Hem
Artiklar
Vad är Ethereum 2.0 och vad handlar det om?

Vad är Ethereum 2.0 och vad handlar det om?

Nybörjare
Publicerad Nov 16, 2020Uppdaterad Dec 28, 2022
6m

TL;DR

Ethereum 2.0 är en efterlängtad uppgradering av Ethereum-nätverket (ETH) som har lovat betydande förbättringar av funktionaliteten och upplevelsen av nätverket som helhet. Några av de mer anmärkningsvärda uppgraderingarna inkluderar en övergång till insatsbevis, delade kedjor och en ny blockkedja i kärnan som kallas beacon-/fyrkedjan. Allt detta och mer förväntas fasas in genom ett noggrant planerat schema.

Men detta är bara toppen av isberget. Eftersom ether är en av världens mest populära kryptovalutor finns det viktiga detaljer om vad Ethereum 2.0 verkligen är och hur det kommer att påverka kryptovärlden som helhet.

Introduktion

Sedan Ethereum släpptes har utvecklingen av ny teknik i form av decentraliserade applikationer (DApps) och andra blockkedjor expanderat enormt. Många av dessa tekniker har dessutom byggts ovanpå Ethereum-nätverket. En betydande del av några av de största innovationerna inom decentraliserad finans (DEFi) körs på Ethereum.

Tyvärr uppstod problem inom skalbarhet. När antalet transaktioner ökade på Ethereum-nätverket ökade även kostnaden för att utföra dessa transaktioner (som betalas i gas). Om Ethereum ska bli plattformen som inleder nästa generation av internet måste ekonomin vara meningsfull. Annars blir den opraktisk att använda.

Det är här Ethereum 2.0 kommer in i bilden. De föreslagna ETH 2.0-uppgraderingarna till Ethereum-nätverket kommer främst att ta itu med skalbarhetsfrågan. Dessa förbättringar kommer att skapa en kontrast till den befintliga versionen av Ethereum, vilka alla kommer att introduceras genom ett noggrant planerat schema.

Vad är Ethereum 2.0?

Ethereum 2.0 (kallas även Eth2 eller "Serenity") är den efterlängtade uppgraderingen till Ethereum-nätverket, som bland annat lovar att förbättra nätverkets skalbarhet. I och med implementeringen av flera förbättringar bör hastigheten, effektiviteten och skalbarheten förbättras, utan att göra avkall på säkerhet och decentralisering.

Denna version av Ethereum har alltid varit på tapeten, men det har tagit några år att lansera den. Den främsta anledningen till detta är att det är en svår uppgift att skala en blockkedja på ett säkert och decentraliserat sätt.

Tack och lov siktar Ethereum 2.0 på att lösa detta problem genom implementeringen av några mycket viktiga funktioner. Dessa nya funktioner skapar flera viktiga skillnader mellan det Ethereum vi känner till och det Ethereum vi kan förvänta oss.

Skillnaderna mellan Ethereum och Ethereum 2.0

De största skillnaderna mellan Ethereum och Ethereum 2.0 är användningen av konsensusmekanismen insatsbevis, delade kedjor och beacon-/fyrkedjan. Låt oss ta en närmare titt på dessa skillnader.

Insatsbevis

Arbetsbevis är Ethereums (och många andra blockkedjors) sätt att hålla nätverket säkert och uppdaterat genom att belöna miners för att de skapar och validerar block på blockkedjan. Tyvärr är arbetsbevis inte skalbart, eftersom det kräver en ökande mängd datorkraft när blockkedjan växer.

Insatsbevis löser detta genom att ersätta beräkningskraft med "personlig involvering". Det vill säga att så länge du har minst 32 ETH kan du anförtro dem (det vill säga satsa dem), bli validerare och få betalt genom att bekräfta transaktioner. Om du vill få en djupare inblick i hur insatsbevis och staking fungerar kan du kolla in Vi förklarar bevis på insats.

Delning (sharding)

Alla som vill komma åt Ethereum-nätverket måste göra detta via en nod. En nod lagrar en kopia av hela nätverket, vilket innebär att noden måste ladda ned, beräkna, lagra och bearbeta varje enskild transaktion sedan början av Ethereums existens. Även om du som användare inte nödvändigtvis behöver köra en nod bara för att utföra transaktioner, saktar detta ner allt.

Delade kedjor är precis som alla andra blockkedjor, förutom att de bara innehåller specifika delmängder av en hel blockkedja. Detta hjälper noder genom att de bara behöver hantera en bit, eller en del, av Ethereum-nätverket. Detta bör öka transaktionernas genomströmning och Ethereums totala kapacitet.

