Vad är Ethereum Arrow Glacier-uppgraderingen?
Hem
Artiklar
Vad är Ethereum Arrow Glacier-uppgraderingen?

Vad är Ethereum Arrow Glacier-uppgraderingen?

Avancerad
Publicerad Dec 28, 2021Uppdaterad Dec 28, 2022
4m

TL;DR

Ethereums uppgradering av Arrow Glacier-nätverket försenade nätverkets svårighetsbomb till juni 2022. Många tidigare uppdateringar hade även de förlängt tidsfristen för svårighetsbomben. Svårighetsbomben kommer genom sin utformning att göra utvinning på Ethereum oekonomiskt och svårt att göra. Denna funktion motiverar utvecklingen av Ethereum 2.0 och tvingar miners att byta till den nya blockkedjan med insatsbevis.

Uppdateringen innehöll ett förbättringsförslag för Ethereum (EIP) som försenade svårighetsbomben. En EIP är en föreslagen förändring som skapats och granskats av Ethereum-communityn. Arrow Glacier är extra spännande, eftersom det ser ut att vara den sista förlängningen av svårighetsbomben innan Ethereum 2.0 släpps.


Introduktion

Det är fortfarande ett tag kvar till lanseringen av Ethereum 2.0. Men under tiden inträffar regelbundna uppdateringar för att hålla blockkedjan på rätt väg. Även om Arrow Glacier-uppdateringen inte var en märkbar förändring för den genomsnittliga användaren, var den faktiskt otroligt viktigt. Faktum är att nätverket riskerar att bli helt oanvändbart utan den. Låt oss titta på varför och vad det betyder för användare, stakers, kryptominers och den kommande Ethereum 2.0.


Vad är Ethereum Arrow Glacier-uppgraderingen?

Ethereum Arrow Glacier-uppgraderingen är en ganska enkel uppdatering som implementerades i blocknummer 13 773 000, den 9 december 2021. Arrow Glacier försenar nätverkets svårighetsbomb, vilket ger utvecklarna mer tid att förbereda för Ethereum 2.0. Att förlänga den tidsinställda bomben är en vanlig aspekt av Ethereum-uppdateringarna. Den var tidigare planerad till december 2021 med den hårda gaffeln London, men inträffade istället runt juni 2022.

Arrow Glacier är extremt lik den tidigare Muir Glacier-uppgraderingen från januari 2020, vilken också försenade den tidsinställda bomben. De innehåller båda bara ett förbättringsförslag för Ethereum (EIP) som fördröjer "istiden". Uppdateringarna Constantinople, Byzantium och London inkluderade också förlängningar av svårighetsbomben.


Vad är Ethereums svårighetsbomb?

Ethereum-blockkedjan använder för närvarande bevis på arbete som sin konsensusmekanism. Detta innebär att användare som validerar transaktioner måste använda datorkraft för att lösa ett matematiskt pussel. Denna process innebär en kostnad för att skapa konsensus och skydda nätverket från bedragare.

En svårighetsbomb inkluderades för att gradvis öka svårigheten för dessa pussel, vilket gör det dyrare att lyckas utvinna ett block. Någon gång i framtiden kommer svårighetsbomben att "explodera" och göra det nästan omöjligt att validera transaktioner och lägga till nya block. Det blir helt enkelt för dyrt att utvinna på blockkedjan. Svårighetsbomben lades till av två skäl:

1. För att motivera utvecklingen av Ethereum 2.0 och övergången till en modell med insatsbevis.

2. Att tvinga miners att uppgradera till den nya insatsbevis-blockkedjan, eftersom de inte kommer att kunna fortsätta utvinna Ether (ETH) på den gamla arbetsbevis-versionen av Ethereum. Detta kommer att förhindra skapandet av två motstridiga Ethereum-nätverk via en hård gaffel.


Vad är ett förbättringsförslag för Ethereum (EIP)?

Ett EIP kan föreslå en förbättring eller förändring av Ethereum. Vem som helst kan skapa ett EIP, som sedan Ethereum-communityn, en styrelse med redigerare och Ethereum-utvecklare granskar. För att inkluderas i en uppdatering måste ett EIP gå igenom ett godkännande. Varje EIP innehåller de tekniska kraven för en viss ändring, enligt ett specifikt EIP-format. Vi nämnde kort att Arrow Glacier bara innehåller ett EIP, i detta fall EIP-4345. Dess enda mål är att förlänga tiden innan Ethereums utvinning når dess istid.


Hur kommer Ethereums Arrow Glacier-uppdatering att påverka mig?

För vanliga användare kommer det inte att ske någon märkbar skillnad. Blocktiderna för bekräftelse har legat nästan konstant på cirka 13 sekunder under det senaste året. Om du driver en nod eller är en miner måste du uppgradera din Ethereum-klient till den senaste versionen. Annars kommer din klient att vara kvar på den gamla gaffeln av Ethereum, som inte längre kommer att stödjas officiellt av communityn.


Sammanfattningsvis

Även om Arrow Glacier är en liten uppdatering är den en mycket viktig sådan. Utan den skulle nätverket i förtid bli för dyr att utvinna och för långsam att använda. Den är också ganska spännande för Ethereum-communityn. Om den skulle bli den sista förlängningen av svårighetsbomben skulle Ethereum 2.0 kunna lanseras under 2022.