Τι είναι η πραγματική απόδοση στο DeFi;
Αρχική σελίδα
Άρθρα
Τι είναι η πραγματική απόδοση στο DeFi;

Τι είναι η πραγματική απόδοση στο DeFi;

Έχει δημοσιευτεί Jan 25, 2023Έχει ενημερωθεί Jun 16, 2023
6m

TL;DR

Η πραγματική απόδοση κρύπτο ως μέτρηση συγκρίνει την προσφερόμενη απόδοση ενός έργου με τα έσοδά του. Εάν οι αποδόσεις για ενέργεια staking είναι μεγαλύτερες σε πραγματικούς όρους από τον παρεχόμενο τόκο, η δημιουργία είναι αραιωτική. Αυτό σημαίνει ότι η απόδοσή της δεν είναι βιώσιμη ή, με απλά λόγια, "πραγματική". Η πραγματική απόδοση δεν είναι απαραίτητα καλύτερη από την αραιωτική δημιουργία, η οποία χρησιμοποιείται συχνά για σκοπούς μάρκετινγκ. Ωστόσο, αυτός ο δείκτης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τη μέτρηση των μακροπρόθεσμων προοπτικών απόδοσης ενός έργου.

Εισαγωγή

Τα μεγάλα ετήσια ποσοστά απόδοσης (Annualized Percentage Yield, ή APY) που προσφέρονται συχνά στον κόσμο της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) είναι σίγουρα ενδιαφέροντα για πολλούς επενδυτές. Ωστόσο, αν έχετε συναντήσει ποτέ 100% ή ακόμα και 1000% αποδόσεις σε μια ευκαιρία ενέργειας staking, είναι λογικό να αναρωτιέστε εάν είναι πολύ καλές για να είναι αληθινές. Μια δημοφιλής μέθοδος για την αξιολόγηση των υποσχόμενων αποδόσεων είναι ο υπολογισμός της πραγματικής απόδοσης ενός έργου. Αυτός ο απλός, γρήγορος και σχετικά αποτελεσματικός υπολογισμός μπορεί να σας βοηθήσει να αξιολογήσετε με μια ματιά τη σκοπιμότητα των υποσχέσεων ενός έργου και να υπολογίσετε πόσο "πραγματική" είναι στην πραγματικότητα η απόδοσή του.

Τι είναι η υπεργολαβία απόδοσης DeFi;

Η υπεργολαβία απόδοσης επιτρέπει στους χρήστες να κερδίζουν ανταμοιβές κρυπτονομισμάτων για τη δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων σε pool με απόδοση. Υπάρχουν διάφορες ευκαιρίες για υπεργολαβία απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των pool ρευστότητας, της ενέργειας staking σε εγγενές δίκτυο και των πρωτοκόλλων δανεισμού. Το κοινό που έχουν όλα αυτά είναι ότι παράγουν μια απόδοση για τον χρήστη με αντάλλαγμα να εκμεταλλευτεί τα κεφάλαια αυτού του χρήστη. Συχνά, οι υπεργολάβοι απόδοσης χρησιμοποιούν πρωτόκολλα που μεγιστοποιούν τις αποδόσεις τους, γνωστά ως βελτιστοποιητές απόδοσης. Οι υπεργολάβοι απόδοσης μετακινούν, επίσης, τα κεφάλαιά τους, αναζητώντας τις καλύτερες αποδόσεις που είναι διαθέσιμες στην αγορά.

Καθώς το DeFi γινόταν πιο δημοφιλές, πολλά πρωτόκολλα άρχισαν να προσφέρουν υψηλότερες ανταμοιβές ως κίνητρα για τους παίκτες. Αυτό, ωστόσο, συχνά είχε ως αποτέλεσμα αφύσικα υψηλά και μη βιώσιμα APY, ορισμένα από τα οποία ξεπερνούσαν το 1000%. Μόλις αυτά τα APY έπεφταν ως αποτέλεσμα της μείωσης των ταμείων του έργου, οι τιμές των token συχνά έπεφταν κατακόρυφα, καθώς οι χρήστες έσπευδαν να πουλήσουν τα token της υπεργολαβίας. Η ζήτηση για τέτοια token, όπως αποδείχθηκε, υποστηριζόταν από τη δημιουργία και όχι από τη χρησιμότητά τους.

Με άφθονα υψηλά APY στον χώρο του DeFi, πώς μπορεί κανείς να εκτιμήσει την πραγματική αξία των έργων και τις δυνατότητες δημιουργίας επιτοκίων; Μια επιλογή είναι να εξετάσετε την πραγματική απόδοση κρύπτο ενός έργου.

