Čo je skutočný výnos v DeFi?
Domov
Články
Čo je skutočný výnos v DeFi?

Čo je skutočný výnos v DeFi?

Rozšírené
Zverejnené Jan 25, 2023Aktualizované Jun 16, 2023
6m

Zhrnutie

Skutočný výnos kryptomien ako metrika porovnáva ponúkaný výnos projektu s jeho príjmami. Ak sú výnosy zo stakovania v skutočnosti vyššie ako poskytnutý úrok, emisie sú riediace. To znamená, že ich výnos nie je udržateľný alebo laicky povedané, „reálny“. Skutočný výnos nemusí byť lepší ako riediace emisie, ktoré sa často používajú na marketingové účely. Tento ukazovateľ však môže slúžiť ako užitočný nástroj na meranie dlhodobých vyhliadok projektu na výnosy.

Úvod

Vysoké RPV, často ponúkané vo svete decentralizovaných financií (DeFi), sú pre mnohých investorov určite lákavé. Ak ste sa však niekedy stretli s možnosťou stakovania, ktorá ponúka návratnosť 100 %, prípadne dokonca 1 000 %, je treba položiť si otázku, či to náhodou neznie až príliš dobre, aby to bola pravda. Jednou z obľúbených metód hodnotenia sľubovaných výnosov je výpočet skutočného výnosu projektu. Tento jednoduchý, rýchly a relatívne efektívny výpočet vám môže pomôcť posúdiť realizovateľnosť prísľubov projektu na prvý pohľad a odhadnúť, aký „reálny“ je v skutočnosti jeho výnos.

Čo je výnosové hospodárenie DeFi?

Výnosové hospodárenie umožňuje používateľom získavať odmeny v kryptomenách za uzamknutie aktív vo výnosových pooloch. V rámci výnosového hospodárenia existujú rôzne možnosti, vrátane poolov likvidity, stakovania v natívnej sieti a  protokolov požičiavania. Všetky majú spoločné to, že návratnosť pre používateľa generujú výmenou za to, že používateľ vloží svoje finančné prostriedky, aby pracovali. Je bežné, že výnosoví farmári používajú protokoly, ktoré maximalizujú ich výnosy, známe ako optimalizátory výnosov. Výnosoví farmári presúvajú tiež svoje finančné prostriedky, pretože hľadajú tie najlepšie dostupné výnosy na trhu.

So zvyšovaním popularity DeFi začali mnohé protokoly ponúkať vyššie odmeny ako stimuly pre stakerov. To však často viedlo k neprirodzene vysokým a neudržateľným RPV, niekedy dokonca viac ako 1 000 %. Hneď ako tieto RPV klesli v dôsledku vyprázdňovania pokladníc projektu, ceny tokenov často padali, pretože používatelia sa ponáhľali zhodnotený token predať. Ako sa ukázalo, dopyt po takýchto tokenoch podporovali skôr emisie než ich užitočnosť.

Ako je možné odhadnúť skutočnú hodnotu projektov a ich potenciál generovať úroky pri vysokých hodnotách RPV vo svete DeFi? Jednou z možností je pozrieť sa na skutočný výnos projektu.

Porovnanie: skutočný a udržateľný výnos/riediace emisie

Keď popisujeme výnos ako „skutočný“, hovoríme o jeho udržateľnosti. Ak príjmy projektu pokryjú množstvo tokenov distribuovaných stakerom, jeho vlastné prostriedky sa nevyčerpajú. Ak príjmy zostanú na rovnakej úrovni, projekt by si teoreticky mohol udržať rovnaký RPV v reálnom vyjadrení donekonečna. 

Bežne však vidíme aj riediace emisie – scenár, keď projekt rozdeľuje RPV spôsobom, ktorý je z dlhodobého hľadiska neudržateľný, najčastejšie vyčerpaním prostriedkov vo svojej pokladnici. Ak sa príjmy projektu nezvýšia, rovnakú úroveň RPV nebude možné udržať. Takýto RPV je často rozdeľovaný v natívnom tokene projektu, pretože je k dispozícii jeho veľké množstvo.

Stakeri môžu tiež pestovať tieto tokeny a predávať ich na otvorenom trhu, čím sa ich cena znižuje. To môže spôsobiť začarovaný kruh, kde je potrebné vydať viac natívnych tokenov, aby bolo možné ponúknuť rovnaký RPV, čím sa pokladnica vyčerpá ešte viac.

Všimnite si, že zatiaľ čo „skutočný výnos“ sa prednostne poskytuje v renomovaných tokenoch, projekt rozdeľujúci svoj natívny token to dokáže urobiť aj udržateľným spôsobom.

Čo je skutočný výnos kryptomien ako metrika?

Metrika skutočného výnosu kryptomien je rýchly spôsob, ako vyhodnotiť ponúkaný výnos projektu v porovnaní s jeho príjmom. To vám umožňuje vidieť, aká veľká časť odmien projektu je riediaca, prípadne hlavne podporovaná emisiami tokenov, nie financovaná z príjmov. Poďme sa pozrieť na jednoduchý príklad. 

