Vad är Web 3.0 och vad handlar det om?
Hem
Artiklar
Vad är Web 3.0 och vad handlar det om?

Vad är Web 3.0 och vad handlar det om?

Nybörjare
Publicerad Jan 8, 2020Uppdaterad Mar 28, 2023
10m

TL;DR

Internetteknologin utvecklas hela tiden och fortsätter att förnya sig. Hittills har vi upplevt Web 1.0 och 2.0 och det diskuteras mycket kring vad vi kan förvänta oss av Web 3.0. Web 1.0 gav en statisk upplevelse för användarna, utan möjlighet att skapa de innehållsrika webbplatser vi har idag. Web 2.0 förde oss samman med sociala medier och dynamiska webbplatser, men på bekostnad av centralisering.

Web 3.0 ser ut att kunna ge oss kontroll över vår onlineinformation och även skapa en semantisk webb. Detta innebär att maskiner enkelt kan läsa och bearbeta användargenererat innehåll. Blockkedjan ger kraft för decentralisering, fria digitala identiteter med kryptoplånböcker och öppna digitala ekonomier.

Sättet vi interagerar med nätet på kommer att bli mer omfattande med tillgängliga 3D-alternativ. Fördelarna för användaren infattar också effektiv surfning, relevant reklam och förbättrad kundsupport. Några av de mest använda Web 3.0-teknikerna kan ses med virtuella assistenter som Siri och Alexa, och uppkopplade smarta hem.

Introduktion

Under de senaste 20 åren har internet förändrats dramatiskt. Vi har gått från Internet Relay Chat (IRC) till moderna sociala medieplattformar. Från grundläggande digitala betalningar till sofistikerade onlinebanktjänster. Vi har till och med upplevt helt nya, internetbaserade tekniker som krypto och blockkedjor. Internet har blivit en viktig del av mänsklig interaktion och anslutning – och fortsätter att utvecklas. Hittills har vi sett Web 1.0 och 2.0, men vad exakt kan vi förvänta oss av Web 3.0? Låt oss ta en närmare titt och se vad som väntar oss.


Vad är Web 3.0?

Web 3.0 (även kallad Web3) är nästa generations internetteknologi som är starkt beroende av maskininlärning, artificiell intelligens (AI) och blockkedjeteknik. Termen skapades av Gavin Wood, Polkadots grundare och medgrundare av Ethereum. Medan Web 2.0 fokuserar på användarskapat innehåll på centraliserade webbplatser ger Web 3.0 användarna mer kontroll över sina onlinedata. 

Web 3.0 syftar till att skapa öppna, uppkopplade, intelligenta webbplatser och webbappar med en förbättrad maskinbaserad förståelse av data. Decentralisering och digitala ekonomier spelar också en viktig roll i Web 3.0, eftersom de tillåter oss att värdera innehållet som skapas på nätet. Det är också viktigt att förstå att Web 3.0 är ett föränderligt koncept. Det finns ingen enskild definition och dess exakta innebörd kan skilja sig från person till person.


Hur fungerar Web 3.0?

Web 3.0 syftar till att tillhandahålla personlig och relevant information snabbare genom användning av AI och avancerad maskininlärningsteknik. Smartare sökalgoritmer och utveckling inom Big Data-analys innebär att maskiner intuitivt kan förstå och rekommendera innehåll. Web 3.0 fokuserar även på användarens ägande av innehåll och stöd för tillgängliga digitala ekonomier.

Dagens webbplatser visar vanligtvis statisk information eller användardrivet innehåll, som forum eller sociala medier. Även om detta gör att data kan publiceras till alla, tillgodoser det inte den specifika användarens behov. En webbplats bör skräddarsy informationen den ger till varje användare på ett sätt som liknar dynamiken i mänsklig kommunikation i verkligheten. Med Web 2.0 förlorar användarna äganderätt och kontroll när denna information är online.

En annan nyckelfigur i Web 3.0-konceptet är datavetaren Tim Berners-Lee, World Wide Web-uppfinnaren. Han gav sin idé om en webbaserad framtid 1999:

Jag har en vision om webben [där datorer] blir kapabla att analysera alla data på webben – innehållet, länkarna och transaktionerna mellan människor och datorer. En "semantisk webb" som gör detta möjligt har ännu inte dykt upp, men när den väl gör det kommer de dagliga mekanismerna för handel, byråkrati och våra dagliga liv att hanteras av maskiner som pratar med maskiner.

Berners-Lees vision har sedan dess kombinerats med Gavin Woods budskap och en våg av decentraliserad information kommer här att finnas tillgänglig för webbplatser och applikationer. De förstår och använder data på ett meningsfullt sätt med enskilda användare. Blockkedjan fungerar som en lösning för att hantera denna onlineidentitet, data och ägande på ett rättvist sätt.


En kort historik över webbens utveckling

För att förstå Web 3.0 bättre bör titta på var vi började och var vi är nu. Under två decennier har vi redan sett enorma förändringar:

Web 1.0

Det ursprungliga internet gav en upplevelse som nu kallas Web 1.0. Termen myntades 1999 av författaren och webbdesignern Darci DiNucci för att skilja mellan Web 1.0 och Web 2.0. I början av 1990-talet byggdes webbplatser med statiska HTML-sidor som bara kunde visa information. Det fanns inget sätt för användare att ändra data eller ladda upp sina egna. Sociala interaktioner var begränsade till enkla chattprogram och forum.

