Какво е реална доходност при DeFi?
Начало
Статии
Какво е реална доходност при DeFi?

Какво е реална доходност при DeFi?

Средно ниво
Публикувано Jan 25, 2023Актуализирано Jun 16, 2023
6m

Резюме

Крипто реалната доходност като метрика сравнява предлаганата доходност на даден проект с неговите приходи. Ако възвръщаемостта от стейкинга е по-голяма в реално изражение от предоставената награда, емисиите са разреждащи. Това означава, че тяхната доходност не е устойчива или, казано на прост език, „реална“. Реалната доходност не е непременно по-добра от разредените емисии, които често се използват за маркетингови цели. Въпреки това, този индикатор може да служи като полезен инструмент за измерване на дългосрочните перспективи за доходност на даден проект.

Въведение

Големите APY-и, които често се предлагат в света на децентрализираните финанси (DeFi), със сигурност са интригуващи за много инвеститори. И все пак, ако някога сте попадали на 100% или дори 1000% възвращаемост във възможност за стейкинг, справедливо е да се запитате дали е твърде хубаво, за да е истина. Един популярен метод за оценка на обещаната доходност е изчисляването на реалната доходност на проекта. Това просто, бързо и сравнително ефективно изчисление може да ви помогне да оцените осъществимостта на обещанията на даден проект с един поглед и да оцените колко „реална“ е всъщност неговата доходност.

Какво представлява фармингът на доходност на DeFi

Фармингът на доходност позволява на потребителите да печелят награди в криптовалута за заключване на своите активи в пулове, носещи доходност. Има различни възможности за генериране на доходи, включително пулове за ликвидност, стейкинг в собствената мрежа и протоколи за кредитиране. Общото между всички тях е, че генерират възвръщаемост за потребителя в замяна на пускането на фонда на този потребител в работа. Обичайно е фермерите да използват протоколи, които максимизират възвращаемостта им, известни като оптимизатори на доходността. Фермерите на доходност също ще преместват средствата си, търсейки най-добрата възвращаемост на пазара.

Тъй като DeFi станаха по-популярни, много протоколи започнаха да предлагат по-високи награди като стимули за стейкърите. Това обаче често води до неестествено високи и неустойчиви APY, някои дори над 1000%. След като тези APY спаднаха в резултат на намаляването на средствата в трезорите на проекта, цените на токените често падаха рязко, тъй като потребителите се втурнаха да разпродават отглеждания токен. Оказа се, че търсенето на такива токени е подкрепено от емисии, а не от тяхната полезност.

С изобилие от високи APY в DeFi пространството, как се оценява истинската стойност на проектите и техния потенциал за генериране на награди? Една от възможностите е да разгледате реалната доходност на крипто проекта.

Реална и устойчива доходност срещу разредени емисии

Когато описваме доходността като „реална“, това, за което говорим, е нейната устойчивост. Ако приходите на проекта покриват количеството токени, разпределени на стейкърите, собствените му средства не се източват. Теоретично, проектът може да поддържа същия APY в реално изражение за неопределено време, ако приходите останат същите. 

Въпреки това е обичайно да се наблюдават и разреждащи емисии – сценарий, при който даден проект разпределя APY по начин, който е неустойчив в дългосрочен план, най-често чрез изчерпване на хазната му. Ако приходите на проекта не се увеличат, ще бъде невъзможно да се поддържа същото ниво на APY. Такъв APY често се разпространява в собствения токен на проекта, тъй като голямо количество от него е лесно достъпно.

Стейкърите може също да отглеждат тези токени и да ги продават на открития пазар, като по този начин намаляват цената им. Това може да доведе до порочен кръг, при който трябва да се раздават повече собствени токени, за да се предложи същият APY, което изчерпва хазната още по-бързо.

Обърнете внимание, че докато „реалната доходност“ е за предпочитане да се раздава в blue-chip токени, проект, който разпространява собствения си токен, също може да го направи по устойчив начин.

Какво представлява крипто реалната доходност като показател?

Показателят за крипто реална доходност е бърз начин за оценка на предлаганата доходност на даден проект спрямо неговите приходи. Това ви позволява да видите каква част от наградите на проекта са разреждащи или основно поддържани от емисии на токени, а не финансирани от приходи. Нека да разгледаме един прост пример. 