Πραγματική και βιώσιμη απόδοση έναντι αραιωτικής δημιουργίας

Όταν περιγράφουμε την απόδοση ως "πραγματική", αυτό στο οποίο αναφερόμαστε είναι η βιωσιμότητά της. Εάν τα έσοδα του έργου καλύπτουν το ποσό των token που διανέμονται στους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking, τα κεφάλαια του έργου δεν εξαντλούνται. Θεωρητικά, το έργο θα μπορούσε να διατηρήσει το ίδιο APY σε πραγματικούς όρους επ' αόριστον εάν τα έσοδα παραμείνουν τα ίδια. 

Ωστόσο, είναι, επίσης, συχνό να βλέπουμε αραιωτική δημιουργία – μια περίπτωση κατά την οποία ένα έργο διανέμει το APY με τρόπο που να μην είναι βιώσιμο μακροπρόθεσμα, συνήθως εξαντλώντας το ταμείο του. Εάν τα έσοδα του έργου δεν αυξηθούν, θα είναι αδύνατο να διατηρηθεί το ίδιο επίπεδο APY. Ένα τέτοιο APY διανέμεται συχνά στο εγγενές token του έργου, καθώς είναι άμεσα διαθέσιμος μεγάλος όγκος του.

Οι χρήστες που πραγματοποιούν ενέργειες staking μπορεί, επίσης, να κάνουν υπεργολαβία σε αυτά τα token και να τα πωλούν στην ανοιχτή αγορά, μειώνοντας έτσι την τιμή τους. Αυτό μπορεί να προκαλέσει έναν φαύλο κύκλο όπου πρέπει να δοθούν περισσότερα εγγενή token για να προσφέρουν το ίδιο APY, κάτι που εξαντλεί το ταμείο ακόμη πιο γρήγορα.

Λάβετε υπόψη ότι, ενώ η "πραγματική απόδοση" δίνεται κατά προτίμηση σε αξιόπιστα και ασφαλή token, ένα έργο που διανέμει το εγγενές token του θα μπορούσε, επίσης, να το κάνει με βιώσιμο τρόπο.

Τι είναι η πραγματική απόδοση κρύπτο ως μέτρηση;

Η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης κρύπτο είναι ένας γρήγορος τρόπος αξιολόγησης της προσφερόμενης απόδοσης ενός έργου σε σχέση με τα έσοδά του. Αυτό σας επιτρέπει να δείτε πόσες από τις ανταμοιβές του έργου είναι αραιωτικές ή υποστηρίζονται κυρίως από δημιουργία token αντί να χρηματοδοτούνται από έσοδα. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα. 

Σε διάστημα ενός μήνα, το έργο X έχει διανείμει 10.000 από τα token του σε μέση τιμή 10 $, ανεβάζοντάς τη συνολική αξία της δημιουργίας τους στα 100.000 $. Την ίδια περίοδο, το έργο είχε έσοδα 50.000 $. Με μόνο 50.000 $ σε έσοδα αλλά με 100.000 $ που έχουν δαπανηθεί στη δημιουργία, υπάρχει έλλειμμα πραγματικής απόδοσης 50.000 $. Επομένως, είναι σαφές ότι το APY που προσφέρεται εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αραιωτική δημιουργία παρά από την πραγματική ανάπτυξη. Το απλό μας παράδειγμα εδώ δεν λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά έξοδα, αλλά εξακολουθεί να είναι μια εύλογη πρόχειρη εκτίμηση που πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την αξιολόγηση της απόδοσης.

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι η πραγματική απόδοση είναι εννοιολογικά παρόμοια με τα μερίσματα στο χρηματιστήριο. Μια εταιρεία που καταβάλλει μερίσματα σε μετόχους που δεν υποστηρίζονται από αντίστοιχα έσοδα θα ήταν προφανώς μη βιώσιμη. Για έργα blockchain, τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τις προμήθειες μιας προσφερόμενης υπηρεσίας. Στην περίπτωση ενός αυτοματοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή (automated market maker, ή AMM), αυτή θα μπορούσε να είναι μια προμήθεια συναλλαγής σε ένα pool ρευστότητας, ενώ ένας βελτιστοποιητής απόδοσης μπορεί να μοιράζεται την προμήθεια αποδόσεων με τους κατόχους του token διακυβέρνησής του.