Web 2.0

Under slutet av 1990-talet började en förändring ta form mot ett mer interaktivt internet. Med Web 2.0 kunde användare interagera med webbplatser genom databaser, bearbetning på serversidan, formulär och sociala medier. Dessa verktyg förändrade webben från en statisk till en dynamisk upplevelse. 

Web 2.0 gav en ökad betoning på användargenererat innehåll och interoperabilitet mellan olika webbplatser och applikationer. Web 2.0 handlade mindre om observation och mer om delaktighet. I mitten av 2000-talet övergick de flesta webbplatser till Web 2.0 och de stora teknikföretagen började bygga upp sociala nätverk och molnbaserade tjänster.

Framtiden och Web 3.0

Utvecklingen av en semantiskt intelligent webb känns logisk när man ser på internets historia. Data presenterades först statiskt för användarna. Då kunde användarna interagera med dessa data dynamiskt. Nu använder algoritmer alla dessa data för att förbättra användarupplevelsen och göra webben mer personlig och bekant. Du behöver bara titta på YouTube eller Netflix för att se hur kraftfulla algoritmer är och hur de redan har förbättrats.
Även om Web 3.0 inte är helt definierad kan den utnyttja peer-to-peer (P2P)-tekniker som blockkedja, öppen källkod, virtual reality, sakernas internet/Internet of Things (IoT) med mera. Web 3.0 syftar också till att göra internet mer öppet och decentraliserat. I det nuvarande ramverket förlitar sig användare på nätverks- och mobilleverantörer som har åtkomst till deras personliga data och information. I och med uppkomsten av blockkedjeteknik kan detta snart förändras och användarna kan återta äganderätten till sina data.

Se vår tabell nedan för att få en överblick över de viktigaste skillnaderna mellan Web 1.0, 2.0 och 3.0:


Web 1.0

Web 2.0

Web 3.0

Innehåll

Passiv interaktion för användaren

Community-plattformar och användargenererat innehåll

Användarägande för innehållsskapare

Teknologier

HTML

Dynamisk HTML, Javascript

Blockkedja, AI, maskininlärning

Virtuella miljöer

Ingen

Lite grundläggande 3D-användning

3D, VR, AR

Annonsering

Påträngande (banners och så vidare)

Interaktiv 

Riktat utifrån användarbeteende

Datalagring

Lagras på enskilda webbplatsers servrar

Ägs av stora teknikjättar

Distribuerat över användarna

Publik

Individuella användare

Specifika användargrupper 

Sammankopplade användare över flera plattformar och enheter

 


Viktiga funktioner i Web 3.0

Web 3.0 är fortfarande långt ifrån en fullständig anpassning, men dess grundkoncept är i stort sett redan definierat. De fyra ämnena nedan listas vanligtvis som de viktigaste aspekterna av Web 3.0-framtiden.

Semantisk märkning

Efter hand har maskiner förbättrats när det gäller att förstå data och innehåll som människor skapar. Det kommer dock att ta lång tid att skapa en sömlös upplevelse där semantik förstås helt och hållet. Till exempel kan användningen av ordet "sjukt" i vissa fall betyda "otroligt". Det kan vara otroligt svårt för en maskin att förstå detta. Men med Big Data och mer information att studera börjar AI förstå bättre vad vi skriver på webben och kan presentera det intuitivt.

Blockkedjor och kryptovalutor

Dataägande, onlineekonomier och decentralisering är viktiga aspekter av Gavin-Woods Web3-framtid. Vi kommer att gå igenom ämnet mer i detalj senare, men blockkedjan tillhandahåller ett beprövat system för att nå många av dessa mål. Möjligheten för vem som helst att skapa token av tillgångar, lägga till information i kedjan och skapa en digital identitet är en enorm innovation som lämpar sig för Web 3.0.

3D-visualisering och interaktionspresentation

Enkelt uttryckt kommer webbens utseende att förändras enormt. Vi ser redan en utveckling som går mot 3D-miljöer som till och med innehåller virtuell verklighet. Metaverse är ett område som banar väg för dessa upplevelser och vi umgås redan i 3D via tv-spel. Områdena UI och UX arbetar också för att presentera information på mer intuitiva sätt för webbanvändare.

Artificiell intelligens

Artificiell intelligens är nyckeln till att förvandla mänskligt skapat innehåll till maskinläsbara data. Vi är redan bekanta med bots för kundtjänst, men det här är bara början. AI kan både presentera data för oss och sortera det, vilket gör det till ett mångsidigt verktyg för Web 3.0. Det bästa av allt är att AI kan lära sig och förbättra sig själv, vilket minskar det arbete som behövs för mänsklig utveckling i framtiden.


Vad gör Web 3.0 överlägset sina föregångare?

