4844 förväntas genomföras under andra halvåret 2023, även om det kan komma att bli försenat.

Hur fungerar EIP-4844?

Sammantaget kommer EIP-4844 att introducera en ny transaktionstyp som kallas blob-bärande transaktioner, som är som vanliga transaktioner men med extra information som kallas binära stora objekt eller ”blobbar”. 

Ethereum-bidragsgivaren Ben Edgington sammanfattar EIP-4844 med den minnesvärda allitterationsfrasen, ”EIP-4844 bygger blobbar på block”. Den beskriver kortfattat hur blobbärande transaktioner är som ”blobbar” kopplade till block, vilket ökar mängden data som blob-bärande block kan hantera. 

Detta kan låta förvirrande, eftersom det verkar likna ökande blockstorlekar – en motsägelse av Ethereums inställning mot godtyckligt stora block som skulle kräva större datorkraft och därmed kan leda till centralisering. 

Det finns dock några viktiga skillnader mellan blockutrymme och blobbutrymme.

Blockutrymme

Blobbutrymme

Ses av alla noder

Ja

Ja

Livslängd

För alltid

Veckor

Synlighet för EVM

Ja

Nej

Lagring

Utförandeklient

Konsensusklient

Storlek

Maximalt mål på ~ 940 KB

Initialt mål på 256 KB

Prissättning

Dyrt (16 gas/byte)

Superbilligt

Blobbar: begränsade lagringskostnader och inga utförandekostnader, men varje nod har en bandbreddskostnad. Källa: Ben Edgington

Blobbar är stora, men till skillnad från block som lagras för evigt och är synliga för Ethereums virtuella maskin (EVM), är blobbar endast tillgängliga under en kort tidsperiod och är inte synliga för EVM. Dessutom finns blobbar på Ethereum-konsensuslagret istället för på det beräkningstunga utförandeskiktet. Viktigast är att blobbutrymme är mycket billigare än blockutrymme. 

Bortsett från att införa blobbärande transaktioner, kommer EIP-4844 också att implementera logik för utförandelager, verifieringsregler, flerdimensionella avgiftsmarknader och andra systemändringar som krävs för full dankshardning i framtiden.

En sak att notera är att även om EIP-4844 kommer att implementera det mesta av logiken med fullständig dankshardning, kommer den inte att implementera någon faktisk shardning. Men förutom att få Ethereum ett steg närmare att uppnå de kostnads- och genomströmningsnivåer som behövs för att fler ska börja använda Ethereum, kan EIP-4844 fortfarande erbjuda vissa skalnings- och kostnadsbesparande fördelar.     

Hur kommer EIP-4844 att gynna användare?

EIP-4844 är en protokolluppgradering som ingår i Ethereums rollup-centrerade schema. Förberedelserna för implementeringen av EIP-4844 går snabbt och några devnets har redan körts och specifikationerna för uppgraderingen har nästan slutförts. 

Användarna kommer att se märkbara förbättringar efter EIP-4844:s implementering, främst i form av snabbare transaktioner och lägre avgifter. Ett framgångsrikt genomförande av EIP-4844 kommer också att göra Ethereum mer konkurrenskraftigt i kryptovalutavärlden.

Vissa användare kanske undrar vad de ska göra om de vill komma åt gamla blobbdata som har tagits bort. Som förklarats tidigare finns blobbar på Ethereum-konsensuslagret, vars syfte är att tillhandahålla en mycket säker anslagstavla i realtid för andra protokolls lagring på längre sikt. Så även om blobbar tas bort efter några veckor, bör deras data fortfarande finnas tillgängliga på långsiktiga lagringsutrymmen någon annanstans.

Sammanfattningsvis

EIP-4844 är en mycket komplicerad Ethereum-protokolluppgradering som ingår i ett större schema och som är ansluten till andra systemuppgraderingar, såsom förslag-/byggseparationen (proposer/builder separation, PBS) och EIP-1559:s blobbavgiftsjustering.

Även om en förståelse av EIP-4844 bättre kommer att förbereda genomsnittliga användare för de kommande förändringarna bör det noteras att det mesta av denna förändring kommer att ske i form av lägre kostnader och snabbare transaktioner.

Ethereum-protokollet utvecklas och förbättras ständigt. EIP-4844 är en av de viktiga uppgraderingarna inom en nära framtid, som är avsedda att förbättra nätverkets kapacitet. Ett lyckat genomförande av EIP-4844 kommer att göra Ethereum mycket konkurrenskraftigt som ett globalt transaktionsnätverk.

Mer information

Ansvarsfriskrivning och riskvarning: detta innehåll presenteras för dig "i befintligt skick" och endast för allmän information och i utbildningsändamål, utan representation eller garanti av något slag. Innehållet ska inte tolkas som finansiell rådgivning och det är inte heller avsett att rekommendera köp av någon specifik produkt eller tjänst. Läs vår fullständiga ansvarsfriskrivning här för mer information. Digitala tillgångar kan vara volatila. Värdet på din investering kan gå ner eller upp och du kanske inte får tillbaka det investerade beloppet. Du är själv ansvarig för dina investeringsbeslut och Binance Academy ansvarar inte för eventuella förluster som du kan ådra dig. Detta är inte ekonomisk rådgivning. Se våra användarvillkor och vår riskvarning för mer information.