APY срещу APR: Каква е разликата?
Начало
Статии
APY срещу APR: Каква е разликата?

APY срещу APR: Каква е разликата?

Начинаещ
Публикувано Jul 27, 2022Актуализирано Jan 11, 2024
5m


Резюме

Вероятно сте виждали тези два подобно звучащи термина, APY и APR, когато разглеждате продукти за децентрализирано финансиране (DeFi). 

APY, или годишна процентна доходност, включва награда, начислена на тримесечие, месечно, седмично или ежедневно, докато APR, или годишната ставка, не включва. Това просто разграничение може да направи значителна разлика в изчисленията за възвращаемостта за определен период от време. Ето защо е важно да разберете как се изчисляват тези два показателя и какво означава това за възвращаемостта, която можете да спечелите от вашите цифрови средства.

APR срещу APY  

APR и APY са основни за целите на личните финанси. Нека започнем с по-простия термин, годишна процентна ставка (APR). Това е наградният процент, който заемодателят печели върху парите си - и който заемополучателят плаща за използването им - за период от една година.

Например, ако сложите 10 000 долара в банкова спестовна сметка с 20% APR, ще получите 2000 долара лихва след една година. Вашата лихва се изчислява чрез умножаване на главницата (10 000 долара) и APR (20%). Така че след една година ще имате общо 12 000 долара. След две години вашият капитал ще възлиза на 14 000 долара. След три години ще имате 16 000 долара и т.н.

Преди да преминем към годишната процентна доходност (APY), нека първо разберем какво е сложна лихва. Казано просто, това означава да печелите лихва върху предишната лихва. В примера по-горе, ако финансовата институция плаща лихва по вашата сметка ежемесечно, вашият баланс ще изглежда различно през всеки от дванадесетте месеца на годината. 

Вместо да получавате 12 000 долара в края на 12-ия месец, вие ще получавате известна награда всеки месец. Тази награда се добавя към главницата на вашия депозит и сумата, върху която печелите награда, се увеличава с течение на месеците. Всеки месец ще имате повече пари, печелейки награда. Този ефект се нарича натрупване (compounding). 

Да приемем, че сте сложили 10 000 долара в банкова сметка с 20% APR, като лихвата се начислява ежемесечно. Без да навлизаме в сложната математика, ще получите 12 429 в края на една година. Това е 429 долара повече в лихви, спечелени просто чрез добавяне на ефекта на сложната лихва. Колко лихва бихте спечелили с точните 20% APR, но с лихва, начислявана ежедневно? Това ще ви даде 12 452 долара. 

Силата на натрупването е по-впечатляваща за по-продължителни периоди. След три години ще получите 19 309 долара със същия 20% APR продукт с ежедневно натрупване. Това е 3309 долара повече спечелени лихви от същия продукт с 20% APR без натрупване. 

Като просто включване на сложна лихва, бихте спечелили много повече от парите си. Забележете също, че лихвите се различават в зависимост от честотата на начисляване. Вие печелите повече, когато натрупването е по-често. Ежедневното натрупване ще ви даде повече лихва от месечното натрупване. 

Как изчислявате колко можете да спечелите, когато финансов продукт предлага сложна лихва? Това е мястото, където идва годишната процентна доходност (APY). Можете да използвате формула за преобразуване на APR в APY в зависимост от честотата на натрупване. 20% APR с месечно начисляване се равнява на 21,94% в APY. С ежедневно натрупване, това ще се равнява на 22,13% APY. Тези APY стойности представляват годишната лихва, която печелите след включване на сложна лихва. 

Накратко, APR (годишна процентна ставка) е по-опростен и по-статичен показател: винаги се цитира като фиксирана годишна лихва. Но APY (годишна процентна доходност) включва лихва, спечелена върху лихва, или сложна лихва. Променя се според честотата на натрупване. Един от начините да запомните разликата е да запомните, че „доходност“ има девет букви (три букви повече от „ставка“) и също така представлява по-сложната концепция (и по-големи печалби).

Как да сравняваме различни лихвени проценти?  

От примера по-горе можете да видите, че повече лихви могат да бъдат спечелени, когато лихвите се натрупват. Различните продукти могат да представят ставките си като APR или APY. Поради това несъответствие е важно да използвате един и същ термин за сравнение. Бъдете внимателни, когато сравнявате продукти, тъй като може да сравнявате ябълки с портокали. 

Продуктите с по-висока APY не е задължително да донесат по-голяма лихва от тези с по-нисък APR. Можете лесно да конвертирате APR и APY с помощта на онлайн инструменти, ако знаете честотата на натрупване. 

Същото важи и за DeFi и други видове крипто продукти. Когато разглеждате продукти, които може да рекламират използването на крипто APY и APR, като крипто спестявания и стейкинг, не забравяйте да ги конвертирате, за да можете да сравнявате ябълки с ябълки. 

Освен това, когато сравнявате два DeFi продукта с APY, уверете се, че те имат еднакви периоди на натрупване. Ако имат еднаква APR, но единият се натрупва месечно, а другият всеки ден, тогава този, който се начислява ежедневно, може да ви спечели повече крипто лихва.

Друг важен момент, който трябва да се отбележи, е какво означава APY във връзка с конкретния крипто продукт, който преглеждате. Някои продуктови обезпечения използват термина „APY“ за обозначаване на лихвите, които човек може да спечели в криптовалута за избрания период от време, а не действителната или прогнозирана възвръщаемост/доходност във всяка фиатна валута. Това е важна разлика, която трябва да се оцени, тъй като цените на крипто активите могат да бъдат променливи и стойността на вашата инвестиция (във фиатни средства) може да намалее или да се повиши. Ако цените на крипто активите паднат драстично, стойността на вашата инвестиция (във фиатни средства) все още може да бъде по-ниска от първоначалната фиатна сума, която сте инвестирали, дори ако продължите да печелите APY в крипто активи. Поради това е важно да прегледате внимателно съответните продуктови правила и условия и да направите свое собствено проучване, за да разберете напълно включените инвестиционни рискове и какво означава APY в този конкретен контекст.              

Заключителни мисли

Първоначално APR и APY може да изглеждат объркващи, но е лесно да се различат една от друга, като се помни, че годишната процентна доходност (APY) е по-сложният показател, включващ сложна лихва. Поради ефекта на печеленето на лихва върху лихвата, APY винаги е по-високо число, когато лихвата се начислява по-често от веднъж годишно. Най-важното е винаги да проверявате кой процент гледате, когато изчислявате лихвата, която бихте спечелили.    

Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без представяне или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Моля, прочетете нашия пълен отказ от отговорност тук за повече подробности. Цените на дигиталните активи могат да бъдат променливи. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и има вероятност да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да е загуби, които може да понесете. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждението за риск.

Споделяне на публикации
Регистриране на акаунт
Приложете знанията си на практика, като отворите акаунт в Binance днес.