Πώς γίνεται η διασφάλιση ότι η απόδοση DeFi σας είναι πραγματική;

Αρχικά, θα χρειαστεί να βρείτε ένα αξιόπιστο έργο που προσφέρει μια αξιόπιστη υπηρεσία που χρησιμοποιείται ευρέως. Αυτό θα σας δώσει το καλύτερο σημείο εκκίνησης για να κερδίζετε βιώσιμη απόδοση. Στη συνέχεια, ρίξτε μια ματιά στις δυνατότητες απόδοσης του έργου και πώς ακριβώς συμμετέχετε. Ίσως χρειαστεί να παρέχετε ρευστότητα σε ένα πρωτόκολλο ή να κάνετε stake το token διακυβέρνησής του σε ένα pool. Η δέσμευση των εγγενών token είναι, επίσης, ένας κοινός μηχανισμός. 

Για πολλά άτομα που αναζητούν απόδοση, είναι προτιμότερη η πληρωμή απόδοσης σε αξιόπιστα και ασφαλή token λόγω της αντιληπτής μειωμένης μεταβλητότητας αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Μόλις βρείτε ένα έργο και κατανοήσετε τον μηχανισμό του, θυμηθείτε να ελέγξετε την πραγματική απόδοση του έργου χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο. Ας ρίξουμε μια ματιά σε ένα μοντέλο απόδοσης που έχει την πραγματική απόδοση ενσωματωμένη στα tokenomics του – καθώς και στο πώς μπορείτε να την ελέγξετε με τη μέτρησή μας.

Ένα πρωτόκολλο αυτοματοποιημένου ειδικού διαπραγματευτή προσφέρει απόδοση με δύο τρόπους. Πρώτον, στους κατόχους του token διακυβέρνησής του, το ABC, και δεύτερον, στους κατόχους του XYZ, του token παρόχων ρευστότητας. Από άποψη σχεδιασμού, το δέκα τοις εκατό των εσόδων της πλατφόρμας φυλάσσεται για το ταμείο και το υπόλοιπο μοιράζεται κατά 50/50 μεταξύ των κατόχων των δύο token στα αντίστοιχα pool ανταμοιβής τους και καταβάλλεται σε BNB

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς σας, το έργο αποφέρει 200.000 $ σε μηνιαία έσοδα. Σύμφωνα με τα tokenomics του έργου, 90.000 $ σε BNB διανέμονται στους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργεια staking στο pool ανταμοιβών ABC και 90.000 $ στους χρήστες που πραγματοποιούν ενέργεια staking στο pool ανταμοιβών XYZ. Μπορούμε να υπολογίσουμε την πραγματική απόδοση ως εξής:

200.000 $ – (90.000 $ X 2) = 20.000 $

Ο υπολογισμός μας δείχνει ότι υπάρχει πλεόνασμα 20.000 $ και το μοντέλο απόδοσης είναι βιώσιμο. Το μοντέλο με token για τη διανομή της απόδοσης εγγυάται ότι η δημιουργία δεν θα υπερβαίνει ποτέ τα έσοδα. Η επιλογή ενός έργου DeFi με βιώσιμο μοντέλο διανομής είναι εξαιρετική για να βρείτε πραγματική απόδοση χωρίς να χρειάζεται να υπολογίζετε μόνοι σας τους αριθμούς.

Το να βασίζεστε στην πραγματική απόδοση κάνει το DeFi καλύτερο;

Με λίγα λόγια, όχι απαραίτητα. Η δημιουργία λειτούργησε με επιτυχία στο παρελθόν για ορισμένα έργα προκειμένου να αποκτήσουν χρήστες. Συνήθως, αυτά τα έργα μειώνουν σταδιακά τη δημιουργία τους και κάνουν τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα μοντέλα. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι το να επιδιώκετε πραγματική απόδοση είναι αντικειμενικά καλύτερο και ότι το να στηρίζετε τη δημιουργία είναι εντελώς μη βιώσιμο. Όμως, μακροπρόθεσμα, υπάρχουν περιθώρια μόνο για τα μοντέλα δημιουργίας εσόδων έργων DeFi με πραγματικές περιπτώσεις χρήσης.

Συμπεράσματα

Έχοντας αποκομίσει εμπειρίες από προηγούμενους κύκλους DeFi, θα ήταν ωφέλιμο να υπάρξουν περισσότερα πρωτόκολλα στον χώρο τα οποία να εφαρμόζουν με επιτυχία χαρακτηριστικά που οδηγούν στην υιοθέτηση και τη βιώσιμη δημιουργία εσόδων. Όσον αφορά τη δημιουργία, το μήνυμα είναι, επίσης, σαφές: καλό θα ήταν οι χρήστες να κατανοήσουν το τι είναι, καθώς και τον ρόλο της στη διεύρυνση της βάσης χρηστών των έργων και, ενδεχομένως, στην επίτευξη βιωσιμότητας.

Για περαιτέρω ανάγνωση