Vad är verklig avkastning inom DeFi?
Hem
Artiklar
Vad är verklig avkastning inom DeFi?

Vad är verklig avkastning inom DeFi?

Medelnivå
Publicerad Jan 25, 2023Uppdaterad Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Verklig avkastning inom krypto är ett mått som jämför ett projekts erbjudna avkastning mot dess intäkter. Om avkastningen för staking är större i verkliga termer än den angivna räntan är utsläppen utspädda. Detta innebär att dess avkastning inte är hållbar eller, i vardagliga termer, ”verklig”. Verklig avkastning är inte nödvändigtvis bättre än utspädningsutsläpp, som ofta används för marknadsföringsändamål. Denna indikator kan dock fungera som ett användbart verktyg för att mäta ett projekts långsiktiga avkastningsbärande utsikter.

Introduktion

De stora APY:erna som ofta erbjuds i den decentraliserade finansvärlden (DeFi) är verkligen spännande för många investerare. Men om du någonsin har stött på 100 % eller till och med 1 000 % avkastning på en stakingmöjlighet, är det normalt att ifrågasätta om det är för bra för att vara sant. En populär metod för att utvärdera de utlovade avkastningarna är att beräkna ett projekts verkliga avkastning. Denna enkla, snabba och relativt effektiva beräkning kan hjälpa dig att snabbt bedöma genomförbarheten av ett projekts löften och uppskatta hur ”verklig” dess avkastning faktiskt är.

Vad är avkastningsfarming inom DeFi?

Avkastningsfarming gör att användarna kan tjäna kryptovalutaböningar för att låsa sina tillgångar i avkastningsbärande pooler. Det finns olika möjligheter för avkastningsfarming, inklusive likviditetspooler, egen nätverksstaking och utlåningsprotokoll. Vad de alla har gemensamt är att de genererar en avkastning för användaren i utbyte mot att sätta den här användarens tillgångar i arbete. Det är vanligt att de som arbetar med avkastningsfarming använder protokoll som maximerar deras avkastning, vilket kallas avkastningsoptimerare. De som arbetar med avkastningsfarming kommer också att flytta runt sina tillgångar och leta efter den bästa avkastningen på marknaden.

I och med att DeFi blev mer och mer populärt började många protokoll erbjuda högre belöningar som incitament för stakers. Detta resulterade dock ofta i onaturligt höga och ohållbara APY:er, där några till och med var över 1 000 %. När dessa APY:er sjönk till följd av att projektets kassareserver minskade, sjönk tokenpriserna ofta när användarna rusade för att sälja denna farmingtoken. Det visade sig att efterfrågan på sådana token stöddes av utsläpp, snarare än dess användbarhet.

Höga APY:er finns överallt i DeFi-branshcen, så hur uppskattas det verkliga värdet av projekt och deras intressegenererande potential? Ett alternativ är att titta på ett kryptoprojekts verkliga avkastning.

Verklig och hållbar avkastning kontra utspädningsutsläpp

När vi beskriver avkastningen som ”verklig”, menar vi dess hållbarhet. Om projektets intäkter täcker mängden token som distribueras till stakers dräneras inte dess egna tillgångar. Teoretiskt sett skulle projektet kunna behålla samma APY i verkliga termer på obestämd tid om intäkterna förblir desamma. 

Det är dock också vanligt att se utspädningsutsläpp – ett scenario då ett projekt distribuerar APY:er på ett sätt som är ohållbart på lång sikt, oftast genom att tömma sina kassareserver. Om projektets intäkter inte ökar blir det omöjligt att upprätthålla samma APY-nivå. Sådan APY distribueras ofta i projektets egen token, eftersom ett stort utbud av den är lätt tillgängligt.

Stakers kan också använda farming av dessa token och sälja dem på den öppna marknaden, vilket sänker deras pris. Detta kan orsaka en ond cirkel där fler original-token måste ges ut för att erbjuda samma APY, vilket tömmer kassan ännu snabbare.

Observera att även om ”verklig avkastning” företrädesvis ges ut i stora och kända token, kan ett projekt som distribuerar sin egen token också göra det på ett hållbart sätt.

Vad är verklig avkastning inom krypo som ett mått?