Beacon-/fyrkedjan

Delade kedjor som arbetar parallellt måste hålla sig synkroniserade med varandra. Detta tar beacon-/fyrkedjan hand om genom att tillhandahålla konsensus till alla delade kedjor som löper parallellt.

Beacon-/fyrkedjan är en helt ny blockkedja som spelar en central roll i Ethereum 2.0. Utan den skulle informationsdelningen mellan delarna inte vara möjlig och skalbarheten skulle vara obefintlig. Av denna anledning har det sagts att denna kommer att vara den första funktionen som ska levereras på vägen till Ethereum 2.0.

Vägen till Ethereum 2.0

Lanseringen av Ethereum 2.0 kommer inte att ske på en gång. Istället kommer den att lanseras i tre faser, som var och en åtföljer olika funktioner för att säkerställa framgången för nya Ethereum.

Fas 0

Den första fasen, eller fas 0, kommer att ägnas åt lanseringen av beacon-/fyrkedjan, eftersom den är central för funktionaliteten hos delade kedjor. Det kommer inte att finnas delade kedjor ännu, men beacon-/fyrkedjan kommer att börja acceptera validerare (det vill säga stakers) genom ett enkelriktat insättningskontrakt.

Alla registrerade validerare som satsar sina ETH kommer dock inte att kunna återställa insatsen förrän de delade kedjorna är helt implementerade. Detta betyder att ETH från validerare kommer att låsas in till nästa fas.

Beacon-/fyrkedjan lanserades den 1 december 2020 och har körts parallellt med huvudnätet. Efter lanseringen har beacon-/fyrkedjan inte behandlat transaktioner på huvudnätet. Den har istället löpt parallellt och nått konsensus genom att komma överens om aktiva validerare och deras kontobalanser. 

Fas 1/1.5

Nästa fas är egentligen en blandning av två faser: fas 1 och fas 1.5. Fas 1 introducerade delade kedjor, som gör det möjligt för validerarna att skapa block på blockkedjan via insatsbevis. Fas 1.5 är när Ethereums huvudnät officiellt kommer att introducera de delade kedjorna och börja övergå från arbetsbevis till insatsbevis.

Fas 1/1.5 började lanseras under 2021.

Sammanslagningen

Sammanslagningen är ett viktigt steg till Ethereum 2.0 och är avslutningen på övergången från arbetsbevis. Sammanslagningen kommer att flytta Ethereums blockkedja från en konsensusmekanism för arbetsbevis till insatsbevis. 

Sammanslagningen innebär att det nuvarande huvudnäts-protokollet för Ethereum överförs till Beacon Chain. Detta är en stor förändring, eftersom Ethereum-transaktioner nu kommer att genomföras på det nya insatsbevis-nätverket. Nya ETH-token kommer att skapas av noder i nätverket och satsa en hel del ethertoken i en pool för att säkra nätverket och validera transaktioner.

Sammanslagningen är inte som en hård gaffel, vilket skulle resultera i två olika versioner av blockkedjan. Ethereum fortsätter som en enda blockkedja och all användartransaktionshistorik kommer att slås samman. All transaktionshistorik som för närvarande lagras på huvudnätet kommer inte att gå förlorad. Därför behöver användarna inte vidta några åtgärder för att skydda sina tillgångar.

Fas 2

Den sista fasen kommer att bli fas 2, vilket är när Ethereum 2.0 kommer att stödja fullt formade delar och bli det officiella Ethereum-nätverket. Delade kedjor kommer också att kunna arbeta med smarta kontrakt, vilket gör det möjligt för utvecklare av DApps och annan teknik att integreras sömlöst med Ethereum 2.0.

Fas 2 förväntas lanseras efter sammanslagningen, eller senare.

Sammanfattningsvis

Ethereum 2.0 är en viktig uppgradering av Ethereum-nätverket av flera olika skäl, men särskilt när det gäller skalbarhet. Utan de nya funktionerna i insatsbevis, delade kedjor och beacon-/fyrkedjan kan Ethereum så småningom bli ohållbart och inte längre den ledande plattformen för smarta kontrakt i kryptoekosystemet.

Lanseringen av Eth2 kommer att ta lite tid och det kan till och med ta längre tid än väntat. Den goda nyheten är att den redan är på god väg och Ethereum-utvecklarna är dedikerade för att få det att fungera.