Kombinationen av Web 3.0:s nyckelfunktioner kan leda till en mängd fördelar i teorin. Glöm inte att alla dessa beror på framgången för den underliggande tekniken:

1. Ingen central kontrollpunkt – Eftersom mellanhänder tas bort från ekvationen kommer användardata inte längre att kontrolleras. Denna frihet minskar risken för censur från regeringar eller företag och minskar effektiviteten av Denial-of-Service (DoS)-attacker.
2. Ökad informationssammankoppling – När fler produkter ansluter till internet ger större uppsättningar data mer information till algoritmerna att analysera. Detta kan hjälpa dem att leverera mer korrekt information som tillgodoser den individuella användarens specifika behov.
3. Effektivare surfning – När du använder sökmotorer kan det ibland vara svårt att hitta de bästa resultaten. De har dock blivit bättre på att hitta semantiskt relevanta resultat baserat på sökkontext och metadata genom åren. Detta resulterar i en bekvämare webbupplevelse som kan hjälpa vem som helst att enkelt hitta den exakta informationen som behövs.
4. Förbättrade annonser och marknadsföring – Ingen gillar att bli bombarderad med onlineannonser. Men om annonserna är relevanta för dina behov kan de vara användbara istället för att vara irriterande. Web 3.0 syftar till att förbättra annonser genom att utnyttja smartare AI-system och rikta in sig på specifika målgrupper baserat på konsumentdata.
5. Bättre kundsupport – Kundsupport är avgörande för en smidig användarupplevelse på webbplatser och i webbapplikationer. På grund av de enorma kostnaderna kämpar dock många webbtjänster som snabbt blivit populära med att skala upp sin kundsupportverksamhet. Genom att använda mer intelligenta chatbots som kan prata med flera kunder samtidigt kan användare få en överlägsen upplevelse när de chattar med supportpersonal.


Hur passar krypto in i Web 3.0?

Blockkedjan och krypto har stor potential när det kommer till Web 3.0. Decentraliserade nätverk skapar framgångsrikt incitament för mer ansvarsfullt dataägande, styrning och innehållsskapande. Några av de mest relevanta aspekterna av Web 3.0 inkluderar:

1. Digitala kryptoplånböcker – Vem som helst kan skapa en plånbok för transaktioner och som fungerar som en digital identitet. Det finns inget behov för att lagra dina uppgifter eller skapa ett konto hos en centraliserad tjänsteleverantör. Du har total kontroll över din plånbok och ofta kan samma plånbok användas över flera blockkedjor.
2. Decentralisering – Den transparenta spridningen av information och makt över en stor samling personer är enkel med blockkedjan. Detta till skillnad från Web 2.0, där stora teknikjättar dominerar stora delar av våra onlineliv.
3. Digitala ekonomier – Möjligheten att äga data på en blockkedja och använda decentraliserade transaktioner skapar nya digitala ekonomier. Dessa tillåter oss att enkelt värdera och handla varor, tjänster och innehåll på nätet, utan behov av banker eller personliga uppgifter. Denna öppenhet hjälper till att förbättra tillgången till finansiella tjänster och gör det möjligt för användare att börja tjäna pengar.
4. Interoperabilitet – DApps på kedjan och data blir allt mer kompatibla. Blockkedjor byggda med Ethereum Virtual Machine kan enkelt stödja varandras DApps, plånböcker och token. Detta hjälper till att förbättra och underlätta det som behövs för en uppkopplad Web 3.0-upplevelse.


Användningsfall för Web 3.0

Även om Web 3.0 fortfarande är under utveckling har vi några exempel som redan används idag:

De virtuella assistenterna Siri och Alexa

Både Apples Siri och Amazons Alexa erbjuder virtuella assistenter som passar in i Web 3.0-konceptet. AI och naturlig språkbehandling hjälper båda tjänsterna att bättre förstå mänskliga röstkommandon. Ju fler personer som använder Siri och Alexa, desto mer förbättrar deras AI sina rekommendationer och interaktioner. Detta gör dem till ett perfekt exempel på en semantiskt intelligent webbapp som hör hemma i Web 3.0-världen.

Uppkopplade smarta hem

En nyckelfunktion i Web 3.0 är allmän utbredning. Detta innebär att vi har åtkomst till våra data och onlinetjänster på flera enheter. System som styr ditt hems uppvärmning, luftkonditionering och andra verktyg kan nu göra det på ett smart och uppkopplat sätt. Ditt smarta hem kan se när du går därifrån, kommer hem och hur varmt eller kallt du vill ha det i ditt hem. Systemet kan använda denna information för att skapa en personlig upplevelse. Du har sedan åtkomst till den här tjänsten från din telefon eller andra onlineenheter, oavsett var du är.


Sammanfattningsvis

Utvecklingen av internet har varit en lång resa och kommer säkerligen att fortsätta mot ytterligare iterationer. Med en massiva ökning av tillgängliga data övergår webbplatser och applikationer till en mer omfattande webbupplevelse. Även om det fortfarande inte finns någon konkret definition för Web 3.0 är innovationerna redan på gång. Riktningen vi går i är tydlig och blockkedjan ser ut att vara en viktig del av Web 3.0-framtiden.