Mått på verklig avkastning inom krypo är ett snabbt sätt att utvärdera ett projekts erbjudna avkastning i förhållande till dess intäkter. Detta gör att du kan se hur mycket av projektets belöningar som är utspädda, eller främst stöds av tokenutsläpp snarare än att de finansieras av intäkter. Här följer ett enkelt exempel: 

Under en månad har projekt X distribuerat 10 000 av sina token till ett genomsnittspris på 10 dollar, vilket sätter deras totala utsläppsvärde till 100 000 dollar. Under samma period har projektet tjänat 50 000 dollar i intäkter. Med endast 50 000 dollar i intäkter men med 100 000 dollar som betalas ut i utsläpp, finns det ett verkligt avkastningsunderskott på 50 000 dollar. Därför är det uppenbart att APY:en som erbjuds är mycket beroende av utspädningsutsläpp, snarare än av verklig tillväxt. Vårt enkla exempel här tar inte hänsyn till driftskostnader, men det är fortfarande en rimlig grov uppskattning som går att använda för utvärdering av avkastningen.

Du kanske har märkt att reell avkastning konceptuellt liknar utdelning på aktiemarknaden. Ett företag som betalar ut utdelning till aktieägare som inte stöds av motsvarande intäkter skulle uppenbarligen vara ohållbart. För blockkedjeprojekt kommer intäkterna främst från avgifter från en tjänst som erbjuds. När det gäller en automatiserad marknads-maker (AMM) kan detta vara en transaktionsavgift för likviditetspool, medan en avkastningsoptimerare kan dela sina resultatavgifter med innehavarna av dess styrningstoken.

Hur ser du till att din DeFi-avkastning är verklig?

Först måste du hitta ett projekt som erbjuder en pålitlig och begagnad tjänst. Detta ger dig den bästa utgångspunkten för att tjäna hållbart avkastning. Ta sedan en titt på projektets avkastningspotential och exakt hur du deltar. Du kan behöva tillhandahålla likviditet till ett protokoll eller satsa dess styrningstoken i en pool. Att låsa dess egna token är också en vanlig mekanism. 

För många som söker avkastning är avkastningsutbetalning i stora och kända token att föredra, tack vare att sådana tillgångar har lägre volatilitet. När du har hittat ett projekt och förstått dess mekanism ska du komma ihåg att kontrollera projektets verkliga avkastning med hjälp av formeln ovan. Låt oss ta en titt på en avkastningsmodell som har verklig avkastning inbakad i dess tokenomik – liksom hur detta kan kontrolleras med vårt mått.

Ett automatiserat marknads-makerprotokoll erbjuder avkastning på två sätt. För det första till innehavare av dess styrningstoken, ABC och för det andra till innehavare av XYZ, dess likviditetsleverantörstoken. Genom dess design hålls 10 % av plattformsintäkterna för kassan och resten delas 50 / 50 mellan innehavarna av de två token i sina respektive belöningspooler och betalas ut i BNB

Enligt dina beräkningar får projektet in 200 000 dollar i månadsintäkter. Enligt projektets tokenomik distribueras 90 000 sollar i BNB till stakers i ABC-belöningspoolen och 90 000 dollar till stakers i XYZ-belöningspoolen. Vi kan beräkna den verkliga avkastningen så här:

200 000 dollar – (90 000 dollar x 2) = 20 000 dollar

Vår beräkning visar att det finns ett överskott på 20 000 dollar och att avkastningsmodellen är hållbar. Den tokenomiska modellen för avkastningsfördelning garanterar att utsläppen aldrig skulle bli högre än intäkterna. Att välja ett DeFi-projekt med en hållbar distributionsmodell är bra för att hitta verklig avkastning, utan att behöva arbeta med siffrorna själv.

Blir DeFi bättre om jag förlitar mig på verklig avkastning?

Kort sagt: inte nödvändigtvis. Utsläpp har fungerat framgångsrikt tidigare för vissa projekt för att få in användare. Vanligtvis minskar dessa projekt gradvis sina utsläpp och flyttar till mer hållbara modeller. Det skulle vara fel att säga att strävan efter verklig avkastning är objektivt bättre och att förlita sig på utsläpp är helt ohållbart. Men i det långa loppet finns det bara utrymme för DeFi-projekts intäktsgenererande modeller med verkliga användningsområden.

Sammanfattningsvis

Med lärdomar från tidigare DeFi-cykler skulle det vara fördelaktigt för branschen att se fler protokoll framgångsrikt implementera funktioner som driver adoption och hållbar intäktsgenerering. Med utsläpp är budskapet också tydligt: användarna skulle få en fördel om de förstod vad det är för något, liksom deras roll för att utöka projektens användarbas och potentiellt uppnå hållbarhet.

Mer information