Projekt X rozdal za mesiac 10 000 svojich tokenov za priemernú cenu 10 USD, čím sa celková hodnota emisií dostala na hodnotu 100 000 USD. Za rovnaké obdobie projekt zarobil 50 000 USD. S príjmami na úrovni len 50 000 USD, ale 100 000 USD vyplatenými na emisiách, je skutočný deficit výnosov 50 000 USD. Preto je jasné, že ponúkaný RPV sa vo veľkej miere spolieha skôr na riediace emisie než na skutočný rast. V našom jednoduchom príklade nie sú zohľadnené prevádzkové náklady. Stále však môžeme hovoriť o primeranom hrubom odhade, ktorý sa dá použiť na hodnotenie výnosu.

Možno ste si všimli, že skutočný výnos sa svojím konceptom podobá dividendám na akciovom trhu. Spoločnosť vyplácajúca dividendy akcionárom, ktoré nie sú podporené zodpovedajúcimi príjmami, by bola jednoznačne neudržateľná. Čo sa týka projektov blockchainu, príjmy pochádzajú najmä z poplatkov za ponúkanú službu. V prípade automatického tvorcu trhu (AMM) to môže byť poplatok za transakciu poolu likvidity, zatiaľ čo optimalizátor výnosov môže zdieľať svoj výkonnostný poplatok s držiteľmi svojho tokenu riadenia.

Ako zabezpečiť, aby bol výnos DeFi skutočný?

Najprv budete musieť nájsť renomovaný projekt, ktorý ponúka dôveryhodnú a používanú službu. To vám poskytne najlepší východiskový bod na získanie udržateľného výnosu. Potom sa pozrite na potenciál výnosu projektu a aká presná je vaša účasť. Možno budete musieť poskytnúť likviditu protokolu alebo stakovať jeho token riadenia do poolu. Bežným mechanizmom je tiež uzamknutie natívnych tokenov. 

Pre mnohých záujemcov o výnosy je výhodnejšie vyplácanie výnosov v renomovaných tokenoch z dôvodu vnímanej nižšej volatility týchto aktív. Keď nájdete projekt a pochopíte jeho mechanizmus fungovania, nezabudnite skontrolovať skutočný výnos projektu pomocou vyššie uvedeného vzorca. Pozrime sa na výnosový model, ktorý má skutočný výnos vypálený do svojej tokenomiky. A tiež na to, ako ho skontrolovať pomocou našej metriky.

Protokol automatizovaného tvorcu trhu ponúka výnos dvomi spôsobmi. Po prvé, pre držiteľov jeho tokenu riadenia, ABC, a po druhé pre držiteľov XYZ, jeho tokenu poskytovateľa likvidity. Na základe návrhu sa 10 percent príjmov platformy vloží do pokladnice a zvyšok sa rozdelí (v pomere 50/50) medzi držiteľov dvoch tokenov v príslušných pooloch odmien a vypláca sa v BNB

Na základe vašich výpočtov sú mesačné príjmy projektu 200 000 USD. Podľa tokenomiky projektu sa BNB v hodnote 90 000 USD rozdelí medzi stakerov v poole odmien ABC a 90 000 USD stakerom v poole odmien XYZ. Skutočný výnos môžeme vypočítať nasledovným spôsobom:

200 000 USD - (90 000 USD × 2) = 20 000 USD

Náš výpočet ukazuje prebytok 20 000 USD a výnosový model je udržateľný. Model tokenomiky rozdeľovania výnosov zaručuje, že emisie nikdy nebudú vyššie ako príjmy. Výber projektu DeFi s modelom udržateľného rozdeľovania výnosov je skvelý spôsob na nájdenie skutočného výnosu bez toho, aby ste museli sami pracovať s údajmi.

Je DeFi vďaka spoliehaniu sa na skutočný výnos lepšie?

Stručne povedané, nemusí tomu tak byť. Emisie v minulosti úspešne fungovali pre niektoré projekty na získanie používateľov. Tieto projekty zvyčajne postupne znižujú svoje emisie a prechádzajú na udržateľnejšie modely. Bolo by chybou tvrdiť, že snaha o skutočný výnos je objektívne lepšia a spoliehanie sa na emisie je úplne neudržateľné. Z dlhodobého hľadiska však existuje priestor iba pre projekty DeFi s modelmi generujúcimi príjmy so skutočnými prípadmi použitia.

Záverečné myšlienky

S ponaučeniami získanými z predchádzajúcich cyklov DeFi by bolo pre túto oblasť prínosom, keby sa vyskytovalo viac protokolov úspešne implementujúcich funkcie, ktoré podporujú prijatie a udržateľné vytváranie výnosov. Čo sa týka emisií, odkaz je tiež jasný: používatelia by urobili dobre, keby porozumeli čím sú, ako aj ich úlohe pri rozširovaní používateľskej základne projektov a potenciálnom dosahovaní udržateľnosti.

Prečítajte si tiež