Повече от месец проект X е разпространил 10 000 от своите токени на средна цена от 10 долара, като общата стойност на емисиите възлиза на 100 000 долара. През същия период проектът е реализирал приходи от 50 000 долара. Със само 50 000 долара в приходи, но 100 000 долара, изплатени като емисии, има реален дефицит на доходност от 50 000 долара. Следователно е ясно, че предлаганият APY е силно зависим от емисиите с разреждане, отколкото от реалния растеж. Нашият прост пример тук не взема предвид оперативните разходи, но все пак е разумна груба оценка, която да използвате при оценката на доходността.

Може би сте забелязали, че реалната доходност е концептуално подобна на дивидентите на фондовия пазар. Компания, която изплаща дивиденти на акционери, които не са подкрепени от съответните приходи, очевидно би била неустойчива. За блокчейн проекти приходите идват главно от такси от предлагана услуга. В случай на автоматизиран маркет мейкър (AMM), това може да бъде такса за трансакция на пул за ликвидност, докато оптимизаторът на доходност може да сподели таксата си за ефективност с притежателите на неговия токен за управление.

Как да се уверите, че вашата DeFi доходност е реална?

Първо, ще трябва да намерите реномиран проект, който предлага надеждна и използвана услуга. Това ще ви даде най-добрата отправна точка за получаване на устойчива доходност. След това разгледайте потенциала за доходност на проекта и как точно участвате. Може да се наложи да осигурите ликвидност на протокол или да стейкнете неговия токен за управление в пул. Заключването на собствени токени също е често срещан механизъм. 

За много хора, търсещи доходност, изплащането на доходност в blue-chip токени е за предпочитане поради възприеманата по-ниска волатилност на такива активи. След като намерите проект и разберете неговия механизъм, не забравяйте да проверите реалната доходност на проекта, като използвате формулата по-горе. Нека да разгледаме модел на доходност, който има реална доходност, включена в неговата токеномика – както и как да го проверим с нашия показател.

Автоматизираният протокол за маркет мейкър предлага доходност по два начина. Първо, към притежателите на неговия токен за управление, ABC, и второ, към притежателите на XYZ, неговия токен за доставчик на ликвидност. По проект десет процента от приходите на платформата се запазват за хазната, а останалата част се разделя 50/50 между притежателите на двата токена в съответните им пулове от награди и се изплаща в BNB

Според вашите изчисления, проектът носи 200 000 долара месечни приходи. Според токеномиката на проекта, 90 000 долара в BNB се разпределят на стейкърите в пула от награди ABC и 90 000 долара на стейкърите в пула от награди XYZ. Можем да изчислим реалната доходност по следния начин:

200 000 долара – (90 000 долара X 2) = 20 000 долара

Нашето изчисление показва, че има излишък от 20 000 долара и моделът на доходност е устойчив. Токеномичният модел за разпределение на доходността гарантира, че емисиите никога няма да бъдат повече от приходите. Изборът на DeFi проект с модел на устойчиво разпространение е чудесен за намиране на реална доходност, без да е необходимо сами да работите с цифрите.

Разчитането на реална доходност прави ли DeFi проекта по-добър?

Накратко, не е задължително. Емисиите са работили успешно в миналото за някои проекти за печелене на потребители. Обикновено тези проекти постепенно намаляват своите емисии и преминават към по-устойчиви модели. Би било погрешно да се каже, че стремежът към реална доходност е обективно по-добър и че разчитането на емисии е напълно неустойчиво. Но в дългосрочен план има място само за генериращи приходи модели на DeFi проекти с реални случаи на употреба.

Заключителни мисли

С поуките, извлечени от предишни цикли на DeFi, би било полезно за пространството да стане свидетел на повече протоколи, които успешно прилагат функции, които стимулират приемането и генерирането на устойчиви приходи. По отношение на емисиите посланието също е ясно: би било добре потребителите да разберат какви са те, както и тяхната роля в разширяването на потребителската база на проектите и потенциалното постигане на устойчивост.

Допълнителни статии